Fejvadászok a munkaerőpiacon

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 96. számában (2006. április 1.)
Fejlesztési menedzsert, logisztikai, szolgáltatási vagy beszerzési igazgatót, könyvelőt, adószakértőt, kommunikációs vezetőt közvetítenek leggyakrabban megbízóiknak a fejvadász cégek. Bár Magyarországon – mint ahogyan bárhol máshol a világon – az álláshelyek 70 százaléka a személyes kapcsolatrendszeren belül kel el, a piaci igényekre ráhangolódó vezetési tanácsadóknak minden bizonnyal a jövőben is lesz feladatuk.

A kissé félelmetesen hangzó fejvadász elnevezés mögött egyes vezetői feladatokra a legkiválóbb szakembert felkutató tanácsadó cég áll. Talán rövid még az a másfél évtized, amit a fejvadászattal foglalkozó hazai vállalkozások maguk mögött tudhatnak ahhoz, hogy munkájukról élesen kirajzolódó kép éljen bennünk.

Míg régebben elsősorban újságokban hirdette meg üres állásait egy-egy cég, ma főleg az interneten keresnek új munkaerőt. Egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy azokra a vezető álláshelyekre, amelyekre a cégen belül vagy az ismerősi körből sem sikerül megfelelő embert találni, felkérnek egy fejvadász céget – rájuk bízva így a pozícióra legalkalmasabb jelölt felkutatását. Döntően ezek azok a speciális, legizgalmasabb állások, amelyek a vállalat számára rendkívül fontosak, stratégiai jelentőségűek.

Munkamegosztás a cégnél

Magyarországra hagyományosan jellemző az álláshelyek ismerősi, baráti körön belüli "elosztása". Kicsi még az a kör, ahol a csúcsvezető elismeri: egy bizonyos ponton túl nem intézhet mindent egymaga, nem tarthatja kézben 25-30 főssé vagy még nagyobbra növekedett cégét. Ehhez bizonyos belátási képesség szükséges. Fel kellene ismernie, hogy mondjuk: saját cégének sikeres megalapítása, felfuttatása mellett ugyan kiváló fejlesztő, tervező stb. szakemberré vált, mindenhez azonban még ő sem érthet, mindenre neki sem elég a napi 12-15 órás munkaidő.

Professzionális szakember segíthet

Ha a vállalat mérete akkorára nő, amit már igen nehéz átlátni, ha az adott cég csupán ösztönből, gyakorlatból, tehetségből már nem menedzselhető, szükség van professzionális szakemberre. Ezen a ponton kell egymástól elválasztani az elnöki és a vezérigazgatói pozíciót, illetve ügyvezető igazgatóra bízni az operatív ügyek vitelét. Vannak, akik ezt belátják, de a többség még erejét megfeszítve maga szeretne mindent a kezében tartani éppen úgy, mint ahogyan azt 10-15 évvel ezelőtt tette.

Humánerőforrás-kultúra a nagyvállalatoknál

Lényeges különbség mutatkozik aközött, hogy egy cég multi vagy kis-, illetve középvállalkozás. A külföldi vagy vegyes tulajdonú nagy cégek a tevékenységük mellett magukkal hozták a fejlett HR-kultúrát is. Ők teljesen természetesen használnak HR-tanácsadót bizonyos feladatok ellátására, esetükben teljes mértékben elfogadott, hogy különböző gyakorisággal, bizonyos pozíciókra szorosabb vagy lazább együttműködést építenek ki a fejvadászokkal.

"Urambátyám" mentalitás

Eközben a magyar vállalkozókra – legyenek azok kicsik, közepesek, vagy akár jóval nagyobbak, mint az előbb említett külföldi cégek – ma még nem jellemző a tanácsadáskérés a humán erőforrás területén. Nem jellemző, hogy a kkv-tulajdonosok visszavonulnának a napi ügyektől, vagy fejvadász-szolgáltatást vennének igénybe. Talán a zsigereikben él az "urambátyámos" mentalitás. Teljesen elfogadott körükben a baráti ajánlás, ami elegendő ahhoz, hogy az adott cég akár stratégiai fontosságú helyeire jószerivel ismeretlent alkalmazzanak. Pusztán egy sportbarátság vagy egyetemi évfolyamtársi ismeretség alapján felvesznek valakit, mondván: régi jó barátom, sokra tartom, ha ő ajánl valakit, az biztosan jó ember, megfelel a pozícióra.

Ha mégsem, az kínos ugyan, de végül új ember mindig található.

Persze nem mindegy, milyen áron, mekkora presztízsveszteséget, nem utolsósorban anyagi veszteséget okozva ezzel a cégnek.

