Nyár – utazás – biztosítás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 98. számában (2006. június 1.)
Biztosítás nélkül útnak indulni nagy könnyelműség. Úgy látszik, mi magyarok egy kicsit könnyelműek vagyunk, mert a külföldre utazóknak legalább a fele biztosítás nélkül vág neki Európának vagy a nagyvilágnak. Ez évente több százmillió forintjába kerül az utazóknak. Pedig egy – ugyancsak fontos – útikönyv árának megfelelő összegért már megfelelő biztosítás vásárolható, amellyel nemcsak a kinttartózkodásunkat tehetjük gondtalanná, hanem tehermentesíthetjük az utazás után megviselt háztartási kasszánkat is.

Az utazás a tervezéssel kezdődik. Megtervezzük az úti célt, az útvonalat és a közbenső állomásokat. Ez a szakasz az utazás talán legizgalmasabb része. Aztán lefoglaljuk és kifizetjük a szálláshelyet, a menetjegyeket. Ez már kevésbé kellemes foglalatosság. Az indulás előtt állapítjuk meg, hogy az utazás előkészítésére szánt összeg már fogyóban van, pedig egy kiadási tétellel még mindenképpen számolni kell.

Utasbiztosítás – fontos úti okmány

Aki úgy döntött, hogy biztosítási védelem mellett utazik, annak – bármilyen furcsán is hangzik – először azt kell megállapítania, hogy nincs-e már utasbiztosítása. A szervezett utazásoknál az irodák ugyanis a legtöbb esetben ragaszkodnak az utasok biztosításához, sőt annak árát néha már a részvételi díjba is beépítik. Az erre való utalás egyébként az utazási szerződésnek is fontos része! Ilyen esetben nyugodtak lehetünk, hiszen az utazási iroda kipróbált biztosítási partnerekkel dolgozik, az utazási csomagba beépített biztosítás pedig fedezni fogja a leggyakrabban előforduló károkat, s az iroda munkatársai még a helyszíni igényérvényesítéshez is hathatós segítséget tudnak nyújtani.

Hitelkártyába épített biztosítás

Külföldre ma már szinte mindenki úgy utazik, hogy a zsebében lapul egy (esetleg több) bank- vagy hitelkártya. Feltétlenül tájékozódjunk arról is, hogy a kártya nem tartalmaz-e utasbiztosítást. A kártyakibocsátók ugyanis ma már egyes termékeiket biztosítással együtt kínálják, s az "utasbiztosítási bérlet" árát automatikusan beépítik a kártya éves díjába. Ez egyébként nagyon kedvező díjú megoldás, és valóban bérletként működik, mert korlátlan számú kiutazásra érvényes, és utazás előtt nincs vele semmi tennivalónk. Ezekhez a kártyás biztosításokhoz nem jár hagyományos kötvény, hanem a kibocsátó a bank(hitel)kártyával azonos méretű igazolólapot ad, amelyen megtalálhatók a baj esetén éjjel-nappal ingyenesen hívható segélykérő telefonszámok.

Több biztosítás – nagyobb védelem

A fentiek tisztázása után felmerül a kérdés: mi a helyzet akkor, ha a már meglévő biztosítására az utas "ráköt" még egyet, és így két vagy több utasbiztosítása lesz? Ebben az esetben valamennyi biztosítás érvényes lesz, és a szolgáltatások összegei sajátos módon megnőnek. Baleset bekövetkezése (és maradandó egészségkárosodás, rokkantság) esetén a baleset-biztosítási összegek összeadódnak. Ugyanez a helyzet a betegségbiztosítás és a poggyászbiztosítás esetén is, azzal az eltéréssel, hogy biztosítási összegek itt is összeadódnak, de a biztosított természetesen csak a ténylegesen felmerült kár összegére tarthat igényt.

Egy példával: ha az 50 százalékos baleseti rokkantságra az egyik szerződés 500 ezer, a másik pedig 600 ezer forintot ígér, a jelzett mértékű rokkantság bekövetkezése esetén az utasnak összesen 1,1 millió forint jár.

