Megtakarítások külföldön

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 100. számában (2006. szeptember 1.)
A svájci bankszámla még mindig az igazi gazdagság – és a biztonság – szinonimája. Milyen lehetőségei vannak egy magyar vállalkozásnak, amelyik inkább külföldön érzi biztonságban a pénzét?

Mind a magánszemélyek, mind pedig a cégek megtakarításaikat a lehető legkedvezőbb feltételekkel kívánják elhelyezni, kezelni, illetve kezeltetni. Az alábbiakban a megtakarítások külföldi banki elhelyezésének lehetőségeit és feltételeit foglaljuk össze.

A magyarországi megtakarítási lehetőségek viszonylag könnyen megismerhetők. A bankok honlapján vagy személyesen a bankfiókokban részletes és teljes körű információ szerezhető a feltételekről, akár betétként kamatoztatni, akár pedig befektetni kívánjuk a megtakarításokat. A befektetések körében ráadásul széles spektrumot kell áttekinteni ahhoz, hogy a számunkra legelőnyösebbet kiválaszthassuk, hiszen kötvények, állampapírok és részvények vásárlásán kívül ingatlanbefektetések is kínálkoznak külföldön.

Külföldi megtakarításokról szóló döntésünk meghozatalakor ne fogadjuk el automatikusan az ismerősök, barátok, szakértők ajánlatait akkor sem, ha első hallásra/olvasásra nagyon is csábítóak! Saját pénzünk elhelyezéséhez saját körültekintő döntésünk szükséges. Az utánajárást csak akkor küszöbölhetjük ki, ha befektetőnek vagy a megtakarítások elhelyezésével üzletszerűen foglalkozónak adunk megbízást.

A megtakarítások elhelyezése Unión belül

Az úgynevezett devizaliberalizáció eredményeként ma már gyakori, hogy külföldön kívánnak magyarok (is) bankszámlát nyitni, bankkártyát igényelni. A magyar megtakarítók számára alapvetően két fő földrajzi terület lehetőségeinek megismerése fontos: az egyik az EU-tagállamok köre, a másik pedig Svájc.

EU-tagország állampolgáraként viszonylag egyszerű eljárással helyezhetjük el megtakarításainkat Magyarországon kívül. Személyesen nyithatunk számlát valamely tagország bankjában, és igényelhetünk ugyanott bankkártyát. Egyes bankok lehetővé teszik az internetes kapcsolatfelvételt is. A lehetőségekről és a feltételekről az interneten vagy utazásaink alkalmával személyesen bankfiókokban tájékozódhatunk.

Legfontosabb kérdések betételhelyezés előtt

Bármilyen forrásból tájékozódunk, az alábbi kérdések mindegyikére választ kell kapnunk ahhoz, hogy ne hozzunk elhamarkodott döntéseket.

A megválaszolandó kérdések a következők:

– Milyen dokumentumok szükségesek a számlanyitáshoz (útlevél, lakcímigazoló stb.)?

– Milyen devizában nyithatunk bankszámlát?

– Kell-e minimumösszeg elhelyezése?

– Szükséges-e bankszámla megnyitása, vagy anélkül is elhelyezhető megtakarítás?

– Hogyan rendelkezhetünk az elhelyezett pénzösszeggel, van-e lehetőség elektronikus csatornán keresztül?

– Milyen a kamatozás, mikor írják jóvá, tőkésítik-e a kamatot?

– Kapunk-e értesítést a jóváírásról?

– Kapunk-e bankkártyát is, milyen feltételekkel?

– Hogyan szüntethető meg a bankszámla vagy a betét?

– Milyen költségeket kell fizetnünk (számlanyitási díj, számlavezetési díj stb.) és hogyan (levonják a kamatból, külön meg kell fizetni stb.)?

– Milyen eljárást alkalmaznak esetleges halálunk esetén (ki veheti fel a pénzt, hogyan, milyen dokumentumokat kell majd benyújtani hozzá)?

