Megjelentek az első új uniós gazdaságfejlesztési pályázatok

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 106. számában (2007. március 1.)
2007-től egy új hétéves költségvetési periódus kezdődött el az Európai Unióban. Ennek megfelelően a strukturális alapokból társfinanszírozott programok esetében is új ciklus indult. Változott a szabályozás, módosultak a támogatások feltételei, és új pályázati konstrukciókat alakítottak ki. Több támogatási rendszer esetében még a lebonyolítást végző intézményrendszer is jelentősen átalakult.

Bár az uniós források tervezett felhasználásáról szóló stratégiai dokumentumokat hivatalosan még nem fogadta el az Európai Bizottság, a siker reményében a magyar kormányzat megkezdte a pályázatok meghirdetését. Az első kiírások feltételei 2007. január 30-án jelentek meg, a pályázati dokumentáció benyújtása márciustól lehetséges. A következő hónapok során várhatóan a legtöbb pályázati felhívást fokozatosan meghirdetik. Itt az ideje, hogy elkezdjünk megismerkedni az új lehetőségekkel!

Regionális megközelítés

A rendszer legfontosabb jellemzője, hogy a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektet a területi szempontokra. Míg eddig a legtöbb esetben országosan egységes feltételekkel találkoztunk, mostantól gyakran régiónként, sőt akár kistérségenként is eltérhetnek a lehetőségek.

Lényeges újdonság, hogy az ún. horizontális (ágazati) operatív programok – mint például a Gazdaságfejlesztési Operatív Program – nem terjedhetnek ki a Közép-magyarországi régió (Budapest és Pest megye) területére. A Közép-magyarországi régió külön operatív programot kapott, amelyben megjelennek azok a támogatási célok is, melyek a másik hat régió számára a horizontális operatív programok keretében érhetők el.

A vállalkozások számára kiírt beruházási pályázatokon belül további elkülönítésre is figyelnünk kell, a gazdaságfejlesztési és a vidékfejlesztési támogatási rendszer ilyen jellegű konstrukciói is egymást egészítik ki. A vidékfejlesztési pályázatok támogatják azoknak a vállalkozásoknak a tárgyieszköz-beszerzéseit, amelyek

– mikrovállalkozásnak számítanak és

– vidékies településen (népsűrűsége nem nagyobb, mint 100 fő/km2, vagy az állandó népessége nem haladja meg az 5000 főt) valósítják meg a beruházásukat.

A többi esetben (vagy nem mikrovállalkozásról van szó, vagy nem vidékies a település) a gazdaságfejlesztési támogatási rendszer nyújt segítséget a fejlesztésekhez.

Szerencsére a pályázati útmutatók tételesen felsorolják azokat a településeket, amelyek területén megvalósított fejlesztéseket támogatják, így könnyű az eligazodás. A megfelelő pályázati lehetőség kiválasztása során nem a pályázó székhelye számít, hanem a támogatott projekt megvalósításának helyszíne.

A már megjelent pályázatok rendszerezése

A vállalkozások támogatására az első körben összesen nyolc pályázatot hirdettek meg: öt a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP), egy a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP), kettő pedig a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) keretében.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program elsőként meghirdetett pályázatai az alábbiak:

– GOP-2007-2.1.1/A – a mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése,

– GOP-2007-2.1.1/B – komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozások számára,

– GOP-2007-2.1.1/C – komplex vállalati technológiafejlesztés,

– GOP-2007-2.1.2/B – munkalehetőség-teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára,

– GOP-2007-2.1.2/C – munkalehetőség-teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben.

Támogatási összeg

Az "A" jelű pályázaton legfeljebb 5 millió forintos, a "B" jelű pályázatok esetében 5 és 50 millió forint közötti, a "C" jelű pályázatokon pedig 50 és 500 millió forint közötti támogatást lehet elnyerni.

