22. VÉGREHAJTÁS

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 118. számában (2022. június 1.)

Olvasói kérdés: Melyek a feltételei annak, hogy egy pénzköveteléssel kapcsolatban per nélkül azonnal végrehajtás induljon?

Közvetlen végrehajtás az adóssal szemben

Ahhoz, hogy a cég érvényt szerezzen valamely pénzkövetelésének, legyen szó akár kártérítésről, akár vételárról, vagy éppen bérleti díjról, általában pert kell indítani a nem fizető adós ellen. Amennyiben azonban közjegyzői okiratba foglalt szerződésen vagy nyilatkozaton alapul a fizetési kötelezettség, mindez elkerülhető.

A Vht. szerint ugyanis az okiratot készítő közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza:

- a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást,

- a jogosult és a kötelezett nevét,

- a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét,

- a teljesítés módját és határidejét.

Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak (például egy felmondás vagy egy felszólítólevél a kezesnek) a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. Ilyen tanúsítványt szintén a közjegyzőtől lehet kérni.

Amennyiben a követelés teljesítési határideje letelt, a fenti formai feltételek teljesülése esetén, a jogosult kérelmére a közjegyzőnek el kell rendelnie a végrehajtást (vagyis ki kell állítania a végrehajtási záradékot) az adós ellen, függetlenül attól, hogy a felek között vita van a követelés fennállta, összege tekintetében.

A végrehajtás tehát megindul, és vita esetén az adós kénytelen pert indítani a végrehajtás korlátozása vagy megszüntetése iránt, attól függően, hogy a tartozás összegét vagy magát a tartozás fennálltát vitatja. A perben az adósnak kell az állításait igazolnia, bizonyítania.

Vht. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2022. június 1.) vegye figyelembe!