12. ajánlás: Alvállalkozói számlák továbbszámlázásának gyakorlata

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 117. számában (2011. szeptember 1.)

A fővállalkozások-alvállalkozások sokszor bonyolult rendszerében igen sok probléma forrása a továbbszámlázások szabálytalansága. Alapvető rendező elv, hogy az alvállalkozó által még el nem végzett munkák nem számlázhatók tovább.

A számviteli elszámolás során (az áfa esetében is) csak akkor lehet a részteljesítést számlázni, ha az – mint az előző ajánlásunkban írtuk – műszakilag elhatárolt. Csak a szerződésben rögzített szakaszokról, részteljesítésekről állítható ki a számla. (Ha például három, egymástól elkülönülő helyen lévő ablakot kell kicserélni, akkor az ablakonkénti teljesítés tekinthető részteljesítésnek, ha a szerződésben így rögzítették, az ablakonkénti díj előírása mellett.)

A fővállalkozó az alvállalkozó által még el nem végzett munkákat nem számlázhatja tovább. A megrendelői oldalon sem jogszerű ilyenkor a számla befogadása, illetve kifizetése. Ha tényleges teljesítés nem volt, akkor a megrendelő a teljesítést megelőzően pénz formájában az ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatott, amelyet az Áfa-tv. 59. §-a alapján elő­legnek kell tekinteni, de előleg a számviteli előírás szerint is.

Ha az alvállalkozó ténylegesen elvégzett, a jogszabályi előírásoknak megfelelő részteljesítést számlázott, mivel azt jogszerűen továbbszámlázni nem lehet, azt a fővállalkozónál – ha a közvetített szolgáltatás Szt.-ben előírt követelményei teljesülnek – a vásárolt készletek között kell kimutatni mindaddig, amíg a fővállalkozó által elvállalt munka teljesítésként (a munkák befejezésekor) a megrendelővel szemben nem számlázható.

A leírtakból következik, hogy a fővállalkozónál sem a bevételt (mert nem lehet), sem a költséget (mert készletre kell venni) időbelileg elhatárolni nem kell, de nem is lehet.

Érdemes figyelni tehát arra, hogy a fővállalkozó ne számlázzon a megrendelővel szemben olyan munkákat, amelyeket az alvállalkozó még nem végzett el, s amit a fővállalkozó nem fizetett ki.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2011. szeptember 1.) vegye figyelembe!