Bankkártya-szolgáltatások a bankoknál

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 77. számában (2004. szeptember 1.)
Közel másfél évtizede nyílt lehetőség arra, hogy bankkártyát igényeljünk Magyarországon. Ez alatt a viszonylag rövid idő alatt azonban nagymértékben megváltoztak a bankkártya használatának feltételei. A változások egyértelműen pozitívak: egyszerűvé vált a bankkártyához jutás, és kiépült a bankkártyák elfogadói hálózata. Mindezek mellett pedig megnyíltak a határok, ami újabb lökést adott a bankkártyahasználatnak.

A bankkártya-szolgáltatások alapja minden kártyakibocsátónál azonos, tartalma többféle lehet. A kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások viszont sokfélék és egyre bővülnek. Érdemes alaposan megismerni a választékot, a szolgáltatások pontos tartalmát, szem előtt tartva azt is, hogy a különböző bankkártya-szolgáltatásokat milyen feltételekkel nyújtja az ajánló bank.

Bankkártya-szolgáltatás – számlanyitás mellett

A bankkártya-szolgáltatást általában nem önmagában nyújtja a bank: a hitelkártya-szolgáltatás kivételével legalább bankszámla megnyitását szabja annak feltételéül, hogy az ügyfél bankkártyával rendelkezhessen.

A bankszámla azért szükséges, mert a bankkártya használatához fedezetre van szükség, amelyet a jelenlegi technikai feltételek mellett csak bankszámlán tud elhelyezni az ügyfél, és a bankok csak e bankszámlán végzett terhelésekkel és jóváírásokkal biztosítják a bankkártya tényleges használatát.

A hitelkártyák speciális jellege

A hitelkártyák kibocsátásához általában nem kérik bankszámla megnyitását a bankok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hitelkártya használatával végrehajtott tranzakciókat (vásárlásokat, illetve készpénzfelvételeket) ne tartanák nyilván.

A hitelkártyákkal kapcsolatos banki feladatokat is úgy végzik el, mint az úgynevezett debitkártyákkal kapcsolatos banki feladatokat, hiszen ezt a kártyát is el kell készíteni, át kell adni, a tranzakciókat ellenőrizni kell stb. A különbség azonban az, hogy hitelkártya-használat fedezetéül nem az ügyfél bankszámláján levő összeg szolgál, hanem a használathoz a bank hitelt nyújt az ügyfélnek. A hitelt természetesen számlán tartja nyilván, de nem követelmény, hogy ez a számla bankszámla legyen. Ha a hitelkártyát igénylő ügyfélnek nincsen bankszámlája a kártyát kibocsátó banknál, akkor több bank csak úgynevezett technikai számlát nyit, amelyen rendelkezésre tartja a hitelt a bankkártyahasználathoz, továbbá ezt a technikai számlát használja fel arra, hogy fogadja a hitelkártyát használó ügyfél hitelkártyával kapcsolatos törlesztéseit.

A bankkártya kibocsátása (átadás-átvételi szolgáltatás)

A bankkártya kibocsátása összetett szolgáltatás a bankok részéről. Magában foglalja a bankkártyaigénylés befogadását és elbírálását, ami a hitelkártyák esetében általában több napot vagy éppen egy-két hetet igénybe vevő folyamat. Ezt követi a bankkártya legyártása, valamint a PIN-kód generálása és mindkettő eljuttatása az ügyfélnek.

Az utóbbi körben a banki szolgáltatások eltérőek, hiszen egyes bankok postán küldik el mind a PIN-kódot, mind pedig a bankkártyát magát, más bankok viszont fiókhálózatukban adják át az ügyfeleknek a bankkártyát.

Fontos banki szolgáltatás a PIN-kód megváltoztatásának lehetősége, amit a legtöbb kártyakibocsátó bank valamilyen formában biztosít.

A bankkártya-alapszolgáltatás

A bankkártya-szolgáltatás sok egymáshoz kapcsolódó szolgáltatásból áll. A szolgáltatások egy részét jogszabály kötelező előírásai alapján kell nyújtani, ezek az alapszolgáltatások.