Betegségbiztosításnál: ha az egyik szerződés az orvosi költségekre 2 millió forintos fedezetet vállal, a másik szerződés pedig 5 millió forintot, akkor a fedezet összességében 7 millió forintos lesz, de természetesen csak a ténylegesen felmerült költség – mondjuk 3,5 millió forint – térül meg. Ugyanez a helyzet a poggyászbiztosításnál is.

Biztosításkötés utazás előtt

Ha nincs az utazónak érvényes biztosítása, azt még az utazás megkezdése előtt Magyarországon kell megkötnie. Nincs arra lehetőség, hogy "kintről", tehát már az utazás alatt kössük meg a szerződést. Ebben az esetben esetleg külföldön, egy ottani biztosítóval lehet szerződni, de ez körülményes lesz, és főleg jóval drágább, mint idehaza. A szerződés megköthető a biztosítók irodáiban és ügyfélszolgálati egységeinél, de ma már minden utazási iroda is árul utasbiztosításokat.

A biztosítás díját előre kell kifizetni. Az azonnal kiállított, repülőjegyhez hasonlító kötvény (biztosítási igazolás) érvényessége a szerződésben rögzített időpontokhoz igazodik. Ezt a többnyelvű okmányt jól őrizzük meg, mert baj esetén ezzel lehet fizetni (pl. a külföldi orvos által kiállított számlát a kötvényfüzetből kitépett lappal lehet ki­egyenlíteni).

Kínálat és árak

A biztosítók ma már valóban a differenciált igényekhez igazodó portékákat kínálnak az utasbiztosítások piacán is. Ezek a cégek többfokozatú (általában kettő vagy három) termékkínálattal jelennek meg. A különbségek könnyen áttekinthetők: van egy egyszerű (tömeg) módozat, ez követi egy emeltebb szolgáltatású és díjú, majd a kínálatot egy minden igényt kielégítő luxusszerződés koronázza meg. Természetesen a fizetendő díjak is a szolgáltatásokhoz igazodnak: ezek áttekintése már komolyabb feladat.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) honlapján rendszeresen közzéteszi a hazai kínálatot és árakat bemutató fogyasztóvédelmi tájékoztatóját (www.pszaf.hu).

Vásárlási döntéseinket jórészt az árak motiválják, és nincs ez másként az utasbiztosításoknál sem. Az árak a kockázatokhoz, az igényeinkhez, illetőleg pénztárcánkhoz igazodnak, de ne feledjük: egy – már biztonságot nyújtó - utasbiztosítás napi díja körülbelül annyi, mint a meglátogatott országban egy kis üveg üdítő vagy egy pohár sör ára. (Kb. 250 Ft-tól 4-500 Ft-ig.)

Biztosítás Európán kívülre

Ha Európán kívülre utazunk, a biztosítók 100 százalékos pótdíjat számolnak fel, és ugyanez a helyzet bizonyos életkor (általában 65 év) fölött is. Ugyanakkor – főleg családi utazásnál – érdemes utánanézni a kedvezményeknek, mert a biztosítók jelentős engedményeket (vagy ingyenes kockázatviselést) adnak a szülőkkel együtt utazó kiskorú gyermekek biztosítására.

Biztosítási csomag

A szakmai zsargon – de már a rutinos utazó is – BBP-nek hívja az utasbiztosítási termékcsoportot. Ez a betűszó a biztosítási csomagban lévő legfontosabb kockázatokra utal: baleset, betegség és poggyász.

Baleset-biztosítás

A BBP-csomagba beépített baleset-biztosítás egy egyszerű összegbiztosítás, amely baleseti halál vagy baleset miatt bekövetkező tartós egészségromlás, rokkantság esetén nyújt a szerződésben pontosan meghatározott összegű szolgáltatást. Ez az összeg a választott terméktől (és persze a fizetett díjtól) függ. A biztosítási összegek 1 millió forintnál kezdődnek, de drágább termékeknél elérheti a 10-12 millió forintot is.

A baleset-biztosítási összeg kifizetése független más kifizetésektől. (Pl. kártérítés, társadalombiztosítási szolgáltatás.)

