Munkavállalás az Európai Unióban II.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 110. számában (2007. július 1.)
Előző lapszámunkban az Európai Unió területén történő munkavállalás közös szabályairól olvashattak, mostani cikkünk az egyes tagállamok gyakorlatát mutatja be vázlatosan, különös tekintettel arra a három országra (Ausztria, az Egyesült Királyság és Németország), amely a magyar munkavállalók legkedveltebb célpontja.

A külföldi munkavállalás feltételeire – ideértve a beutazást és az ott-tartózkodást, valamint a társadalombiztosítási és adózási szabályokat is – a foglalkoztatás helye szerinti állam nemzeti joga az irányadó. Ez értelemszerűen vonatkozik a munkaszerződésre, valamint a munkaviszonyra is. Jogvita esetén szinte kizárólag a külföldi bíróságok jogosultak eljárni. Ezek ismeretében célszerű a kiutazás előtt alaposan tájékozódni az adott állam magyarországi követségénél e kérdésekben, hogy ne a kiutazást követően érje meglepetés a munkavállalót.

Azon államokban, amelyekben a munkavállalás engedélyhez kötött, a magyar munkavállalónak nem elég munkahelyet találni és megállapodni a munkáltatóval az alkalmazás feltételeiről, hanem be kell szereznie a szükséges engedélyeket: a munkavállalási engedélyt, a beutazásra jogosító vízumot, illetve a tartózkodási engedélyt. A munkaszerződést általában a befogadó ország nyelvén és jogszabályai alapján kötik, és a munkabért is az adott ország pénznemében fizetik.

Vannak olyan országok, ahol a munkáltató feladata a munkavállalási engedély beszerzése, a beutazásra jogosító vízumot azonban mindig a munkavállalónak kell kérni a fogadó ország külképviseletén (konzulátusán).

Egyesült Királyság

Az Egyesült Királyságban, Svédországban és Írországban már 2004. május 1. óta munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak magyar állampolgárok.

Ez azt jelenti, hogy aki ezekben az államokban akar munkát vállalni, egyszerűen odautazhat, és munkát kereshet ugyanúgy, mint bármely ottani állampolgár. Ha azonban az ott-tartózkodás időtartama meghaladja a 90 napot, tartózkodási engedélyre van szükség.

Munkavállalási engedélyre itt sincs szükség, de a munkakezdést követő 30 napon belül a magyar munkavállalóknak regisztráltatniuk kell magukat és valamennyi állásukat a belügyminisztérium hivatalánál (Workers Registration Team, Home Office, Walsall Road, Cannock, WS11 0WS).

A megfelelő űrlap letölthető a brit belügyminisztérium, illetve a londoni magyar nagykövetség honlapjáról, emellett telefonon is kérhető a Home Office formanyomtatvány-részlegétől (Application Form Unit: +44 870 2410645).

A belügyminisztériummal közölni kell a munkavállaló nevét, címét, születési helyét, a munkaadó nevét és fő telephelyének címét, a munkakezdés időpontját, csatolni kell két útlevélképet, be kell adni az eredeti útlevelet vagy személyazonossági igazolványt, valamint a munkaadó nyilatkozatát arról, hogy a munkavállaló melyik napon kezdett el dolgozni, s hogy a havi jövedelme eléri a minimálbért, és az első regisztráció alkalmával le kell róni 50 font illetéket.

A hatóság a fentiek ellenőrzését követő egy héten belül ún. regisztrációs igazolványt (Registration Card) és regisztrációs igazolást (Registration Certificate) ad ki. Utóbbi azt igazolja, hogy a munkavállalót nyilvántartásba vették a kérelemben szereplő munkaadó alkalmazottjaként. Az igazolványt és az igazolást postán küldik ki, az útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal együtt.

A munkavállalói igazolvány 12 hónapig érvényes, és csak a bejelentett állás betöltésére jogosít. Aki 12 hónapon belül állást változtat, új igazolást kell kérnie. 12 hónapos jogszerű munkaviszony elérésével a munkavállaló jogot szerez a "régi" tagállamok állampolgárainak járó tartózkodási engedélyre, illetve valamennyi jogra, így például megszűnik regisztráltatási kötelezettsége is. Az egyéves jogszerű munkaviszony több egymást követő, rövidebb munkaviszony útján is megszerezhető, ha a regisztrált munkaviszonyok között az egy év alatt nem telik el összesen több mint 30 nap munkakeresési idő.

