Cégvezetés (archív) - 2008/03 (március) tartalom:

A hónap témája
Gazdasági társaságok átalakulása
A gazdasági társaságok működése, fejlődése során előfordulhat, hogy a régi struktúra már nem felel meg a további céloknak, ezért a cégnek át kell alakulnia valamilyen más társasági formába, illetve szükségessé válhat más céggel való egyesülés, vagy a gazdasági... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők márciusban
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Büntetőpontok közlekedőknek
Valamennyi autóst érinti a közlekedési pontrendszer legutóbbi változása, amely jelentős szigorításokat vezetett be. A cikk a jelenlegi rendszert ismerteti. tovább
Ingatlanügyletek adózása
Lényeges változások léptek életbe 2008. január 1-jétől az ingatlan-értékesítésből származó jövedelmet terhelő személyi jövedelemadó szabályaiban. A cikk a jelenlegi szisztémát ismerteti, emellett kitér azokra az esetekre is, amikor az ingatlan nem adásvételi szerződés... tovább
A fogyasztók tájékoztatása
A fogyasztóvédelem egyik fontos területe a fogyasztókkal szembeni tájékoztatási kötelezettség teljesítése. A fogyasztónak jogában áll megismerni az áru vagy szolgáltatás jellemzőit. tovább
Mozgástér
Távközlés – mobil és vonalas újdonságok
Habár a SIM-kártyák száma mára meghaladta a hazai lakosság létszámát, a mobilcégek a következő évektől további piacbővülést várnak. A szolgáltatók a mobilinternet területén a beszédforgalomhoz hasonló felfutásra számítanak az elkövetkező években. tovább
Elektronikus cégeljárás – cégeljárás egyszerűbben
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény valamennyi gazdasági társasági forma esetében megteremtette az elektronikus cégeljárás lehetőségét, amely 2008. július 1. napjától kizárólagos módja lesz a cég-... tovább
Kizárás a társaságból
A cikk a bírói gyakorlatot is számba véve mutatja be, milyen esetekben, hogyan lehet valakit kizárni a cégből. Foglalkozunk a volt taggal történő elszámolás kérdéseivel is. tovább
Vezetői felelősség
A cég vezetőinek felelősségét elemző összeállításunk első részében a társasággal szembeni vezetői felelősség kérdéskörét vizsgáltuk. Most a cég hitelezőivel szembeni helytállási kötelezettség kérdéseit elemezzük. tovább
Illegális szoftverhasználat, szoftvervédelem
Az illegális szoftverhasználat csökkentésének előnye új munkahelyekben, jobb gazdasági teljesítményben és erősebb IT-szektorban mérhető – állítja egy új tanulmány. tovább
A társasági jog mögöttes szerződései
Cikkünkben a szindikátusi szerződésnek azt a jelentését állítjuk elemzésünk középpontjába, amely a felek minden szempontból jogszerű, ám jogi szempontból speciális megállapodására vonatkozik. tovább
Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) külön fejezetet szentel a végrehajtási eljárás során igénybe vehető jogorvoslatoknak. Ebből az következik, hogy például hiába van folyamatban végrehajtási eljárás jogerős bírósági határozat alapján,... tovább
Pénztári szféra 2.
Múlt hónapban megkezdett összeállításunk második felében a tagsággal összefüggő kérdéseket tekintjük át, s ismertetjük az önkéntes biztosítókra vonatkozó tudnivalókat. tovább
A hazai informatikai cégek kitörési pontjai
A tavalyi év a magyar gazdaság sok szereplője számára nem sikerült túl fényesen, ami az informatikai költésekben is jól tükröződött. A költségvetési megszorítások következtében leginkább a kormányzati szférában esett vissza az informatikai költés, és amíg az előző... tovább
Unión belül
A schengeni övezet
2007. december 21-étől nyolc ország mellett Magyarország is csatlakozott a határellenőrzés nélküli utazást biztosító schengeni övezethez. tovább