Cégvezetés (archív) - 2006/03 (március) tartalom:

A hónap témája
Új szabályok a munkajogban
2005 decemberében módosult a Munka Törvénykönyve, és vele párhuzamosan számos új passzussal egészült ki a munkaügyi ellenőrzésről szóló jogszabály is. A közelmúltban tehát ismét végbement egy nagyobb horderejű jogszabályváltozás, amelynek tükrében számos... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők márciusban
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Rovatunk a 2006. február 17-ig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel. tovább
Magánterület
Eltartók és eltartottak
A cikk az ingatlanszerzés sajátos módozatával, a tartási és az életjáradéki szerződéssel foglalkozik. Szólunk arról is, milyen esetekben lehet bírósághoz fordulni a szerződés megszüntetése, illetve módosítása végett. Mi a különbség a tartási és az öröklési... tovább
Nemzetközi vonatkozású nyugdíjak
A munkaerőpiac nemzetközi vonásainak erősödése sok kérdést vet fel, közöttük a nyugellátásokkal való kapcsolatot is érinti. Nemcsak Magyarország európai uniós tagsága, ezen belül a négy uniós szabadságjog (az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad... tovább
Hogyan szüntethető meg a közös tulajdon?
Gyakran előfordul, hogy egy ingatlannak több tulajdonosa van. A tulajdonközösség sokszor az érintettek akaratán kívül jön létre, például ha többen örökölnek egy ingatlant. Cikkünkben összefoglaljuk, milyen lehetőségek vannak a kényszerű közös tulajdon bírósági... tovább
Mozgástér
Ipari parkok
Az exportvezérelt gazdaságfejlődési pálya alapját mindmáig a 90-es évek második felétől látványosan növekvő, zöldmezős ipari parkok képezik. A hazai ipari parkok fejlődési pályájára alaposan rányomja bélyegét a generációs jelleg, azaz az ipari parki cím... tovább
Szoftverkalózkodás és a szoftver szerzői jogi védelme
Bár az illegális szoftverfelhasználás évről évre csökken, a kelet-közép-európai régióban a szoftverillegalitás-arány Magyarországon romlott a legnagyobb mértékben az elmúlt évben. A szoftveriparág szereplőit meglepte a tavalyi év közepén közzétett statisztika, miszerint... tovább
Eszközfinanszírozás kölcsönből
Múlt havi számunkban ismertettük a beszállítói eszközfinanszírozással kapcsolatos jogi megoldásokat. A modern gazdasági életben azonban gyakran nem a gyártó/kereskedő finanszírozza az értékesítéseket, hanem erre ilyen tevékenységgel üzletszerűen foglalkozó vállalat... tovább
Versenyelőnyt nyújtanak az informatikai beruházások
Bár a kis- és közepes vállalkozások informatikai fejlettsége meglehetősen színes képet mutat, ezen a téren jellemzően sokkal jobb helyzetben vannak, mint akár csak néhány évvel korábban. A változásokat jelzi az is, hogy amíg korábban elsősorban csak a hardvergyártók... tovább
Bérelj irodát!
Cikkünkben körüljárjuk, hogy jelenleg milyen szabályok vonatkoznak a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, mire kell tekintettel lenni akkor, amikor például cégünk számára székhelyet vagy telephelyet, avagy egyszerűen csupán a magunk számára irodát bérlünk.... tovább
A vállalkozás viszonya a beszállítókhoz, a lakossághoz
Gazdaságunk jelenlegi fejlettségi szintjén rendkívül jelentősek a gazdaság szereplői között fennálló kooperációs kapcsolatok. A hatékonyság érdekében szükségszerű a széles körű specializáció. Így nagyon fontos azoknak a beszállítói és alvállalkozói kapcsolatoknak... tovább
A fizetési késedelem következményei
Napjaink szomorú tapasztalata, hogy az üzleti életben a fizetési fegyelem általános romlásának lehetünk tanúi. Ebben a körben elegendő csupán a média divatos kifejezését, a körbetartozás fogalmát megemlíteni, amely híven tolmácsolja azt a tendenciát, hogy a vállalkozások... tovább
Unión belül
Külföldiek gazdasági célú letelepedése Magyarországon
Már az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés olyan belső piac kialakítását irányozta elő, ahol érvényesül a négy alapszabadság: az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke mozgásának szabadsága. E négy alapelv a... tovább
Nemzetközi bankolás
A magyarországi bankolás gyakorlatilag azonos szabályok szerint történik, mint az EU-ban bárhol, hiszen az alapjául szolgáló, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény a bankjogi irányelvek alapján és azokkal összhangban készült,... tovább