A támogatási összeg emelkedésével a pályázatok elbírálásának komplexitása is nő. A legkisebb összegű támogatásokat gyakorlatilag normatívan, a jogosultsági feltételek teljesítése és kötelezettségek vállalása esetén automatikusan elnyerik a pályázók, a legnagyobb összegek esetén azonban részletes dokumentáció benyújtására van szükség, és előzetes helyszíni ellenőrzésre is számíthat a pályázó.

A pályázati kiírások sajátosságai

A 2.1.1. és 2.1.2. jelű pályázatok között az a különbség, hogy míg a 2.1.1-es felhívásokra az operatív program teljes célterületéről lehet támogatást igényelni, addig a 2.1.2-es kiírások csak a "hátrányos helyzetű", illetve "leghátrányosabb helyzetű" térségek vállalkozásai számára állnak nyitva. A fejletlennek számító térségek felzárkóztatása érdekében a 2.1.2. jelű konstrukciók feltételei kedvezőbbek a 2.1.1. jelű pályázatok kondícióinál.

Közép-magyarországi Operatív Program

A Közép-magyarországi Operatív Program támogatási konstrukciói a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "tükörpályázatai", azaz feltételeik szinte teljesen megegyeznek a GOP vonatkozó pályázatával, csak területi hatályuk Budapestre és Pest megyére terjed ki. A TÁMOP keretében meghirdetett pályázat a mikro- és kisvállalkozások munkahelyi képzéseit támogatja.

Biztosítéknyújtási kötelezettség

A támogatási szerződésekhez kapcsolódóan a pályázóknak biztosítékot kell nyújtaniuk az esetleges szerződésszegés miatti visszafizetési kötelezettségük fedezetére. A biztosítékadási szabályok lényegesen leegyszerűsödtek a korábbi évek gyakorlatához képest, azonban a pályázás tervezése során továbbra sem szabad figyelmen kívül hagyni őket. * Biztosítékok * 10 millió forint támogatási összeg alatt nem kell biztosítékot adni. E felett az alábbi lehetőségek közül lehet választani: * feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia, * ingatlanjelzálog, * jelzálog ingó vagyontárgyra, * biztosítási szerződés alapján kezesi kötelezvény. * A biztosítékot a támogatás lehívásakor kell rendelkezésre bocsátani, a mértéke a megvalósítási idő alatt legalább a támogatási összeg 100 százaléka kell, hogy legyen. A megvalósítási időt követő fenntartási periódus során csak 50 millió forintot meghaladó támogatás esetén kell biztosítékot nyújtani, és ebben az esetben is elegendő a támogatási összeg 50 százalékának megfelelő biztosítékot fenntartani.

A pályázati rendszer általános szabályai

A következőkben összefoglaljuk azokat a feltételeket, amelyek valamennyi megjelent pályázatra vonatkoznak.

Jogosultsági feltételek

A pályázónak meg kell felelnie az alábbi feltételek mindegyikének:

– a pályázó jogi formája gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéni vállalkozás lehet,

– a pályázónak legalább 1 fő alkalmazottja kell, hogy legyen,

– a pályázónak legalább kettő lezárt, teljes üzleti évvel kell rendelkeznie,

– a pályázó egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) a legutolsó lezárt, teljes üzleti év beszámolója alapján legalább 4 millió forint kell, hogy legyen,

– a pályázó legutolsó lezárt, teljes üzleti évről szóló beszámolója alapján a nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) nem csökkenhetett 5 százaléknál nagyobb mértékben az azt megelőző lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez (adóalapba beszámított bevételéhez) képest,

– a pályázó saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év beszámolója alapján nem lehet negatív.

