Cégvezetés (archív) - 2022/06 (június) tartalom:

Ki a felelős?
18. SZABADSÁGOLÁSI KÖTELMEK
Olvasói kérdés: Milyen jogai vannak a munkáltatónak a dolgozó szabadságának kiadásával kapcsolatosan? tovább
19. PIHENŐIDŐ MÉRTÉKE
Olvasói kérdés: A heti pihenőidőre vonatkozó szabály esetében a heti 48 órás átlagot (munkaidőkeretben) és a 40 órás heti egybefüggő mértéket miként kell értelmezni? Ha munkaidőkeretben dolgozik valaki, akkor elég, ha heti átlagban megkapja a 48 órát, vagy ezen... tovább
17. FELMONDÁSI VÉDELEM
Olvasói kérdés: Jogszerűen járt el a munkáltató, amikor a próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntette egy várandós édesanya munkajogviszonyát? Megilleti a munkavállalót ebben az esetben az úgynevezett felmondási védelem, ha a várandósság ténye már a munkaszerződés... tovább
16. JOGELLENES TÁRSASÁGI HATÁROZAT
Olvasói kérdés: Felülvizsgáltatható-e a társaság valamely döntése? Mit tehet az a tag, aki nem ért egyet a többiek döntésével? tovább
15. FELMONDÁSI IDŐ
Olvasói kérdés: A felmondási idejét töltő dolgozó betegállományba kerül. Utólag kiderül, hogy a munkavállaló ténylegesen nem volt munkára alkalmatlan állapotban, csak annyira megromlott a viszonya a korábbi kollégáival, hogy nem kívánta ledolgozni a felmondási idejét.... tovább
20. TULAJDONOSNAK TETT KIFIZETÉS
Olvasói kérdés: Milyen feltételekkel teljesíthető kifizetés a társaság vagyona terhére a cég tulajdonosainak? tovább
21. ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA
Olvasói kérdés: Hogyan alakul a társadalombiztosítási jogviszonya egy kft. tagjának, aki a társaság ügyvezetését ingyenesen, megbízási jogviszonyban látja el abban az esetben, ha a főfoglalkozású munkahelyén a jelenlegi táppénzének lejárta után fizetés nélküli... tovább
25. ADATVÉDELMI SZABÁLYOK
Olvasói kérdés: Milyen feltételek esetén felel meg a könyvelő-, bérszámfejtő cég a GDPR követelményeinek? tovább
26. ÜZEMI TANÁCS LÉTREHOZÁSA
Olvasói kérdés: Kötelező minden vállalkozásnál üzemi tanácsot választani? Mik az üzemi tanács jogosultságai? tovább
24. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ KÁROKOZÁSA
Olvasói kérdés: Áthárítható-e a cég vezető tisztségviselőjére a társaság által kifizetett kártérítés? tovább
23. KÖNYVVIZSGÁLÓ FELELŐSSÉGE
Olvasói kérdés: Milyen felelősséggel tartozik a könyvvizsgáló az általa hitelesítő záradékkal ellátott beszámolóban feltárt hibákért? tovább
22. VÉGREHAJTÁS
Olvasói kérdés: Melyek a feltételei annak, hogy egy pénzköveteléssel kapcsolatban per nélkül azonnal végrehajtás induljon? tovább
14. JOGSZERŰ INFORMÁLÓDÁS HATÁRAI
Olvasói kérdés: Milyen jogszerű módokon, illetve milyen adatokat, információkat lehet szerezni a leendő dolgozóról? tovább
13. HOME OFFICE
Olvasói kérdés: Az otthoni munkavégzés során a munkavállalót olyan helyszínen éri baleset, amelynek megfelelőségét a munkáltató nem vizsgálta, mert azt a dolgozó nem jelentette be a munkáltatónak a munkavégzés helyszíneként (pl. megégeti magát a konyhában, elcsúszik a... tovább
5. MUNKAHELYI DOHÁNYZÁS
Olvasói kérdés: A dolgozó törzsidőben, napi rendszerességgel, több alkalommal kijár az üzemből dohányozni, dohányzás miatt engedély nélkül elhagyja a munkahelyét munkaidőben. A munkaadó erre hivatkozással felmondással megszünteti a munkaviszonyát. Van-e jelentősége a... tovább
6. TISZTSÉGVISELÉS KIZÁRÁSA
Olvasói kérdés: Milyen tevékenységek összeférhetetlenek a vezető tisztséggel? Milyen okok zárják ki az ügyvezetői tisztség betöltését? tovább
4. ANYAGI ELISMERÉSEK FAJTÁI
Olvasói kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között? tovább
3. BIZTONSÁGOS KÉPERNYŐS MUNKA
Olvasói kérdés: Átadható-e akár részben, akár egészében a munkaszervezés feladata és az ezzel járó felelősség a képernyő előtti munkát végző dolgozónak, ha nem kötetlen a munkarend? Ha igen, köteles-e ellenőrizni a munkáltató, hogy a dolgozó hogyan szervezi meg a... tovább
2. TÁVMUNKA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEI
Olvasói kérdés: A felek által megállapodott részbeni távmunkában (home office-ban) történt munkavégzés esetén lehetősége vagy kötelezettsége a munkáltatónak a munkavégzéssel kapcsolatban felmerült költségeket (pl. internet stb.) megtéríteni? Amennyiben kötelezettség,... tovább
7. LELTÁRFELELŐSSÉG
Olvasói kérdés: Fennáll-e a dolgozó leltárfelelőssége a munkaviszony megszűnésekor tartott leltárellenőrzés során megállapított leltárhiányért? tovább
8. ELLENSZEGÜLŐ MUNKAVÁLLALÓ
Olvasói kérdés: Mikor tagadható meg a munkáltató utasítása? tovább
12. TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET
Olvasói kérdés: A céget nem a jogszabályoknak megfelelően irányítja az ügyvezetés. Mit tehetnek a tulajdonosok a cégbíróságon? tovább
11. DOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSE
Olvasói kérdés: Milyen intézkedéseket tehet a munkáltató a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén? tovább
10. DIGITÁLIS KONTROLL A MUNKAHELYEN
Olvasói kérdés: Megfigyelhető-e, illetve korlátozható-e a dolgozó digitális adatforgalma? tovább
9. EGÉSZSÉGKÁROSító MUNKAHELY
Olvasói kérdés: Az orvosi dokumentumok szerint az irodai munkát végző dolgozónál már a munkaviszony létesítése előtt megállapították a cégnél használt anyaggal kapcsolatos allergiás megbetegedést. Terheli-e felelősség ezért a megbetegedésért a munkáltatót? tovább
1. VEZETŐ FELELŐSSÉGE
Olvasói kérdés: Kizárhatja-e a cég vezetője a saját felelősségét a tulajdonosokkal vagy a céggel kötött megállapodással? tovább