Cégvezetés (archív) - 2003/12 (december) tartalom:

A hónap témája
A leltározás szabályozása a vállalkozásnál
Eszközök és források értékelése a fordulónapi mérlegben, leltárban
A leltárkészítés gyakorlati feladatai mennyiségi felvétel esetén
Az eszközök selejtezése
LELTÁROZÁS, SELEJTEZÉS
Az év vége a cégek életében is a számvetés ideje, amikor áttekintik az elmúlt tizenkét hónap gazdálkodását, a vállalkozás vagyoni helyzetét. Idetartozik az anyagi javak felleltározása, illetve selejtezése is, hogy a vezetés tiszta képet nyerjen a gazdasági társaságról az... tovább
A leltár és a selejtezés könyvvizsgálati ellenőrzése
A szerkesztő levele
Illúziók nélkül
Ajánló
Mű-kedvelő
Cégépítés
Kezdő Munkanélküliek Kézikönyve
A pszichológia szublimációnak nevezi azt a jelenséget, amikor valaki az élet problémáit úgy dolgozza fel, hogy azokat valamiféle, a jobb agyfélteke fennhatósága alá tartozó területre ülteti át. Jelesül én könyvet írtam, amikor középvezetői állásomból 13 év után (első... tovább
A cégek emberi vonásai
Egy vállalat profittermelő képessége, működésének hatékonysága, piaci viselkedése és mindennek sikere az ott dolgozó emberek fizikai, szellemi teljesítményén, valamint a munkahelyhez fűződő érzelmi viszonyán is múlik. E szemlélet elterjedését az is jelzi, hogy a... tovább
Eseménynaptár
Gazdasági eseménynaptár
A Gazdasági Eseménynaptárral egy-három hónapos előrejelzéssel segítjük olvasóink tájékozódását mindabban, ami a gazdasághoz kapcsolódó fontos vagy jelzésértékű hazai esemény. Áttekintést kívánunk nyújtani, amivel a részletek felé mindenki gyorsan megtalálja az utat.... tovább
Határesetek
Együttműködés vagy verseny?
Az Olajexportáló Országok Szervezete (OPEC) a világgazdaság és a nemzetközi olajpiacok kulcsszereplője. Az elmúlt évtizedekben a kartell magasár-politikája alaposan átalakította a nyersolaj és az olajszármazékok világpiacát, valamint magát az olajipari szektort is. A... tovább
Külpiaci rejtelmek
Az utóbbi hónapokban szinte nincs olyan nap, hogy a sajtó ne foglalkozna Magyarország kínai kapcsolatainak alakulásával, különösen az azokban rejlő lehetőségekkel. Nem csoda, hiszen az idén negyvennégy év után először látogatott ismét magyar miniszterelnök Kínába, akit a... tovább
Már Svájc sem a régi
A svájci gazdaságról a legjobb hír az, hogy nincs róla túl rossz hír. A legújabb konjunktúra-előrejelzés szerint lassul a növekedés visszaesése, az iparvállalati megrendelések a korábbinál kisebb arányban mérséklődnek, s a következő hónapokban – legalábbis az előző... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők decemberben
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Lap-él
Kis magyar szociográfia
Az 1989-ben bekövetkezett rendszerváltás gyökeresen megváltoztatta a magyar gazdaságot, átalakította a társadalom struktúráját, politikai kultúráját. Nagy és máig tartó hatással volt az emberek gondolkodásmódjára, önnönmagához, az egész – a ma már kapitalistának... tovább
Magánterület
Ünnepi vendégjárás
Karácsony és szilveszter közeledtével sűrűsödnek a családi és baráti összejövetelek. Lubickolunk a kulináris élvezetekben, a házigazdák ilyenkor alaposan kitesznek magukért. A legcsodálatosabb vendéglátást is el lehet azonban rontani, ha az ételt nem a hozzá illő borral... tovább
Melléklet
Adós, fizess!
