Hogyan szerződjünk a bankokkal?

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 111. számában (2007. szeptember 1.)
A szerződéskötés hosszabb-rövidebb folyamat, amelynek első szakasza mindig a tájékozódás, ezt követi a konkrét szerződéses feltételek megismerése, értelmezése, majd a szerződés tényleges megkötése, és ezzel a kötelezettségvállalás.

A folyamat minden eleme nagyon lényeges, kihagyni egyiket sem ajánlatos. Érdemes kellő időt fordítani a szerződéskötés folyamatára, alaposan megfontolni a döntést, mert a bankokkal kötött szerződések hatása, következménye rendszerint hosszabb távra szól. A szerződés megkötésével kapcsolatos döntés megkönnyítéséhez kíván írásunk segítséget adni.

Csak olyan kötelezettségeket vállaljunk, amelyeket pontosan és teljes körűen ismerünk és teljesíteni is tudunk. Mielőtt döntünk, ismerjük meg lehetőségeinket – hangozhatna el jó tanácsként, mielőtt banki ügyeket intéznénk.

Minden banki kapcsolat leggyakoribb problémája az, hogy az ügyfélként részt vevők nem ismerik pontosan, és pláne nem teljes körűen, hogy mit is vállalnak. Igaz ez akkor is, ha az ügyfél magánszemély, és csak egyszerűen bankszámlát kíván nyitni, vagy bankkártyát szeretne igényelni. Igaz ez – sőt fokozottan érvényes – akkor is, ha vállalkozóként, vállalkozás képviseletében jár el valamely bankban. Tovább nehezíti a helyzetet, ha nem a legegyszerűbb banki szolgáltatást akarja valaki igénybe venni, hanem hitelszerződést köt, vagy komplex szolgáltatást (pl. escrow számla vezetése, faktorálás, projekthitelezés stb.) választ(ana).

Sajnálatosan a lehetséges megoldások megismerése és közülük a legelőnyösebb kiválasztása alig-alig alkalmazott módszer.

Feltehető természetesen az a kérdés is, hogy a bank, annak az ügyféllel kapcsolatba kerülő képviselője, a banki ügyintéző mennyire pontosan ismeri az általa kínált banki szolgáltatást. Nem zárható ki, hogy az ügyintézőnél is előfordulhat hiányosság. A tapasztalat szerint azonban összehasonlíthatatlanul többször érzékelhető félreértés az ügyfél részéről, mint ahány esetben a bank hibázik. Hozzá kell azt is tenni, a bankhiba minimalizálása állandó törekvés a bankoknál, amihez a folyamatokba épített automatizmusok és az IT-rendszerek eléggé hatékony eszközöket biztosítanak. Nagy kár, hogy az ügyfelek általában nem alakítanak ki, illetve nem használnak félreértést kiküszöbölő automatizmusokat.

Eszközök – automatizmusok - a hibák, félreértések elkerülésére és kiküszöbölésére

Mind a félreértések elkerülésének, mind pedig a félreértések megszüntetésének feltétele és lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módja, ha megfelelően tájékozódunk a banki szolgáltatásról.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni az információszerzés, mégpedig a lehető legteljesebb körű információszerzés fontosságát. Gondoljunk mindig arra, hogy a bank akkor és csak akkor tud szolgáltatást nyújtani számunkra, ha erről megállapodunk vele. A megállapodást pedig szerződésbe kell foglalni, részben írásban, szerződés elnevezéssel, vagy igénylés és visszaigazolás formájában, részben szóban (pl. a call centerben rögzített beszélgetéssel). Ez utóbbira viszont csak akkor van lehetőség, ha e módszer alkalmazásáról írásban megállapodunk a bankkal.

Az írásba foglalt szerződés mint biztosíték

A bankkal létrejövő szerződések kötelező írásbelisége elsősorban az ügyfelek érdekeit védő biztosíték. Alkalmas eszköz arra, hogy rögzítse a bank és az ügyfél közötti megállapodás tényét és a megállapodás tartalmát képező rendelkezéseket. A bankok számára kötelező az írásbeliség alkalmazása, és előnyös lenne, ha az ügyfelek se tekintenék fölösleges rossznak, időhúzó tényezőnek a szerződéskötést.