Betegségbiztosítás

A biztosítási csomag legfontosabb kockázati eleme. Az utazás során ugyanis gyakran adódhatnak olyan helyzetek (baleset, rosszullét, megbetegedés), amikor az utas sürgős, külföldön történő orvosi és gyógyszerellátásra, esetleg kórházi kezelésre szorul. Európa és a világ országaiban az orvosi kezelés, a gyógyszer és a kórházi költség nagyon drága, ráadásul ezeknek az államoknak a társadalombiztosítási rendszere merőben különbözik a – gyakran kritizált - magyarországitól. A BBP-csomag betegségbiztosítása ezeket a költségeket vállalja át a biztosítási összeg erejéig, ráadásul oly módon, hogy a felmerült költségekért nem kell a helyszínen fizetni, mert a kezelőorvos vagy az egészségügyi intézmény a magyar utasbiztosítási kötvényt fedezetül elfogadja.

A betegségbiztosítási összeg kiválasztása is fontos. A kínálatban – első pillantásra – meglepően magas összegeket találunk: 2 milliótól akár 20 millió forintig. Ez azonban nem túlzás, sőt: sajnálatos biztosítói tapasztalatokon alapul. Gyakran előfordul, hogy a tényleges orvosi, kórházi költség a felső limitet közelíti. Ilyen esetben egy alacsonyabb díjfokozatú biztosítás csak részlegesen segít.

Assistance – házi konzul

A betegségbiztosítási szolgáltatások külföldi igénybevételét megkönnyíti, hogy a hazai utasbiztosítók szerződéses kapcsolatban vannak a profi assistance világcégekkel, amelyeknek megbízottjai a világ minden pontján a magyar utazó rendelkezésére állnak. Ennek igénybevételéhez elég egy ingyenes vagy kedvezményes tarifával hívható bejelentkezés a nemzetközi call centerbe, ahol magyarul beszélő kezelők fogadják a hívásokat és intézkednek a helyszíni segítségnyújtásról. Az assintance szolgálat szükség esetén megszervezi a sürgős ellátást, az otthoniakkal való kapcsolattartást, vagy akár a hazautaztatást is. Segítséget nyújt az esetleg elveszett iratok és dokumentumok pótlásához, s még arra is gondja van, hogy egy-egy szál friss virág kerüljön a távolba szakadt magyar utas ágya mellé.

Az E 111-es nyomtatvány

Sok utas azért nem köt BBP-t, mert tudja, hogy az Európai Unió országaiban a magyar állampolgárokat (akik már EU-polgárok is) ugyanolyan egészségügyi ellátás illeti meg, mint amilyenben a meglátogatott tagország polgárai részesülnek. Ez így igaz, de a hangsúly az "ugyanolyan"-on van. Márpedig az Unión belül nagyon sokszínű és igen változatos a tagországok egészségügyi ellátási rendszere is.

A kinti ellátás igénybevételéhez még idehaza ki kell váltani a sokat emlegetett E 111-es nyomtatványt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) lakóhely szerint illetékes megyei vagy fővárosi igazgatóságainál. A kiváltáshoz személyazonosságot igazoló dokumentum, lakcím- és taj-kártya, valamint a járulékfizetés igazolása szükséges. Az E 111-es igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig érvényes.

Az érvényes dokumentummal külföldön általában csak állami vagy önkormányzati egészségügyi intézmények vehetők igénybe sürgős szükség esetén. A magánklinikák és a mentők legtöbbször nem fogadják el az igazolást. Azzal is számolni kell, hogy az Unió minden országában önrészt kell fizetni az orvosi, kórházi ellátásokért és a gyógyszerekért még az ottani polgároknak is. Ennek mértéke átlagosan a felmerült költség 20 százaléka, de mivel a kinti árak igen magasak, még az a töredékösszeg is meglepően magas, akár több százezer forint is lehet. Az OEP honlapja (www.oep.hu) naprakész információkkal szolgál az EU-országokban alkalmazott önrészekről.

