Cégvezetés (archív) - 2002/10 (október) tartalom:

A hónap témája
Visszterhes vagyonátruházási illeték
Illeték ajándékozásnál
Illetékek az államigazgatásban
Illeték a bíróságon
Az illeték megfizetése
Az illeték megállapítása
Illetékek
Van valami abban a félig tréfás megállapításban, hogy az illeték olyan adó, amit illetéknek hívnak. Az illetéket ugyanis elvileg az különbözteti meg az adótól, hogy az illeték valamilyen állami szerv szolgáltatásának az ellentételezése. Az eljárási illetéknél ez még... tovább
Fogalmi meghatározások az illetéktörvényben
A szerkesztő levele
Rohanunk
Ajánló
Műkedvelő
Cégépítés
A simlis és a szende
Mekkora, ami nem látszik? E szokatlan kérdésre keresték a választ azok a közgazdászok, akik immáron hatodik éve követik nyomon a feketegazdaság méretének változásait a hazai nemzetgazdaságban. S bár a rejtett folyamatok mérhetősége kétséges, azért az anonimitás... tovább
Beszél az írás
A grafológia azon a feltevésen alapul, miszerint az írásban mint az intellektus által vezérelt mozgásban kivetítődik az ember személyisége. Az úgynevezett projektív pszichológiai tesztek mindegyike (a legismertebb Rorschach-féle "festékpacateszt" is) ebből indul ki, igaz,... tovább
Eseménynaptár
Gazdasági Eseménynaptár
A Gazdasági Eseménynaptárral egy-három hónapos előrejelzéssel segítjük olvasóink tájékozódását mindabban, ami a gazdasághoz kapcsolódó fontos vagy jelzésértékű hazai esemény. Áttekintést kívánunk nyújtani, amivel a részletek felé mindenki gyorsan megtalálja az utat.... tovább
Határesetek
Külpiaci rejtelmek
Legfontosabb gazdasági partnerünk a kétoldalú kereskedelmi forgalmat és a magyarországi tőkebefektetéseket illetően egyaránt évek óta őrzi vezető szerepét. Jelentőségét jól érzékelteti, hogy a magyar gazdaság termelésének több mint egyharmada a német piacokon talál... tovább
A nagyság átka
Tyco, Enron, WorldCom, Xerox, AOL Time Warner – repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg? Az utóbbi időben napvilágot látott könyvelési csalások és a hirtelen összeomlások megrendítették a befektetők bizalmát a nagy amerikai vállalatok iránt. Egyesek úgy vélik: a csődökbe... tovább
Az EU-bővítés tapasztalatai
Az Európai Unió – illetve elődje, az Európai Gazdasági Közösség, majd az Európai Közösségek – megalakítása óta eltelt közel fél évszázadban az egykor hat országot tömörítő, viszonylag laza szövetségből egy 15, egyre jobban integrálódó államból álló "elitklub"... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők októberben
A 2002. évre vonatkozó statisztikaadási kötelezettségek
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Lap-él
Makacs munkaerőpiac
A választások után is természetesen megmaradtak a munkaerőpiacot jellemző számok. Vagyis a stagnálás látszik 2002 második féléve legerősebb tendenciájának. Az új kormány által készített gyorsjelentés és rövid távú prognózis – amely a gazdálkodói szintű... tovább
Magánterület
Kép és kreativitás
A digitális fényképezés lehetőségeinek nem a technika, hanem az emberi kreativitás szab határt. A személyi számítógépek, az internet, a digitalizálás, a mobiltelefonok egymástól függetlenül, de egymást kiegészítve fejlődnek a világban. Nincs nap, hogy ne hallanánk új... tovább
Mozgástér
Bírósági kontroll a cégek felett
A cégek működését az alapítástól kezdve egészen a megszűnésükig végigkíséri egyfajta bírósági ellenőrzés, amely biztosítja, hogy a gazdasági társaság az alapító okiratának, illetve a jogszabályoknak megfelelő módon tevékenykedjen. tovább
