Cégvezetés (archív) - 2007/02 (február) tartalom:

A hónap témája
Részvények és részvényesek
A részvényekre, valamint a részvényesek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó legjelentősebb rendelkezéseket – ideértve a hitelezővédelmi előírásokat is – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők februárban
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Rovatunk a 2007. január 18-áig kihirdetett jogszabályokat dolgozza fel. tovább
Magánterület
Döntéshozatal a társasházközösségekben
Milyen kérdésekben dönt a közös képviselő, mikor dönt a lakók közössége? Mikor milyen szavazati arányok szükségesek a döntéshez? Hogyan kell levezényelni szabályszerűen a közgyűlést? tovább
Mozgástér
Tagi kölcsön vállalkozásoknak
Kedvelt módszer a vállalkozások körében, hogy a cég működéséhez szükséges likvid eszközöket a tagok kölcsön formájában biztosítják a cég számára. A cikk ennek főbb szabályait ismerteti. tovább
A fogyasztók megtévesztése
Az adott tájékoztatás versenyjogi megítélésénél alapvető kérdés annak eldöntése, hogy a reklámozó milyen üzenetet juttatott el a fogyasztóhoz. Ennek során a Versenytanács tekintettel van a média jellegére: nyilvánvalóan máshogy rögzül a fogyasztóban az egy-két... tovább
A kárfelelősség speciális esetei
A cikk a polgári jogi kártérítési felelősség olyan alakzatait ismerteti, amelyek valamilyen módon eltérnek az általános, vétkességi alapú konstrukciótól (Felelősség veszélyes üzem működéséért, alkalmazottért stb.). tovább
Mibe fektessünk 2007-ben?
Egy vállalkozás számára is akadhatnak olyan időszakok, amikor a rendelkezésére álló forrásokat nem tudja, vagy nem akarja az üzletmenet fejlesztésére, beruházásra fordítani. A likvid források megfelelő befektetése ugyanakkor éppen olyan fontos szempont, mint a vállalkozás... tovább
Unión belül
A reklámtevékenység szabályozása
Cikkünk a gazdasági reklámtevékenység jogi szabályozásának, kereteinek átfogó, gyakorlati szemszögből történő bemutatása mellett kitér a reklámjogi jogszabályok legújabb változásaira, amelyek egyrészt a szponzorálás fogalmának bevezetésével és szabályozásával... tovább