Ezeket a kérdéseket minden esetben fel kell tennünk, hiszen a válaszok alapján dönthetünk arról, hol helyezzük el a megtakarításunkat. Önmagában a kamat mértékének ismerete kevés a megalapozott és számunkra előnyös megoldás kiválasztásához, hiszen az egyéb feltételek jelentősen megnehezíthetik vagy megkönnyíthetik a megtakarítás kezelését.

Érdemes a lehetőségekről összehasonlító táblázatot készíteni, ezzel könnyen áttekinthetővé válnak a feltételek, a problémásnak tűnő lehetőségeket így megalapozottan el tudjuk vetni.

A kamatjövedelem adóztatása

Mielőtt meghozzuk a végső döntést a megtakarításunk külföldi elhelyezéséről, vegyük számba a költségeket is. A hozamot terheli a számlavezetési és egyéb díj, az esetleges utazási, postázási stb. költség, valamint esetenként a kamatjövedelem adója.

Az elhelyezett megtakarítások után járó kamatjövedelem adóztatásáról 2005. július 1-jén lépett hatályba az EU 2003/48-as számú irányelve.

A minden EU-tagállamban, így Magyarországon is kötelező szabályozás célja az, hogy lehetővé tegye a külföldön szerzett kamatjövedelmek megadóztatását.

Automatikus információcsere az uniós országok között

A külföldön szerzett kamatjövedelem megadóztatását a 22 tagország esetében az automatikus információcsere biztosítja.

Az automatikus információcsere keretében a kamatot kifizető – általában bank – tájékoztatja a magánszemély illetősége szerinti állam adóhatóságát a külföldön megszerzett kamat összegéről.

E rendszerben az APEH is automatikusan értesítést kap arról, hogy a magyar illetőséggel rendelkező természetes személy mekkora összegű kamatjövedelemre tett szert a 22 tagállam bármelyikében.

Az információcseréből kimaradó államok

Nem tagja az automatikus információcsere-rendszernek Ausztria, Belgium és Luxemburg, az ezekben az országokban keletkezett kamatjövedelemről tehát nem kap automatikusan tájékoztatást az APEH sem.

Forrásadóztatás

Adót kell fizetni, ha a kamatjövedelem úgynevezett forrásadóztatást alkalmazó tagállamban keletkezik. Ilyen tagállam Ausztria, Belgium és Luxemburg.

A forrásadó mértéke

A forrásadó mértéke 2005-2007 között 15%, 2008-2010 között 20%, végül 2011-től 35%.

A forrásadó levonása

A kamat utáni forrásadót az adóztató tagállamokban a kifizető vonja le. A levont adó 25 százalékát a tagállam visszatartja, 75 százalékát pedig átutalja az érintett másik tagállam illetékes hatóságának, Magyarországon az APEH-nek. Ami fontos: az adóhivatalhoz csak az adó említett része érkezik be, a magánszemélyekről nem kap automatikusan adatot.

Mentesülés a forrásadó megfizetése alól

Az irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy a magánszemély mentesüljön a forrásadó megfizetése alól. Ennek feltétele – magyar magánszemély vonatkozásában – az, hogy a haszonhúzó felhatalmazza az ezen országokban működő bankot arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat küldje meg az APEH részére. Ugyancsak mentesül, ha saját maga megadja az adatokat a magyar adóhatóságnak. Ez utóbbi esetben a bejelentés alapján igazolást állít ki az adóhatóság, amit a magánszemély bemutat a külföldi kifizetőnek.

A mentesüléshez a következő személyes adatokat kell megadni: a magánszemély személyazonosságára, illetőségére és bankszámlaszámára vonatkozó adatokat, ha utóbbi nincsen, akkor a kamatot eredményező követelés meghatározására és a kamat összegére vonatkozó adatokat.