A már bevezetés alatt álló uniós egészségügyi kártya a leírt rendszeren nem változtat, csupán annyiban, hogy annak érvényessége hosszabb lesz, mint az E 111-es nyomtatványé. A problémát csak az EU-dokumentumok és az utasbiztosítás együttes alkalmazása oldja meg, mert a BBP fedezi a teljes ellátás költségét, beleértve az önrészesedést is. Azonkívül az utasbiztosítást a magánorvosok és kórházak is elfogadják, és a BBP fedezi a mentőszolgáltatás és a hazaszállítás költségeit is.

A baj nem jár egyedül

Egy baleset vagy váratlan megbetegedés – az orvosi vagy kórházi kezelésen túl – egyéb költségekkel is járhat. A korszerű utasbiztosítás ma már ezekre is fedezetet nyújt. Ilyenek például:

– keresés, mentés, kimentés,

– a beteg hazaszállítása,

– a kórházba került beteg családjának hazautazása,

– családtagok folyamatos tájékoztatása,

– hozzátartozók beteglátogatásának költségei,

– külföldi tartózkodás kényszerű meghosszabbításának költségei,

– a beteg gépkocsijának és utasainak hazaszállítása.

Poggyászbiztosítás

A biztosítás az útipoggyász ellopása, elrablása, elveszése, késedelmes kiszolgáltatása, illetőleg baleset miatti sérülése esetén téríti meg a tényleges kárt, de maximum a szerződésben rögzített biztosítási összeget. A biztosítók ajánlatai ennél a kockázatnál térnek el legjobban egymástól, ezért szerződéskötés előtt tisztázni szükséges, hogy a kockázatviselés milyen vagyontárgyakra terjed ki.

Jó tanács: főleg azt célszerű tisztázni, hogy a biztosító milyen vagyontárgyakat zárt ki a biztosításból.

Ilyenek lehetnek például a videofelvevők és a fényképezőgépek. Ezekre a tárgyakra még a biztosítási összegen belül is korlátozott limittel vállalnak kockázatot a biztosítók, sőt a 200 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket egyáltalán nem vállalják a BBP-ben. (Ezekre külön ún. cargo-biztosítás köthető.) Érdemes megtudakolni, hogy a kiválasztott poggyászbiztosítás érvényes-e a magunkkal vitt kerékpárra és egyéb sporteszközre, illetőleg a műszaki cikkekre. Ha nagy értékben viszünk magunkkal ilyen tárgyakat, olyan módozatot kell keresni, amely a legnagyobb védelmet nyújtja.

Repülőgéppel történő utazás esetén célszerű azt az utasbiztosítást választani, amelyik térítést tartalmaz a poggyász késedelmes kiszolgáltatása esetére is. A térítés attól függ, hogy a poggyász mennyit késett. 4-10 órás késedelem esetén 100-150 euró jár, amely átsegíthet bennünket a nehéz órákon.

BBP plusz

Az utasbiztosítási piacon kialakult verseny arra sarkallja a biztosítókat, hogy termékskálájukat folyamatosan bővítsék, és azonnal reagáljanak az új igényekre is. Így aztán a három klasszikus kockázati elem (baleset, betegség, poggyász) egyre újabb elemekkel bővül. Ma már olyan kínálatot is találunk, amely vállalja, hogy a gépkocsi meghibásodása esetén autójavítót és alkatrészt kerít, vagy tolmácsról gondoskodik, és vállalja az úti okmányok pótlásának költségeit is.

Jogvédelmi biztosítás

Még ezeknél is fontosabb a már szinte valamennyi módozatban fellelhető jogvédelmi biztosítás. Ennek alapján a biztosító a külföldön szükségessé váló jogi képviselet megszervezését és költségeit vállalja, beleértve az esetleges óvadék letételét is.