Az alapszolgáltatásokon kívül az elmúlt években erőteljesen terjednek a bankkártyához kapcsolt kiegészítő szolgáltatások, amelyeket a bankok ügyfélkörük bővítése, illetve meglévő ügyfeleik jobb kiszolgálása érdekében nyújtanak.

Alapszolgáltatások

A bankkártyákkal kapcsolatos alapszolgáltatások mindazok a feladatok, amelyeket a bankok kötelezően elvégeznek annak érdekében, hogy a bankkártya rendeltetésszerűen használható legyen.

Az ügyfelek rendszerint nem tájékozódnak részletesen a bankkártya-szolgáltatásokról, mielőtt igénybe vennék bármelyiket is. De a kártyával már rendelkező ügyfelek sem mindig fordítanak figyelmet arra, hogy megismerjék az újabb lehetőségeket.

A bank tájékoztatása

A bankok a honlapjukon és a fiókhálózatukban, valamint általában a call center szolgáltatásuk körében is adnak információt az általuk nyújtott bankkártya-szolgáltatásokról. Ebbe a körbe tartozik annak ismertetése, hogy a bank milyen típusú bankkártyát bocsát ki, milyen feltételeket kell teljesítenie az ügyfélnek, hogyan biztosítja a bankkártyát, mekkora érvényességi időre bocsátja ki, milyen limiteket határoz meg, mit kell fizetnie az ügyfélnek a bankkártyahasználat körében, vannak-e a bankkártyához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások stb. Mindezek jelentősen befolyásolják az ügyfél számára annak eldöntését, hogy igényel-e bankkártyát, milyet és melyik banktól.

Speciális banki szolgáltatások

Monitorozás

A bankkártyához kapcsolódó speciális banki szolgáltatás a tranzakciók monitorozása, ami azt jelenti, hogy a bankok különböző módszerekkel figyelemmel kísérik az általuk kibocsátott bankkártyákkal végrehajtott tranzakciókat, mind a készpénzfelvételeket, mind pedig a költéseket.

A monitorozás részben automatizált, számítógépi szoftver segítségével kap jelzést a monitorozásért felelős arról, ha az ügyfél kártyahasználati szokásaitól eltérő használatot észlel a rendszer – pl. szokatlanul nagy összegű költést, külföldi kártyahasználatot olyan ügyfél esetében, aki általában csak Magyarországon használja a bankkártyáját stb.

A jelzés alapján az ügyintéző felhívja az ügyfelet, és jelzi a szokatlan használatot, ezzel lehetővé téve az ügyfél számára az intézkedést.

Egyéb szolgáltatások

Az alapszolgáltatások körében kell megemlíteni a bankkártya megújítását, a pótkártya kibocsátását, valamint az ideiglenes kártya kibocsátását, amelyeknek szabályai – és ezzel a szolgáltatás tartalma – bankonként változó.

Kiegészítő szolgáltatások

Jellemző, hogy a bankok egyre inkább központi terméknek tekintik az általuk kibocsátott bankkártyákat. Egyre több kiegészítő szolgáltatást kapcsolnak a bankkártyákhoz, másrészt viszont különböző termékeikkel együtt szívesen értékesítenek kedvezményesen bankkártyát, mintegy ezzel is segítve a más termékek piaci részesedésének megerősödését.

A bankkártyához kapcsolt kiegészítő szolgáltatások nagyon sokfélék. Jelentős részük ma még más banki szolgáltatás, pl. telefonon keresztüli ügyintézés biztosítása, interneten keresztüli ügyintézés biztosítása, SMS-szolgáltatás a bankkártya-tranzakciókról stb.

Ügyintézés telefonon

A telefonos ügyintézés mind népszerűbb, hiszen a nélkül teszi lehetővé a banki szolgáltatások igénybevételét, hogy fel kellene keresni a bankfiókot. Magában foglalja a teljes körű felvilágosításkérést, valamint a tényleges bankolást is. Ez pedig azt jelenti, hogy telefonon keresztül rendelkezhetünk a számlánk felett, indíthatunk átutalást, hajthatunk végre betétlekötést, zárolást stb.

