Cégvezetés (archív) - 2006/11 (november) tartalom:

A hónap témája
A hónap témája: Felnőttképzés, szakképzés
A piac a változó megnyilvánulásaival állandó tevékenységfejlesztésre készteti a vállalkozókat, akik a munkaerőpiacról mindig a pillanatnyi igényeik szerint válogatnak. Ebből a helyzetből adódóan a folyamatos tanuláshoz, a képzéshez szokott dolgozókat sokkal kevésbé... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők novemberben
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Rovatunk a 2006. október 17-éig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel. tovább
Magánterület
A biztosítási szerződés
A biztosítási jog át- meg átszövi életünket, jelen van mind a magánszemélyek életében, mind a gazdasági szférában. Azoknak a területeknek a száma pedig folyamatosan nő, ahol a biztosításnak szerepe lehet. Ezért nem meglepő, hogy a biztosítási szerződések joga a magyar... tovább
Szóbeli végrendelet
Mit kezdjünk akkor, ha az örökhagyó után nem maradt írásbeli végrendelet, de szóban egyértelműen kinyilvánította a végakaratát? tovább
Birtokvédelem a jegyző előtt
A cikk a birtokvédelem úgynevezett sommás eljárását ismerteti, amikor a hatóság államigazgatási eljárásban állítja vissza az eredeti birtokállapotot. tovább
Mozgástér
Végrehajtás vállalkozás ellen
Ki ne hallott volna manapság a körbetartozásról, gazdasági életünk fenyegető réméről? A cégvezetők, vállalkozók nap mint nap szembesülnek azzal, hogy üzleti partnereik, és ebből eredően talán ők maguk is képtelenek határidőben eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek.... tovább
Garanciális szabályok az autó- és a számítástechnikában
Cikkünkben áttekintjük a gépkocsikhoz, illetve a különféle számítástechnikai eszközökhöz kapcsolódó garanciális szabályokat, a szavatosság és a jótállás kérdéskörét. tovább
"Polcpénz" a beszállítótól
Szerte a világban a jelentős vevői erővel rendelkező vállalkozások – például nagy alapterületű áruházak – rendszeresen kérnek beszállítóiktól különféle címen pénzbeli hozzájárulást. Akik efféle hozzájárulás megfizetésére nem hajlandók, azokkal nem kötnek... tovább
Uzsorások kíméljenek!
Banki hitel hiányában sok vállalkozás kénytelen magánhitelhez folyamodni. Az esetek többségében ilyenkor leginkább az uzsorás jár jól. A cikk a szerződés semmisségét eredményező uzsorás jellegre vonatkozó polgári jogi szabályokat mutatja be. Külön foglalkozunk a... tovább
Versenykorlátozó szerződések
A polgári jog és az üzleti élet elvei között fontos szerepet játszik a privátautonómia, ami annyit jelent, hogy azzal és arról kötök szerződést, akivel én akarok, illetve amiről meg tudok a szerződő partnerrel egyezni. A polgári jog a létrejött szerződéseket védi: "pacta... tovább
Cégalapítás készpénz nélkül?
2006. július 1-jétől a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) értelmében bármely társasági forma esetében a nem pénzbeli hozzájárulás (apport) bármilyen vagyoni joggal bíró dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog lehet,... tovább
Unión belül
Határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások
A Közösségen belül az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a munkaerő is szabadon áramolhatnak, ezért mindennapos, hogy vállalkozások vagyona is több állam területén található. Így a belső piac megfelelő működése érdekében szükségessé vált a több államra kiterjedő... tovább
Cégalapítás Szlovákiában
A hazai piacon már megerősödött magyar vállalatok elsődleges tőkekihelyezési célpontja 2000 óta Szlovákia, amit tovább erősítettek a szomszédos országban az utóbbi időben végrehajtott adóreformok és az EU-csatlakozás által biztosított lehetőségek. A nagyvállalatok... tovább
Autós terhek
Cikkünkben az Európai Unió részéről több ízben vitatott regisztrációs adóra vonatkozó jelenlegi szabályokat tekintjük át, s foglalkozunk az egyik legfontosabb helyi adóval, a gépjárműadóval is. tovább