Utasbiztosítás az internetről

Az irodai kötés mellett mód van arra is, hogy interneten kössünk utasbiztosítást. Ez ma már egyre népszerűbb forma, amihez felkereshetjük a hazánkban utasbiztosításokat kínáló biztosítók honlapjait: * ALLIANZ HUNGÁRIA Biztosító Rt. (www.allianz.hu) * GROUPAMA Biztosító Rt. (www.groupama.hu) * EURÓPAI Utazási Biztosító Rt. (www.eub.hu) * MAGYAR POSTA Biztosító Rt. (www.mpb.hu) * OTP GARANCIA Biztosító Rt. (www.garancia.hu) * QBE ATLASZ Biztosító Rt. (www.qbeatlasz.hu) *

UNION Biztosító Rt. (www.unionbiztosito.hu) * UNIQA Biztosító Rt. (www.uniqa.hu) * WINTERTHUR Biztosító Rt. (www.cslife.hu) * A világhálón azonban működnek biztosításközvetítő portálok is, ahol a biztosítók ajánlatai összevetésre alkalmas módon tekinthetők meg, és a kiválasztott biztosítás meg is köthető elektronikus úton. Az ilyen biztosításkötést sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni, hogy a közvetítőnek még legyen ideje a biztosítási dokumentumokat eljuttatni a szerződőnek, még az utazás megkezdése előtt. Már arra is van mód, hogy a díjat az interneten keresztül a bankkártyánkról fizessük, s ilyenkor a közvetítő a kötvényt is elektronikus úton juttatja el az utashoz, amelyet aztán az utas kinyomtathat. * Az utasbiztosítás kiválasztását segítő honlapok az interneten: * www.ebizt.hu * www.biztositas.hu * www.netrisk.hu * www.biztositaskozvetito.hu * www.privatbankar.hu * www.travelpartner.hu.

Volán mögött, négy keréken

A nyári szezonban külföldre utazók zöme személygépkocsit vesz igénybe. Az autósok többsége minden probléma nélkül teszi meg a nagy utazást, de a baleset lehetőségét nem lehet kizárni. Ennek során kétféle tényállás lehet: mi okozunk balesetet, vagy nekünk okoznak kárt. A biztosítás mindkettőre kínál megoldást. Ezen kínálat közül az egyiket kötelező igénybe venni.

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Ezt már az autósok zöme is kgfb-nek nevezi. Megkötése kötelező, nemcsak nálunk, hanem a kontinens valamennyi országában. Így aztán egy egységes európai felelősségbiztosítási rendszer alakult ki, ami egyben azt is jelenti, hogy külföldre utazáskor a hazai felelősségbiztosítási védelmünket "magunkkal visszük", és az általunk külföldön okozott károkat a hazai biztosítónk fogja megtéríteni.

A kötelező biztosítás érvényessége

Az itthon megkötött kgfb egész Európára érvényes; a volt Szovjetunió utódállamai közül azonban csak Belaruszban, Észtországban, Lettországban, Litvániában, Moldáviában és Ukrajnában. Ezenkívül a magyar kgfb néhány kontinensen kívüli országra is érvényes: Izrael, Marokkó, Tunézia és Irán, bár ezekbe az államokba ritkán látogat magyar turista négy keréken.

A kötelező biztosítás igazolása

A legtöbb országban nincs is szükség a magyar kgfb érvényességének igazolására, mert – nemzetközi megállapodások alapján – a biztosítás meglétét az országjel (H) és a rendszám igazolja.

Zöldkártya

Van azonban néhány ország, ahol ez nem elegendő, ezért utazás előtt ki kell váltani az ún. Zöldkártyát, ami nem tévesztendő össze a környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló zöldkártyával. A Zöldkártyát (Green Card, Grüne Karte) a felelősségbiztosítónk állítja ki, díjmentesen. Az ügyfélszolgálati irodákban, illetőleg telefonon vagy interneten is igényelhető. Kötelező a Zöldkártya kiváltása a következő országokba történő utazáskor:

Albánia, Andorra, Belarusz, Bulgária, Irán, Izrael, Moldávia, Marokkó, Törökország, Tunézia, Ukrajna.

A tapasztalt autósok (és biztosítósok) azt tanácsolják, hogy a felsoroltakon kívül igen tanácsos Zöldkártyával felszerelkezni akkor is, ha Bosznia-Hercegovinába, Görögországba, Macedóniába, Máltára, Olaszországba, Romániába vagy Szerbia-Montenegróba utazunk.

