Cégvezetés (archív) - 2011/09 (szeptember) tartalom:

Ajánlások cégvezetőknek
19. ajánlás: Hitelkönnyítések céges ügyfeleknek
Azoknak a cégeknek, amelyek úgy érzik, hitelterheik mérséklése kitörési pontot jelenthet, érdemes tárgyalni a bankjukkal a könnyítésről. Fontos azonban, hogy ezzel ne várják meg a vészhelyzetet. tovább
20. ajánlás: A foglaló átadásának technikái
Csak a szerződéskötéskor átadott pénz lehet foglaló. A bírói gyakorlat kimunkálta annak technikáját, hogy miként lehet a foglaló átadását megoldani abban az esetben, ha a pénzt banki utalással fizetik meg. tovább
18. ajánlás: Biztosítási intézkedés az adós ellen
Sok esetben kevés, ha határozat van a hitelező kezében, mindez még nem garantálja, hogy hozzá is jut az abban foglalt jogos követeléséhez. Nem kell azonban ölbe tett kézzel néznünk, hogy a végrehajtás eredménytelenné válhat az adós miatt. tovább
17. ajánlás: Megtámadhatók a vagyonmentő ügyletek!
A felszámolást sajnos általában vagyonkimentő akciók előzik meg, amelyek során a fizetésképtelen cég igyekszik biztos kezekbe adni a vagyonát, hogy üres zsebbel léphessen a hitelezők elé. Az ilyen ügyleteket azonban meg lehet támadni a bíróság előtt. tovább
16. ajánlás: Milyen listákból ellenőrizhetők az üzleti partnerek?
Érdemes felkészülni az üzleti partnerekből, ha nem akar egy vállalkozás pénz nélkül maradni. A nagy tartozás így megelőzhető, egy nemfizetőt pedig jobb otthagyni már kisebb tartozás esetén is. tovább
21. ajánlás: Kötelezettség könyvelése számla nélkül
Igen gyakori, hogy a vállalkozások késlekednek a számlakiállítással. Mindez a könyvelésekben is gondot okoz. Tudnunk kell, hogy a számviteli törvény a vevőt, a szolgáltatást igénybe vevőt akkor is kötelezi a kötelezettség kimutatására, ha a számlát nem kapta meg. tovább
22. ajánlás: Likviditási gond megelőzése faktorálással
Elsősorban a likviditási gondok kezelésére alkalmasak a faktorcégek, a nem fizető rossz vevők menedzselésére más módszert kell találniuk a vállalkozásoknak. Faktorálással – némi díjfizetés ellenében – kiszámíthatóbbá válnak cége pénzügyei. tovább
26. ajánlás: Hogyan segíthet a hitelbiztosító?
Tovább romlik a magyar cégek fizetőképessége. Tisztul a piac, vagy egyre rosszabb a morál? Hogyan védekezzünk? Például hitelbiztosítói segítséggel! tovább
27. ajánlás: Az Új Széchenyi Terv forrásai cégünk számára
Sok szempontból egyszerűbb, áttekinthetőbb lett az uniós források pályázati rendszere. Ráadásul kisebb, fiatalabb és veszteséges vállalatok is pályázhatnak. tovább
25. ajánlás: Használjunk-e offshore cégeket adóoptimalizálásra?
Egy kimerítő hazai szakkönyv szerzője szerint még véletlenül se! A nemzetközi szervezetek bőszen szorítják ki az offshore-struktúrákat, aki pedig nem érti meg az idők szavát, a börtönt kockáztatja. tovább
24. ajánlás: A cég likvid pénzeszközeinek befektetése
Nagy felelősség a vállalati megtakarítások kezelése. Mindig legyen a cégünk elég likvid, és hiába csábító a nagy hozam, csak átlátható terméket vegyünk! tovább
23. ajánlás: A felmondás tényét közöljük körültekintően!
Egy jognyilatkozat, mint például a felmondás, csak akkor ér valamit, ha azt közlik is a másik féllel. Gondot okoz viszont, ha a nyilatkozatot az üzleti partner nem hajlandó, vagy nem tudja átvenni. A megoldás azon múlik, kinek a hibájából marad el a kézbesítés. tovább
15. ajánlás: Legyen hitelképesebb cégünk a bank előtt!
A szigorúbb kockázatkezelés miatt sokkal óvatosabbak a bankok a hitelezésben. A cégek maguk is dolgozhatnak azért, hogy hitelképesebbek legyenek. tovább
14. ajánlás: Befektetéssel kombinált biztosítás a cég tagjára
A társaság által megkötött, az egyik tagjára tisztán kockázati, elérési elemet nem tartalmazó, határozatlan ideig tartó életbiztosítás díja a vonatkozó jogszabályok és állásfoglalások szerint költségként elszámolható, ha a költségviselő a társaság. A biztosítás... tovább
5. ajánlás: Hogyan védjük ki adósaink fedezetelvonását?
