2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 78. számában (2004. október 1.)

Negyedéves statisztikaadási határidők

Október 8.

A bemutatott filmek adatai

1457/04

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma számára.

Október 12.

Jelentés az üres álláshelyek számáról

2009/04

Érintettek: a négy főnél többet foglalkoztató vállalkozások, költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek, a kijelölt nonprofit intézmények

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Október 15.

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

1652/00

Érintettek: időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig kell jelentésüket elküldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Október 15.

Jelentés a kábítószerek és/vagy pszichotróp alapanyagok és készítmények exportjáról és importjáról

1912/01

Érintettek: valamennyi kábítószer és/vagy pszichotróp export-, importjoggal rendelkező gazdálkodó szervezet

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium számára.

Október 15.

Önálló bírósági végrehajtó tevékenysége

1730/04

Érintettek: önálló bírósági végrehajtó

Az érintetteknek havi bontásban negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig tevékenységükről adatot kell szolgáltatniuk a Belügyminisztérium számára.

Október 18.

Árumérleg

1240/03

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Október 20.

A postai tevékenység és a hírlapterjesztés teljesítményei

1193/04

Érintettek: postai, hírlapterjesztési és hírlap-nagykereskedési tevékenységet végző gazdasági szervezetek

Az érintett gazdasági szervezeteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalba.

Október 20.

Veszélyes áruk szállítása

1963/03

Érintettek: a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet alapján érintett, veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó(k) alkalmazására kötelezett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kell jelentést küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Október 20.

Energiahordozók értékesítési mérlege

1323/00

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén- és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell értékesítési mérlegüket a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba megküldeni.

Október 22.

A mezőgazdasági gépek forgalma

1270/04

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 22-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Október 22.

Műtrágyaforgalom

1282/03

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 22-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Október 30.

Az internetszolgáltatások forgalmi adatai

1760/04

Érintettek: az internetszolgáltatók

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig kell forgalmi adataikat elküldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Október 31.

Rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciók

1809/00

Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó végéig adatot kell szolgáltatniuk a Magyar Nemzeti Bank számára.

Október 31.

Külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciók

1807/00

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó végéig tranzakcióikról jelentést kell készíteniük a Magyar Nemzeti Bank számára.

Havi statisztikaadási határidők

Október 3.

Jelentés a közvetlenül szabályozott termékekről

1729/04

Érintettek: az élelmiszer, ital gyártása ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások, a mezőgazdaságitermék- nagykereskedelem alágazatba soroltak, továbbá a kijelölt egyéb vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő 3-áig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Október 5.

A vágóhidak élőállat-vágása

1280/03

Érintettek: a vágási engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Október 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

1036/04

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 7.

Befektetési alapok mérlege

1745/04

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyhót követő 5. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Október 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője

1456/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Október 10.

Havi termékstatisztikai jelentés

1751/04

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 10.

Havi jelentés a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek fekvőbeteg-gyógyintézeti gyógyszertár számára történő eladásairól

1913/01

Érintettek: valamennyi gyógyszergyártó

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Október 10.

Kikötői áru- és hajóforgalom

1857/03

Érintettek: kikötőt üzemeltető gazdasági társaságok és hajórakodást végző hajózási engedélyesek

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10-éig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára.

Október 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

1514/04

Érintettek: társadalombiztosítási kifizetőhelyek, VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Október 12.

Baromfikeltetés

1791/02

Érintettek: baromfikeltető állomások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Október 12.

Jelentés a felvásárlásról

1097/04

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 12.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása

1644/04

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankba.

Október 14.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről

1766/02

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Október 15.

Családtámogatási statisztikai jelentés

1915/04

Érintettek: családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók, illetve a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai, családtámogatási irodái

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Október 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása

1869/03

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása az egyéni gazdaságokban

1870/03

Érintettek: a 20 db és annál több tej- és/vagy kettős hasznú tehenet tartó, valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 22.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése

1269/03

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 22-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Október 25.

Jelentés a repülőterek forgalmáról

1966/03

Érintettek: repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 25-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Október 30.

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak társadalombiztosítási támogatásának elszámolásáról

1503/03

Érintettek: önkormányzatok, magánszemélyek, betéti társaságok által működtetett közforgalmú gyógyszertárak, valamint kórházi zárt forgalmú gyógyszertárak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 30-áig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

1032/04

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül az alakuló gazdasági szervezetről jelenteniük kell az alapinformációkat a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Sztrájkstatisztikai jelentés

1119/00

Érintettek: az eseményben érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához

1710/00

Érintettek: cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek a névjegyzékről az eseményt követő 15 napon belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Adatlap a felnőttképzésről

1665/03

Érintettek: felnőttképzést folytató intézmények

Az érintetteknek a vizsgát (képzés befejezését) követő 10 napon belül adatlapot kell kiállítaniuk és elküldeniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba.

Műsorjelentés

1455/00

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő napon műsorjelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Jelentés a 100 ezer forint értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról

1498/00

Érintettek: önkormányzati, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egészségügyi intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, a MÁV, BM, HM, IM egészségügyi intézményei, továbbá az egyházi, alapítványi és magán-egészségszolgáltatók

Az érintetteknek a gépek és műszerek állományának változásáról a változást követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Jelentés az egészségügyi szakképzés keretében végzettekről

1510/00

Érintettek: egészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a alapján)

Az érintetteknek a szakmai vizsga befejezését követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Egyéb statisztikaadási határidők

Október 29.

Hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kártyák forgalma

1697/01

Érintettek: a kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó utolsó munkanapjáig jelentést kell írniuk a Magyar Nemzeti Bank számára.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. október 1.) vegye figyelembe!