Az ügyfél gyakran érzi úgy, hogy nincsen választási lehetősége, amikor aláírja/szóban megerősíti a szerződést a bankkal. Érdemes végiggondolni a következőket, válaszolni önmagunknak a következő kérdésekre.

Milyen szolgáltatást akarunk igénybe venni?

Nyilvánvaló, hogy sok olyan szolgáltatásra lehet szükségünk vagy igényünk, amelyet csakis bank tud nyújtani. Bankszámlát például kizárólag bank vezethet. Bankkártyát csak bank bocsáthat ki. Internetes bankolás csak banknál lehetséges. Hitelt is banktól vehetünk fel a – relatíve! - legelőnyösebb feltételekkel. Bankgaranciát is csak bank tud nyújtani. A faktorálásban, váltóleszámítolásában is lehet előnyös a bank választása.

Ha ezen szolgáltatások valamelyikére van szükségünk, nem érdemes a bank megkerülésével vagy akár kihagyásával próbálkozni. Inkább arra fordítsuk időnket és energiánkat, hogy a banki ajánlatok közül kiválasszuk a számunkra legkedvezőbbet.

Ha nem bankot választunk

Ha a bank helyett más szolgáltató mellett döntünk, fontoljuk meg, hogy tényleg tudja-e azt a szolgáltatást nyújtani, amit várunk. Tipikus példa a hitelfelvétel. Hitelt csak bankok nyújthatnak, számukra meghatározott szigorú biztonsági feltételekkel (az úgynevezett operációs kockázatok felmérésével és kezelésével, tőkemegfelelési mutatókkal stb.) és egyes hitelkonstrukciók esetében jelentős kedvezményekkel – pl. Széchenyi Kártya Hitel esetében állami kamattámogatással és a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességvállalásával, a lakásépítés és lakásvásárlás esetén kedvezményes kamatozású hitellel, türelmi idő alkalmazásával a törlesztés megkezdése előtt stb.

Adott ügylethez választhatunk tehát a bankon kívül és a bank helyett más szolgáltatót, de a döntés előtt ismerjük meg és hasonlítsuk össze a feltételeket. Nem biztos, hogy azért, mert egy-két feltétel látványosan kedvezőbb, mint a bankoknál – esetleg csak a marketinganyagok "tálalásában" –, érdemes az adott konstrukció mellett dönteni.

A kedvező ajánlatok rangsorolása

Az is nagyon lényeges szempont, hogy a kedvező feltételek számunkra mennyire fontosak. Például érdemes átgondolni, hogy a hosszú futamidejű, és ezért magasabb kamatot ígérő tartós betétre valóban le tudjuk-e kötni a megtakarításunkat, és tényleg nincsen reális veszélye annak, hogy a futamidő előtt "fel kell törni a betétet", azaz fel kell mondani a betéti szerződést. Ha nagy az esély arra, hogy a lejárat előtt szükségünk lesz a pénzre, akkor a betétfelmondás esetén többet veszíthetünk, mint amennyi nyereséget elérhettünk volna a rövidebb lejáratú, akár többször is meghosszabbított lekötés alacsonyabb kamatával.

Az ajánlatok összehasonlítása

Egyszerű és hatékony módszer a különböző ajánlatok összehasonlítása, természetesen azonos szempontok alkalmazásával. Határozzuk meg – és célszerűen írjuk be egy táblázatba – azokat a paramétereket, amelyeket figyelembe akarunk venni.

Összehasonlítási feltételek hitelfelvétel esetén

– a hitelkamat mértéke,

– a kamatváltoztatás szabályai,

– a türelmi idő léte és hossza,

– a hitelfelvétel költségei (hitelbírálati díj, szerződéskötési díj, kötelező közokiratba foglalás és annak díja, a rendelkezésre tartási jutalék),

– a törlesztés költségei,

– az előtörlesztés feltételei,

– a futamidő,

– a kamat mértéke (ha nem fix kamatozású, akkor természetesen csak az induló kamat mértékét ismerhetjük),

– a teljes hiteldíjmutató (THM),

– a biztosítékadási kötelezettség és annak tartalma (mit fogad el biztosítékként a bank: ingatlant terhelő jelzálogjog bejegyzése, óvadékelhelyezés, készfizető kezes, adóstárs stb. bevonása szükséges-e).

