Cégvezetés (archív) - 2007/10 (október) tartalom:

A hónap témája
Környezetvédelem, ökogazdálkodás
A Rába habzik, a Tiszában kipusztulnak a halak a ciántól – ezek csak a hatásuk miatt nagy publicitást kiváltó esetek, de mindannyian nap mint nap találkozunk a gazdálkodás környezetromboló hatásaival, jóllehet a környezettudatos gondolkodás eredményeképp ma már számtalan... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők októberben
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Rovatunk a 2007. szeptember 19-éig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel. tovább
Magánterület
Alakítsunk telket!
Telekalakítás – a kisajátításra vonatkozó külön jogszabályban foglaltak kivételével – csak jogerős telekalakítási engedély alapján végezhető. Az eljárási szabályok megtartása azonban mit sem ér, ha a benyújtott anyag a következő rendelkezéseknek ellentmond. tovább
Mozgástér
Vége a körbetartozásnak?
A magyar gazdaság egyik csapdája a körbetartozások rendszere, amely gyakran ellehetetleníti az amúgy életképes vállalkozások működését is. A nyáron olyan törvénymódosításokat fogadtak el, amelyekkel a jelenlegi áldatlan állapotot kívánják mérsékelni. tovább
Titokvédelem a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiban
A titkok és egyéb védett adatok védelmének érvényesülése a többi közigazgatási hatósági eljáráshoz hasonlóan a Gazdasági Versenyhivatal eljárásaiban is érzékeny területet képez. Az eljárások során – főként a versenyfelügyeleti eljárásokban – a versenyhatóság... tovább
Jogügyleteink biztonsága
Az idei évben látott napvilágot az a törvény, amely a jogügyletek biztonságának erősítése jegyében átfogó jogszabály-módosulásokat fog eredményezni. A jogalkotó célja az volt, hogy általánosságban a jogi szabályozás fokozottabban szavatolja a jogügyletek biztonságát,... tovább
A felmondás indoka: létszámcsökkentés
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint 2007 első félévében Magyarországon 19 860 személy munkaviszonyának (közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyának) csoportos létszámcsökkentéssel való megszüntetésére irányuló értesítés érkezett az állami... tovább
Gépjárműbeszerzés, -használat
Cikkünkben áttekintjük a gépjárműbeszerzésekkel kapcsolatos szerződési konstrukciókat, a gépkocsikra vonatkozó közterheket, valamint ismertetjük a gépkocsival végzett különféle gazdasági tevékenységekre vonatkozó megállapodások szabályait. tovább
Unión belül
Általános forgalmi adó az Európai Unióban
Az áruk, szolgáltatások, személyek és a tőke mozgásának szabadsága – amely az Európai Unió elődjét, az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó Római Szerződés egyik meghatározó alapelve – nem valósulhatott volna meg az üzleti kapcsolatokat gátló számos tényező... tovább
Munkaidő, pihenőidő
A közelmúltban végbement jogszabályváltozás célja a munka- és pihenőidő terén egy olyan jogszerű és rugalmas szabályozás megalkotása volt, amely összhangban áll a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló európai közösségi irányelvvel, valamint az Európai... tovább