Költésilimit-módosítás

A telefonos ügyintézés a bankkártyák vonatkozásában speciálisan is érvényesül, hiszen a legtöbb kártyakibocsátó bank biztosítja ügyfeleinek, hogy meghatározott feltételekkel telefonon keresztül módosítsák költési limitjeiket, illetve készpénzfelvételi limitjüket. Ez pedig meglehetősen kényelmessé teszi a kártyahasználatot. A limitmódosítás lehetősége többféle lehet: egyszeri alkalomra szóló, meghatározott időtartamra (pl. egy hétre, egy hónapra stb.) szóló, vagy végleges. Fontos, hogy sok bankban a limitet nemcsak "felfelé", hanem "lefelé" is lehet módosítani, tehát például biztonsági okokból lehet kérni olyan limitbeállítást, amely az általában használtnál lényegesen kisebb összegű készpénzfelvételt vagy sokkal kisebb összegű vásárlás kifizetését teszi lehetővé. Ezzel pedig elősegíti, hogy a kártyával visszaélésekkel erősen érintett területeken is biztonságosan használjuk a bankkártyát.

Internetes banki szolgáltatás

Mindazt, amit telefonon keresztül biztosítanak a bankok, gyakran lehetővé teszik internet segítségével is, ha a bankkal erről megállapodtunk. Az internetes szolgáltatás még kényelmesebb, mint a telefonos, hiszen nem kell a kapcsolásra várni, viszont nyugodtan megfontolhatjuk, mit kívánunk végrehajtani, ha pedig hibázunk, könnyen kijavíthatjuk tévedésünket.

SMS a banktól

Speciálisan a bankkártyához kacsolódó banki szolgáltatás az SMS-küldés a tranzakciókról, ami biztonsági célokat szolgál. Ez a szolgáltatás Magyarországon alakult ki és terjedt el, amikor néhány évvel ezelőtt ugrásszerűen megnőtt a bankkártyával elkövetett visszaélések száma, amik ellen nagyon hatékony eszköznek bizonyult.

Mobilbankolás

Ma már a mobiltelefon használata a banki szolgáltatások körében nem korlátozódik az SMS-küldésre. Kialakult ugyanis a mobilbankolás, tehát ugyanazokat a műveleteket – vagy legalább azok jelentős részét – végrehajthatjuk mobiltelefonon is, amit az interneten vagy a telefonos szolgáltatás keretében. A telefonos szolgáltatás természetesen igénybe vehető mobiltelefon segítségével is. A mobilbankolással összehasonlítva a különbség az, hogy mobilbankolás esetén nem kerülünk kapcsolatba banki ügyintézővel, míg a telefonos ügyintézés azt lehetővé teszi, még akkor is, ha esetenként csak a különböző menüpontok kiválasztásával nyerhető információkat hallgatjuk meg, tranzakciót nem hajtunk végre.

Mobilbankolás esetén viszont a tranzakciót SMS segítségével hajtjuk végre, a választ pedig mindig a mobiltelefonra küldi a bank, SMS formájában.

Bankon túli szolgáltatások

Terjedőben van a banki szolgáltatásokon kívül egyéb szolgáltatások nyújtása is a bankkártya-szolgáltatáshoz kapcsolva. Tipikusan ilyen a biztosítás, valamint telefontársaságok és bankok együttműködésével kialakított szolgáltatáscsomag. Valójában egyik sem szerves része valamely banki szolgáltatásnak, viszont az ügyfelek számára kényelmi célokat szolgál az utas-, pogygyász- és baleset-biztosítás, amelyet nem kell minden utazás előtt megkötni. Mindezekről az adott bankkártyáról szóló tájékoztatás szolgál részletekkel.

Ugyanebbe a körbe tartozik a bankok együttműködése különböző bankkártya-elfogadó helyekkel (pl. szállodaláncokkal, autókölcsönzőkkel, áruházláncokkal stb.), amelyek a saját szolgáltatásaikat nyújtják kedvezményesen (pl. csökkentett áron) a banki ügyfeleknek.

