A 2002. évre vonatkozó statisztikaadási kötelezettségek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 54. számában (2002. október 1.)

Havi statisztikaadási kötelezettségek

Október 5.

A vágóhidak élőállat-vágása OSAP 1280/00

Érintettek: a húsfeldolgozás szakágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Október 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről OSAP 1036/02

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 7.

Befektetési alapok mérlege OSAP 1745/02

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Október 10.

Havi termék-statisztikai jelentés OSAP 1751/02

Érintetek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 10.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése OSAP 1269/00

Érintettek: a mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Október 10.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása OSAP 1644/02

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Október 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés OSAP 1514/02

Érintettek: a családtámogatási, illetve társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, a VTI ellenőrzési osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

Október 11.

Családtámogatási statisztikai jelentés OSAP 1915/01

Érintettek: a családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Október 12.

Jelentés a felvásárlásról OSAP 1097/02

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 14.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről OSAP 1766/02

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 10. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Október 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása OSAP 1869/02

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 20.

Havi gazdaság-statisztikai jelentés, építőipar OSAP 1025/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, építőipar gazdasági ágba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 20.

Havi gazdaság-statisztikai jelentés, ipar OSAP 1042/02

Érintettek: a 49 főnél többet foglalkoztató, iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 20-áig havi gazdaságstatisztikai jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Negyedéves statisztikaadási határidők

Október 8.

"A" veszélyes-hulladék-átvételi bejelentőlap OSAP 1772/00

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek

Az érintetteknek a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint a tárgynegyedévet követő hó 8. napjáig kell a bejelentőlapot beküldeniük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Október 12.

Mezőgazdasági gépek forgalma OSAP 1270/00

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 12-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Október 15.

Műtrágyaforgalom OSAP 1282/02

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 15-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Október 18.

Árumérleg OSAP 1240/00

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 19 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz.

Október 20.

Negyedéves gazdaságstatisztikai jelentés OSAP 1877/01

Érintettek: a mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatokban a 49 főnél többet foglalkoztató, A-B, G-I, K, M-O ágba tartozó vállalkozások

Az érintetteknek negyedéves gazdaságstatisztikai jelentést kell készíteniük a tárgynegyedévet követő hó 20-áig, amelyet meg kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Október 20.

Jelentés az utazásszervezői tevékenységről OSAP 1034/02

Érintettek: utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezeteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 30.

Internetszolgáltatások forgalmi adatai OSAP 1760/02

Érintettek: internetszolgáltatók

Az internetszolgáltatóknak az internetszolgáltatások forgalmi adatairól a tárgynegyedévet követő hó 30-áig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 30.

Jelentés a szolgáltatásokról, a műszaki-szellemi tevékenységről és a reforgalomról OSAP 1470/00

Érintettek: külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 30-áig kell jelentést küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről OSAP 1032/02

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül jelenteniük kell az alapinformációikat a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Sztrájkstatisztikai jelentés OSAP 1119/00

Érintettek: a sztrájkban érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell tenniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Üzemi termésbecslés OSAP 1247/00

Érintettek: a földterülettel rendelkező valamennyi nagy, valamint kijelölt közepes és kisméretű gazdaság

Az érintetteknek a becslést követő napon jelentést kell tenniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumhoz.

Gazdálkodó szervezetnél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vétele OSAP 1406/02

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek 2002-ben kollektív szerződést kötöttek (beleértve a meglévő kollektív szerződés módosítását is), illetve a kollektív szerződés hatálya lejárt (határozott időre kötött kollektív szerződés esetén lejárt a határozott idő, illetve felmondták a kollektív szerződést)

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentést kell tenniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vétele OSAP 1407/02

Érintettek: azok a munkáltatói, érdek-képviseleti, illetve gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2002. évben több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő 30. napig jelentést kell tenniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. október 1.) vegye figyelembe!