Casco külföldön

A külföldön keletkezett saját hibás balesetből eredő károk csak érvényes casco biztosítás alapján térülnek meg. Egy nagyobb utazás előtt még akkor is érdemes megkötni a casco-t, ha azt addig nem tartottuk szükségesnek. A biztosítók ma már határozott idejű szerződések megkötését is vállalják, bár ne csodálkozzunk, ha például az egy hónapra szóló casco díja magasabb lesz, mint az éves díj 1/12-ed része.

A casco érvényessége

A hazai biztosítók casco-inak területi hatálya – néhány országtól eltekintve – az egész kontinensre kiterjed. Néhány országot ugyanis a biztosítók kizárnak a kockázatból, de ezeknek az államoknak a köre cégenként változik. A pontos szerződési rendelkezésnek akkor érdemes utánanézni, ha – a Baltikum kivételével – a volt Szovjetunió utódállamaiba, Törökország Boszporuszon túli részére, vagy a délszláv térségbe tervezzük az autós utazást.

Kárbejelentő lap

Külföldre utazáskor is mindig legyen a kesztyűtartóban egy "kék-sárga" kárjelentő lap, hivatalos nevén: Egységes Európai Baleseti Bejelentő. Az európai biztosítók megállapodása alapján ezt a formanyomtatványt alkalmazzák a kontinens minden országában, ami azért praktikus, mert baleset esetén a helyi nyelv ismerete nélkül is könnyen kitölthető. A lap ugyanis egységes szerkezetű és formátumú minden országban, ezért biztosak lehetünk benne, hogy a 8. pontban nemcsak a mi példányunkon, hanem a dán vagy a görög mutáción is a felelősségbiztosító nevét és a kötvény (Zöldkártya) számát kell feltüntetni.

Egyébként külföldön soha ne írjunk alá olyan nyilatkozatot vagy dokumentumot, amelynek a tartalmát nem vagy nem teljes egészében értjük. Ha úgy érezzük, hogy a balesetért a külföldi autós a felelős, különösen fontos, hogy adatait ellenőrzött módon rögzítsük a kárbejelentő lapon, mert a felelősségbiztosítóját a későbbiek során csak így lehet könnyen megtalálni. (Európában több mint 1500 kgfb-biztosító tevékenykedik!) Vita esetén hívjunk rendőrt, komolyabb esetben igénybe vehetjük a BBP-biztosítás jogvédelmi szolgáltatásait is (helyi ügyvéd).

Kárrendezés itthonról

Az utazók számára az Európai Unióhoz való csatlakozás sok előnyös változást hozott. Ha az Európai Unió területén egy – az Európai Unió bármely államában bejegyzett – gépjármű okoz kárt a magyar állampolgárnak, akkor eddig az igényérvényesítés elég bonyolult volt, mert a kárigényt a károkozó külföldi autós vagy annak felelősségbiztosítója ellen – külföldön – kellett érvényesíteni. Ez viszont az eltérő jogrend, illetőleg a nyelvi problémák miatt körülményes volt.

Az EU-csatlakozás után a helyzet leegyszerűsödött, mert a magyar állampolgár – hazaérkezése után – itthonról is érvényesítheti kárait, ugyanis minden, Európában működő gépjármű-felelősségbiztosítónak van Magyarországon is egy ún. kárrendezési megbízottja. Ha ismerjük a külföldi károkozó felelősségbiztosítóját (ezért fontos ezt a helyszínen pontosan rögzíteni!), akkor ezek alapján a Magyar Biztosítók Szövetsége segítséget nyújt annak megállapításához, hogy az adott külföldi biztosítónak hazánkban ki a kárrendezési megbízottja. A Mabisz Gépjármű Kárrendezési Irodájának címe: 1056 Budapest, Molnár utca 19. Telefon: 266-9866, fax: 266-1929, e-mail: mabiszgki@hunmib.mabisz.hu.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. június 1.) vegye figyelembe!