Private banking

A bankkártya-szolgáltatások részét képezik a napjainkban mind jelentősebbé váló private banking szolgáltatásoknak is. Az elnevezés a latin privatus szóból származik, elsősorban arra utal, hogy a bank személyre szabott, az egyén igényeihez teljes mértékig igazodó, megfelelő diszkréciót biztosító szolgáltatást, általában szolgáltatáscsomagot nyújt. Ezt a szolgáltatást speciális ügyfélkör veheti igénybe, tipikusan a kiemelkedő megtakarítással rendelkezők kaphatják, mivel központi eleme éppen a megtakarítások speciális kezelése.

Legfontosabb része a befektetési tanácsadás, portfóliókezelés, befektetések végrehajtása, valamint egyedi finanszírozási konstrukciók biztosítása az ügyfél számára. A befektetési szolgáltatások (vagyonkezelés és befektetési tanácsadás) és a finanszírozási szolgáltatások (rövid és hosszú távú, speciális hitelkonstrukciók) egészülnek ki pénzügyi szolgáltatásokkal (ezen belül bankszámlavezetés, bankkártya-szolgáltatások) és kényelmi szolgáltatásokkal, mindenekelőtt a személyes kapcsolattartással, az állandó és közvetlen banki tanácsadó és ügyintéző partner biztosításával az ügyfél számára.

Különleges szolgáltatások

Nem ritka a különleges kiegészítő szolgáltatások nyújtása sem, ilyen például jogi tanácsadás pénzügyekben, vagyonstrukturálás, ingatlan- és műtárgypiaci tanácsadás, adóoptimalizálás, nyugdíjtervezés, hosszú távú pénzügyi tervek kidolgozása, örökösödéssel kapcsolatos tanácsadás, biztosítási tanácsadás stb.

Bankkártyák típusai

A bankkártyákat sokféle szempont szerint lehet csoportosítani, amelyek nem egymást kizáró csoportokat képeznek, tehát ugyanaz a bankkártya több csoportba is besorolható attól függően, hogy milyen szempontból vizsgáljuk. Az egyes típusokhoz viszont eltérő tartalmú banki szolgáltatások kapcsolódnak.

Debit- és hitelkártyák

Az alapvető megkülönböztetés azon alapul, hogy a kis plasztiklapocska úgynevezett debitkártya vagy hitelkártya. A debitkártya használatához a fedezetet előre kell biztosítania az ügyfélnek a kártyát kibocsátó banknál vezetett bankszámlán, míg a hitelkártya használatának fedezetét a kibocsátó bank által nyújtott hitel biztosítja.

Debitkártya

A debitkártyák körében a banki szolgáltatás specialitása az, hogy a kibocsátáshoz igényli-e minimumösszeg elhelyezését a bankszámlán, illetve kéri-e óvadék elhelyezését a bank. Előbbi ma már viszonylag ritka, az alacsony presztízsű kártyáknál egyáltalán nincs is, utóbbi sem tekinthető általánosnak, legkevésbé az alacsony presztízsű kártyáknál.

Hitelkártya

A hitelkártyák vonatkozásában a hitellel összefüggő banki szolgáltatás részleteit kell megismernie az ügyfélnek. Ide kell sorolni mindenekelőtt a türelmi időszakkal kapcsolatos rendelkezéseket, tehát azt, hogy a bank a hitel viszszafizetésére biztosít-e türelmi időszakot és mekkora tartamban.

Hasonlóképpen lényeges, hogy biztosít-e kamatmentes időszakot a hitel igénybevételéhez a bank. Általános gyakorlat, hogy hosszabb-rövidebb időszakot biztosítanak, tehát ha ezen időtartamon belül használja az ügyfél a hitelkártyáját, és legkésőbb az időszak végére visszafizeti a felhasznált összeget, akkor kamatot nem számít fel a bank.