Nem támogatott beruházások

A pályázatok alapvetően szektorsemlegesek, azaz nem korlátozódnak néhány kiemelt gazdasági ágazatra. Néhány kivétel azonban mégis van:

– nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehozó szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek termelésével vagy feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplő termék keletkezik) kapcsolatos beruházásokra irányul,

– nem támogatható turisztikai attrakció és szálláshelyfejlesztés. Turisztikai attrakciónak minősül minden olyan kirándulási célpont, amelynek elsődleges feladata a látogatók szórakoztatása, az érdeklődési és tanulási igényeik kielégítése. Szálláshelyfejlesztésnek pedig azon fejlesztések minősülnek, amelyek a KSH építményjegyzékében a "12 Nem lakóépületek" között nevesített szállodák, motelek, fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül, valamint az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, gyermek- vagy családi nyaralótáborok, üdülő- és pihenőotthonok, egyéb, nyaralóknak készült, máshova nem sorolt szállóépületek, vagy azokon belül nyújtott szolgáltatások fejlesztésére irányulnak,

– nem támogatható a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja szerint meghatározott ún. érzékeny ágazatokba (acélipar, hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipar, halászati és akvakultúra) tartozó beruházás sem. A szállítási ágazatban a gördülőeszköz vásárlása nem jogosult támogatásra.

A fejlesztés megkezdése csak a pályázat befogadása után

Az elmúlt évekhez képest szigorodtak a fejlesztés megkezdésére vonatkozó szabályok. Míg korábban a pályázat benyújtását követően meg lehet kezdeni a projektet, az Európai Unió új szabályozása (iránymutatás a 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásról [2006/C 54/08] 38. pont) szerint nem támogatható a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházás. A befogadónyilatkozatot a közreműködő szervezet akkor adja ki, ha a pályázat teljes és formailag megfelelő. Bár az esetleges benyújtáskori formai hibákat a hiánypótlás során javítani lehet, a befogadás előtt megkezdett projekt elveszíti a lehetőséget a támogatás megszerzésére.

Elszámolható költségek

Az "A" jelű pályázat (1-5 millió forintig) esetében kizárólag eszközbeszerzés támogatására van lehetőség. Az eszközök lehetnek újak, illetve abban az esetben használtak is, ha a pályázó igazolni tudja, hogy az eszköz nem régebbi 3 évesnél.

A "B" és "C" jelű pályázatok (5-50, illetve 50-500 millió forint esetén) a támogató célja, hogy "komplex" fejlesztéseket támogasson, azaz az elszámolható költségek köre rendkívül széles, és egy pályázat benyújtásával is lehetőség van támogatás igénylésére számos, különböző jellegű fejlesztéshez.

Az elszámolható költségek köre

Az elszámolható költségek köre 9 csoportba sorolható:

– technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200 000 Ft értékű eszközök beszerzése,

– az eszközbeszerzéshez kapcsolódó infrastrukturális és ingatlanberuházás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 20 százalékáig),

– az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10 százalékáig,

– információtechnológia-fejlesztés (beleértve az on-line megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások, üzleti alkalmazások támogatását is),

– piacra jutás támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5 százalékáig),

– a projekthez kapcsolódó vállalati humánerőforrás-fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5 százalékáig),

– tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5 százalékáig),

– minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5 százalékáig, de maximum 5 millió forintig),

– le nem vonható áfa.

Látható, hogy eszközbeszerzésre (1. csoport), illetve informatikai fejlesztésre (4. csoport) önállóan is lehet pályázni, azonban a többi cél támogatására csak eszközbeszerzéssel vagy informatikai beruházással együtt van mód.

Nagyobb léptékű fejlesztések előnyben

A támogatási rendszerrel kapcsolatos gazdaságpolitikai célkitűzések között kiemelten szerepel, hogy az egyszerű, kisebb fejlesztések helyett a nagyobb, a pályázó cég életében komoly előrelépést jelentő fejlesztéseket preferálják. Ezért – bár a pályázat benyújtásánál nem kötelező feltétel, hogy "komplex" fejlesztést valósítson meg a vállalkozás – az elbírálás során többletponttal jutalmazzák a több elszámolható költségcsoportot is tartalmazó pályázatokat.