Amennyiben a haszonhúzó magánszemély a két lehetőség bármelyikét igénybe veszi, a kifizető nem von le forrásadót az elért kamatjövedelemből. Érdemes tehát megadni az adatokat!

A levont forrásadó visszafizetése kérelemre

A felhatalmazás vagy az adatok bejelentésének elmulasztása esetén a külföldi kifizető az adót levonja, de azt az APEH kérelemre visszafizeti. A visszafizetés a jóváírás napján érvényes hivatalos devizaárfolyam alapján forintban történik, a kérelemtől számított 30 napon belül.

Svájci bankszámla öröklése

A bankszámla örökölhető, a rajta levő egyenleg pedig természetesen megilleti az örököst. * Ahhoz, hogy az örökös könnyen, gyorsan rendelkezhessen a bankszámlával, illetve annak egyenlegével, az szükséges, hogy a számlavezető bank hitelt érdemlő tudomást szerezzen a számlatulajdonos haláláról. A számlatulajdonos haláláról történő tudomásszerzéskor a bank befagyasztja a bankszámlát. * A számlatulajdonos felkutatása * A svájci bankoknak törvényben előírt kötelezettsége, hogy 10 év elteltével megkísérelje felkutatni a számlatulajdonost, ha ezen idő alatt semmiféle kapcsolata nem volt vele. Ha nem tudja felvenni a kapcsolatot a számlatulajdonossal, vagy tudomást szerez a haláláról, de nem találja az örököst, akkor köteles jelentést tenni a számláról a svájci bankokért felelős ombudsmannak. * Ha az örökös csak arról tud, hogy az elhunytnak volt bankszámlája valamelyik svájci bankban, levélben vagy akár személyesen is megkeresheti a bankokat, ahol a felsorolt dokumentumok bemutatása és ellenőrzése után adnak felvilágosítást számára. * Az örökös akkor juthat gyorsan a számlához, illetve az egyenleghez, ha a számlatulajdonos halála után azonnal jelentkezik a banknál. Ehhez természetesen tudnia kell, hogy az elhunytnak volt svájci bankban vezetett bankszámlája. * Külföldi örökös nem adózik * Jelenleg Svájcban nem vetnek ki adót a külföldi örökösökre, és nem is tájékoztatják az örökös állampolgársága szerinti adóhatóságot az örökség kifizetéséről. * Az öröklés igazolására alkalmas dokumentumok * A bankszámla, illetve a bankszámlaegyenleg örökléséhez a következő dokumentumokat kell bemutatni: * halotti bizonyítvány/halotti anyakönyvi kivonat, * az örökösi mivoltot igazoló dokumentum – magyar számlatulajdonos halála esetén ilyen a jogerős hagyatékátadó végzés, * az örökös útlevele. * Sok bank megköveteli, hogy valamennyi dokumentumot hitelesítse a svájci konzulátus. * A dokumentumok egyikén sem kell annak szerepelnie, hogy svájci bankszámlán levő egyenleg öröklésével kapcsolatban állították ki.

Megtakarítások elhelyezése Svájcban

A svájci bankok úgy jellemzik megtakarítások elhelyezésére kialakított szolgáltatásaikat, hogy a legteljesebb titokvédelmet, valamint biztonságot és adómentességet biztosítanak. További előnyként sorolják, hogy svájci bankszámláról általában bármilyen devizában felvehető a kamat, igényelhet a számlatulajdonos hitelkártyát és a bankolás on-line történik.

A svájci bankszámla megnyitása és vezetése természetesen ugyanolyan körültekintést igényel, mintha Magyarországon vagy bármely EU-tagállamban akarjuk bankban elhelyezni a pénzünket.

Svájcban is érvényes, hogy bankonként változó feltételeket határoznak meg, de a legalapvetőbb követelményekben nincsen eltérés – ez következik a megtakarításokat érintő banki szolgáltatások természetéből.

