Mű-kedvelő

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 42. számában (2001. október 1.)
-

CD-ROM

Tudós CD-ROM

Akadémiai MoBiMouse: A forditó egér

Angol-magyar és magyar-angol szótár

Akadémiai Kiadó, 2000. Morphologic

(CD-ROM), 16 800 Ft

Ügyes jószág, hasznos fordításnál, nyelvtanulásnál, miként a meglévő angoltudás karbantartására, frissítésére, bővítésére is. A CD-ROM hatalmas nyelvi anyagot tartalmaz: az Akadémiai Kiadó angol és magyar adatbázisát, nyelvenként több mint 200 ezer szót és kifejezést, köztük több ezer informatikai tárgyút.

Az eszköz minden valószínűség szerint a legtöbbet nyújtja, ami ilyen keretek között adható: egy jó szótárnak megfelelően szócikket ad ahhoz a szóhoz, amelyen az egérmutató (kurzor) megáll. Gyakran több lehetséges fordítást, a jelentés különböző tartalmi változatait visszaadó szót vagy kifejezést is felsorol, s a felhasználónak kell kiválasztania azt, amelyiket a leginkább alkalmasnak ítéli. Külön feltünteti az adott szó, kifejezés fordítását az informatika nyelvén. Nagyon fontos, hogy a magyar szavakat ragozott formában is felismeri. Amennyiben a keresett szó olyan kifejezés része, amelynek további elemei annak közelében vannak, akkor javaslatokat ad a kifejezés fordítására.

A rendszer PDF formátumú dokumentumok olvasására és fordítására is alkalmas. Bármilyen dolga, munkája legyen is az informatikában laikus felhasználónak a számítógéppel, az egyik legfontosabb kérdés, hogyan juthat segítséghez, ha elakad. Ez esetben ezt a feladatot jól oldották meg: fejlesztője, a MorphoLogic Kft. "forródrótos" tanácsadó szolgálatot tart fenn, ahol udvarias, segítőkész tanácsokat adnak.

Könyv

Rendpárti túlkapások

Loic Wacquant: A nyomor börtöneiú

Helikon Kiadó, 2001. 172 oldal, 1280 Ft

A francia nemzetiségű, de Amerikában tanító politológus az Európai Unió jelenlegi s leendő országait akarja rábírni arra, ne vegyék át az Egyesült Államokban kibontakozott erőszakos módszereket a munkanélküliség, valamint a feketegazdaság jelenségeinek visszaszorítására. Az érvelését megalapozó – magukban sem érdektelen – adatokat azért gyűjtötte egybe, mert észrevette: az európai államok egy részében – élen Franciaországgal és Angliával – fölerősödött az a tendencia, melynek célja ellentétes a munkahelyteremtő szociális támogatás korábban bevált rendszerével.

Rádöbbent ugyanis arra az önellentmondásra, hogy míg a század utolsó húsz évében csökkent az amerikai bűnelkövetések száma, a bebörtönzött (s egyéb utakon felügyelt-nyilvántartott) állampolgároké a háromszorosára nőtt! Ezzel párhuzamosan feltűnően zsugorodtak a szociális természetű segélyezésre szánt összegek, a börtönök fenntartására és újak építésére fordítható összegek pedig háromszor gyorsabban nőttek a katonai kiadásokénál. Mindehhez azt is érdemes – Wacquant nyomán – hozzátenni, hogy a börtönépítés és -fenntartás viszonylag új üzletága magánszemélyek számára is jövedelmező vállalkozásnak mutatkozik. S a rengeteg szegény sorsú ember szisztematikus leültetgetésével csaknem két százalékkal lehetett csökkenteni Amerikában a munkanélküliek hivatalos számát...

A szerző – Anglia áthidaló közvetítésével – Európában is terjedőnek ítéli az említett folyamatokat, melyek a nyomor kriminalizálásához vezetnek, s felváltják a szociális gondoskodást előtérbe helyező gyakorlatot. Végkövetkeztetéseiben mégis hangsúlyozza a jobb útra térés még nyitva álló lehetőségét. Az európai kormányoknak talán van idejük arra, hogy a "mindentudó és mindenható büntető állam" helyett egy "európai szociális államot" teremtsenek meg.