Írország

Írországban lehet a legegyszerűbben, a lehető legkevesebb formaság mellett munkát vállalni, regisztrációra sincs szükség.

A magyar munkavállalónak csak annyit kell tennie, hogy személyi adóazonosító számot (Personal Public Service Number) kér a szociális és családügyi minisztériumtól. Ez alapján a munkáltató fogja őt az adóhivatalnál bejelenteni.

Természetesen, aki három hónapnál tovább marad Írországban, annak tartózkodási engedélyt kell kérnie, amit a külügyminisztériumtól lehet igényelni.

Svédország

Svédországban a tartózkodási engedély megszerzéséhez a munkaadó által aláírt nyilatkozat vagy szerződés szükséges, amely igazolja a munkavállalás tényét. Ennek tartalmaznia kell a következő adatokat:

– munka jellege és hossza,

– a munkáltató neve, címe, telefonszáma, regisztrációs száma,

– a munkáltatónál a munkavállalóval kapcsolatot tartó személy neve,

– a munkakörben ellátandó feladatok felsorolása,

– a heti munkaidő.

A munkavállalást igazoló dokumentumhoz szükséges formanyomtatvány letölthető a http://www.migrationsverket.se/english.html internetes oldalról.

Aki 12 hónapnál hosszabb ideig szándékozik Svédországban dolgozni, annak 5 évre szóló tartózkodási engedélyt adnak ki, aki ennél rövidebb ideig, az a tervezett munkavállalás idejére szóló engedélyt kap.

Tartózkodási engedélyt előzetesen a Svéd Nagykövetségen lehet igényelni, de beutazás után Svédországban is beszerezhető a Svéd Migrációs Bizottság valamelyik irodájánál. Ezek címe a www.migrationsverket.se/english.html oldalon megtalálható. Az engedély kérése ingyenes. A maximális elbírálási idő hat hónap. A tartózkodási engedély meghosszabbítható, ezt egy hónappal a lejárat előtt kell kérvényezni a bizottságnál.

Finnország, Görögország, Portugália, Spanyolország

2006. május 1-jén Finnország, Görögország, Portugália és Spanyolország is megnyitotta munkaerőpiacát az újonnan csatlakozott tagországok munkavállalói előtt, így már a magyar állampolgárok is munkavállalási engedély nélkül, szabadon dolgozhatnak ezen országokban.

A 90 napnál hosszabb idejű tartózkodáshoz természetesen itt is tartózkodási engedélyre van szükség.

Ausztria

Ausztriában továbbra is csak munkavállalási engedély birtokában lehet dolgozni a magyar munkavállalóknak.

A csatlakozás időpontjában és azt megelőzően legalább tizenkét hónapig folyamatosan Ausztriában dolgozó magyar állampolgárok 2004. május 1-jétől munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak, de be kell szerezniük a szabad munkavállalással kapcsolatos igazolást az osztrák munkaügyi hatóságtól (Arbeitsmarktservice, honlapcím: www.ams.or.at). Ez a szabály a 2004. május 1-jén a kedvezményezett magyar állampolgárral már legalább 18 hónapja törvényesen Ausztriában letelepedett – vagy később odaköltöző – családtagokra (házastárs, gyermek) is vonatkozik.

A munkaadó által előzetesen beszerzett munkavállalási engedély (Beschäftigungsbewilligung) alapján lehetséges azon munkavállalók foglalkoztatása, akikre nem vonatkozik a mentesség. A külföldi munkavállaló munkába állásának megkezdését és befejezését a munkaügyi hatóságnál három napon belül be kell jelentenie a munkáltatónak.

Az engedélyt az osztrák munkaügyi hatóság a helyi munkaerő-piaci helyzet vizsgálatát követően adja meg. Az ellenőrzés során nagy hangsúlyt fektetnek az osztrák bér- és munkafeltételek betartására. Engedélyt kizárólag abban az esetben adnak, ha nem áll rendelkezésre megfelelő belföldi munkaerő.

A munkavállalási engedély meglétét az osztrák hatóságok rendszeresen ellenőrzik, a munkaadó köteles az engedély egy példányát mindenkor a munkavégzés helyszínén tartani.

