Cégvezetés (archív) - 2007/04 (április) tartalom:

A hónap témája
Munkaügyi ellenőrzés a cégnél
Az államnak több szempontból fontos a feketefoglalkoztatás elleni hatékony fellépés. A foglalkoztatás hatósági ellenőrzése gyakran azt eredményezi, hogy valamilyen szabálytalanságot állapítanak meg. Ennek rendszerint bírságolás a következménye, ám könnyen előfordulhat,... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők áprilisban
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Örökösök a közjegyző előtt
A cikk a hagyatéki eljárásra vonatkozó fontosabb tudnivalókat veszi sorra a hagyatéki leltártól a hagyatékátadó végzés megszületéséig. tovább
Mozgástér
Hogyan váljunk jó beszállítóvá?
A beszállítói piacon tevékenykedő vállalkozások számára a költséghatékonyság létkérdés. Ezért kiemelkedő fontossága van a költségek tervezésének, folyamatos figyelemmel kísérésének, értékelésének és kézbentartásának. Ezeknek a tevékenységeknek a napi munka... tovább
A cégek pénzügyi menedzselése
A külső finanszírozást, mint a vállalatmenedzselést, kész tényként kell a vállalatvezetésnek tekintenie. Jobb a gondolatot időben megszokni és a pénzügyi kérdésekkel felkészülten foglalkozni. tovább
Információszerzés az üzleti partnerekről
Az elmúlt években sajnálatos módon jelentősen romlott a fizetési fegyelem a hazai gazdaság valamennyi szektorában, amelynek következtében a cégek többsége számára ma már létfontosságú a leendő vagy meglévő üzletfelekről szerzett releváns információ. tovább
Bejelentések, panaszok intézése a Gazdasági Versenyhivatalban
A versenyhatóságok számára az egyik legfontosabb információszerzési eszköz a piaci szereplők észlelése, panasza, benyomása egy vagy több vállalkozás tevékenységéről – származzon az akár fogyasztóktól, versenytársaktól, egyéb üzleti partnerektől vagy független... tovább
Az üzletrész-átruházás szabályai
Összeállításunkban a korlátolt felelősségű társaságok szabályozásán keresztül ismertetjük az üzletrésszel és az üzletrész-átruházással kapcsolatos – a korábbi Gt. előírásaitól kisebb mértékben eltérő – szabályokat, valamint az azokhoz kapcsolódó... tovább
Vállalati adat- és telekommunikáció
A címben szereplő fogalom talán mindenki számára ismert, aki manapság – elterjedt szóhasználattal élve – a vállalati szférában tevékenykedik. Az adatkommunikáció a rendszer működése szempontjából releváns információk áramlásának módjára utal, míg a... tovább
Unión belül
A tagállami jogsértések orvoslása az Európai Unióban
Gyakran felmerül a kérdés, hogy van-e szankciója annak, ha valamelyik tagállam nem tesz eleget a közösségi jogból fakadó kötelezettségeinek. Milyen módon lehet kikényszeríteni a kötelezettség teljesítését, indítható-e eljárás a "renitens" tagállam ellen, és ha igen,... tovább
A munkajog korszerűsítésének irányai a XXI. században
Az Unió által közzétett, a munkajog korszerűsítésének irányát kijelölő Zöld könyv célja nyilvános vita indítása volt az EU-ban. A vita e Zöld könyv szerint arról folyt az elmúlt hónapokban, hogy miként, milyen irányba fejlődjön a munkajog, hogy hogyan lehet elérhető... tovább