Ugyanezen kártyatípus esetében van jelentősége a minimális törlesztési kötelezettségre vonatkozó banki előírásnak, hiszen gyakori, hogy nem a teljes felhasznált hitelkeretet kell viszszatörleszteni havonta vagy negyedévente, hanem csak a hitel egy meghatározott százalékáig kell elvégezni a "feltöltést".

Forint- és devizaalapú bankkártya

Létezik forintalapú és devizaalapú bankkártya. Előbbi használatához a fedezetet a banknál nyitott forintszámla, utóbbi használatához pedig valamilyen devizaszámla (tipikusan euró, USD, angol font vagy svájci frank számla) biztosítja.

Ebben a körben a banki szolgáltatás a számlavezetés, annak feltételei lehetnek tehát különbözőek, ideértve a számlavezetési díjat, a számlakivonat küldésének gyakoriságát, a számlaegyenleg lekérdezését biztosító szolgáltatásokat, valamint a fedezet biztosításának módjára vonatkozó szolgáltatásokat. Utóbbi különösen a házibankolás, illetve az internetbankolás, vállalkozások számára pedig a számítógép segítségével a munkahelyről biztosított megbízás adása.

Elektron-, dombornyomott, virtuális és chipkártya

A kártyahasználat biztosításának módját tekintve ismerjük a mágnescsíkot tartalmazó kártyákat, amelyek kétfélék: csak elektronikus környezetben használható elektronkártyák, illetve dombornyomott kártyák, és folyamatosan terjednek a csak az internet segítségével használható virtuális kártyák is, külföldön pedig már használnak chipkártyákat.

Önmagában a kártyahasználat-biztosítás módjához nem kapcsolódik speciális banki szolgáltatás, azt kell nyújtania a banknak, ami a különböző típusú bankkártyák megfelelő használatához szükséges.

Üzleti és privát kártya

Az ügyfélkört gyakran osztják két nagy csoportra a bankkártya-kibocsátás szempontjából is. A vállalkozásoknak üzleti kártyát (business card), a magánszemélyeknek pedig (privát) kártyát biztosítanak. Előbbin feltüntetik, hogy az üzleti kártya, az utóbbi tartalmazza a magánszemély birtokosra utalást.

Mind a privát kártyákhoz, mind pedig az üzleti kártyákhoz sokféle és folyamatosan bővülő körű szolgáltatást kapcsolnak bankok, kiegészítő szolgáltatásként.

Általános ügyfélkörű vagy meghatározott ügyfélcsoportnak szóló bankkártya

Megkülönböztethetők a bankkártyák abból a szempontból is, hogy a kibocsátó bank ügyfeleinek általában, vagy meghatározott ügyfélcsoportok számára bocsátja-e ki. Jellemző, hogy a fiatal korosztályt célozzák meg önálló típusú bankkártyával, így pl. a 14-18 év közötti korosztály, a 14 év alattiak, vagy éppen a felsőoktatásban tanuló nappali tagozatos hallgatók számára kínálnak speciális elnevezésű bankkártyákat. A csoportosítás szerint kibocsátott bankkártyák közül a meghatározott ügyfélkör számára kialakított bankkártya-szolgáltatások általában összekapcsolódnak többféle kiegészítő szolgáltatás nyújtásával.

Érvényességi idő

Eltérő lehet a bankkártyák érvényességi ideje, amelyet általában években határoznak meg. A bankok törekednek arra, hogy minél hosszabb lejáratú bankkártyákat bocsássanak ki, ezzel is kímélve ügyfeleiket az ügyintézéstől. Ma Magyarországon a 3 éves lejárat tekinthető tipikusnak.

Presztízsértékű a kártya színe

Sajátos megkülönböztetés a bankkártyák színe alapján történik: a nagyobb presztízsű kártyák ezüst vagy arany kártyák, amelyek elsősorban azért előnyösek a birtokosuk számára, mert a költési és a készpénzfelvételi limitek általában lényegesen magasabbak, mint az alacsonyabb presztízsű kártyák esetében. Ezenkívül a magasabb presztízsű bankkártyákhoz sokféle kiegészítő szolgáltatást biztosítanak a bankok.

