2. ajánlás: Az alkalmazottak ellenőrzésének lehetőségei

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 117. számában (2011. szeptember 1.)

Sok munkáltatóban megvan az igény a munkatársak fokozott ellenőrzésére. Előzetes tájékoztatással sok minden követhető, például a nethasználat, a szolgálati autó, az alkoholfogyasztás.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete az adatvédelmi biztoshoz fordult, mert kifogásolta, hogy a kereskedelmi szakmában egyre jellemzőbb, hogy a munkáltatók külső cégekkel végeztetnek próbavásárlást (www.szakszervezetek.hu). A szakszervezetek szerint adatvédelmi kérdéseket is felvet, hogy a munkavállaló előzetes beleegyezése nélkül személyes adatait (például beazonosítását) egy külső cég kezeli. Hideg Róbert, az üzleti hírszerzés szakértője szerint egy ombudsmani állásfoglalás megállapította, hogy ez szabályos, és az ellenőrzés kiterjedhet akár a munkavállalók magatartásának megfigyelésére is, azonban ez nem járhat a munkavállaló jogainak korlátozásával, és nem vonhat maga után szankciókat. Az Európai Unió és hazánk által elfogadott adatvédelmi gyakorlat szerint általában is az a főszabály, hogy a munkavállalókat a munkahelyükön is megilletik a magánszférához való jogok.

Mit tehet meg mégis a vállalatvezetés? A hangsúly általában az előzetes tájékoztatás pontosságán van. Előzetes tájékoztatással a munkáltató követheti a dolgozó munkahelyi internetes adatforgalmát és céges e-mail címének forgalmát. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy az adatkezelés milyen célból történik, ki az adatkezelő, mennyi ideig kezelik a felvett adatokat, ki ismerheti meg azokat, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogokkal rendelkeznek az érintettek. Írásbeli önkéntes hozzájárulás esetén van lehetőség munkahelyi kamerák elhelyezésére is. Itt is szigorú iránymutatások vannak, például az emberi élet és testi épség védelme érdekében elhelyezett munkahelyi kamerákat nem lehet jogszerűen felhasználni a dolgozói magatartás ellenőrzésére.

Szintén előzetes írásbeli hozzájárulás mellett van lehetőség a céges gépjárművek GPS-es nyomon követésére is. Ha azonban a gépjárművet magáncélra is felhasználhatja a munkavállaló, akkor a GPS kikapcsolásához szükséges berendezést is rendelkezésre kell bocsátani. Hasonló módon az ellenőrzés része lehet a munkahelyi telefon ellenőrzése, az alkohol-ellenőrzés (szondáztatás), illetve munkaerő-felvételnél a humán kockázati vizsgálat elvégzése (átvilágítás), akár személyiségtesztekkel, hazugságvizsgálattal is.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. szeptember 1.) vegye figyelembe!