Nem csupán a költségeket kell tehát összevetni, hanem valamennyi lényeges feltételt át kell tekinteni, hiszen mindig a konkrét személy konkrét lehetőségeitől függ, hogy ugyanaz a banki szolgáltatás számára mennyire előnyös. (Lehetséges például, hogy a hosszabb türelmi idő fontos valaki számára, míg másnak más feltétel megléte a kedvezőbb.)

Összehasonlítási feltételek bankkártyatermék esetén

Bankkártyatermék esetében azt kell vizsgálni, hogy

– a bankkártya hol használható (pl. csak egyetlen országban, vagy bármely európai országban, illetve a tengerentúlon is),

– lényeges tényező az éves kártyadíj,

– a társkártya igénylésének lehetősége,

– az óvadékelhelyezési kötelezettség,

– a bankkártyahasználat fedezetének biztosítása,

– a költségi limitek.

Fontos lehet az is, hogy mennyi idő alatt jutunk hozzá a bankkártyához, azt személyesen kell-e átvenni valamelyik bankfiókban, vagy postán kapjuk meg.

Összehasonlítási feltételek bankszámlanyitáskor

Bankszámlanyitás esetén fontos:

– a számlavezetési díj összege,

– a tranzakciós díjak összege,

– a kapcsolódó szolgáltatások (pl. számla feletti rendelkezés interneten keresztül, mobilbanki szolgáltatás keretében, vagy éppen call centeren keresztül),

– az elektronikus szolgáltatások költsége,

– az elektronikus szolgáltatások korlátai (pl. átutalási limit).

Összehasonlítási lehetőség egyéb banki szolgáltatásoknál

Az egyéb banki szolgáltatások tervezett igénybevétele esetén vizsgálni kell, hogy mit vállal a bank:

– pl. faktorálás esetén mekkora hányadot fizet,

– a bankgarancia kibocsátását milyen feltételekkel vállalja (a banki helytállás időtartama, összeghatára, a fizetendő díj, a biztosíték stb.),

– speciális banki szolgáltatások körében – ilyen pl. a Széchenyi Kártya Konstrukció – fontos az ügyintézés gyorsasága (a készfizető kezességi szerződés megkötésének időigénye, a bankkártya elkészülése.

A szerződéskötés előtti feltételek megismerése

Többféle lehetőség közül választhatunk. A banki honlapokról, a call centerekben és a fiókokban a szórólapokról, valamint az ügyintézőktől egyaránt tájékozódhatunk. Legcélszerűbb, ha valamennyi lehetséges információs forrást igénybe vesszük, mégpedig olyan sorrendben, hogy először elolvassuk a rendelkezésre álló anyagokat, majd feltesszük kérdéseinket a call centerben, illetve a bankfiókban az ügyintézőknek. E módszer alkalmazásával elkerülhetjük, hogy fontos tények elsikkadnak, esetleg tévesen értelmezünk valamely feltételt.

A szerződéses konstrukció megismerése

A bankok általában nem egyetlen szerződést kötnek, hanem szerződéses konstrukciókat alkalmaznak. Ennek az az oka, hogy a banki szolgáltatások jelentős része banki termékként jelenik meg. Olyan, a bank által standardizált szolgáltatás tehát, amelyet minden ügyfél – vagy legalábbis az ügyfelek nagyszámú csoportja – részére teljesen azonos feltételekkel kínál és nyújt a bank.

A banki szerződések megismerése általában nem egyszerű és főleg nem gyorsan végrehajtható feladat. Addig nincsen probléma, amíg csak kézbe kell venni a szerződéseket, hiszen azok általában több helyen is rendelkezésre állnak. A nehézségek rendszerint akkor kezdődnek, amikor az ügyfél (vagy leendő ügyfél) kézbe veszi a szerződéses rendszert. Megkapja tehát a rövid, szerződés elnevezésű/című okiratot és annak mellékleteit.

Szerződés, általános szerződési feltételek, üzletszabályzat

A szerződés tipikusan egy oldal terjedelmű, és csak a legfontosabb (személyes) adatokat tartalmazza, továbbá rögzíti, hogy milyen szolgáltatást és milyen számlaszámhoz kapcsolódva kíván igénybe venni az ügyfél. Sokkal részletesebb – és ezért jelentősen hosszabb – az általános szerződési feltételek elnevezésű dokumentum, illetve az üzletszabályzat elnevezésű dokumentum.