Ritkán kerülnek reflektorfénybe, pedig a kiegyensúlyozott gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen a tevékenységük. Eléggé zárt és szűk a céginformáció-, cégminősítő szolgáltatók és követelésbehajtók piaca Magyarországon. Nemcsak bekerülni, benn maradni is nehéz.... tovább
Hozzák, viszik
Küldönc, altiszt, hivatalsegéd – egykor bizalmi emberek, státusuk napjainkra szinte teljesen megszűnt. Az "átkosban" a szolgálati Mercedesben a sofőr mellől gőgösen tekintettek ki a "gyalogos ország" népére a Józsi bácsik, Rózsi nénik, akik kézbesítőkönyvvel a kezükben... tovább
A jó bornak is kell cégér
A világban évente mintegy 4 ezer kiállítást és vásárt szerveznek, ehhez képest igazán imponáló adatot tett közzé nemrég a Magyarországi Kiállítás- és Vásárszervezők Szövetsége (MKVSZ): a tervek szerint tagjaik 2004-ben 79 szakmai kiállításra és regionális vásárra... tovább
A coachingtól a futárokig
Európa-szerte régi hagyományai vannak, nálunk most van terjedőben a csúcsvezetőknek nagy segítséget jelentő coaching. Az "edző" nem ad tanácsot, nem dönt a főnök helyett, ám jól irányzott kérdéseivel a megfelelő mederbe tereli a döntéshozó gondolatmenetét. A jó bornak is... tovább
Mozgástér
Távközlő eszköz a szerződéskötésnél
Az áruforgalom és a szolgáltatások piacának egy részén szinte kizárólagossá vált, hogy a szerződő felek nem találkoznak egymással, hanem valamilyen távközlési eszköz útján ütik nyélbe az ügyletet. tovább
Szomszédjogok
Az én házam az én váram, tartja a mondás, s jó néhányan valóban így is tekintenek a tulajdonukban levő ingatlanra. A tulajdonjog azonban nem ad minden esetben feltétlen és korlátlan jogokat a tulajdon tárgya felett. Sokszor tekintettel kell lenni a szomszédokra, akiknek jogos... tovább
ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE
A legtöbb cég legalább egyszer építkezik, vagy felújítja, átalakítja a működésének helyet adó ingatlant. A munka elvégzésére általában építési vállalkozót vesznek igénybe. A vállalkozó kiválasztása és a megfelelő jogi védelmet nyújtó szerződés megkötése... tovább
ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁS
A jövőben megnyílik a lehetőség arra, hogy számítógép és internet útján teljesíthessük a cégbírósággal szembeni kötelezettségeket, s ilyen formában tájékozódjunk a cégadatokról. tovább
A képviselet
Az üzleti életben ritkán nyilatkozik valaki kizárólag a saját nevében, hiszen általában valamilyen céget képvisel. Éppen ezért nem árt tudnunk, mire terjed ki a képviseleti jogosultság, hiszen ez szabja meg a képviselő kompetenciáját. tovább
Pénzforgás
Devizapiaci ármozgások
Az alábbi táblázatokkal, illetve grafikonnal a Cégvezetés lapzártáját megelőző hónapot jellemző devizapiaci ármozgásokat mutatjuk be. Az irányadó árfolyamokat, a tőzsdeindexeket, a kamatokat és a nyersanyagárakat tájékoztató jelleggel közöljük. tovább
Mozgalmas ősz
Nem szívesen beszélnek tervezett fejlesztéseikről a hazai pénzintézetek, az mégis teljes bizonyossággal állítható, hogy számos hitel-, illetve bankkártyaújdonsággal rukkolnak elő az év végén. Mindezt megalapozza az is, hogy jelentősen bővült mind az elfogadóhálózat, mind... tovább
Az egészségpénztárak jövője
A kormányzat – legalábbis a közelmúlt eseményei alapján – a jövőben minden valószínűség szerint az eddigieknél nagyobb szerepet szán az egészségpénztáraknak. Az adókedvezmény mértékének emelése, az egyéni számlák rendszerének erősítése egyértelműen arra utal,... tovább
Terepszemle
Elpuskázott haszon
Az ősi férfivirtus, a vadak űzése és leterítése napjainkban is tízezreket vonz. Ez a sport megosztja a közvéleményt: a vadászok a természet szeretetét, a kikapcsolódás, a nemes versengés élményét hangsúlyozzák, ellenzői viszont afféle úri passzióként gyakorolt... tovább
Plázaláz és áruvédelem
Hazánk a régió legkiterjedtebb hipermarket- és plázahálózatával büszkélkedhet. És Magyarország májusi európai uniós csatlakozása előtt sem csillapodik a plázaépítési láz, sőt... A kereskedőket az sem riasztja, hogy a bolti tolvajok a mind komolyabb védelmi rendszerek... tovább
Építő gépesítés
Az európai országok építőgépgyártásában, az építkezések gépesítésében a kilencvenes évek elején számottevő mennyiségi és minőségi változás történt. A rendszerváltás után a hazai építőgéppiac szintén megváltozott: a régi struktúra szinte teljesen... tovább
Trendek
Infrastruktúra és versenyképesség
Magyarország úgynevezett termelőinfrastruktúrája, azaz az energetika, a szállítás és hírközlés színvonala elmarad az uniós tagországokétól. Ez számottevő versenyhátrányt jelenthet az Európai Unió egységes belső piacán. Cikkünkben a magyar gazdaság... tovább
Ütközőzóna
A környezetvédelmi piacon is kíméletlen lesz a verseny
Minden környezetvédelmi miniszter azzal a kimondott céllal foglalja el a székét, hogy növelni szeretné a tárca kormányzati súlyát, illetve társadalmi tekintélyét, s lehetőség szerint az ágazatra fordítható költségvetési összegeket is. Hasonló ars poeticával lépett a... tovább