Speciális céllal kibocsátott kártya

Terjednek azok a bankkártyák, amelyeket bank és más szervezet (pl. biztosító) közösen bocsát ki (úgynevezett co-branded kártyák), illetve az olyan speciális bankkártyák, amelyeket kizárólag bank bocsát ugyan ki, de meghatározott célból és ezért meghatározott feltételekkel (pl. Széchenyi Kártya).

E körbe tartoznak azok a bankkártyák, amelyekhez speciális kiegészítő szolgáltatásokat nyújtanak mind a kibocsátó bankok, mind pedig a kibocsátásban részt vevő biztosítók, telefontársaságok, egyéb vállalkozások (pl. áruvásárlási kedvezmény, törzsvásárlói kedvezmény stb. formájában).

A kártyahasználat fedezete

A bankkártya használatához mindenképpen megfelelő fedezetnek kell rendelkezésre állnia. Vagy úgy, hogy az ügyfél befizeti, illetve a bankszámláján más jogcímen történt jóváírás eredményeként. Utóbbi körbe tartoznak a vállalkozás részére érkező átutalások.

Az ügyfélnek érdemes tájékozódnia arról is, hogy a fedezet technikai szempontból miként áll rendelkezésére. Egyes bankok önálló kártyafedezeti számlát nyitnak a debitkártyák használatához, más bankok viszont az ügyfél "normál" bankszámlájához kapcsolva bocsátják ki a bankkártyát.

Automatikus feltöltés

A vállalkozások számára kibocsátott bankkártyák esetében különösen fontos annak tisztázása, hogy a kártyahasználat fedezetét hogyan biztosítják. A bankkártyához kapcsolódó speciális banki szolgáltatás a kártyafedezeti számla automatikus feltöltése, amely előnyös megoldás, hiszen a vállalkozásnak csak arra kell ügyelnie, hogy a feltöltéshez rendelkezésre álljon a fedezet, amit a bank automatikusan elvégez. Ennél a szolgáltatásnál nem kell ügyelni arra, hogy a kártyaszámla egyenlege mekkora, a nagyobb költések is biztonságosan végrehajthatók.

Az automatikus feltöltés természetesen magánszemélyeknek is nyújtható szolgáltatás. A kártyát kibocsátó bank és az ügyfél megállapodásától függ, hogy ezt a bank vállalja-e.

Hitelfedezet

Eredményében hasonlít az automatikus feltöltéshez, amikor a bank hitelt nyújt a kártyahasználathoz. A hitelnyújtás történhet hitelkártya kibocsátásával, de arra is van banki gyakorlat, hogy a folyószámlahitelt használhatja fel a vállalkozás a bankkártyaköltésekhez (is).

A bankkártya-tranzakciók rendezése

A bankkártyákkal kapcsolatos, legnagyobb számban nyújtott alapszolgáltatás a bankkártya-tranzakciók banki rendezése, mind a készpénzfelvételek, mind pedig a bankkártyával vásárlások körében.

A tranzakciók rendezése jelentős részben automatizált, számítógépek segítségével zajlik, éppen ezért lehet kellően gyors és biztonságos. Esetenként viszont éppen ez a jellemzője okozza, hogy problémák keletkeznek mind a bank, mind pedig a kártya használója számára. Ha a bank rendszere hibásodik meg, akkor természetesen a bank visel minden kárt – gyakorlatban az ügyfél legfeljebb azt a kellemetlenséget tapasztalja, hogy átmenetileg nem tudott tranzakciót végrehajtani (pl. automatából készpénzt felvenni).

A rendezés körébe tartozik természetesen a bankkártyaköltések elszámolása, ami ugyancsak "láthatatlan" és automatizált szolgáltatás az ügyfelek számára. A készpénzzel fizetés helyett a kártyabizonylat aláírása, vagy ATM-ből készpénzfelvétel után a bank intézi az elszámolást az eladóval vásárlás esetén, és terheli meg az ügyfél számláját a kártyaköltés, illetve készpénzfelvétel összegével.