Bármelyiket is alkalmazza az adott bank, mindenképpen a szerződés részét képezi. Általában az a jellemző, hogy ezek tartalmazzák a szolgáltatás(ok)ra vonatkozó részletes rendelkezéseket. Rögzíti tehát pl. a bankszámlanyitás feltételeit, az ügyfél-azonosítás szabályait, a bankkártya igénylésének és használatának rendjét, az internetes bankolás szabályait, továbbá a felelősségre vonatkozó szerződéses kikötéseket.

Mind az üzletszabályzat, mind az általános szerződési feltételek minden szabálya ugyanolyan szerződéses rendelkezésnek minősül, mint a szerződés elnevezésű dokumentum, hiszen annak melléklete.

Ugyancsak szerződés jön létre az ügyfél által aláírt igényléssel akkor, ha azt a bank visszaigazolja.

Mindebből következik, hogy a bankokkal tipikusan az általános (standard) feltételek szerint szerződünk. Ezeket a nagy tömegű igénybevételhez alakítják ki, az egyéni elképzelések érvényesítésére viszonylag kevés a lehetőség. Néhány vonatkozásban – és éppen az ügyfelek számára fontos vonatkozásban – azonban dönthet, sőt döntenie kell az ügyfélnek még a szerződés megkötésekor. Döntenie kell pl. a számlakivonat küldésének módjáról, a költési limitekről, a bankszámla felett rendelkezésre jogosult(ak) köréről, a hitel összegéről, gyakran a futamidőről, a kommunikáció nyelvéről, a kommunikáció csatornájáról.

Speciális szolgáltatás igénylése

Ha speciális, tehát nem standard banki szolgáltatást igényelünk, vagy a standard szolgáltatás egy vagy néhány elemét "egyéníteni" kívánjuk, azt a bankkal kötött szerződésben kell rögzíteni. Ügyeljünk arra, hogy a szerződés nem csupán a szerződés elnevezésű dokumentum, hanem lehet egyéb, pl. a felek egybehangzó nyilatkozata is.

Hirdetmények, kondíciós listák

Mielőtt teljesen megismertnek tekintjük a banki feltételeket, azaz elhatároznánk, hogy aláírjuk a szerződést, győződjünk meg arról, hogy valóban birtokában vagyunk-e minden, számunkra lényeges információnak. A konkrét és változó feltételeket ugyanis a banki hirdetmények/kondíciós listák tartalmazzák. Nevükből következően a funkciójuk az, hogy a változó (a bankok által meghatározott feltételek teljesítésével egyoldalúan változtatható) kondíciókat naprakészen megismerhessék belőlük az ügyfelek, azokat (ki)hirdessék az ügyfelek számára a bankok.

Jelentőségük az a szerződések szempontjából, hogy a hirdetmények/kondíciós listák is a bankkal kötött szerződésünk elválaszthatatlan részét képezik.

Legfontosabb kérdések a szerződés megkötése előtt

Tisztázzuk a tervezett szerződés megkötésének:

– feltételeit (kell-e előzetesen biztosíték nyújtása, közjegyzői okiratba kell-e foglalni, kell-e adóstárs bevonása, szükséges-e óvadék elhelyezése, szükséges-e felhatalmazó nyilatkozat adása, kezes bevonása, kell-e nyilatkozat jelzálogjog bejegyzéséhez, szükséges-e munkáltatói igazolás, vagy közüzemi számla befizetésének igazolása, lesz-e banki ügyfélminősítés az igénylés alapján stb.),

– időigényét (ha valamennyi szükséges okirat rendelkezésre áll, mennyi idő szükséges a banki döntéshez),

– költségeit.

Tisztázzuk a megkötni tervezett szerződés megszüntetésének feltételeit:

– felmondható-e azonnali hatállyal a bank részéről és mikor,

– felmondható-e általunk azonnali hatállyal és mikor,

– felmondható-e a bank által vagy általunk időkorláttal (pl. 30 napra),

– hogyan mondható fel (kötbér, előtörlesztési díj, szerződésmegszüntetési díj megfizetésével stb.).

