Cégvezetés (archív) - 2007/08-09 (szeptember) tartalom:

A hónap témája
A cégjog változásai
A gazdasági társaságok életében a 2006. július 1. napján hatályba lépett két jogszabály – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény –... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők szeptemberben
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Gyámság
Vannak olyan esetek, amikor a gyermek nem számíthat a szülői gondoskodásra, különösen akkor, ha nem áll szülői felügyelet alatt. Ilyen esetekben a gyámhatóság által kirendelt gyám igyekszik pótolni a szülőt, meglehetősen szigorú hatósági kontroll mellett. tovább
Hogyan szerződjünk a bankokkal?
A szerződéskötés hosszabb-rövidebb folyamat, amelynek első szakasza mindig a tájékozódás, ezt követi a konkrét szerződéses feltételek megismerése, értelmezése, majd a szerződés tényleges megkötése, és ezzel a kötelezettségvállalás. tovább
Gyermekjogok az iskolában
Kétségtelen, hogy az iskolában a nevelő és a diák nem egyenrangú fél az oktatási munka során, ám a szükségszerű alá- és fölérendeltség nem jelenti, hogy a tanulóknak ne lennének elvitathatatlan jogosultságaik a tanárokkal, az oktatási intézménnyel szemben. Cikkünk e... tovább
Állatvédelem Magyarországon
Az állatok védelme, kímélete egyre növekvő érdeklődésre tarthat számot világ- és Európa-szerte: ahogyan a magyar állatvédelmi törvény is megfogalmazza, "az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása minden... tovább
Mozgástér
A tagi jogviszony megszűnése
Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, hogy mikor és milyen feltételekkel, milyen szabályok betartása mellett válhatunk meg a cégtársainktól, milyen esetekben és hogyan kell biztosítani a cég további jogszerű működését. tovább
Pereskedés helyett végrehajtás
Milyen esetekben alkalmas egy okirat arra, hogy hosszas, költséges pereskedés helyett azonnal végrehajtást lehessen kezdeményezni az okiratban foglalt kötelezettség kikényszerítésére? tovább
Elektronikus fizetési eszközök
A készpénzfizetés egyre inkább a múlté a gazdasági kapcsolatokban, s ez nem utolsósorban az elektronikus fizetési eszközök terjedésének köszönhető. Cikkünkben az ezek használatára vonatkozó, idén márciustól hatályos szabályokat ismertetjük. tovább
Bírósági kontroll a Gazdasági Versenyhivatal felett
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntései határozat vagy végzés formáját ölthetik. A versenyfelügyeleti eljárást lezáró érdemi határozat bírósági felülvizsgálata minden esetben kérhető, ugyanígy megtámadhatók a bíróságon az eljárásmegszüntető végzések is, azzal... tovább
A közös tulajdon megszüntetése ítélettel
A tulajdonközösséget a tulajdonostársak a legegyszerűbben egyezséggel szüntethetik meg. Gyakran előfordul azonban, hogy valamely kérdésben a felek nem tudnak megegyezni, s ezért a bíróságra vár a közös tulajdon megszüntetése. tovább
Pénztári szféra 2007
A pénztárakat érintő cikk aktualitását az eltelt időben bekövetkezett jogszabályváltozásokkal kapcsolatos tudnivalók áttekintése, megismertetése adja. Az írás az egyes pénztártípusokra vonatkozó szabályozás – foglalkoztatókat és pénztártagokat érintő –... tovább
Adósságrendezés a cégeknél
Bármelyik magánszeméllyel, valamint céggel előfordulhat, hogy váratlan kiadások, kedvezőtlen gazdasági, üzleti körülmények, rosszul alakuló befektetések miatt átmenetileg nehéz pénzügyi helyzetbe kerül. A gondok szőnyeg alá söprése itt sem segít, eredmény a hatékony... tovább
Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak
Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak az állami társadalombiztosítási és a szociális ellátórendszer ellátásait egészítik ki. Az önkéntes pénztárak az egyéni öngondoskodáson alapulnak, és céljuk, hogy a kötelező állami rendszer mellett az egyén saját... tovább
Alvállalkozói szerződések
Napjainkban elterjedt, de sokszor nem tényleges jelentése szerint használt fogalom az alvállalkozói szerződés. Egyes cégek magukat fővállalkozóknak titulálják, és az sem ritka, hogy e minőségüket cégtáblájukon is feltüntetik. Mindez valójában arra utal, hogy a szóban... tovább
Unión belül
Pereljünk-e külföldön?
Egyre többször találkozunk olyan ügyekkel, amelyekben a magyar vállalkozásnak külföldi adóssal szemben kell jogos vagy annak vélt követelését érvényesítenie. Mi a teendő, ha a követelést nem lehet Magyarországon, magyar bíróság előtt érvényesíteni? Kihez fordulhatnak a... tovább
Cégalapítás Szerbiában
A külföldi befektetési, cégalapítási lehetőségeket bemutató sorozatunk akkor teljes, ha minden szomszédos ország szerepel benne. Bár Szerbia nem tagja az Európai Uniónak, érdemes megismerkednünk azzal a gazdasági jogi környezettel amely az uniós államból érkező befektetőt... tovább
Nemzetközi pénzmozgások
Cikkünkben a nemzetközi fizetési rendszer Unión belüli szabályait szedjük sorba a különféle banki műveletektől az egyszerű készpénzes fizetésig. tovább