Cégvezetés (archív) - 2005/05 (május) tartalom:

A hónap témája
Autó a cégben
A honi közlekedésben a gépkocsiké a főszerep. Tematikus összeállításunkban ismertetjük a járművek beszerzésére és üzemeltetésére, nyilvántartására, biztosítására vonatkozó legfontosabb tudnivalókat, külön teret szentelve a bevezetésekor nagy vitákat kiváltó... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők májusban
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
2005-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Május 10. tovább
2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Apa lettem!
Az esetek túlnyomó többségében nincs probléma a megszületett gyermek családi jogállása körül, s a szülők életének legszebb pillanata, hogy megérkezett szemük fénye, a gyermek. Előfordul azonban, hogy valaki nem ismeri el az apaságát, vagy éppen ellenkezőleg, valamilyen... tovább
Mikor kérhetünk új bírót a perben?
Az igazságszolgáltatás sarkalatos pontja, hogy a független bíróság pártatlanul, kizárólag a jogszabályok alapján, részrehajlás nélkül ítélkezzen. A polgári perekben többek között ezt a célt szolgálja a bírák kizárására vonatkozó szabályozás, amely arra is választ... tovább
A hatósági határozatok végrehajtása
A végrehajtás a közigazgatási eljárás olyan önálló szakasza, amelyben az arra feljogosított szervek a jogszabályban meghatározott eljárási cselekmények foganatosításával gondoskodnak a végrehajtható határozatban megállapított kötelezettségek megvalósításáról. tovább
Mozgástér
A tervezés és teljesítményértékelés új módszerei
A Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaság Tanszéke mellett működő Versenyképesség Kutató Központ által végzett felmérést bemutató összeállításunk negyedik, egyben befejező részében a különféle gazdálkodás-módszertani eszközökkel foglalkozunk. tovább
"Cégöröklés", jogutódlás
A társaság tagjaiban bekövetkező alanyváltozás nemcsak adásvétel vagy azzal azonos eredményre vezető egyéb jogügylet következménye lehet. Rendezni kell azt a helyzetet is, amikor a tag (részvényes) meghal vagy jogutódlással megszűnik. tovább
Ügyintézés számítógépen
November 1-jén lép hatályba az új közigazgatási eljárási kódex, a 2004. évi CXL. törvény, amely tartalmazza az elektronikus ügyintézésre és a hatósági szolgáltatásra vonatkozó szabályokat is. tovább
Elővásárlás, opció
Az ingatlanok megszerzésének speciális módjai lehetnek az elővásárlási jog gyakorlása, a visszavásárlás és a vételi jog (opció) gyakorlása. tovább
A reklamációk kezelése
Sokan úgy gondolják, hogy a reklamáló ügyfelek egy különös embercsoportot alkotnak, akik valamiféle jellemhiba, összeférhetetlenség okán vagy máshol szerzett sérelmeik miatt a cég vétlen munkatársain vezetik le indulataikat, és kifogásolnak olyan megoldásokat,... tovább
Bérelj ingatlant!
A mindennapi üzleti életben gyakori eset, hogy a vállalkozások számára sokkal kifizetődőbb a működéshez szükséges ingatlanok bérlete, haszonbérlete vagy lízingelése, mint a tulajdonjog közvetlen megszerzése. tovább
Vásároljunk céget!
Cikkünk gyakorlati oldalról mutatja be egy már működő cég megvásárlásának lehetséges módozatait, a cégformákra jellemző specialitásokat. tovább
Illetékszabályok 2005-ben
Cikkünkben összefoglalót adunk a különféle vagyonszerzési, illetve eljárási illetékek fizetésével kapcsolatos nóvumokról. tovább
Unión belül
Ingatlanszerzés az Európai Unióban
Az Európai Unióban közösségi szinten (a valamennyi tagállamra egyformán kötelező jogi normák szintjén) a külföldiek ingatlanszerzése egyáltalán nem szabályozott. Az ingatlanszerzésnek vannak ugyan közös szabályai, de ezek egy szélesebb jogi szabályozásnak a részei, és... tovább