Cégvezetés (archív) - 2004/10 (október) tartalom:

A hónap témája
Hatósági engedélyezés
Kevés olyan vállalkozás van, amelynek működéséhez ne lenne szükség valamilyen hatósági engedélyre. Tematikus összeállításunkban a hatósági engedélyezés általános, mindenkire kiterjedő előírásait mutatjuk be, majd foglalkozunk a telepengedélyezéssel, illetve a... tovább
Határidők a gazdaságban
2003-ra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
HATÁRIDŐK OKTÓBERBEN
Az adózás rendjéről szóló, január 1-jétől hatályos 2003. évi XCII. törvény szerint az adózónak a törvény hatálybalépését követően, de a hatálybalépést megelőző időszakra teljesítendő adómegállapítási, -bevallási, adófizetési, adóelőleg-fizetési,... tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
A névhasználat szabályai
Természetesen mindenkinek joga van a névviseléshez, ám mind a névválasztásnak, mind a névváltoztatásnak megvannak a maga szabályai, így a névviseléshez való jog sem korlátlan. Cikkünkben a magánszemélyekre vonatkozó előírásokat vesszük sorra. tovább
Hogyan működik a társasház?
A cikk az új társasházi törvény alapján tekinti át a társasházak szervezetére és működésére vonatkozó szabályokat, különös tekintettel a döntéshozatalra, az alapító okirat kötelező módosítására. tovább
Az egészségügyi intézmény kártérítési felelőssége
Talán a közéletben lezajlott demokratizálódási folyamatnak is köszönhetően az utóbbi időben megszaporodtak a különböző egészségügyi intézmények elleni kárügyek, sőt perek is. A korábban érinthetetlennek és támadhatatlannak tartott orvostársadalom bizony nemegyszer... tovább
Mozgástér
Kizárás, kilépés a gazdasági társaságból
Milyen feltételek mellett, milyen eljárási rend betartásával lehet megszabadulni a nemkívánatos cégtárstól? tovább
Amit a bankszámlánkról tudni kell
A szakember gyakorlati tapasztalata szerint nem ismerjük eléggé a bankszámlák által nyújtott lehetőségeket, így sem magánemberként, sem vállalkozóként nem tudjuk kihasználni a különféle számlák adta lehetőségeket. Kétrészes összefoglalásunk első felében a... tovább
Autóbeszerzések
Cikkünkben áttekintjük a cégek gépkocsisbeszerzéseire vonatkozó magánjogi, közlekedésigazgatási, illetékfizetési és adózási szabályokat. tovább
Szabadulás a szerződéses kötelezettségek alól
A felek között létrejött szerződés nem minden esetben alkalmas arra, hogy ki lehessen kényszeríteni az abból fakadó kötelezettségek teljesítését. Sokszor hivatkozhat a partner arra, hogy a megállapodás érvénytelen, hatálytalan vagy megszűnt, de kezdeményezheti a szerződés... tovább
Szállítmányozás
Cikkünkben a szállítmányozás alapvető jogi kereteit, illetve a vonatkozó bírói gyakorlatot ismertetjük. tovább
Unión belül
Európai részvénytársaság – itthon is
2004. október 8-ától Magyarországon is lehet olyan európai részvénytársaságot alapítani, amely a nemzeti jogok alapján létrejött társaságoknál egyszerűbben folytathat több országot érintő gazdasági tevékenységet. Az európai részvénytárság (SE) jogi személy,... tovább
Magyar vállalkozások az Európai Unióban
Az Európai Unió bővülő piacokat, fejlesztési forrásokat, fejlődési, növekedési esélyt hoz azoknak a vállalkozásoknak, amelyek ki tudják használni az Unió és a hazai gazdaságpolitikai környezet lehetőségeit. tovább
Munkavállalás az Európai Unióban
A személyek szabad áramlása a közösségi törvény által biztosított alapvető szabadságjogok egyike: jogosultságot nyújt valamely más tagállamban való életre és munkavállalásra. A személyek szabad áramlását biztosító közösségi törvény létfontosságú eleme a belső... tovább
Az Európai Unió új vegyianyag-szabályozásának várható hatásai
Szeptemberi számunkban olvashattak az EU új vegyianyag-szabályozásáról, amelynek rövid címe "REACH", azaz Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, magyarul a vegyi anyagok bejegyzése, értékelése és engedélyezése. Ezúttal a civil szervezetek és az ipar... tovább