Könnyített munkavállalás

Az ún. "kulcsszemélyzet" (Schlüsselkraft) különleges szakképzettséggel, a vállalkozás működtetése szempontjából meghatározó szaktudással és gyakorlattal rendelkező, magasan kvalifikált és ennek megfelelő jövedelmű munkaerő számára bizonyos mértékig könnyített a munkavállalás ("Zulassung als Schlüsselkraft"), valamint a mező- és erdőgazdaságban, illetve a vendéglátásban foglalkoztatottak számára is.

Gyakornokcsere, határ menti ingázók

Az Osztrák Köztársasággal kötött kétoldalú egyezmények a gyakornokok cseréjéről, valamint a határ menti ingázók munkavállalásának szabályairól változatlanul érvényesek. Ezek keretében évente meghatározott létszámú külön kontingens erejéig, a Vas Megyei Munkaügyi Központ koordinálásával magyar munkavállalók kapnak lehetőséget ausztriai tanulásra és munkavállalásra.

Az ausztriai egyéni munkavállalásra két államközi megállapodás alapján van lehetőség, mindkettőt 1998-ban kötöttük. Az egyik egyezmény a "munkavállalók cseréjéről a szakmai és nyelvi ismeretek bővítése érdekében", amelynek keretében 18-35 éves, szakképesítéssel rendelkező, büntetlen előéletű magyar fiatalok vállalhatnak gyakornokként egy évig (hat hónappal meghosszabbítható) munkát Ausztriában. A kérelmet a Foglalkoztatási Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán kell benyújtani, s a hivatal továbbítja az osztrák hatóságok felé.

A másik egyezmény a "határ menti térségekben történő foglalkoztatásról" szóló megállapodás. Az egyezmény csak három magyar megye: Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron naponta Ausztria Burgenland tartományába, illetve Bruck/Leithai járásába ingázó munkavállalóira vonatkozik. Ahhoz, hogy ilyen munkavállalási engedélyt kaphasson az ingázó, legalább egy éve a három megye valamelyikében kell laknia. Az egyezmény végrehajtásának koordinálásával szintén a Vas Megyei Munkaügyi Központot bízták meg, de a kérelmek mindhárom illetékes megyei munkaügyi központba benyújthatók. Egy-egy munkavállalási engedély hat hónapig érvényes, de ugyanennyi idővel többször is meghosszabbítható.

Keresett és nem igényelt szakmák

Vannak olyan szakmák, amelyekre az osztrákok nem fogadnak magyar munkavállalókat (például kőművesek és építőipari segédmunkások, textil- és fémmegmunkáló ipari szakmunkások), várják viszont az ingázókat a mezőgazdaságban és az idegenforgalomban.

Az Európai Gazdasági Térség országai

Az EGT-országok esetében Norvégia és Liechtenstein továbbra is engedélyhez köti a magyar állampolgárok munkavállalását. Izland biztosítja a munkaerőpiacra való korlátozások nélküli bejutást, ugyanakkor a munkáltató részére bejelentési kötelezettséget ír elő.

Belgium

A Belgiumban történő munkavállaláshoz is engedélyre van szükség, amit a munkáltatónak kell beszerezni a foglalkoztatás megkezdése előtt.

2006. május elseje óta a hiányszakmák esetében a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül, gyorsított eljárás keretében adják ki a munkavállalási engedélyeket.

90 napig itt sem kell tartózkodási engedély, de ennél hosszabb idejű munkavállalás esetén a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalnál kell engedélyt kérni.

Dánia

Magyar munkavállalók foglalkoztatásához engedély szükséges, melyet a dán munkáltató szerezhet be, ha a magyar alkalmazottat teljes munkaidőben foglalkoztatja az országban alkalmazott általános bér- és munkafeltételeknek, illetve a kollektív szerződéseknek megfelelően.

A munkáltató köteles kitölteni egy munkáltatói űrlapot, melyet a Dán Bevándorlási Hivatalhoz kell elküldenie. A Bevándorlási Hivatalban az ellenőrzést követően a munkáltatónak megküldenek egy nyomtatványt, melyet az köteles a munkavállalónak továbbítani. A nyomtatvány tulajdonképpen egy kérelem a munkavállalási és a tartózkodási engedély iránt. A kérelmet kitöltés után személyesen kell elvinni a Dán Nagykövetségre vagy Konzulátusra két példányban, 2 db igazolványképpel és a munkaszerződés két példányával, valamint az útlevél fénymásolatával. Ha a munkavállaló már Dániában van, a kérelmet közvetlenül a Dán Bevándorlási Hivatalhoz vagy a helyi rendőrséghez is benyújthatja.

