24. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÁROKOZÁSA

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 118. számában (2022. június 1.)

Olvasói kérdés: Áthárítható-e a cég vezető tisztségviselőjére a társaság által kifizetett kártérítés?

Regresszigény a vezető tisztségviselőkkel szemben

Amennyiben a vezető tisztségviselő a tisztségében eljárva kárt okoz valakinek, az ilyen kárt a cég köteles megtéríteni a károsultnak. Szándékos károkozás esetén azonban a károsult nemcsak a céggel, hanem a vezető tisztségviselővel szemben is érvényesítheti a kárigényét. Ilyenkor a cég és a vezető tisztségviselő felelőssége egyetemleges.

A Ptk. szerint a vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az általa vezetett céggel szemben. A cég ennek megfelelően léphet fel a vezető tisztségviselőjével szemben az olyan kár megtérítése miatt, amelyért a cég volt kénytelen helytállni a károsulttal szemben a kárt ténylegesen okozó vezető helyett.

Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!