Az anyagi felelősség előli menekülés gyakori formája a fedezetelvonás. A fedezetelvonó szerződések a hitelezővel szemben hatálytalanok ugyan, de a hitelezőnek a bíróságtól kell kérnie ennek megállapítását. Ehhez információkkal kell rendelkeznünk az adós vagyonáról. tovább
6. ajánlás: Távdöntések a kft.-ben jogszerűen
A legtöbb cégben a tulajdonosok elfoglaltsága miatt a taggyűléseket csak papíron tartják meg, formális taggyűlésre nem kerül sor. A társasági szerződés megteremtheti a gyors döntéshozatal kereteit anélkül, hogy színlelt taggyűlési jegyzőkönyveket kelljen gyártani. tovább
4. ajánlás: Jön a cégek kötelező kamarai tagsága
Az új kamarai törvények koncepciója szerint kötelezővé válik a tagság, és számos új szolgáltatást kell majd nyújtaniuk a köztestületként felálló, érdek-képviseleti tevékenységet el nem látó területi és országos kereskedelmi és iparkamaráknak a tagok számára. tovább
3. ajánlás: Céges telefon magánhasználatának költségtérítése
A cég dolgozója kétféle módon térítheti meg a céges telefon használatának ellenértékét, de csak az egyik esetben lehet számlát kiállítani a dolgozóra hárított költségekről. Tételes kigyűjtés nélkül nincs lehetőség számlázásra. tovább
2. ajánlás: Az alkalmazottak ellenőrzésének lehetőségei
Sok munkáltatóban megvan az igény a munkatársak fokozott ellenőrzésére. Előzetes tájékoztatással sok minden követhető, például a nethasználat, a szolgálati autó, az alkoholfogyasztás. tovább
7. ajánlás: Ajándékozás az üzletfeleknek – ésszerűen
Az üzleti partnereknek adott ajándék mértéke szabja meg, hogy üzleti ajándékról vagy egyéb ajándékról van-e szó. A megkülönböztetésnek a közterhek szempontjából igen nagy jelentősége van, érdemes tehát önmérsékletet tanúsítanunk! tovább
8. ajánlás: Idősebbek alkalmazásáért állami támogatás jár
Négy éven át juthatnak a munkaadók állami támogatáshoz egy foglalkoztatást segítő programnak köszönhetően, amely összesen mintegy hetven­ezer munkavállaló kedvezményes alkalmazását teszi lehetővé. tovább
12. ajánlás: Alvállalkozói számlák továbbszámlázásának gyakorlata
A fővállalkozások-alvállalkozások sokszor bonyolult rendszerében igen sok probléma forrása a továbbszámlázások szabálytalansága. Alapvető rendező elv, hogy az alvállalkozó által még el nem végzett munkák nem számlázhatók tovább. tovább
13. ajánlás: Menedzserbiztosítások előnyei
A menedzserbiztosítás azon ritka megoldások közé tartozik, ami előnyös a cégnek és a munkavállalónak is. Jó javadalmazási formaként, de a kulcsemberek kiesése esetén védelmet nyújthat a vállalkozásnak is. tovább
11. ajánlás: Mikor nem reprezentáció a hivatali étkezés?
Jóllehet a reprezentáció fogalmi meghatározása nem változott az adózásban, a juttatások elhatárolása sok esetben nem egyszerű. A hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezést vagy más szolgáltatást mindenesetre nem lehet reprezentációként kezelni. tovább
10. ajánlás: A vállalkozási díj helyes számlázása
Sem a számviteli, sem az áfatörvényi előírások nem ismernek részszámlát, illetve végszámlát, jóllehet a gyakorlatban sokszor találkozunk ilyenekkel. Nem árt, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a számlázás a vállalt szolgáltatás meghatározásának függvénye. tovább
9. ajánlás: Vagyonosodási vizsgálat – érdemes előre gondolkodni!
A vezető hírek közül kikerültek, de folyamatosan zajlanak a vagyonosodási vizsgálatok. Ha pedig az eljárás már megindult valaki ellen, kevés esély van a feltárt bevételhiány kimagyarázására. Hasznosabb az előrelátás. tovább
1. ajánlás: Juttatások a gazdasági társaságok tagjainak
Béren kívüli juttatásokban a dolgozókon kívül a személyesen közreműködő tagok is részesülhetnek. Csínján kell azonban bánni ezekkel a juttatásokkal, mert sokszor ezek alapján minősítenek valakit személyes közreműködővé, aminek súlyos járulékvonzata van. tovább