A munkavállalási engedély egyben tartózkodási engedély is. Ha a munkaviszony megszűnik, az engedélyt visszavonják. Ha a munkavállaló talál másik munkahelyet, ismét engedélyt kell kérnie.

Az engedélyt a munkaszerződésben meghatározott időtartamra, de legfeljebb egy évre adják meg, ám meghosszabbítható.

Franciaország

Franciaországban továbbra is engedélyköteles a munkavállalás. Az ügyintézés lassú és körülményes, az engedélyre akár 4-5 hónapot is várni kell.

Keresett hiányszakmák

2006. május 1-je óta a magyar munkavállalók bizonyos hiányszakmák esetében könnyített eljárással juthatnak munkavállalási engedélyhez. Ezek alapján hét ágazatban (építőipar és közmunkák, vendéglátás, mezőgazdaság, gépipar, ipar, kereskedelem, köztisztaság), összesen 61 szakmában a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül, gyorsított eljárásban adják ki a munkavállalási engedélyeket.

Meghatározott feltételek mellett a diákok és kutatók szabadon vállalhatnak munkát.

A munkavállalási engedélyt a munkáltatónak kell beszerezni, nem a munkavállalónak. A tartózkodási engedélyt a rendőrségen (préfecture) kell kérni, és azt annyi időre adják ki, amennyi időre a munkavállalási engedély szól. A tartózkodási engedélyt természetesen a munkavállaló saját maga szerzi be.

Mindezek mellett hatályban maradt a Magyar Köztársaság kormánya és a Francia Köztársaság kormánya közötti egyezmény a gyakornokok cseréjéről, mely lehetővé teszi, hogy az egyezményben foglalt feltételek alapján a magyar állampolgárok szakmai, nyelvi továbbképzési céllal egy éven keresztül munkát vállalhassanak Franciaországban.

Hollandia

Hollandiában fél évig nincs szükség tartózkodási engedélyre, de ha valaki munkát szeretne vállalni, akkor tartózkodási engedélyt kell kérni a helyi önkormányzattól.

Hollandiában a magyar munkavállalóknak továbbra is munkavállalási engedélyre van szükségük. Az engedélyezési eljárásban ellenőrzik, hogy az adott munkakört holland vagy más, "régi" tagállamból származó munkavállaló nem tudja-e betölteni. A kérelmet itt is a munkáltató nyújtja be.

Munkavállalási engedély - egyszerűbben

Néhány ágazat és szakma mentesül a szokásos munkavállalási engedélyezés alól. A meghatározott szakmákban az új tagállamokból érkező munkavállalóknak a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül, két héten belül kiadják a munkavállalási engedélyt. Ezen eljárás hatálya alá tartozó ágazatok és szakmák listáját háromhavonként frissítik.

Szezonális mezőgazdasági munkák

Sajátos szabályok vonatkoznak a szezonális mezőgazdasági munkákra. Ezen a területen foglalkoztatottak számára a munkavállalási engedélyt rövid időre is megadják.

A 2004-ben csatlakozott tagállamok munkaerőpiac-nyitása

A 2004-ben csatlakozott tagállamok egymás közti viszonylatában megvalósult a kölcsönös munkaerőpiac-nyitás azzal a feltétellel, hogy amíg az átmeneti időszak alatt legalább egy régebbi tagállam még korlátozásokat tart fenn bármely 2004-ben csatlakozott tagállammal szemben, addig ezen tagállamok egymással szemben élhetnek védő intézkedések alkalmazásával. Védintézkedés akkor foganatosítható, ha egy másik 2004-ben csatlakozott tagállam állampolgárainak munkavállalása súlyos munkaerő-piaci zavart, vagy annak közvetlen veszélyét idézi elő. * Engedély nélkül vállalhatnak munkát egymás országaiban a cseh, az észt, a lett, a litván, a lengyel, a szlovén, a szlovák és a magyar állampolgárok, illetve azok hozzátartozói akkor is, ha egyébként nem uniós állampolgárok.

