Cégvezetés (archív) - 2007/06 (június) tartalom:

A hónap témája
Minimális követelmények a munkavédelemben
A munkavédelem a foglalkoztatás egyik érzékeny területe. Az ellenőrzések során a hatóságok rendre szabálytalanságokat állapítanak meg, aminek egyre súlyosabb összegű bírságolás a következménye. Tovább nehezíti a szabálytalanságot elkövető munkáltatók helyzetét, hogy... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők júniusban
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Rovatunk a 2007. május 21-éig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel. tovább
Magánterület
Pénzforgalmi szolgáltatások
2007 márciusától változtak a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályok. A téma mindenkit érint, akinek bankszámlája van. tovább
Mögöttes felelősség
A cikk a Legfelsőbb Bíróság új jogegységi határozata alapján áttekinti mindazokat az eseteket, amikor valaki mások tartozásaiért kénytelen helytállni akár önként, akár jogszabálynál fogva (pl. kezesség, tagi felelősség). tovább
Mozgástér
A cég alaptőkéje
A gazdasági társaságok valamennyi formája üzletszerű gazdasági tevékenységre jön létre, ezért a gazdasági társaság elengedhetetlen ismérve a társasági vagyon. A társasági vagyonnak a tagoktól kell származnia, valamennyi tag köteles hozzájárulni a társaság vagyonához. A... tovább
A cégműködés veszélyeztetése
Mit jelent a gyakorlatban az a törvényi kitétel, hogy a cég valamely tulajdonosa veszélyezteti a cég működését? A cikk konkrét esetek alapján vizsgálja a tipikus eseteket. tovább
Távközlés – Mobil- és vonalas újdonságok 2007-ben
A vezetékes telefonálás egyre inkább háttérbe szorul, a mobiltelefon szerepe pedig átalakulóban van: a beszélgetésen túl egyre több területen válik nélkülözhetetlenné. Több vezetékes és mobilszolgáltató verseng – a magánfelhasználók mellett – a céges... tovább
Állásinterjú
Az interjúztatás művészet és egyben tudomány. Művészet annyiban, amennyiben teret enged a kérdező kreativitásának, tudomány pedig annyiban, hogy meghatározott elvek és szabályok jelölik ki kereteit. Az interjú döntő fontosságú mozzanat mind a pályázó, mind pedig a... tovább
Mozhgástér
A kartellek versenyhivatali vizsgálata
A kartell egyike a legsúlyosabb versenyjogsértéseknek; amennyiben "sikeres", jelentős mértékben megkárosítja a fogyasztókat és visszaveti a gazdasági hatékonyságot, ezért a "jogintézmény" következetes szankcionálása elengedhetetlen. tovább
Unión belül
Cégalapítás Ausztriában
Az EGT-szerződés biztosítja, hogy EGT/EU országok egymás országaiban szabadon alapítsanak és működtessenek vállalkozásokat. Így Ausztriában ezekből az országokból érkezők vízummentességet és letelepedési szabadságot élveznek, ugyanúgy folytathatnak ipari tevékenységet,... tovább
Munkavállalás az Európai Unióban
Az Európai Unió területén a munkavállalók mintegy 5 százaléka nem a saját államának munkaerőpiacán tevékenykedik. A külföldi munkavállalás lehetősége ma már a magyar munkavállalók számára is adott, ugyanis számos tagállam teljesen megnyitotta munkaerőpiacát. Ezzel a... tovább