4. ANYAGI ELISMERÉSEK FAJTÁI

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 118. számában (2022. június 1.)

Olvasói kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?

Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Fontos tisztázni a kérdés megválaszolása előtt, hogy a fenti fogalmak az Mt.-ben nincsenek nevesítve, azokra egységesen egyéb juttatásként utal a törvény.

A prémium a teljesítményösztönzés egyik leg-gyakrabban alkalmazott eszköze. A lényege az, hogy a munkáltató a munkabéren felül pluszjuttatást fizet a munkavállalónak, amennyiben az előírt követelményt vagy feladatot teljesíti, vagyis a munkáltatónak előre meg kell határoznia azokat a szempontokat, amelyeknek való megfelelés esetén a munkavállaló prémiumra lesz jogosult.

A munkáltató szabadon határozhatja meg ezeket a feltételeket, és a munkavállaló nem hivatkozhat arra, hogy a feltételek esetleg irreálisak. Amennyiben a munkavállaló teljesíti a kitűzött feladatokat, és megfelel a prémiumkitűzésben foglalt feltételeknek, jogos igénye keletkezik a prémium kifizetésére, amelyet akár bírósági úton is lehetősége van érvényesíteni.

A prémium intézményét nem szabad összekeverni a teljesítménybérezéssel, hiszen míg - ahogyan fentiekben is látható - a prémiumra való jogosultság feltételeit a munkáltató szabadon határozza meg, addig a teljesítménykövetelményt olyan módon kell meghatároznia a munkáltatónak, hogy az rendes munkaidőben 100 százalékosan teljesíthető legyen.

Amennyiben a prémiumkitűzés alapján a teljesítés megkezdődött a munkavállalók által, a feltételeken a munkáltató már nem változtathat. Fontos megjegyezni azt is, hogy nemcsak feladatokat határozhat meg a munkáltató, hanem egyéb feltételekhez is kötheti a jogosultságot, így például előírhatja azt is, hogy nem jár prémium azon munkavállalóknak, akik a prémium kifizetésének esedékességekor a felmondási idejüket töltik.

Az egyetlen lehetőség a prémium követelésére prémiumkitűzés és feladat elvégzése nélkül kizárólag az az eset, ha a prémium megfizetésére a munkáltató a munkaszerződésben vállalt kötelezettséget.

A jutalék hasonlít a prémium intézményéhez, azonban míg a prémiumot általában konkrét összegben határozzák meg, addig a jutalék legtöbbször a valamilyen feladat teljesítéséből vagy eladásból származó bevétel meghatározott hányadát jelenti.

A jutalom és a bónusz szinonim fogalmak, az előzőekben felsorolt intézményektől az különbözteti meg őket a legjobban, hogy nemcsak munkateljesítményt ösztönözhetnek velük, hanem a legkülönbözőbb indokok alapján adhatja oda a munkáltató a munkavállalónak saját döntése szerint.

A jutalékban és a prémiumban tehát előre megállapodnak a felek, és a munkavállaló tudja, hogy milyen teljesítményt kell elérnie az azokra való jogosultságra. A jutalommal és a bónusszal pedig a munkáltató akár egyéni teljesítményt is elismerhet utólag.

A fenti béren kívüli juttatások után a munkáltatónak ugyanúgy kell adóznia, mint a munkabér után.

Nagyon fontos megjegyezni a fentiekben ismertetett juttatásokkal kapcsolatban, hogy bármelyikről legyen is szó, a munkáltatónak kiemelt figyelmet kell fordítania az egyenlő bánásmód követelményére, ugyanis a munkavállalók között nem lehet indokolatlan különbséget tenni a feltételek vagy a jogosultság alapjának meghatározása, továbbá a kifizetés során.

Mt. 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!