Luxemburg

A munkavállaláshoz engedélyre van szükség, amit a munkáltatónak kell beszerezni.

2006. május 1-jét követően meghatározott szektorokban (a mezőgazdaságban, szőlőművelésben és vendéglátóiparban) a munkavállalási engedélyeket a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül adják ki. A többi ágazatban továbbra is a munkaerő-piaci helyzet vizsgálatával történik a munkavállalási engedélyek kiadása, vagyis magyarok csak akkor kaphatnak munkát, ha nincs luxemburgi vagy a régi tagállamokból származó alkalmas pályázó az adott állásra.

Tartózkodási engedélyre 90 napig nincs szükség, de ezt követően azt is kérni kell, mégpedig személyesen a munkavállalónak.

Németország

Németország továbbra is fenntartja a munkavállalási engedélyre épülő szabályozást, és hatályban maradtak a meghatározott kvótát biztosító kétoldalú egyezmények is.

Vendégmunka-vállalás az államközi egyezmény alapján

Az 55/1990 (III. 23.) MT rendelettel közzétett államközi megállapodás a magyar állampolgárok szakmai és nyelvi ismereteinek bővítése céljából évente 1000 magyar állampolgár németországi vendég-munkavállalását teszi lehetővé, amelyre pályázni kell.

A pályázathoz szükséges:

– magyar állampolgárság,

– 18-40 év közötti életkor,

– szakképesítés és szakmai gyakorlat, vagy legalább 3 éves igazolt jártasság egy adott szakmában,

– a munkakör ellátásához szükséges szintű német nyelvtudás (nyelvvizsga nem feltétel),

– büntetlen előélet.

Pályázat csak szakmunkásoknak

A pályázatot a lakóhely szerinti megyei munkaügyi központban kell beadni. A pályázat alapján a magyar munkaügyi szervek a német társhatósággal (Bundesanstalt für Arbeit Zentralstelle für Arbeitsvermittlung, a továbbiakban: ZAV) együttműködve közvetítenek németországi munkát. Ez azonban csak szakmunkások és szakközépiskolai végzettséggel rendelkezők részére lehetséges. Szakképzetlenek ebben a programban nem kaphatnak munkavállalási engedélyt, és felsőfokú végzettségűek is csak úgy juthatnak munkavállalási engedélyhez az államközi megállapodás keretein belül, ha már rendelkeznek német munkaadóval, illetve munkaszerződéssel.

A munkavállalás lehetséges időtartama

A németországi munkavállalás időtartama az egyezmény alapján általában 12 hónap, de meghosszabbítható. A munkavállalás időtartama nem haladhatja meg a 18 hónapot. A vendégmunka-vállalási lehetőséget csak egyszer lehet igénybe venni.

Pályázat munkavállalásra

A pályázat beadásakor a jelentkezőnek német nyelvű űrlapot kell kitöltenie, amely a lakóhely szerinti munkaügyi központnál szerezhető be. A kitöltött űrlapot és mellékleteit szintén itt kell benyújtani.

A pályázati anyagnak tartalmazni kell:

– 3 pályázati űrlapot német nyelven kitöltve,

– 3 német nyelvű szakmai önéletrajzot,

– 3 másolatot a szakképesítést igazoló bizonyítványról és annak hiteles fordítását (az eredeti bizonyítványt be kell mutatni a pályázat beadásakor),

– erkölcsi bizonyítványt,

– fél évnél nem régebbi igazolványképet,

– 3 fénymásolatot az útlevél fényképes oldaláról,

– 3 db, a német nyelvtudás szintjét igazoló lapot, ha már van szerződési ígérvénye a munkavállalónak.

Ha a pályázó már rendelkezik német munkaadóval, akkor a munkaszerződést vagy foglalkoztatási ígérvényt is csatolni kell a pályázathoz.

Munkavállalási engedélyt csak a szakmai képzettségnek megfelelő munkakör betöltésére adnak.

Amennyiben a pályázó nem rendelkezik munkaadóval – a nyelvi szintfelmérést kivéve –, a pályázás feltételei megegyeznek a fentiekkel. A ZAV évente több alkalommal szervez személyes elbeszélgetést Budapesten a nyelvi ismeretek felmérése érdekében.