Tisztázzuk a megkötni tervezett szerződés teljesítésének feltételeit:

– a szerződés hatálybalépésének időpontját és azt, hogy szükséges-e hozzá valamilyen nyilatkozat, bejegyzés stb. A hatálybalépés időpontja sokszor nem azonos a szerződés megkötésének időpontjával. Ha a kettő eltér egymástól, akkor a hatálybalépés csak későbbi lehet. Általában akkor lép a szerződés aláírásához képest utóbb hatályba, ha bizonyos feltételek teljesítése szükséges,

– a fizetési határidőket,

– a bank tájékoztatási/értesítési kötelezettségét (pl. a fizetendő minimális törlesztési kötelezettség összegéről).

Tisztázzuk a megkötni tervezett szerződés módosításának, kiegészítésének lehetőségét, feltételeit:

– a bank egyoldalú szerződésmódosításának módját, eseteit,

– a bank egyoldalú szerződésmódosítása esetén (tipikusan a hirdetményben, kondíciós listában megjelenített feltételek változtatása tartozik ebbe a körbe) az ügyfél rendelkezésére álló eszközöket – pl. ha számára kedvezőtlen, 30 napos határidővel felmondhatja, és a megszűnésig a bank a felmondás előtti feltételekkel köteles nyújtani a szolgáltatást,

– az ügyfél általi szerződésmódosítás lehetőségét.

Felelősségi szabályok tisztázása

Tisztázzuk a felelősségi szabályokat: pontosan ismerjük meg, hogy miért felelünk mi és miért vállal felelősséget a bank – pl. a PIN-kód megismertetése, vagy csak hozzáférhetővé tétele harmadik személy számára, a számítógép vírusvédelme az internetes bankolás során stb.

Miután minden feltételt megismertünk, döntsük el, hogy azok elfogadhatóak-e számunkra. Gondoljuk meg, valóban képesek vagyunk-e vállalni a szerződés(es rendszer)ben foglaltak teljesítését. Nem érdemes tehát természeti csapással, háborúval és azok következményeivel foglalkozni, de azt végig kell gondolni, hogy esetleges baleset, betegség, a munkahely megszűnése esetén hogyan tudjuk teljesíteni a bankkal kötött szerződésben vállalt fizetési kötelezettséget.

Nem érdemes túlvállalni magunkat, sem magánemberként, sem pedig cégképviselőként. Felvenni a hitelt nagyon könnyű, a problémát mindig az okozza, hogy vissza is kell fizetni, mégpedig kamatokkal együtt. A fedezetet viszont nem egyszerű folyamatosan, határidőre, szerződésszerűen biztosítani.

A szerződés megkötésének formája

A szerződést írásban kell megkötni a bankkal. Lehetőség van azonban arra, hogy az írásbeliség elektronikus csatorna igénybevételével valósuljon meg, elektronikus aláírás alkalmazásával.

Az elektronikus aláírás úgynevezett fokozott biztonságú elektronikus aláírásként fogadható el szerződéskötéshez. A banki gyakorlatban ezt a formát ma még nem alkalmazzák, mivel az elektronikus aláíráshoz szükséges azonosító meglehetősen drágán szerezhető meg, így a bankok sem rendelkeznek az elektronikus aláírás fogadására alkalmas technikával.

Ha azonban már kötött az ügyfél szerződést a bankkal, akkor a továbbiakban általában internetes bankolás, vagy call center szolgáltatás keretében is szerződhet a különböző bankok által különböző körben meghatározott szolgáltatások igénybevételére.

A szerződéskötés után

Miután megkötöttük, tehát mi és a bank is aláírta a szerződés minden példányát, gondosan tegyük el a számunkra átadott példányt. Kedvező esetben soha többet nem kell kézbe vennünk, a szövegét tanulmányoznunk, egyes rendelkezéseit értelmeznünk vagy pláne értelmeztetnünk.

Sajnos azonban előfordul, hogy vita támad az ügyfél és a bank között, amikor csak annak alapján lehet dönteni, mit vállaltak a felek. Ez pedig a szerződésből állapítható meg, mégpedig annak elolvasásával. Ami azt jelenti, hogy ne hagyatkozzunk az emlékezetünkre, mindig olvassuk el a szöveget.

Ki kösse meg a szerződést?

