Cégvezetés (archív) - 2006/12 (december) tartalom:

A hónap témája
Zárjuk a 2006-os évet!
2006-ban az adótörvények jelentősen átalakították a vállalkozások – és a magánszemélyek – gazdálkodási, jövedelmi viszonyait. Úgy tűnik, hogy az adótörvények változásai közvetlenül és szélesebb körben befolyásolják a jövedelemtulajdonosok pozícióit, mint a... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők decemberben
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Rovatunk a 2006. november 22-éig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel. tovább
Magánterület
A betegek jogai
Az egészségügy mai, zilált állapotában különös hangsúlyt kap, mit várhat el a beteg az orvosoktól, az ápolószemélyzettől, az egészségügyi intézményektől. Milyen jogai vannak a betegnek, s főképp hogyan tudja a jogait érvényesíteni? tovább
Mozgástér
Hogyan foglaljunk cégnevet?
A hazai cégjog 2006-os reformjához több lényeges módosítás mellett hozzátartozott egy új lehetőség, az előzetes névfoglalás bevezetése a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben (Ctv. vagy cégtörvény).... tovább
Törvényességi eljárás a céggel szemben
Számtalan esetben előfordul, hogy az üzleti partner, a tag, illetve a volt tag érdekeit sértő, törvénytelen állapot uralkodik egy cégnél. A cikk azokat az eseteket veszi sorra, amikor a cégbírósághoz lehet fordulni a jogsértő állapot megszüntetése végett. tovább
Kamat a szerződéses jogviszonyokban
A cikk átfogó képet ad az ügyleti és a törvényes késedelmi kamatra vonatkozó szabályokról, a kamatszámítással kapcsolatos bírói gyakorlatról, a jegybanki alapkamat jelentőségéről az üzleti viszonyokban. tovább
Háttér-megállapodások, szindikátusi szerződések
Számtalan esetben előfordul, hogy a formális jogviszonyokon túl létezik a felek között egy informális egyezség is a jogok és kötelezettségek rendezésére, a cég tulajdonosai közötti belső viszony szabályozására. Mit érnek ezek a megállapodások, milyen jogi technikák... tovább
A biztosítási szerződés alanyai
A biztosítási szerződés olyan különleges konszenzus, amelynek akár öt különböző alanya is lehet. Leggyakoribb az, hogy a szerződő fél, a biztosított és a károsult, továbbá vagyonbiztosítás esetén a kedvezményezett is ugyanazon személy. tovább
Banki szolgáltatások
A banki szolgáltatások köre meglehetősen széles mind az üzleti élet, mind pedig a privát szféra számára. Nincsen jelentős különbség a két nagy ügyfélcsoport számára kínált szolgáltatások között. Tartalmuk és igénybevételük feltételei igazodnak ahhoz az... tovább
Unión belül
Hogyan válhatunk jó beszállítóvá?
A globalizált piac egyre markánsabbá váló jellegzetessége, hogy igényli, sőt kikényszeríti a társadalmi munkamegosztásnak egy igen magas fokát. Ez lényegében azt jelenti, hogy minden munkát azoknak és ott kell elvégezni, akik és ahol azt az előírt minőségben, a... tovább
Cégalapítás Romániában
A Szlovákiába irányuló hazai tőkekihelyezési lehetőségek után ezúttal a még nem uniós Románia gazdasági környezetét vesszük górcső alá abból a szempontból, vajon mennyire talál kedvező befektetési lehetőségre a magyar vállalkozó déli szomszédunknál. tovább