Bankszámlatípusok

A bankszámláknak a svájci bankokban is sokféle típusa ismert, attól függően, hogy mely ügyfélcsoport (pl. fiatalok, orvosok, nyugdíjasok stb.) számára kínálják. Az eltérések abból adódnak, hogy milyen szolgáltatásokat és mekkora ellenértékért nyújtanak az adott bankszámlához.

A bankszámlanyitás és -vezetés körében gyakran ajánlanak számlatípusokat, általában a következő csoportosításban:

– klasszikus svájci bankszámla – bizonyos mértékig egyénre szabott szolgáltatások, alacsony minimumegyenleg-követelménnyel,

– személyes bankszámla – jól használható bankszámla, internet-hozzáféréssel,

– privát bankszámla – befektetések és hosszú távú megtakarítások kezeléséhez,

– prémium bankszámla – nagy hagyományokkal rendelkező svájci bankban vezetett számla, amely hosszú távú befektetések kezeléséhez ajánlott, internet-hozzáféréssel,

– számmal azonosított bankszámla – tulajdonosának kilétét csak a számlavezető bank ismeri, kifelé, harmadik személyek felé csak a szám azonosítja. Ezt a számlatípust a korábban anonim bankszámláknak nevezett számlák helyett vezették be, mivel ma már svájci bankok sem nyithatnak anonim számlát. A minimumegyenleg-követelmény magyar szemlélettel viszonylag magas, általában legalább 100 000 CHF.

Bankok Svájcban

A megtakarításunkat kezelő bank kiválasztása természetesen sokféle szempont alapján történhet. Gyakori, hogy jó nevű, nagy hírű, patinás bankot választ a leendő ügyfél, mert annak tapasztalatában bízik meg. Svájcban több mint 400 bank működik. Szinte valamennyire jellemző, hogy specializálódott néhány bankszolgáltatásra vagy ügyfélkörre, bár az alapvető banki szolgáltatásokat (bankszámlavezetés stb.) általában mindegyik nyújtja.

A svájci bankokat általában a következő főbb csoportokba sorolják:

Nagy univerzális bankok

A kiterjedt hálózattal rendelkező svájci bankok minden banki szolgáltatást nyújtanak mind természetes személyeknek, mind pedig cégeknek. Ügyfelük lehet külföldi cég vagy külföldi állampolgár is, de rendszerint csak bizonyos feltételek teljesítésével és minimumegyenleg biztosításával. Ezek a bankok vezetik a prémium bankszámlákat.

Privát bankok

Az elnevezés természetesen nem a bank tulajdonosaira utal, hanem arra, hogy ezek a bankok elsősorban magánszemélyek számára állnak rendelkezésre, mind svájci, mind pedig külföldi magánszemélyek pénzét kezelik. Számukat tekintve a legnagyobb csoportot képviselik a svájci bankok között. Rendszerint előírják minimumegyenleg teljesítését, amely 50 ezer svájci franktól 15 millió svájci frankig terjed. E bankok egy része földrajzi területhez kötötten működik. Jellemzőjük, hogy az úgynevezett számozott bankszámlákat e bankoknál nyitják és vezetik.

Retail szolgáltatást nyújtó bankok

Bizonyos korlátozásokkal pénzforgalmi szolgáltatások, csekk-kibocsátás és -beváltás, záloghitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások vehetők igénybe e bankoknál. Méretüket tekintve kisebbek, mint az univerzális bankok. Általában külföldi ügyfelek számára is rendelkezésre állnak.

A hagyományos svájci bankszámlákat ezek a bankok nyitják és vezetik, kiegészítve néhány privát banki szolgáltatással.

Svájci postabank

A svájci posta banki szolgáltatásokat nyújtó részlege körülbelül egy évszázada foglalkozik pénzügyi szolgáltatásokkal, és a svájci fizetési rendszer gerincét alkotja. Kizárólagos tulajdonosa a svájci szövetségi kormány. E bankban nyitják és vezetik a svájci postai elszámolási számlákat.