A pályázatok elbírálásának szempontjai

A pályázatok elbírálási szempontjai nyilvánosak. A pályázati útmutatók teljes részletezettséggel tartalmazzák a tartalmi értékelés szempontjait, illetve az egyes szempontokhoz kapcsolódó részpontszámokat. Tekintettel arra, hogy az értékelési rendszer kizárólag objektív szempontokat tartalmaz, ezért a pályázóknak lehetőségük van előzetesen megbecsülniük a pályázatuk pontszámát.

Az értékelési rendszerben nem nevesített szempontok (pl.: a munkahelyteremtés, ami nem előírás) nem játszanak szerepet az elbírálás során, azok teljesítése vagy nem teljesítése a pályázatok nyerési esélyeit tekintve közömbös.

Mit kell vállalni a támogatásért cserébe

A nyertes pályázóknak a projekt megvalósítását követően 3 évig – nagyvállalatok esetében 5 évig – folyamatosan működtetniük kell a fejlesztést. Ezenfelül a pályázó vállalkozásnak az árbevételére (nemcsak a projektből származó árbevételre, hanem a cég teljes árbevételére) vonatkozóan vállalnia kell az alábbiakat:

– a pályázat benyújtását megelőző évhez képest a projekt befejezési évéig a pályázó éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) összesen 20 százaléknál nagyobb mértékben nem csökken,

– a pályázónak a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) legalább 8-15 százalékkal (pályázati felhívásonként eltérő mértékben) meghaladja a bázisárbevételt,

– a bázisárbevételhez képest a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel- (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel-) növekménye eléri a támogatás 1,2-2-szeresét (pályázati felhívásonként eltérő mértékben).

Bázisárbevételnek a pályázat benyújtását megelőző év árbevétele és a projekt befejezési évének árbevétele közül a magasabb érték számít.

Az egyes pályázati kiírások

Mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése (GOP-2007-2.1.1/A)

A pályázat alapvető célja a növekedési potenciállal rendelkező mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 6,041 milliárd forint a 2007. évre. A támogatott pályázatok várható száma 1000-1500 darab.

Pályázói kör

Erre a pályázati kiírásra kizárólag mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

A támogatás mértéke, összege

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30 százaléka. A támogatás összege minimum 1 millió forint, maximum 5 millió forint lehet.

A pályázó vállalása

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) legalább 15 százalékkal meghaladja a bázisárbevételt, illetve hogy a bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel- (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel-) növekménye eléri a támogatás 1,2-szeresét.

Kis- és középvállalkozások műszaki technológiai színvonalának javítása (GOP-2007-2.1.1/B)

A pályázat alapvető célja a fejlődőképes és komoly növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javításának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek elősegítése. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 6,041 milliárd forint a 2007. évre. A támogatott pályázatok várható száma 150-200 darab.

Pályázói kör

Erre a pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak.

A támogatás mértéke, összege

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 30 százaléka. A támogatás összege minimum 5 000 001 forint, maximum 50 000 000 forint lehet.

A pályázó vállalása

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) legalább 12 százalékkal meghaladja a bázisárbevételt, illetve hogy a bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel- (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel-) növekménye eléri a támogatás 1,6-szeresét.

Az exportorientált és/vagy beszállító vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése (GOP-2007-2.1.1/C)

A pályázat alapvető célja a növekedési potenciállal rendelkező, exportorientált és/vagy beszállító vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül 1. az innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; 2. a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez; 3. a környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz; 4. a piacra jutáshoz; 5. a beszállítóvá válásához, vagy beszállítói státusának megerősítéséhez kapcsolódó technológiai korszerűsítés elősegítése. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7,623 milliárd forint a 2007. évre. A támogatott pályázatok várható száma 20-50 darab.

Pályázói kör

Erre a pályázatra méretbeli megkötöttség nélkül pályázhatnak a vállalkozások. Az igényelhető támogatás minimum 50 000 001 forint.