Miután sikerült a pályázó részére megfelelő munkát találni, a ZAV 3 példány munkaszerződést küld a pályázó levelezési címére. A munkaszerződés elfogadása előtt célszerű minden esetben felvenni a kapcsolatot a munkaadóval, az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása érdekében. Ha a pályázó elfogadja a felkínált munkát, a munkaszerződés két példányát aláírva vissza kell küldenie a ZAV részére. A ZAV címe: Villemombler Str. 76, 53123-Bonn. Ezt követően küldi meg a ZAV a munkavállalási engedélyt.

Csatolt munkaszerződés esetén a pályázat beadásától számítva kb. másfél-két hónap, amíg a pályázó megkapja a munkavállalási engedélyét. Ha a pályázó közvetítési kérelmet nyújt be, úgy az átfutási idő több hónap is lehet. Ha a pályázatot valamilyen okból elutasítják, arról a pályázó értesítést kap.

Munkavállalási vízum igénylése

A munkavállalási engedély birtokában a leendő munkavállalónak fel kell keresnie a német konzulátust, és munkavállalási vízumra irányuló kérelmet kell beadnia.

A vízumkérelemhez a következők szükségesek

– munkavállalási engedély,

– a szerződés eredeti példánya és annak fénymásolata,

– a munkavállalás teljes időtartamára érvényes útlevél,

– az euró árfolyamától függően kb. 9000 Ft készpénz,

– 2 db igazolványkép.

Németországban még a munkába állás előtt a munkavállalási engedéllyel, útlevéllel és munkaszerződéssel fel kell keresni a helyi munkaügyi hivatalt (Arbeitsamt), ahol kiadják a munkavállalási engedélyt (Arbeitserlaubnis).

Szezonális munkavállalás Németországban

Lehetőség van németországi szezonális munkavállalásra is, melynek időtartama legfeljebb 3 hónap – kivéve a vásári mutatványos ágazatot, ahol 1-9 hónap. A 9 hónapot ledolgozó munkavállaló azonban a következő évben nem kaphat szezonális munkavállalási engedélyt.

A szezonális munkaszerződés nem hosszabbítható, és egy évben csak egyszer köthető meg.

Három hónapos szezonális munkát kétféle módon lehet vállalni: pályázat útján, vagy egyéni kezdeményezéssel (már meglévő német munkaadó esetén).

Szezonális munkavállalás pályázat útján

Pályázni az erre rendszeresített jelentkezési lapon a lakóhely szerinti munkaügyi központnál lehet. Szükséges a német nyelv alapfokú ismerete, ezért a pályázónak nyelvi szintfelmérésen kell részt vennie. A jelentkezési laphoz 1 db megfelelő minőségű, egy évnél nem régebbi igazolványképet kell csatolni.

A pályázatot a munkaügyi központok a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalhoz (FH) küldik, amelyet a hivatal nyilvántartásba vesz. Az FH a ZAV-tól érkező állásajánlatokban megadott feltételeknek megfelelő pályázókat értesíti, és amennyiben a pályázó elfogadja a felkínált munkalehetőséget, elküldi annak jelentkezési lapját a ZAV-hoz, és pozitív elbírálás esetén létrejöhet a szerződés.

Szezonális munkavállalás egyéni kezdeményezésre

Már meglévő német munkaadó esetén a munkaadónak kell beszereznie a németországi helyi munkaügyi hivatalban a magyar állampolgárok részére szóló szezonszerződés-nyomtatványt. A kitöltött és a munkaadó által aláírt szerződésnyomtatványt vissza kell juttatni az Arbeitsamtnak. Az Arbeitsamt a szerződésnyomtatványt tovább küldi a ZAV-hoz, a ZAV pedig a Foglalkoztatási Hivatalhoz, amely értesíti a munkavállalót.

A Németországban kezdeményezett szerződések engedélyeztetése kb. 2 hónap. A szerződés aláírása és átvétele után a munkavállalónak vízumkérelmet kell beadnia a német konzulátusnál.

A vízumkérelemhez a következők szükségesek:

– munkaszerződés eredeti példánya és 1 db fénymásolata,

– 2 db igazolványkép,

– érvényes útlevél,

– kb. 9000 Ft készpénz.

Olaszország

Munkavállalási engedélyre már itt sincs szükség, de tartózkodási engedélyt köteles kérni a munkavállaló, ha 90 napnál hosszabb ideig tartózkodik Olaszországban.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. július 1.) vegye figyelembe!