A bankválasztás szempontjai

Azt, hogy végül is melyik banknál helyezzük el megtakarításunkat, nagyon sokféle tényező befolyásolja.

Függ többek között a lakóhelyünktől, attól, hogy mekkora összeget és milyen célból akarunk elhelyezni, milyen betéti konstrukciót választunk, milyen lehetőségünk van a kapcsolattartásra a bankkal, milyen feltételeket kívánunk érvényesíteni a megtakarításunk öröklésével kapcsolatban.

Fontos tényező azon bank üzletpolitikájának ismerete, ahol a megtakarításunkat kamatoztatni kívánjuk. Vizsgálni kell a költségeket, az igénybe vehető kedvezményeket is. Nagyon fontos annak ismerete, hogy megtakarítást egyszer vagy rendszeresen kívánunk-e elhelyezni.

Alapvető szempont továbbá, hogy hogyan kívánjuk hasznosítani a megtakarításunkat: egyszerűen csak kamatoztatjuk, vagy befektetési célzattal helyezzük el. Utóbbi esetben olyan bankot érdemes választani, amelyik rugalmasan tudja kielégíteni a befektetéssel kapcsolatos igényeinket.

A leglényegesebb: ismerjük meg a lehetőségeket, mielőtt döntünk! Szinte minden svájci banknak van honlapja, amelyen még a szerény nyelvismerettel nem rendelkezők is könnyen megtalálják a legfontosabb információkat.

Házastársak bankszámlája

Svájci bankszámla is nyitható két számlatulajdonos részére. Ha házastársak a számlatulajdonosok, akkor válásuk esetén előfordulhat, hogy a bankszámla, illetve annak egyenlege is a vagyonmegosztás részét képezi. * A számlavezető svájci bankot köti a banktitok, ezért bírósági eljárásban is csak akkor ad felvilágosítást, ha jogsegélyegyezmény alapján erre köteles, vagy a számlatulajdonos maga erre felhatalmazza. * Jogsegélyegyezményben részes államok * Jelenleg Svájc és az alábbi országok között van jogsegélyegyezmény: * Amerikai Egyesült Államok * Anglia * Antillák * Argentína * Ausztria * Bahamák * Barbados * Belgium * Botswana * Bulgária * Ciprus * Csehország * Dánia * Egyiptom * Észtország * Fehéroroszország * Finnország * Franciaország * Görögország * Hollandia * Hongkong * Írország * Izrael * Japán * Kanada * Kína * Korea * Lengyelország * Lettország * Libanon * Litvánia * Luxemburg * Magyarország * Makaó * Marokkó * Mexikó * Norvégia * Olaszország * Oroszország * Pakisztán * Portugália * Románia * Seychelle-szigetek * Spanyolország * Srí Lanka * Svájc * Svédország * Szerbia * Szlovákia * Szlovénia * Suriname * Törökország * Ukrajna * Vatikán * Venezuela

A svájci megtakarítások biztonsága

Állami garancia nincsen Svájcban a bankban elhelyezett betétekre, megtakarításokra. Kivételt képez a svájci postabank, amelyben elhelyezett minden betétre a svájci kormány vállal garanciát.

Az állami biztosíték hiánya ellenére biztonságosnak minősül az elhelyezés, két okból. Egyrészt a svájci bankok megállapodást kötöttek arról, hogy a betétesek számára kártalanítást nyújtanak 30 000 SFR összegig, ha a bank csődbe megy.

További biztosítékként hivatkoznak arra az üzleti megfontolásra, hogy a svájci bankoknak van a világon a legjobb mérlegük. A bankokra vonatkozó nagyon szigorú szabályokat a svájci szövetségi bankbizottság alakítja ki és következetesen ellenőrzi.

