17. ajánlás: Megtámadhatók a vagyonmentő ügyletek!

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 117. számában (2011. szeptember 1.)

A felszámolást sajnos általában vagyonkimentő akciók előzik meg, amelyek során a fizetésképtelen cég igyekszik biztos kezekbe adni a vagyonát, hogy üres zsebbel léphessen a hitelezők elé. Az ilyen ügyleteket azonban meg lehet támadni a bíróság előtt.

A felszámolás alá került cég által kötött vagyonmentő szerződések megtámadására a tudomásszerzéstől számított 90 napon, de legfeljebb a felszámolást elrendelő végzés közzétételének időpontjától számított 1 éven belül van lehetőség.

A hitelező, avagy az adós nevében a felszámoló a bíróság előtt keresettel megtámadhatja az adósnak a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző

– öt éven belül és azt követően megkötött, az adós vagyonának csökkenését okozó szerződését vagy más jognyilatkozatát, ha az adós szándéka a hitelező vagy a hitelezők kijátszására irányult, és a másik fél erről a szándékról tudott, vagy tudnia kellett,

– két éven belül és azt követően megkötött szerződését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya az adós vagyonából történő ingyenes elidegenítés, illetve a vagyont terhelő ingyenes kötelezettségvállalás vagy a harmadik személy javára feltűnően aránytalan értékkülönbözettel megkötött visszterhes jogügylet,

– kilencven napon belül és azt követően kötött szerződését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya egy hitelező előnyben részesítése, különösen egy fennálló szerződésnek a hitelező javára történő módosítása, vagy biztosítékkal nem rendelkező hitelező számára biztosíték nyújtása.

Ha a 90 napos határidőn belül a felszámoló tudomására jut a fentiek szerint megtámadható jogügylet, erről köteles haladéktalanul tájékoztatni a hitelezői választmányt vagy a hitelezőket, és a bizonyítékokat egyidejűleg megküldeni. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül a hitelező akkor is jogosult a szerződés megtámadására, ha a 90 napos határidő már eltelt, vagy abból 15 napnál kevesebb van hátra. A jogvesztő határidő azonban ebben az esetben is irányadó.

Érdemes tehát figyelemmel kísérni az üzleti partnerek pénzügyi manővereit, a felszámolási eljárás lefolytatását, hiszen megfelelő információk birtokában mód van a vagyonmentő ügyletek megtámadására.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. szeptember 1.) vegye figyelembe!