Cégvezetés (archív) - 2005/11 (november) tartalom:

A hónap témája
Garanciális szabályok az autó- és a számítástechnikában
Tematikus összeállításunk áttekinti a gépkocsikhoz, illetve a különféle számítástechnikai eszközökhöz – úgy is mint tartós fogyasztási cikkekhez – kapcsolódó általános és speciális garanciális szabályokat, a szavatosság és a jótállás, valamint a... tovább
Határidők a gazdaságban
2005-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Határidők novemberben
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási s zervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Állattartás a lakóhelyen
A cikk azokat a jogi előírásokat veszi sorra, amelyek megszabják, milyen feltételek mellett lehet állatot tartani egy lakóövezetben, s mikor akadályozhatják meg a szomszédok, hogy állatok éljenek a közelükben. Van-e különbség ebből a szempontból a hobbi- és a haszonállat... tovább
Kiskorúak ingatlanügyletei
A cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes kiskorúak érdekeit a törvények fokozottan védik, akár a kiskorú szüleivel, gyámjával, gondnokával szemben is. Különösen igaz ez az ingatlanügyletekre, mivel ott általában nagyobb értékről van szó, mint ingók... tovább
Mozgástér
Szerződési technikák eszközbeszerzéseknél
Cikkünk a vállalkozások mindennapi életében tipikusan előforduló, saját finanszírozásban megvalósuló beszerzési ügyletek legfontosabb jellemzőit, szerződéskötési technikáit mutatja be. tovább
A lízingügyletek adózása, számvitele
Cikkünkben áttekintjük a lízing utáni általánosforgalmiadó-, illetve társaságiadó-fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adózási, illetve számviteli ismereteket. tovább
Mire jó a kamarai tagság?
A magyar gazdaság korszerű piacgazdasággá való átalakulásakor vált szükségessé egy olyan érdekképviselet létrehozása, amely a gazdasági szereplőket tömöríti, önkormányzattal rendelkezik, az államigazgatás szerveitől elkülönülten működik, törvényi felhatalmazás... tovább
Leplezett foglalkoztatás és az adóhatóság
Cikkünkben a munkavégzésre irányuló szerződések adóhatósági minősítésével, valamint ennek konzekvenciáival foglalkozunk. tovább
A fogyasztók megtévesztésének következményei
Mindennapi élete során az emberek többsége került már olyan helyzetbe, hogy valahol nem abban a kiszolgálásban vagy ellátásban részesült, ami elvárható lett volna. Az alábbiakban röviden áttekintjük, hogy az otthoni bosszankodás helyett milyen jogi lehetőségeink vannak jogos... tovább
Mikor lesz bűnözö a vállalkozó?
A Büntető Törvénykönyvben külön fejezetként szereplő gazdasági bűncselekmények széles körben tartalmazzák a gazdasági élet tisztasága ellen elkövethető bűntettek, vétségek körét. Írásunkban a gazdasági bűncselekmények fejezetében szereplő összes bűncselekmény... tovább
Hogyan védjük személyes és üzleti titkainkat?
Akár személy, akár szervezet adatai képezik a titok tárgyát, azok részben azonosító adatok, részben pedig a személyhez vagy a szervezet működéséhez közvetlenül kapcsolódó adatok. Védelmük minden esetben azon az igényen alapul, hogy óvni kívánják kezelésüket és... tovább
Unión belül
Tb-terhek külföldiek esetén
A társadalombiztosítás alapelve a társadalmi kockázatközösség, melyben a részvételi kötelezettség nemcsak a magyar állampolgárokkal szemben támasztott követelmény. A rendszer felöleli azokat a természetes személyeket is, akik nem magyar állampolgárok, de megfelelnek... tovább
Jól jártunk-e az Uniós tagsággal?
Az Európai Unióba való belépést megelőző nagy várakozások alig több, mint egy évvel a csatlakozás után negatív észrevételek tömegébe fordultak át mind az ország általános helyzetét, mind az életkörülményeket tekintve. Ez utóbbiak realitását elég nehéz megítélni,... tovább