Bankszámlanyitással és -vezetéssel kapcsolatos alapvető követelmények

A bankszámlanyitás módjai

A bankszámla megnyitása általában személyesen történhet. 18 éves kor alatt nem rezidens számára nem lehet bankszámlát nyitni, ezt a svájci törvények nem teszik lehetővé.

Ha valamely svájci banknak külföldön is van fiókja, leánybankja stb., nyitható bankszámla Svájcban. A svájci székhelyű bankra ugyanis a svájci törvények vonatkoznak a tőkemegfelelés, bankbiztonság, a titokvédelem stb. szempontjából is, míg a külföldi leánybankok a "helyi" jogszabályi előírásokat kötelesek betartani.

Több bank ajánlja bankszámla-megnyitási szolgáltatását levélbeli megkereséssel. Ebben az esetben a megnyitáshoz szükséges dokumentumok hiteles másolatát kell elküldeni.

Bankszámla nyitására adható megbízás feltételeit azzal a személlyel vagy szervezettel kell tisztázni, akit, illetve amelyet igénybe kívánunk venni. A szükséges dokumentumokat természetesen ebben az esetben is hiteles másolatban rendelkezésre kell bocsátani.

A bankszámla devizaneme

Bankszámla svájci frankban vagy bármely más valutában is nyitható.

Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Ugyanúgy, ahogy magyarországi bankszámla megnyitásához is szükséges különböző dokumentumok bemutatása, a svájci bankok is ellenőrzik az azonosításra szolgáló okmányokat. Ezenkívül pedig válaszolni kell a bankszámla megnyitása előtt a bank által feltett kérdésekre, nyilatkozat formájában.

A bankok által kért dokumentumok a következők:

Útlevél

Ha nem személyesen nyitunk bankszámlát, akkor a megbízottunk számára hiteles útlevélmásolatot kell átadnunk.

Bizonyos esetekben érvényes útlevél helyett személyazonosító igazolványt is elfogadnak a bankok, ennek feltételeiről előzetesen felvilágosítást adnak.

Jogosítvány nem alkalmas a személyazonosság igazolására, azt nem fogadják el a számlanyitáshoz.

Közüzemi számla

Az utolsó hónapra/fizetési időszakra vonatkozó közszolgáltatói számla (gáz, víz, elektromos áram), amely igazolja az érvényes lakcímet is. Telefonszámlát nem fogadnak el. Ha számla nem a leendő számlatulajdonos, hanem pl. a szülei, házastársa stb. nevére szól, akkor az érvényes, hatályos lakcímet más módon hivatalos okirattal kell bizonyítani.

Igazolás a megtakarítás eredetéről

Olyan dokumentum, amely hitelesen igazolja a megtakarítás/betét eredetét. Ilyen lehet pl. a munkaszerződés, közjegyzői hagyatékátadó végzés, végrendelet, kereskedelmi számla, diploma – attól függően, hogy a leendő számlatulajdonosnak mi a foglalkozása. E dokumentumokat, illetve a belőlük megismert adatokat a svájci bankok banktitokként kezelik, és a bankokon belül is szigorúan bizalmas információknak minősülnek.

A vagyon/megtakarítás eredetére vonatkozó kötelező nyilatkozatot a svájci törvények írják elő. Semmitmondó nyilatkozatot (pl. üzletből származik) nem fogadnak el.

Példa: Egy fogorvos köteles bemutatni a diplomáját, valamint a fogorvosi praxis pénzügyi vonatkozásainak bonyolítására vonatkozó bankszámlájának egyenlegét.

Számítógépes szakembertől a munkaszerződését kérik, vagy azon hatályos szerződéseket, amelyeket a megbízókkal kötött, ha szabadfoglalkozású.

