Cégvezetés (archív) - 2007/11 (november) tartalom:

A hónap témája
Csődkódex
Minden cég retteg attól, hogy az üzleti partnere csődbe jut, fizetésképtelenné válik, s ezáltal veszélybe kerülhet egy-egy projekt megvalósítása, vagy akár a vállalkozás likviditása. Tematikus összeállításunkban a csőd- és felszámolási szabályok bemutatásával... tovább
Határidők a gazdaságban
Határidők novemberben
Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a közigazgatási szervnél a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le. tovább
Jogszabályváltozások
Jogszabályváltozások
Magánterület
Egészségügyi szolgáltatások
Egyelőre jogszabály nem rendezi, hogy mi történik abban az esetben, ha valakinek 2008. január 1-jétől az OEP nyilvántartási rendszere szerint rendezetlen a jogviszonya. Még nem tudni, hogy ez esetben milyen egészségügyi szolgáltatásokért és mennyit kell majd fizetni. Ez év... tovább
Az elővásárlási jog
Az elővásárlási jog intézménye a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) "az adásvétel egyes különös nemei" között van felsorolva. A jogintézménynek a tulajdon elidegenítésének egyes fajtái közül csak az adásvételi ügyletekkel kapcsolatosan van jelentősége. Ha a tulajdonos... tovább
Mozgástér
A fejvadászat
Valamennyi cég működésének alapfeltétele a megfelelő létszámú és szaktudású munkaerő, ezen belül is kiemelkedő jelentőségű az ideális felsővezető alkalmazása. Jóllehet, a megfelelő szakembergárda megszerzése jelentős ráfordításokat (idő, munka, pénz) igényel,... tovább
Bírságszankció versenyügyekben
Az elrettentő bírságok kiszabása a versenyhatóságok leghatékonyabb eszköze a jogsértő vállalkozásokkal szemben. Tekintettel arra, hogy az EU-konform versenytörvény hatálybalépése óta már 10 év eltelt, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a közelmúltban szigorított... tovább
Garanciális szabályok az autótechnikában
Összeállításunkban a bírói gyakorlatból vett példákon keresztül mutatjuk be, hogyan érvényesülnek a gépjárművekkel kapcsolatban a különféle szavatossági, jótállási szabályok, milyen igényeket érvényesíthet a gépkocsi vásárlója, üzemeltetője. tovább
A szerződés megszüntetése
Az érvényes szerződés megszűnése leggyakoribb esetben a szerződés teljesítésével megy végbe. Vannak azonban a megszűnésnek egyéb módjai is, mint például a beszámítás, a szerződés elévülése, a közös megegyezéssel való megszüntetés vagy felmondás, az elállás vagy... tovább
Az üzleti titok védelme
A Polgári Törvénykönyv szerint személyhez fűződő jogokat sért, aki az üzleti titok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél. tovább
Váltójogviszonyok
A váltó sajátos jogi természetéhez tartozik, hogy a kiállítástól kezdve a jogosult az alapjogviszonytól függetlenül léphet fel a váltó kötelezettjével szemben, vagyis az értékpapír megtestesítette követelés fennállta kétségbe nem vonható. A váltójogviszony és az... tovább
Unión belül
Az Európai Unió belső piacának védelme
Piacvédelem alatt olyan, konkrét esetekben alkalmazható eljárásokat kell érteni, amelyek képesek biztosítani az adott piacon működő vállalkozóknak a nemzetközi kereskedelem szabályait megsértő importokkal szembeni védelmet. tovább
Versenyhatóságok együttműködése
Az Európai Unió tagállamainak versenyhatóságai közötti együttműködés 2004. május 1-je óta teljesen új alapokra helyeződött mind a versenykorlátozó megállapodások és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélések, mind a fúziós ügyek vizsgálata során. A... tovább