Fejtegetéseiből egyértelmű, hogy Loï c Wacquant nagyon nem szereti a "negyvensebességes" amerikai igazságszolgáltatást. Vádiratnak beillő műve gyanúperrel él bármilyen ottani kezdeményezéssel szemben. A Tamás Gáspár Miklós indulatosan helyeslő előszavával megjelent könyv valóságos hadüzenet a hatalmaskodó, szegényeket és hátrányos helyzetűeket stigmatizáló rendpárti túlkapások ellen.

Kiállítás

Változatok a térben

Fény Galéria

2001. október 24.-november 11.

A MADI mozaikszó művészcsoportot jelez, nem is egyet, hanem kettőt, hiszen azok az alkotók, akik a mozgás, az absztrakció, a dimenzió és az invenció négyes jelszavát tekintik munkásságuk vezérszavának, nemcsak magyarságukkal, hanem európai voltukkal is meghatározhatók. Nos, a kezdőbetűkből adódó MADI a Budapesti Őszi Fesztiválon szobrait állítja ki a pesti Ráday utcában, a Fény Galériában, a tárlat október 24-én nyílik. A kávéház és a sétálóutcává változott környezet egyre több műkereskedőt vonz, a belső Ferencváros rehabilitációja nyomán egy kulturális centrum látszik kialakulni. Okkal költözött ide a galéria és a benne működő Fény-Árnyék művészeti egyesület, amely a MADI-t alapító mesterek és a hozzájuk csatlakozók tudását hasznosítva a modern művészet vizuális oktatását-nevelését, továbbá a tárgy- és környezetesztétika és környezetkultúra ápolását célzó programsorozatot indított felnőtteknek és gyerekeknek.

A művészetpedagógiában a MADI-sok igen gyakorlottak. Az egyik mester, Saxon Szász János festőművész Franciaországban tanult. Tavaly az Escape de l'Art Concret meghívására a Mouans-Sartoux-i intézmény bekapcsolódott az Ateliers pédagogiques, a gyermekek számára fenntartott művészeti iskola tevékenységébe. A MADI kétségkívül legjelentősebb személyisége Fajó János, akinek képi világát a képzőművészetben kevésbé jártas, de olvasó ember is biztosan ismeri: ő tervezte a Magvető Gyorsuló idő sorozatának borítóit. Ezek is utalnak arra, hogy szellemi mesterének Kassák Lajost tekinti. Munkásságát a minimal art, a konstruktivizmus és a geometriai szemlélet egyaránt jellemzi.

Fajó nemcsak a MADI-ban vállalt szerepet, előbb a Budapesti Műhely (1974), majd a győri fémszobrász alkotótelep (1976) egyik alapítója volt. Nevéhez fűződik a szerencsi nyári szabadiskola létrehozása is, amely több mint egy évtizede működik. És ez már a jelenhez vezet, hiszen a Fény Galéria az évadban bemutatja a 2001 nyarán, az alkotótáborban készült műveket.

Muzsika

Személyes hangon

Koncertek a Budapesti Õszi Fesztiválon

Remélhetően hagyománnyá válik, hogy a Budapesti Őszi Fesztivál programjára tűzik a magyar zenei élet egy-egy kiválóságának akadémiai székfoglaló hangversenyét. Tavaly Kurtág székfoglalója alkalmával a Magyar Tudományos Akadémia várbéli kongresszusi termét valósággal ostrom alá vették az érdeklődők, s alighanem így lesz ez 2001. október 20-án is, amikor Sári József (képünkön) estjére kerül sor.

Sári nagyjából egyidős Kurtággal, pályája annyiban rokon az övével és Eötvös Péterével, hogy Németországban többször játsszák műveit, jobban ismerik munkáit, mint itthon. Pedig sokszínű alkotó, hangszeres kamaraművek egész sorát hozta létre, e huszadik századi kompozíciós irányzatok kérdésében elméleti tevékenysége is jelentős. Díjakat nyert, előadásokat tartott Németországban, a Hamburgi Színház- és Zeneművészeti Főiskola éppúgy tanárai között tartja számon, mint a Grazi Zeneszerzői és Előadó-művészeti Akadémia. Tavaly nagy sikerrel mutatták be Kasselben, működése egyik fontos állomásán új operáját, amely Koestler híres könyve, a Sötétség délben alapján készült.