Információk, nyilatkozatok

A bankok által kért információk, nyilatkozatok a következők:

– milyen típusú bankszámlát kívánunk nyitni (bankszámla devizaneme, az elhelyezendő betét összege),

– milyen standard tranzakciókat kívánunk végrehajtani,

– milyen nyelven kívánjuk a kommunikációt a bankkal,

– honnan származik a megtakarítás, az elhelyezni kívánt betét,

– milyen megtakarítási feltételeket kívánunk a következő 12 hónapban.

A bankszámlanyitás folyamata

A bankszámlanyitás folyamata lényegében megegyezik a magyarországi gyakorlattal. A bank által kért dokumentumok bemutatásán kívül ki kell tölteni az igénylőlapot, és meg kell kötni a szerződést.

A bankszámla megnyitásának időigénye

A bankszámla személyes megnyitása általában nem vesz hosszú időt igénybe, természetesen akkor, ha minden szükséges dokumentum a rendelkezésre áll. Kb. 1-3 óra alatt megvizsgálják a bankok a dokumentumokat, aláírhatjuk a szerződést, befizethetjük a megtakarítást a számlára.

Minimumösszeg elhelyezése

Jogszabály nem teszi kötelezővé minimumösszeg elhelyezését vagy minimumegyenleg folyamatos biztosítását. Több svájci bank azonban csak meghatározott minimumösszeg elhelyezésének, illetve minimumegyenleg biztosításának feltételével vállalja a bankszámla nyitását, illetve vezetését. A minimumösszeg bankonként eltérő.

A bankszámla "használata"

A megnyitott bankszámla személyesen a bankfiókban vagy "távolról" is használható, azaz többféle módon lehet rendelkezni a bankszámlán elhelyezett összegről.

Nagyon gyakori, hogy a külföldi ügyfelek telefonon, bankátutalással, hitelkártyával vagy internetes bankolás útján "használják" a bankszámlájukat.

Internetes bankolás

A különböző bankok különböző szolgáltatásokat nyújtanak az internetes bankolás körében. Természetesen nincsenek túlságosan jelentős eltérések ebben a vonatkozásban, hiszen a jelenleg lehetséges alkalmazások gyakorlatilag ugyanazok, mint a magyar bankok esetében. Internet segítségével lehet tehát ellenőrizni a számla egyenlegét és az utolsó tranzakciókat. Számos bank biztosítja az átutalást a svájci bankszámláról bármely más bankszámlára. Az átutalás teljesítéséhez a kedvezményezett nevét és számlaszámát, bankjának nevét és címét, továbbá swiftkódját kell megadni.

E-bróker szolgáltatás

A legtöbb svájci bankszámlát olyan bankok vezetik, amelyek biztosítják, hogy a számlatulajdonos az elektronikus tőzsdén (NYSE, NASDAQ) fektesse be megtakarításait, vagy más tőzsdéken megvalósítandó tranzakciókhoz interneten adjon megbízást.

Az internetes kapcsolattartás a svájci bankkal nagyon biztonságos, mivel többszörösen kódolt eljárást alkalmaznak. Ehhez három jelszó megadását teszik kötelezővé az ügyfél számára. Meg kell adni a szerződés számát, a személyes jelszót és az úgynevezett egyedi kódot.

Megtakarítások elhelyezése a megnyitott bankszámlán

A svájci bankban nyitott számlán a Magyarországon is ismert és alkalmazott módokon lehet elhelyezni a megtakarításokat. Befizethetők tehát a bankfiókban készpénzben, küldhetők bank átutalással papír alapú megbízással vagy interneten végrehajtott tranzakcióval.

Lehetőség van arra, hogy csekkel fizessünk be a bankszámlára. A TRaveller's csekk kizárólag személyesen nyújtható be, egyébként a csekk beváltása lényegesen lassúbb és költségesebb, mint a bankátutalás.

