Ki az a coach?

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 100. számában (2006. szeptember 1.)
Úri huncutság, vagy vezető cégek titkos receptje a coaching?

 

Ha cége egyre jobb vezetője szeretne lenni, olyan, aki képes elképzeléseit munkatársai körében a lehető leghatékonyabban megértetni, érvényesíteni, vagy szeretné, ha Ön lenne az éppen megüresedő vezérigazgatói poszt legalkalmasabb, leginkább felkészült várományosa, kérjen segítséget egy coachtól!

Mindenki megérdemel egy coachot – véli az egyik vezető tanácsadó cég munkatársa. Mindenki, aki szakmailag szeretne fejlődni, aki stabilan szeretné érdekeit érvényesíteni, aki személyisége megerősítése után szakmai tudásának, tapasztalatainak birtokában készen áll vezető, akár csúcsvezető tisztség betöltésére is.

A vezető üzleti világban már egy évtizede jelen lévő és létjogosultságát bizonyított coaching a magyar vállalati kultúrában viszonylag új jelenség.

A coaching gyökerei az ősi görög kultúrában keresendők. Az atléták mellett mindig volt egy edző (coach), akit szinte mágikus erővel ruházták fel.

A coach segít másoknak elérni mindazt a lehetőséget, ami bennük van. Lehetővé teszi, hogy saját erejükből bontakoztassák ki önmagukat, és az általuk kívánt irányba fejlődjenek. Erősíteni tudja másokban, hogy a gyakorlat terén hasznosítani tudják meglévő képességeiket és növeljék kezdeményezési kedvüket.

Az üzleti életben a tréning és a coaching két külön eszköz maradt. A tréning segít az embereknek, hogy fejlesszék képességeiket, a coaching segít, hogy fejlesszék teljesítményüket.

A coaching területei

A coaching három fő területe: a vezetői coaching, az üzleti coaching és az életvezetési coaching.

Vezetői coaching

A vezetői coaching a vállalati vezető munkahelyi életére fókuszál. Célja, hogy viselkedésbeli változásokat idézzen elő.

Üzleti coaching

Az üzleti coaching bármilyen típusú üzleti vállalkozásban alkalmazható. Célja, hogy a vállalat tulajdonosát vagy vezetőit abban támogassa, hogy a napi feladatokon túl lássák az egészet, fejlesszék beosztottjaikat, magasabb szintű szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleiknek, és egyensúlyban tartsák a munkahelyi és magánéletüket.

Életvezetési coaching

Az életvezetési coaching a coachingnak az a fajtája, amely az adott személyiségről szól, annak érdekében, hogy kielégítő, sikeres életet tudjon élni.

Vezető-fejlesztő technika

A coach nem oldja meg a vezetők problémáit, de segít megtalálni a megoldást az első kis lépésekhez.

A kifejezést a különböző elemzők egymástól némiképp eltérően magyarázzák, egyben azonban hasonlóak: a coachingot olyan vezető-fejlesztő technikaként írják le, amely a külső segítő szakértelmével, rávezető beszélgetésekkel járul hozzá egy-egy cég sikeréhez, teljesítménynöveléséhez.

A képességek kibontakoztatásáról van szó, a maximális teljesítmény eléréséhez való hozzásegítésről. A coaching olyan párbeszéd a coach és ügyfele között, amelynek célja a tanulás és a megújulás.

Egyesek megfogalmazásában a coaching olyan teljesítményt növelő tréning, melynek során a vezető folyamatosan együttműködik a beosztottal a teljesítmény növelése és a készségek-képességek fejlesztése érdekében. A coaching olyan vezetői magatartás, amely összehozza a különböző háttérrel, tehetséggel, tapasztalattal rendelkező embereket és folyamatos eredményekre ösztönzi őket.

Más elemzők úgy definiálják a coaching fogalmát, hogy annak célja mások teljesítményének fokozása és tanulási képességeinek hangsúlyozása. A folyamat része a motivációfelkeltés, a hatékony kérdésfeltevés, de semmiképpen sem egyoldalú kommunikáció, amelynek során a coach megmondja, hogy mit és hogyan kell tenni.

A coaching olyan dialógus a coach és a coacholt között, amelynek során a coach azokat a válaszokat segíti felszínre jutni, amelyeket ügyfele valószínűleg tud, csupán sosem fogalmazta meg a maga számára. A coaching nem kínálja tálcán a megoldásokat – nem is igen teheti, hiszen nem érthet kiválóan a legkülönbözőbb szakmákhoz –, sokkal inkább abban segít, hogy tegyük fel a megfelelő kérdéseket, s ahhoz nyújt segítséget, hogy magunkban találjuk meg ezekre a kérdésekre a legmegfelelőbb választ. Mintegy megerősít önmagunkban, biztonságot, bizalmat sugároz, önbizalmunkat táplálja.

A coaching sikerének titka

A coaching sikerének a titka mindenekelőtt a felhőtlen bizalom. Ezenkívül az, hogy az adott vezető elfogadja a segítséget, akarjon együttműködni, és őszinte legyen. Képesnek kell lennie arra, hogy felismerje saját hibáit, azokat megfogalmazza, akarjon azokon változtatni, és őszintén elmondja tanácsadójának, aki ezen információk alapján tud ráhangolódni ügyfelére, annak egyedi problémájára, és így lesz képes személyes, egyedi segítséget adni számára.