PÉNZÜGYI TANÁCSOK MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOKNAK
A mikro- és kisvállalkozásokban általában egybeesik a tulajdonos és az első számú vezető személye, így különösen fontos, hogy milyen gazdálkodási ismeretek birtokában végzik a vállalkozás kormányzását a piac örvénylő tengerén. Írásunkkal a megfelelő cég-, ezen... tovább
A TÁRGYI ESZKÖZÖK A VÁLLALKOZÁSOK ÉLETÉBEN
Cikkünkben a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírására vonatkozó általános és speciális szabályokat foglaljuk össze, érintve a kapcsolódó adózási kérdéseket is. tovább
INGYENES, SZÍVESSÉGI JOGVISZONYOK KÖZTERHEI
Az adótörvények az ingyenes juttatások adókötelezettségét elsősorban a természetbeni juttatások között szabályozzák, de a tulajdon hasznosítása kapcsán is felmerülhet szívességi jogviszony. Cikkünkben a legjellemzőbb ingyenes juttatások és jogviszonyok adóterheiről... tovább
TÁMOGATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK
A kis- és középvállalkozások támogatásának általános szabályait, a támogatás irányait a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvény (Ttv.) tartalmazza. Emellett számos jogszabály rendelkezik valamilyen, a... tovább
Pénzforgás
Vállalkozók állami segítése
Bizonytalanság és lassan körvonalazódó új stratégia – e szavakkal jellemezhetik a hazai vállalkozások a Széchenyi-terv átalakítását, részbeni megszüntetését. A gazdasági kormányzat az őszelőn lépett elő új beruházásösztönzési programjával, s szabott irányelveket... tovább
Evára várva
A kedvezőtlen makrogazdasági helyzet ellenére a vállalkozók érdek-képviseleti szervei bíznak benne, hogy a kormány a nekik tett ígéreteit is teljesíti, ráadásul abban a formában, ahogy arról még tavasszal szó volt. Így mérsékli közterheiket, a befektetések ösztönzésére... tovább
Kockázatitőke-piac
A kockázati tőke a rendszerváltással egy időben jelent meg Magyarországon. A privatizáció kezdeti szakaszában a piacgazdaság kialakításában vállalt szerepet, mára a gazdasági fejlődés egyik legfőbb mozgatórugójává vált. Napjainkban a növekedésre vágyó, de tőke híján... tovább
Devizapiaci ármozgások
A következő táblázatokkal, illetve grafikonokkal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket és a kamatokat tájékoztató jelleggel közöljük. tovább
Terepeszemle
Üzlet két keréken
Az évtizedes válság után feljövőben a hazai kerékpáripar: az iparágban 10 nagyobb cég tevékenykedik, s azok mintegy 2000 embert foglalkoztatnak. A magyar kerékpár kezdi visszahódítani az elvesztett belföldi vevőkörét, emellett Keletre és Nyugatra is exportálják. A kedvező... tovább
Terepszemle
Tartós gyorsítás
A márkaképviseletek az idén összesen 200 ezer, 2005-re pedig 300 ezer új autó értékesítésével számolnak. Az eddigi adatok szerint van esély a 2002-re jelzett "álomhatár" átlépésére, mert az első félévben csaknem százezer gépkocsi már elkelt. A márkák és modellek... tovább
Trendek
Pályaívek
A kormány már augusztus elejére előkészítette a 2005-ig szóló gazdasági programját, ám az abban felvázolt gazdasági pálya minden bizonnyal jelentősen átalakul a közeljövőben. A dokumentum elkészítését az sürgette, hogy az EU Brüsszeli Bizottsága augusztus közepéig... tovább
Ütközőzóna
A magyar gazdasági jog már eu-konform
Nemzetközileg elismert a magyar gazdasági kodifikációs és elméleti munka. Amikor a társasági törvény miatt a 90-es évek elején sok politikai támadást kaptam, mindig mondogattam, hogy skizofréniában élek, hiszen először Nyugaton megdicsőülök, majd Ferihegyen leköpnek. De... tovább