A magánszemély saját maga, ha akadályoztatva van, akkor meghatalmazottja útján. A meghatalmazott lehet ügyvéd vagy bármely nagykorú és cselekvőképes magánszemély. Meghatalmazást kizárólag írásban fogadnak el a bankok, és azt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba, de célszerűen közokiratba kell foglalni. A meghatalmazásnak minden esetben nagyon pontosnak kell lennie abban a vonatkozásban, hogy tartalmaznia kell, mely bankkal szembeni, milyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás aláírására szól. * Társaság nevében mindig a képviseletre jogszabály alapján, egy vagy két személy jogosult szerződést kötni. * Meghatalmazott eljárása esetén sem mentesül az ügyfél az úgynevezett azonosítási kötelezettség teljesítése alól. * A biztosítéknyújtásról szóló szerződés megkötése * A biztosítéknyújtásról szóló szerződést annak kell megkötnie, aki a biztosítékot nyújtja, tehát a kezességet vállalja, az óvadékot elhelyezi, a tulajdonát képező ingatlan jelzálogjoggal terheléséhez hozzájárul, árbevételét engedményezi stb.

Szerződésmódosítás a bankkal

A szerződéskötés egy speciális fajtájának is tekinthetjük a megkötött szerződés módosítását, kiegészítését. Ez akkor válik szükségessé, ha utóbb a szerződéssel érintett valamilyen körülmény, feltétel változik. Viszonylag ritkán, de előfordul, hogy a változás törvényi/jogszabályi rendelkezés következménye. Ebben az esetben a jogalkotó pontosan meghatározza, hogyan hat a változás a már megkötött szerződésekre. Ilyen volt az elektronikus fizetési eszközök használatával kapcsolatos felelősségi szabályok változása még 1999-ben. A jogalkotó általában azt a megoldást választja, hogy a szerződések szövege automatikusan módosul a jogszabályi rendelkezés szerint, de az ügyfél jogosult meghatározott határidőben hátrányos következmények nélkül felmondani a szerződést, ha az új feltételeket nem tudja, vagy nem akarja elfogadni.

Ha nem jogszabály módosítja a szerződéses rendelkezést, akkor csak a felek megállapodásával változhat a megállapodás – kivételt képeznek a bank számára biztosított egyoldalú szerződésmódosítási lehetőségek. Ez utóbbiakról az üzletszabályzatban, illetve az általános szerződési feltételekben kell rendelkeznie a banknak, és azok ilyen módon az ügyféllel kötött szerződés részévé válnak.

Fizetési haladék kérése, a törlesztőrészlet csökkentése

Ha a szerződésben vállalt kötelezettséget nem tudjuk teljesíteni, kérjük a banktól a szerződés módosítását. Sokkal előnyösebb ugyanis fizetési haladékot kérni, módosítani a törlesztőrészlet összegét stb., mint késedelmesen vagy egyáltalán nem fizetni, és ezáltal olyan helyzetbe kerülni, hogy a bank szankciókat alkalmazzon velünk szemben.

IT-rendszer

A tömeges szerződések körében az a jellemző, hogy a teljesítésük ellenőrzése is nagymértékben automatizált. IT-rendszer figyeli a határidőt, és automatikusan előállítja a felszólító, majd a felmondólevelet, amelyet ugyancsak az IT-rendszer segítségével postáz a bank. A folyamatot csak úgy lehet megállítani, ha az ügyintéző "kiveszi" a rendszerből a szerződést, illetve módosítja azokat a paramétereket (határidőket), amelyek bekövetkezésekor az IT-rendszer automatikusan "működésbe lép".

A szerződés "kivétele" akkor következhet be, ha az ügyfél és a bank új megállapodást köt, és a korábbi szerződést egyidejűleg hatályon kívül helyezi. Tipikusan ilyen az adósságrendezési megállapodás.

A szerződésmódosítás feltételei

A módosításra ugyanazon szabályok érvényesek, mint a szerződés megkötésére. Eltérést – méghozzá jelentős eltérést – jelent azonban, hogy szerződésmódosítás esetén tipikusan nincsen lehetősége az ügyfélnek többféle ajánlat beszerzésére és összevetésére, hiszen már megkötött szerződésben rögzített egy vagy több feltételt kellene megváltoztatni.

Szerződésmódosítás esetén is ügyeljünk arra, hogy figyelmesen olvassuk el a módosításokat, pontosan értsük, mi változik és hogyan, és mérjük fel, tudjuk-e vállalni a módosított feltételekkel a teljesítést.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. szeptember 1.) vegye figyelembe!