A bankszámlanyitás és -vezetés költségei

Tévhit, hogy az egyszerű számlanyitás és vezetés költséges lenne. Az összegek természetesen bankonként változóak, de nem tekinthetők magasnak. A számlanyitás általában ingyenes. A számlavezetés körében a magyar banki gyakorlathoz hasonlóan számolnak fel tranzakciónként, illetve a számlakivonat küldéséért díjat. A különböző banki szolgáltatások ellenértéke (betétlekötés, betét felbontása, készpénzfelvétel díja, kártyakibocsátás, letiltás díja stb.) az adott bank üzletpolitikájától függő, pontosan ugyanúgy, mint Magyarországon.

A bankszámlahasználat "költségei" – a megtakarítások adóztatása

A Svájcban nyitott és vezetett bankszámlákon elhelyezett megtakarítások nem adókötelesek. Ez alól a szabály alól 3 kivétel ismert:

– bizonyos típusú befektetések megszüntetése esetén adót kell fizetni,

– amerikai állampolgárok bizonyos típusú befektetések után kötelesek adót fizetni,

– az EU-állampolgárok bizonyos típusú befektetések esetén kötelesek adót fizetni, a kamatbevétel alapján számítva.

Bankszámla megszüntetése

A svájci bankban nyitott bankszámla egyszerűen és gyorsan megszüntethető. Sem időbeli korlátozás, sem egyéb korlátozás ebben a vonatkozásban nincsen.

Banktitok és védelme

A svájci bankok hagyományosan és közismerten nagyon szigorúan védik a banktitkot képező adatokat, gyakorlatilag a tudomásukra jutott ügyféladatokat.

Számozott számlák

Ezek a bankszámlák nem a hagyományos értelemben vett anonim számlák, mert nyitásukkor a bank azonosítja a számlatulajdonost, de a továbbiakban a számlatulajdonos neve helyett a számlát egy számsor azonosítja, tehát "kifelé", harmadik személyek számára anonim a számla.

Nincs információcsere, adatátadási kötelezettség

A banktitok védelme kiterjed az adózás területére is: a svájci bankoknak nincsen automatikus információcserére, adatátadásra vonatkozó kötelezettségük sem az EU, sem pedig más országok vonatkozásában.

Segítség igénybevétele bankszámla nyitásához és vezetéséhez

A személyes eljárás helyett lehetőség van arra, hogy megbízást adjunk valamely szervezetnek svájci bankszámla nyitására és közreműködésre a bankszámla használata során.

Számos szervezet hirdet ilyen szolgáltatást, amelyet természetesen nagyon körültekintően kell megismerni ahhoz, hogy a megtakarítás elhelyezése valóban megfelelő, biztonságos és jól kamatozó legyen.

Bankkártya igénylése

A svájci bankban nyitott bankszámlához általában igényelhető bankkártya is. Kibocsátása kb. 2 hetet vesz igénybe, és a legtöbb bank csak akkor teljesíti, ha a megfelelő biztosítékot elhelyezte az igénylő.

Személyes szolgáltatások

Szinte valamennyi svájci bank jellemzője, hogy alkalmazottai igyekeznek személyes kapcsolatot tartani az ügyfelekkel. A kapcsolattartás természetesen nem napi vagy heti szintű, de az igénybe vett szolgáltatások természetétől függően évente egyszer általában megkeresik ügyfeleiket. Ez egyébként azt a célt is szolgálja, hogy megakadályozzák "alvó" számlák létrejöttét. Az ügyfél bármikor felveheti a személyes kapcsolatot a bankkal.

Magánszámlák, vállalati számlák

A svájci bankok általában mind magánszemélyek, mind pedig vállalkozások számára vállalják bankszámla vezetését. A feltételek az adott bank üzletpolitikájának függvényében bankonként különbözőek. Amiből az is következik, hogy a magánmegtakarítások és a céges megtakarítások nem feltétlenül ugyanannál a svájci banknál vannak "a legjobb kezekben". Minden esetben egyedileg kell döntenünk arról, hogy a privát és a céges megtakarításokat hol helyezzük el.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. szeptember 1.) vegye figyelembe!