A támogatás mértéke, összege

Ha a projekt költsége maximum 1000 millió forint, akkor a támogatás maximum 30 százalék, de legfeljebb 200 millió forint. Ha a projekt költsége meghaladja az 1 milliárd forintot, akkor a támogatás maximum 20 százalék, de legfeljebb 500 millió forint.

A pályázó vállalása

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele legalább 10%-kal meghaladja a bázisárbevételt, illetve a pályázónak vállalnia kell, hogy a bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel-növekménye eléri a támogatás 2-szeresét.

Ennek a felhívásnak a keretében a pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy amennyiben a legutolsó éves beszámoló alapján az exportárbevétel nem tette ki az éves nettó árbevétel 30 százalékát, vagy a legutolsó éves beszámoló alapján a beszállítói tevékenységből származó árbevétel nem tette ki az éves nettó árbevétel 50 százalékát, akkor a fenntartási időszak első 3 évének egyikében ezen feltételek egyikét teljesíti.

Kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javítása (GOP-2007-2.1.2/B)

A pályázat alapvető célja a fejlődőképes és komoly növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozásoknál alkalmazott műszaki technológiai színvonal javításának érdekében a komplex vállalkozásfejlesztési projektek és a munkalehetőségek teremtésének elősegítése. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3,875 milliárd forint a 2007. évre. A támogatott pályázatok várható száma 100-150 darab.

A pályázói kör

A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak. A pályázati keretében kizárólag a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet

– 3. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség, vagy

– a 4. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérség, vagy

– az 5. számú melléklete által meghatározott a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település

valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A támogatás mértéke, összege

Az elnyerhető támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 40 százaléka, az elnyerhető támogatás összege minimum 5 000 001 forint, maximum 50 000 000 forint lehet.

A pályázó vállalása

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) legalább 10 százalékkal meghaladja a bázisárbevételt, illetve hogy a bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel- (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel-) növekménye eléri a támogatás 1,2-szeresét.

Technológiai korszerűsítés és a munkalehetőségek teremtése (GOP-2007-2.1.2/C)

A pályázat alapvető célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül 1. az innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez; 2. a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez; 3. a környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz; 4. a piacra jutáshoz; 5. a beszállítóvá válásához, vagy beszállítói státusának megerősítéséhez kapcsolódó technológiai korszerűsítés és a munkalehetőségek teremtésének elősegítése. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5,129 milliárd forint a 2007. évre. A támogatott pályázatok várható száma 12-40 darab.

A pályázói kör

Erre a pályázatra méretbeli megkötöttség nélkül pályázhatnak a vállalkozások. A pályázati keretében kizárólag a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004. (IV.15.) Korm. rendelet

– 3. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából leghátrányosabb helyzetű 48 kistérség, vagy

– a 4. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából hátrányosabb helyzetű 47 kistérség, vagy

– az 5. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település

valamelyikében megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A támogatás összege, mértéke

Az igényelhető támogatás minimum 50 000 001 forint. Ha a projekt költsége maximum 1000 millió forint, akkor a támogatás maximum 40 százalék, de legfeljebb 200 millió forint. Ha a projekt költsége meghaladja az 1000 millió forintot, akkor a támogatás maximum 30 százalék, de legfeljebb 500 millió forint.

A pályázó vállalása

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben realizált átlagos éves nettó árbevétele legalább 8 százalékkal meghaladja a bázisárbevételt, illetve hogy a bázisárbevételéhez képest a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben a pályázó összes árbevétel-növekménye eléri a támogatás 1,6-szeresét.

Pályázatok a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján

A pályázati felhívások a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjának (www.nfu.gov.hu) "Információk pályázóknak" menüpontja alatt érhetők el. A további uniós pályázatok meghirdetése több lépcsőben, folyamatosan történik. Az első félév végére várhatóan az összes gazdaságfejlesztési célú pályázatot meghirdetik. Addig is érdemes rendszeresen felkeresni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapját

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2007. március 1.) vegye figyelembe!