Az őszi és a tavaszi fesztivál szervezői tervezik e mű bemutatását, addig is a székfoglaló koncerten élvezhetjük Sári impresszív zenei világát. Másnap a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara Decsényi János kompozícióját – Búcsú egy tovatűnt századtól – adja elő a Zeneakadémián, a darab címe jelöli tartalmát. Rácz Zoltán önálló estje – A zaj művészete – 22-én a Thália Színházban hallgatható meg, a jeles ütőhangszeres-zeneszerző együttesével, az Amadindával október 29-én a Zeneakadémián lép föl.

Egészen fiatal francia és magyar zeneszerzők munkáiból hangzanak el alkotások a Régi Zeneakadémián, október 27-én. Két nappal korábban a Műcsarnok lesz a színhelye Fekete Gyula programjának. Ő az ifjabb, de már érett komponisták köréhez tartozik, Eörsi István szövegére készült egyfelvonásosa elnyerte az Operaház millenniumi operapályázatának díját ebben a kategóriában. A fesztivál zárónapján, november 4-én ugyancsak a Műcsarnokban Csalog Gábor ad zongoraestet, műsorán Ligeti György, Debussy, Liszt és Szkrjabin egy-egy műve szerepel.

Színház

Mozgásban a közelmúlt

Estek a Budapesti Õszi Fesztiválon

Október 19. és november 4. között bátran szervezhetünk idegen ajkú vendégeinknek színházi programot, a Budapesti Őszi Fesztivál idején a magyar nyelv ismerete nem feltétlenül szükséges, hiszen a produkciók többsége mozgásszínházi előadás. Ha pedig mégis próza volna, hát olyan klasszikus dráma, mint Euripidész Bakkhánsnőkje (Katona József Színház) vagy Büchner Woyzeckje (Krétakör Színház).

Egy esetben nem árt magyar anyanyelvűnek lenni, bár a történet, a mű megértése szempontjából ez nem elengedhetetlen -, Peter Maxwell Davies Ressurrection (Feltámadás) című darabjánál. Az "opera" szövegét ugyanis az ifjú költő, Varró Dániel ültette át angolból magyarra. A versek rendkívül szellemesek, pontosan karakterizálják a szituációkat, amelyek néha egészen triviálisak, a szöveg mégis költői.

A különös műalkotást ezen a nyáron mutatták be a Pepsi Szigeten. A Ressurrection polgárpukkasztó, a műfaj határait szétfeszítő jelenség. A zenét három zenekar játssza, egy "általános" szimfonikus formáció, egy rockegyüttes és egy rezesbanda. A nagyon mozgalmas és szuggesztív, sikeres szabadtéri előadás bekerül a Thália Színházba – sajnos csak egy estére -, ahol november 3-án látható-hallható.

A Feltámadás a hatvanas évek gyümölcse, azé a periódusé, amikor az első lázadáshullám végigsöpört a világon a fogyasztás mámora, az emberi kapcsolatok kiüresedése ellen. Hőse kortársunk is lehetne. Magányosan és mindenféle "rendes" ambíció nélkül tengődik a látszattevékenység, az új dolgok megszerzésének lázában élő családjában. Hiányosságainak orvoslására három sebész aprólékosan kidolgozott műtétsorozatot eszel ki. Az első az agyát nyitja fel, mert erkölcsi és értelmi hibáit reméli ily módon helyreütni. A második a szívét veszi vizsgálat alá, hogy érzelmi és vallási elhajlásait visszanyesse, a harmadik pedig "szexuális hajlamait" kívánja megrendszabályozni, de a műtéti beavatkozás balul üt ki. Miért? A kérdésre az előadásban kaphatnak választ.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. október 1.) vegye figyelembe!