2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 77. számában (2004. szeptember 1.)

Havi statisztikaadási határidők

Szeptember 3.

Jelentés a közvetlenül szabályozott termékekről 1729/04

Érintettek: az élelmiszer, ital gyártása ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások, a mezőgazdaságitermék-nagykereskedelem alágazatba soroltak, továbbá a kijelölt egyéb vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő 3-áig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Szeptember 5.

A vágóhidak élőállat-vágása 1280/03

Érintettek: a vágási engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Szeptember 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről 1036/04

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Szeptember 7.

Befektetési alapok mérlege 1745/04

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyhót követő 5. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Szeptember 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője 1456/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek.

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Szeptember 10.

Havi termékstatisztikai jelentés 1751/04

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Szeptember 10.

Havi jelentés a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek fekvőbeteg-gyógyintézeti gyógyszertár számára történő eladásairól 1913/01

Érintettek: valamennyi gyógyszergyártó

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Szeptember 10.

Kikötői áru- és hajóforgalom 1857/03

Érintettek: kikötőt üzemeltető gazdasági társaságok és hajórakodást végző hajózási engedélyesek

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10-éig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára.

Szeptember 10.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása 1644/04

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankba.

Szeptember 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés 1514/04

Érintettek: társadalombiztosítási kifizetőhelyek, VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Szeptember 12.

Baromfikeltetés 1791/02

Érintettek: baromfikeltető állomások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Szeptember 12.

Jelentés a felvásárlásról 1097/04

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdaságitermék-nagykereskedelem alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Szeptember 14.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről 1766/02

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Szeptember 15.

Családtámogatási statisztikai jelentés 1915/04

Érintettek: családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók, illetve a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai, családtámogatási irodái

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Szeptember 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása 1869/03

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Szeptember 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása az egyéni gazdaságokban 1870/03

Érintettek: a 20 db és annál több tej- és/vagy kettős hasznú tehenet tartó, valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Szeptember 22.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése 1269/03

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 22-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Szeptember 25.

Jelentés a repülőterek forgalmáról 1966/03

Érintettek: repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 25-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Szeptember 30.

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak társadalombiztosítási támogatásának elszámolásáról 1503/03

Érintettek: önkormányzatok, magánszemélyek, betéti társaságok által működtetett közforgalmú gyógyszertárak, valamint kórházi zárt forgalmú gyógyszertárak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 30-áig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről 1032/04

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül az alakuló gazdasági szervezetről jelenteniük kell az alapinformációkat a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Sztrájkstatisztikai jelentés 1119/00

Érintettek: az eseményben érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához 1710/00

Érintettek: cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek a névjegyzékről az eseményt követő 15 napon belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Adatlap a felnőttképzésről 1665/03

Érintettek: felnőttképzést folytató intézmények

Az érintetteknek a vizsgát (képzés befejezését) követő 10 napon belül adatlapot kell kiállítaniuk és elküldeniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba.

Műsorjelentés 1455/00

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő napon műsorjelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Jelentés a 100 ezer forint értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról 1498/00

Érintettek: önkormányzati, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egészségügyi intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, a MÁV, BM, HM, IM egészségügyi intézményei, továbbá az egyházi, alapítványi és magán-egészségszolgáltatók

Az érintetteknek a gépek és műszerek állományának változásáról a változást követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Jelentés az egészségügyi szakképzés keretében végzettekről 1510/00

Érintettek: egészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a alapján)

Az érintetteknek a szakmai vizsga befejezését követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

A jegybanki alapkamat változásai

 