Mindenekelőtt a coacholtnak kell tudnia meghatároznia, hogy mely magatartáson kellene változtatnia ahhoz, hogy például jobban elfogadják vezetői mivoltát, vagy hogy akaratát könnyebben át tudja vinni. Ennek felismerése és a coachcsal történő megbeszélése már fél siker. Ezután jöhet a bizalmas coaching – akár több héten át –, amikor is a coacholt változással szembeni kezdeti ellenállását meg kell törni, ki kell belőle hozni a változtatás igényét, rávezetni a megoldásra, és fokozatosan magára hagyni. Természetesen időt kell hagyni az újfajta magatartás begyakorlására.

Fontos, hogy a coach mindig a szervezettől független, kívülálló szakember legyen. Így a munkaszituációk, helyzetek kapcsán nem tartozik az érintettek körébe, és ezáltal tudja független pozícióból, érdek nélkül átlátni a helyzeteket. A bizalom egyik alapvető feltétele, hogy nem kritikák hangzanak el, hanem folyamatos megerősítések. Nem a vezető hiányosságai kerülnek górcső alá, hanem a belső fejlődési tartalékok aktivizálódnak a folyamat során, s ezáltal válik képessé a támogatást kérő, hogy egyre több helyzetben megtalálja a kiutakat.

A coach találkozóról találkozóra végigkíséri a vezetőt egy folyamaton. Támogatja abban, hogy megnevezze az őt foglalkoztató problémát, tudatosítsa, felismerje, hogy a régi megoldások nem működnek, s ezen keresztül rátaláljon a saját megoldására, amiről ő is úgy ítéli meg, hogy megvalósítható. S ha átéli, hogy tényleg sikerült, legközelebb már bátrabban mer nyúlni az új lehetőségekhez, vagy a régen beváltakat is magabiztosabban lesz képes használni.

Ha valamit kimondunk, amit valaki meghallgat és közben megerősít, az nagyon sok terhet levesz a vállunkról. Csak azon tudunk változtatni, amit felismertünk, kimondtunk.

Coachinggal vagy anélkül?

A vezetők célja, hogy a folyamatosan alakuló gazdasági környezetben, az állandóan változó igények közepette meg tudják alapozni és védeni egzisztenciájukat. Tehát a mozgatórugó a saját sikeres működés megtalálása, fenntartása, s ezen keresztül a cég fejlődése, vagy olykor túlélése a piacon. Ezért fontos, hogy a folyamat elején tisztázódjon, mi az a konkrét cél, melynek megoldásához segítséget kér a vezető.

Jelentős kihívások esetén is kérhető coach segítsége. A coachingnak vannak olyan elemei, például a célok megfogalmazása, a megoldásorientált kommunikáció, amit érdemes megtanulnia egy vezetőnek. Ezekkel hasznosan tudja kiegészíteni vezetői arzenálját. Időnként azonban szükség lehet rövidebb-hosszabb időre egy coach segítségére, aki hetekig, akár hónapokig az adott vezető mellett tevékenykedik. Ez a fajta segítségkérés nem idegen a vezető, jól működő multicégektől.

Melyek a coachingfolyamat jellemzői?

A coach kérdez, visszakérdez és tükröt tart. A coach azért kérdez, hogy megtudjon ügyfeléről mint vezetőről valami olyat, amit addig az magának sem mert bevallani.

Gyakran tükröt tart a coach, annak érdekében, hogy a vezető reálisan ítélhesse meg magát, és egyensúlyt teremtsen magában. Így a különböző és váratlan helyzetekben is működőképes maradhat, folyamatosan és hatékonyan alkalmazkodva a kihívásokhoz.

A coaching hosszabb folyamat, amely állapotfeltárással, szükségletfelméréssel, célmegfogalmazással és a coach konkrét munkajavaslatával indul. Majd a találkozók során beszélgetések keretében az aktuális helyzetekből, az adott munkaszituációkból kiindulva jut el a konkrét, az egyén által megvalósítható teendőkig.

A coach nem ad direkt tanácsot, partnerét a saját megoldásaihoz segíti hozzá. A coach figyel, feltárja és megerősíti azokat a belső erőket kliensében, amelyeket a problémáitól nem lát. Problémák elemzése helyett a megoldásra irányítja partnere figyelmét. A coach segít másként látni dolgokat. Sajátos kérdezéstechnika segítségével kimutatja, hogy a rosszul működő folyamatokban, nehéz időszakokban is tehet valami jót és jól, amiből profitálhat, egyszóval segít megtenni az első lépéseket a kliensének céljai felé. Mindehhez az adott vezető energiáit, képességeit használja. Ő talál megoldást, ő dolgozik a kapcsolatban.

Szerencsés esetben minden egyes beszélgetés után erősödik a coachot igénybe vevő problémamegoldó képessége. Egyre inkább képessé válik aktuális nehézségeit más szemmel látni. A jó coach nem alakít ki függőséget, sőt, kifejezetten önállóságra sarkall.

A jó coach

A coacholást bárki meg tudja tanulni, nem kell hozzá pszichológusi képesség, a lexikális tudás pedig elsajátítható. (Több fórum is kínál ilyen típusú képzést.) Ahhoz, hogy valaki jó coach legyen, több, illetve más is kell.

A coachnak tudnia kell, hogy a másik ember, a partner értékes és képes saját problémáinak megoldására, és tetteiért is csak ő vállalhat felelősséget. A coach legfontosabb tulajdonsága az odafigyelés és a megértés képessége a másik ember iránt.

Mindenkiből lehet coach, aki felelősséggel teremt kapcsolatokat, tudását kliense javára fordítja.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. szeptember 1.) vegye figyelembe!