A terhelésről részletes tájékoztatást kell kapnia az ügyfélnek, amit a bankok általában számlakivonat küldésével teljesítenek. A számlakivonatot érdemes rendszeresen ellenőrizni, így időben észrevehető, ha a kártyával visszaéltek.

A visszaélésekkel kapcsolatos banki eljárás

A bank rendezési kötelezettsége természetesen kiterjed a visszaélésekkel kapcsolatos rendezésre is. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél bejelentése, illetve reklamációja alapján el kell járnia, tisztáznia kell az esetet, érdemben el kell intéznie a reklamációt. A bankoknak érdekük, hogy minél gyorsabban eljárjanak, hiszen ügyfélvesztéssel járhat számukra, ha bejelentő nem elégedett az eljárással. Mindez persze magában foglalja azt is, hogy az ügyfeleket kártalanítják.

Nem ritka, hogy az ügyfelek tévesen értelmezik a bankok helytállási kötelezettségét a kártyahasználat körében. Ennek az az alapja, hogy a jogszabály meglehetősen bonyolultan rendezi a felelősséget a kártyahasználat körében.

Felelősség a bejelentés után

Nem vitás, hogy ha az ügyfél eleget tett a bejelentési kötelezettségének – tehát bejelentette, hogy a bankkártyáját ellopták, elvesztette, megsemmisült, megrongálódott stb. –, akkor a bejelentést követően a bank felel az esetleges kártyahasználattal keletkezett károkért. Kivételt képez természetesen, ha bizonyítható, hogy az ügyfél maga használta a bejelentést követően a kártyáját.

Felelősség a bejelentés előtt

Főszabályként az ügyfél csak 45 000 forint erejéig felel a bekövetkezett kárért. A bank azonban bizonyíthatja, hogy a kár az ügyfélnek felróhatóan, vagy az ügyfél szándékos magatartása miatt keletkezett, és ekkor megszűnik a bank felelőssége. A jogszabály nem sorolja fel, mi tekinthető az ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásának.

Az ügyfél szándékos vagy súlyos gondatlansága A PIN-kód átadása másnak

A bankok általában súlyos gondatlanságnak tekintik, ha az ügyfél által vitatott tranzakciót PIN-kód megadásával hajtották végre. Ennek az az oka, hogy nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy az ügyfélen kívül bárki más ismerné a PIN-kódot, hacsak nem az ügyféltől tudta azt meg. Nincsen szükség arra, hogy az ügyfél elismerje: megmondta másnak, a bankok ugyanis úgy tekintik, hogy nem ügyelt a PIN-kódra, ha azt bárki más megismerhette.

Késedelmes bejelentés

Ugyancsak súlyos gondatlanságnak tekintik a bankok, ha az ügyfél nem tesz eleget a bejelentési kötelezettségének haladéktalanul, tehát pl. több nappal a kártya elvesztése, ellopása után intézkedik csak a bankban.

Hasonlóképpen minősítik a bankok, ha az ügyfél SMS-en kapott értesítést a bankkártyájával végrehajtott tranzakcióról, és nem jelezte, hogy nem ismeri el a tranzakciót.

Aláíratlan bankkártya

Súlyos gondatlanságnak tekintik azt is, ha az ügyfél nem írja alá átvételkor a bankkártyáját, különösen ha bizonyítható, hogy a bankkártyán magán más személy aláírása szerepel.

Bejelentések fogadása – intézkedések

Szigorúan véve a visszaélések rendezése körébe tartozik, de jelentőségét tekintve célszerű külön kiemelni a bankoknak azokat a szolgáltatásait, amelyeket az ügyfél bejelentési kötelezettségének teljesítésével összefüggésben nyújtanak.

E szolgáltatások: a bejelentések fogadása a hét minden napján, a nap 24 órájában, a bejelentések rögzítése és intézkedés. Utóbbi tipikusan a bankkártya letiltása. A letiltott bankkártyát a bankok általában nem állítják vissza, tehát az többet nem használható, akkor sem, ha előkerülését az ügyfél külön jelezte. A letiltott bankkártya helyett a bankok újat bocsátanak ki.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. szeptember 1.) vegye figyelembe!