Mértéke %

Hivatkozás

1994. VI. 15.-1995. I. 31.

25

1/1994. (MK 63.) MNB közlemény

1995. II. 1.-1996. I. 31.

28

1/1995. (MK 7.) MNB közlemény

1996. II. 1.-1996. IV. 30.

27

1/1996. (MK 7.) MNB közlemény

1996. V. 1.-1996. VII. 15.

26

2/1996. (MK 35.) MNB közlemény

1996. VII. 16.-1996. VIII. 31.

25,5

3/1996. (MK 59.) MNB közlemény

1996. IX. 1.-1996. IX. 30.

24,5

4/1996. (MK 75.) MNB közlemény

1996. X. 1.-1997. I. 15.

23

5/1996. (MK 75.) MNB közlemény

1997. I. 16.-1997. II. 28.

22,5

1/1997. (MK 4.) MNB közlemény

1997. III. 1.-1997. VI. 30.

21,5

2/1997. (MK 19.) MNB közlemény

1997. VII. 1.-1997. IX. 14.

21

3/1997. (MK 57.) MNB közlemény

1997. IX. 15.-1998. I. 31.

20,5

4/1997. (MK 80.) MNB közlemény

1998. II. 1.-1998. IV. 7.

20

1/1998. (MK 5.) MNB közlemény

1998. IV. 8.-1998. V. 31.

19,5

2/1998. (MK 30.) MNB közlemény

1998. VI. 1.-1998. VII. 31.

19

3/1998. (MK 45.) MNB közlemény

1998. VIII. 1.-1998. XII. 14.

18

4/1998. (MK 69.) MNB közlemény

1998. XII. 15.-1999. I. 31.

17

5/1998. (MK 112.) MNB közlemény

1999. II. 1.-1999. V. 31.

16

1/1999. (MK 4.) MNB közlemény

1999. VI. 1.-1999. XI. 14.

15,5

2/1999. (MK 45.) MNB közlemény

1999. XI. 15.-1999. XII. 21.

15

3/1999. (MK 99.) MNB közlemény

1999. XII. 22.-2000. I. 19.

14,5

4/1999. (MK 119.) MNB közlemény

2000. I. 20.-2000. II. 29.

13

1/2000. (MK 6.) MNB közlemény

2000. III. 1.-2000. IV. 2.

12

2/2000. (MK 15.) MNB közlemény

2000. IV. 3.-2001. VII. 12.

11

3/2000. (MK 29.) MNB közlemény

2001. VII. 13.-2001. IX. 9.

11,25

1/2001. (MK 82.) MNB közlemény

2001. IX. 10.-2001. X. 24.

11

2/2001. (MK 100.) MNB közlemény

2001. X. 25.-2001. XI. 12.

10,75

3/2001. (MK 119.) MNB közlemény

2001. XI. 13.-2001. XII. 10.

10,25

4/2001. (MK 125.) MNB közlemény

2001. XII. 11.-2002. I. 7.

9,75

5/2001. (MK 141.) MNB közlemény

2002. I. 8.-2002. I 21.

9,5

1/2002. (MK 2.) MNB közlemény

2002. I 2.2-2002 II. 18.

9

2/2002. (MK 9.) MNB közlemény

2002 II. 19.-2002 V 21.

8,5

3/2002. (MK 24.) MNB közlemény

2002 V 22.-2002 VII. 8.

9

5/2002. (MK 72.) MNB közlemény

2002 VII. 9.-2002. XI. 18.

9,5

6/2002. (MK 97.) MNB közlemény

2002. XI. 19-2002. XII.16.

9

7/2002. (MK 144.) MNB közlemény

2002. XII.17.-2003. I. 15.

8,5

8/2002. (MK 159.) MNB közlemény

2003. I. 16-án

7,5

1/2003. (MK 6.) MNB közlemény

2003. I. 17.-2003. VI. 10.

6,5

2/2003. (MK 6.) MNB közlemény

2003. VI. 11.-2003. VI. 18.

7,5

3/2003. (MK 66.) MNB közlemény

2003. VI. 19-2003. XI. 27.

9,5

4/2003. (MK 70.) MNB közlemény

2003. XI. 28.-2004. III. 22.

12,5

5/2003. (MK 138.) MNB közlemény

2004. III. 23.-2004. IV. 5.

12,25

1/2004. (MK 34.) MNB közlemény

2004. IV. 6.-2004. V. 3.

12

2/2004. (MK 42.) MNB közlemény

2004. V. 4.-2004. VIII. 16.

11,5

1/2004. (V. 4.) MNB rendelet

2004. VIII. 17-től

11

2/2004. (VIII. 16.) MNB rendelet

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. szeptember 1.) vegye figyelembe!