Cégvezetés (archív) - 2005/12 (december) tartalom:

A hónap témája
Banki szolgáltatások
Magánszemélyként és vállalkozóként egyaránt mind gyakrabban kell igénybe vennünk a bankok szolgáltatásait. Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogyan tudnánk egyszerűsíteni pénzügyeink intézését. Természetesen akkor tudunk jól dönteni és a ténylegesen sokféle... tovább
Határidők a gazdaságban
2005-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
December 3. tovább
Határidők decemberben
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Költségmentesség a közigazgatási eljárásokban
2005. november 1-jétől – a 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet nyomán – a korábbitól eltérő szabályok érvényesülnek a személyes költségmentesség engedélyezésére vonatkozóan a közigazgatási hatósági eljárásokban. tovább
Tévedések a végrehajtás során
Sajnos előfordul, hogy megfelelő végrehajtható határozat nélkül indul meg a végrehajtási eljárás a mit sem sejtő adós ellen, vagy a végrehajtás során jogszerűtlenség történik. Milyen lehetőségek vannak a végrehajtás leállítására, a jogszerűtlen eljárási... tovább
Biztosítási titok
Biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a... tovább
Mozgástér
A választott bírósági eljárásról
A jogviták eldöntésének népszerű és mind gyakrabban igénybe vett formája a választott bírósági eljárás. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy az üzleti élet szereplői jogvitáikat ésszerűen rövid időn belül kívánják eldönteni, másrészt pedig a rendes... tovább
Igényérvényesítés fizetési meghagyással
A fizetési meghagyásos eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) XIX. fejezete tartalmazza. Ez az eljárás ún. nemperes eljárás, és gyakorlatilag az egyszerűbb megítélésű ügyekben, általában nem vitatott... tovább
Kartellező bűnözők
A Büntető Törvénykönyv gazdasági fejezete a nyár folyamán módosult. A változások nemcsak a környezetvédelmet, hanem egyes versenyjogi vonatkozású jogsértéseket is érintenek. Ha nem is minden kartellezés, de a közbeszerzéshez, koncesszió elnyeréséhez kötődő... tovább
A fizetésképtelenség megállapítása és következményei
Várhatóan 2007 első felétől a gazdasági társaságok megszűnése egy, az eddigi rendszertől sok szempontból eltérő eljárás és szabályozás szerint történik. Ennek a radikális változtatásnak csak részben oka az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, a másik ok az, hogy a... tovább
Adóváltozások
Az Országgyűlés november 7-én fogadta el az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIX. törvényt. Ezúttal a legjelentősebb adóváltozásokról szólunk, a módosításokkal részletesen januári... tovább
A versenyfelügyeleti eljárás
A versenyjogi törvény legutóbbi módosításait bemutató összeállításunk második részében a versenyhatóság előtti eljárásra vonatkozó változásokat, új megoldásokat ismertetjük. tovább
Az új közigazgatási eljárási törvény és az adózás rendje
Többéves szakmai előkészítő munka eredményeként megszületett az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt (Áe-tv.) felváltó új jogszabály, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló... tovább
Unión belül
Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk – a rengeteg újfajta kötelezettség mellett – a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatok teljesítését is maga után vonta. Az Unió ezeket az információkat nemcsak felügyeleti ellenőrzésre, hanem a tagországok... tovább
Külföldiek az áfatörvényben
Cikkünk a külföldiek és a magyar áfa kapcsolatának gyakorlatát ismerteti, különös tekintettel az áfaminősítésre, a készletmozgásra, illetve az adó-visszatérítésre. tovább