2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 85. számában (2005. május 1.)

Éves statisztikaadási határidő

Május 3.

A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási termelők ráfordításai

1758/04

Érintettek: mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységet végző valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő május 3-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Május 5.

A polgári repülés statisztikai adatai

1394/03

Érintettek: polgári repülőtevékenységet hatósági engedéllyel folytató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő május 5-éig kell adatot szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Május 15.

Családi pótlék ellátásban részesülők gyermekszám szerinti részletezése 2005. évi áprilisi állapot szerint

1515/04

Érintettek: családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók, illetve a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságai, Családtámogatási Irodái

Az érintetteknek a tárgyévet követő május 15-éig adatot kell szolgáltatniuk a Pénzügyminisztérium számára.

Május 31.

A lakásszövetkezetek működése, gazdálkodása és mérlege

1667/00

Érintettek: lakás-, garázs-, üzlethelyiség-, műhely- és nyugdíjasház-építő és -fenntartó szövetkezetek

Az érintetteknek mérlegadataikat a tárgyévet követő május 31-éig kell eljuttatniuk a Pénzügyminisztériumhoz.

Május 31.

Munkaerőköltség-felvétel

1117/04

Érintettek: a 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások, valamennyi költségvetési, társadalombiztosítási szervezet és a kijelölt nonprofit szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő május 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Május 31.

Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetekről

1156/04

Érintettek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, közhasznú társaságok, érdekképviseletek, egyéb társadalmi szervezetek, valamint az általuk alapított intézmények

Az érintetteknek a tárgyévet követő május 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. május 1.) vegye figyelembe!