Cégvezetés (archív) - 2007/07 (július) tartalom:

A hónap témája
Munkaügyi változások
A munkaügy nem tartozik a ritkán módosított, "kőbe vésett" területek közé, kisebb-nagyobb módosításokat rendszeresen vezetnek be különböző célkitűzések, indokok alapján. Legutóbb idén március 26-án fogadott el az Országgyűlés egy átfogóbb csomagot, amely –... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők júliusban
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Rovatunk a 2007. június 18-áig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel. tovább
Magánterület
A közjegyzők szerepe a bankolásnál
A közjegyzők szinte nélkülözhetetlen alanyai a bankolási folyamatnak. Szerepük egyaránt fontos az ügyfeleknek és a bankoknak, mégpedig ugyanazon okból, a közhitelesség biztosítása érdekében. tovább
Elbirtoklás tulajdonostárssal szemben
Gyakran előfordul, hogy a tulajdonostársak közül csak az egyik törődik az ingatlannal, csak az egyikük használja azt. A cikk azt járja körül, hogyan szerezheti meg az ilyen tulajdonostárs a többiek tulajdonrészét elbirtoklás útján. tovább
Mozgástér
Üzemi balesetek – a munkáltató felelőssége
Milyen szabályok szerint felel a cég az alkalmazott balesetéből eredő károkért? Milyen egyéb kötelezettségek terhelik az üzemi balesettel kapcsolatban? tovább
Haladék a társasági szerződés módosítására
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2007. évi LXI. törvény több ponton változtatott a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)... tovább
Az összefonódások ellenőrzésének főbb szabályai
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) által "vállalkozások összefonódásának ellenőrzése" elnevezés alatt szereplő – a nemzetközi gyakorlatban leggyakrabban koncentrációengedélyezésként említett... tovább
Mi jön az elvárt adó helyett?
Azzal, hogy az Alkotmánybíróság az elvárt adóra kialakított szabályozást nem találta alkotmányosnak, a kormány nem mondott le az eredeti cél érvényesítéséről, a gazdaság fehérítéséről, az adókikerülés szűkítéséről. Az Országgyűlés az egyes adótörvények... tovább
A hitelezők utolsó mentsvára?
A vagyonrendezési eljárás 2004. január 1. óta él hatályos jogunkban. A bevezetés hátterében a gyakorlati élet tapasztalatai állnak. Ebben a körben kiemelendő, hogy a jogalkotónak rendeznie kellett az olyan helyzeteket, amikor utóbb a törölt cég tulajdonában álló vagyonra... tovább
A gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos jogszabályi változások
Összeállításunkban a Büntető Törvénykönyv gazdasági bűncselekményekre vonatkozó XVII. fejezetének módosult rendelkezéseit ismertetjük. Elemzésünk során látni, de legalábbis érzékelni fogjuk, hogy melyek azok a magatartások, amelyek elharapódzása szükségessé tette a... tovább
Informatika 2007
A vállalkozások életében egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az elektronikus eszközök, dokumentumok. Ma már egyre többféle termék, szolgáltatás rendelhető meg az interneten keresztül. Hazánkban is egyre erősödő igény, hogy az állampolgárok és a vállalkozások... tovább
Unión belül
Munkavállalás az Európai Unióban II.
Előző lapszámunkban az Európai Unió területén történő munkavállalás közös szabályairól olvashattak, mostani cikkünk az egyes tagállamok gyakorlatát mutatja be vázlatosan, különös tekintettel arra a három országra (Ausztria, az Egyesült Királyság és Németország),... tovább