Cégvezetés (archív) - 2004/08 (augusztus) tartalom:

A hónap témája
A cégek átalakulása
A gazdasági társaságok működésük során folyamatosan változhatnak mind tulajdonosi szerkezetükben, mind szervezeti felépítésükben. Akár kényszerűségből, akár a tagok szabad akaratából előfordulhat, hogy cégek egyesülnek, illetve szétválnak, illetve hogy a társaság a... tovább
Határidők a gazdaságban
HATÁRIDŐK AUGUSZTUSBAN
Az adózás rendjéről szóló, január 1-jétől hatályos 2003. évi XCII. törvény szerint az adózónak a törvény hatálybalépését követően, de a hatálybalépést megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, -bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési,... tovább
2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
2003-ra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Tanúzás a polgári perben
Tanúskodni nem kellemes dolog, még ha polgári ügyben citálják is az embert a bíróság elé. Cikkünkben a Polgári perrendtartás alapján összefoglaljuk a tanúk jogait, kötelezettségeit, illetve a velük szemben alkalmazható szankciókat. A tanúkra vonatkozó szabályok ismerete... tovább
KISKORÚAK JOGNYILATKOZATAINAK ÉRVÉNYESSÉGE
Azzal mindenki tisztában van, hogy egy gyermek tizennyolcadik életévének betöltésével válik nagykorúvá, azaz a társadalom teljes jogú tagjává. Attól kezdve a szülői felügyelet hivatalosan megszűnik, és a nagykorú választhat és választható, szerződéseket köthet,... tovább
ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK, SZANKCIÓK
Az építési munkákról elmondhatjuk, hogy azokhoz szinte kivétel nélkül az építési hatóság engedélye szükséges. Amennyiben azonban elmulasztjuk az engedélykérelem benyújtását – azaz nem kezdeményezzük az építési engedély megadása iránti eljárást –, úgy jelentős... tovább
Mozgástér
Ingatlan-adásvételi szerződések a közjegyző előtt
Sajnálatos módon – elsősorban az ingatlan-nyilvántartás rendszerének anomáliái miatt – manapság általában az "ingatlanügyekkel", de különösen az ingatlanok nyilvántartásával és adásvételi ügyek intézésével kapcsolatba kerülő szakemberekkel, ügyintézőkkel szembeni... tovább
ÜZLETEK MŰKÖDÉSE
Írásunkban az utalt rendelkezések által behatárolt, általános bolti kereskedelmi tevékenység jellemzőit, a gyakorlás feltételeit, illetve a jogellenes működés főbb jogkövetkezményeit foglaljuk össze. tovább
Fogyasztók és szolgáltatók az energiaszektorban
Cikkünkben a szerződések egy sajátos válfajával foglalkozunk, amely a fogyasztók és az energiaszolgáltatók közötti viszonyokat rendezi. tovább
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
Amikor vagyonról beszélünk, a pénzen kívül általában különféle vagyontárgyak, ingóságok, ingatlanok jutnak eszünkbe, ám vagyoni értékkel bírnak különféle jogok is, amelyek megszerzése illetékfizetési kötelezettséget eredményez. Q tovább
Végkielégítés
A munkavállalók egzisztenciális biztonságának egyik záloga a végkielégítés, amely a munkáját elvesztett dolgozó létfeltételeit hivatott biztosítani. tovább
Konfliktuskezelés mediálással
Jogviták óhatatlanul keletkeznek az üzleti életben, ám nem minden konfliktus olyan mély, hogy csak a bíróság tudna igazságot tenni a vitázó felek között. Az eleve perben gondolkodó cégeknek is érdemes elgondolkodniuk azon, hogy a sokszor hosszadalmas és költséges pereskedés... tovább
Unión belül
uniós elvárások A Környezetvédelemben
A fejlett országokban a tiszta, egészséges környezet iránti igény már a nyolcvanas években alapvető szükségletté vált, ahol a környezet állapota ma is az életminőség egyik legfontosabb összetevője. A frissen csatlakozott országokban a gazdasági-társadalmi gondok: egyes... tovább
A biztosítási piac és az EU
Cikkünkben összefoglaljuk, milyen lényeges változásokat hozott a magyar EU-tagság a biztosítási piacon. tovább
AZ EU EGYSÉGES BELSŐ PIACA ÉS A TERMÉKBIZTONSÁG
Az EU (és természetesen minden fejlett társadalom) felfogása szerint a fogyasztóknak alapvető joguk van egészségük és biztonságuk védelmére. Ennek szavatolása érdekében az EU-ban (és valamennyi fejlett országban) a jogrendszer részét képezik egyes meghatározott, kockázatot... tovább