Cégvezetés (archív) - 2004/09 (szeptember) tartalom:

A hónap témája
Versenyjog 2004
Tematikus összeállításunkban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyakorlatán keresztül áttekintjük a tavalyi év fejleményeit, a versenytörvény legutóbbi módosítását. Foglalkozunk a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával, a kartellekkel, az erőfölénnyel való... tovább
Határidők a gazdaságban
2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Határidők szeptemberben
Az adózás rendjéről szóló, január 1-jétől hatályos 2003. évi XCII. törvény szerint az adózónak a törvény hatálybalépését követően, de a hatálybalépést megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, -bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési,... tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Végrendelet, végintézkedés
Ahhoz, hogy ne a törvényes öröklési rend érvényesüljön, az örökhagyónak végrendeletet kell készítenie. Cikkünkben összefoglaljuk a végrendelet fajtáit, formai és tartalmi követelményeit. Szólunk a törvényes örökösöket megillető úgynevezett köteles részről,... tovább
Bankkártya-szolgáltatások a bankoknál
Közel másfél évtizede nyílt lehetőség arra, hogy bankkártyát igényeljünk Magyarországon. Ez alatt a viszonylag rövid idő alatt azonban nagymértékben megváltoztak a bankkártya használatának feltételei. A változások egyértelműen pozitívak: egyszerűvé vált a... tovább
Mozgástér
A reprezentáció, és az üzleti ajándék adózása
A reprezentációra és az üzleti ajándékra vonatkozó főbb előírásokat a személyi jövedelemadóról szóló CXVII. törvény (szja-tv.) tartalmazza. Az szja-tv. értelmében a kifizető által a magánszemélynek adott reprezentáció és üzleti ajándék természetbeni juttatásnak... tovább
A felügyelőbizottság szerepe a társaságok működésében
Cikkünk a cégműködés ellenőrzését mutatja be a felügyelőbizottság jogosítványain keresztül. tovább
Elsőbbségi jogok a társaságoknál
Milyen privilégiumokat biztosíthat a társasági szerződés a tagok valamelyikének a többiekkel szemben? Cikkünk a korlátolt felelősségű társaságokban levő üzletrészekhez, valamint a részvényekhez kapcsolódó többletjogosultságokat veszi sorra. Kitérünk arra is, milyen... tovább
A zálogjog érvényesítése
A zálogjog az egyik leghatékonyabb szerződési biztosíték. Cikkünkben áttekintjük, milyen eljárás keretében, hogyan tudja érvényesíteni igényét a zálogjog jogosultja. Szólunk arról is, milyen feltételek mellett lehet elkerülni a bíróságot? tovább
Szerződéskötés a gyakorlatban
A mai magyar vállalkozások nagyobb részének – kimondva vagy kimondatlanul – problémát jelent üzleti kapcsolataik szerződésbe foglalása és szerződésként való kezelése. Cikkünk ennek megoldásához kíván segítséget nyújtani. tovább
Az üzletrész átruházása
A korlátolt felelősségű társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Cikkünk az üzletrész forgalomképességére vonatkozó szabályokat ismerteti, kitérve az átruházás következtében... tovább
Unión belül
Az ipari termékek CE megfelelőségi jelölése és Az EU belső piaca
A CE megfelelőségi jelölés bevezetése egyike azoknak a nagy jelentőségű, az EU egységes belső piacának elmélyítését célzó intézkedéseknek, amelyek révén nagyot lendült előre az Európai Unió versenyképességének fontos összetevőjét jelentő egyik alapvető szabadság,... tovább
A munkavédelem az Unió egyik kiemelt területe
Valamennyiünk számára fontos a megfelelő munkavédelem, ami a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzését, továbbá az egészséget és biztonságot nem fenyegető munkakörülmények megteremtését hivatott garantálni. A gyakorlatban a munkabiztonság elsősorban... tovább
A vegyi anyagokra vonatkozó uniós szabályozás
Az Európai Bizottság 2003 októberében elkészítette a vegyi anyag szabályozására vonatkozó rendelettervezetet. Ennek megnevezése "REACH", azaz Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, ami magyarul a vegyi anyagok bejegyzését, értékelését és engedélyezését... tovább