Betyárhabitus

Kiváló magyar vállalkozások vannak – kicsik és nagyok is -, ahol bár megtehetnék, hogy fejvadászhoz forduljanak egy-egy új vezető kiválasztása kapcsán, mégsem teszik. A magyar üzletemberekben erősen él a "betyárhabitus" – fogalmaz a humánerőforrás-tanácsadással foglalkozó Lukács Zsolt -, ami annyit jelent, legtöbbjük egy forintot sem szeret elkölteni olyasmire, amiről úgy képzeli, saját erőből is képes azt megoldani. A fejvadász azonban úgy gondolja: akik belátják, hogy a fejvadász tiszteletdíjában olyan komoly végzettséget, tapasztalatot, szaktudást és egyéb emberi kvalitást fizetnek meg, amely hozzájárul a megrendelő későbbi sikereihez, a jelenleginél többek számára lesz megveendő szolgáltatás a fejvadászat.

A vállalati döntéshozónak el kell hinnie, hogy a megkeresett, kiválasztott tanácsadó van olyan felkészült, hogy megtalálja azt az embert, aki egyébként nem létezik. Mert a fejvadász szerint ideális jelölt nincs. Az ő feladata az, hogy a megrendelő számára megtalálja a munkaerőpiacon az ideálishoz lehető legközelebb álló jelölteket, interjúkat készítsen velük, majd bemutassa őket ügyfelének.

A fejvadász díja

A fejvadászok szolgáltatása a pályázók, a munkát keresők részére ingyenes. A fejvadász cégek megélhetésüket a megbízó cégtől várhatják, általában a kiválasztásra kerülő jelölt éves bruttó jövedelmének függvényében. * A díjat lényegesen befolyásolják a megbízó elvárásai (személyi feltételek, anyagi kondíciók stb.), a keresés nehézségi foka, ami általában azzal egyenértékű, hogy milyen magas pozícióba történik a keresés, a keresés módja (hirdetéssel, adatbankból vagy piackutatással), keresési határidő, esetenként a szezonalitás (karácsonyi és augusztusi időszak), az, hogy huzamosabb ideig történhet-e az együttműködés, vagy csak alkalmi jellegű. * Természetesen minden megbízóval egyedi, testreszabott szerződést köt a megbízott személyzeti tanácsadó cég. A megbízási szerződés lehet előleges és sikerdíjas. * Sikerdíj esetén a megbízó akkor fizet a közvetítő cégnek, ha az általuk bemutatott jelöltek közül sikerül valakit kiválasztani, és azzal szerződést is kötnek. * Az előleges szerződések prototípusa az 1/3-os szerződés. Ilyenkor a megbízási díjat általában három részletben számlázzák ki. Az első 1/3-a a szerződés aláírásakor, a második 1/3 az esélyes jelöltek bemutatásakor, az utolsó 1/3 rész kiszámlázása a kiválasztott jelölttel történő írásbeli megegyezéskor válik esedékessé. Az 1/3-2/3-os szerződés esetében az első 1/3 rész kiszámlázása ugyanúgy a szerződés aláírásakor, a második 2/3-é viszont egyben, a kiválasztott jelölttel történő munkaszerződés aláírásakor válik esedékessé. * A megbízási szerződésekben van egy kitétel a garanciára is. Ez azt jelenti, hogy a megbízott fejvadász cég kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa kihelyezett jelölt 3-6-9 hónapon belül nem válik be, vagy önhibájából távozik, akkor a közvetítő cég az ő személyét további díj nélkül pótolja.

Mi is az a fejvadászat?

A fejvadászat a vezetőkiválasztás egyik lehetséges módszere. A fejvadászat – akkor még munkaközvetítésként – a két világháború közötti Egyesült Államokban alakult ki. Európában a személyzeti tanácsadás az 1970-es évektől fejlődött mára jelentős szakmává. Magyarországon a rendszerváltást követően alakulnak az első tanácsadó cégek.

Az átlagember fejvadász cégekről beszél, pedig a különböző típusú munkaerő-keresésnek más-más módozatai ismertek. Vannak ún. "executive search" cégek, amelyek kizárólag felsővezetők keresésével foglalkoznak.

Ismertek a "recruitment" cégek, amelyek hirdetnek, kiválasztási praktikákat használnak, tesztelnek, és a középvezetői réteget, valamint a felsővezetői réteg alsó szintjét termelik ki. Beszélhetünk munkaközvetítő cégekről, amelyek számos pozíciót hirdetnek meg, és a fiatal pályakezdők is a célcsoportjaik között van, végül pedig jelen vannak a piacon a munkaerő-kölcsönző cégek.

Ez a négy szint nagyon eltérő munkamódszereket használó, nagyon más minőségű szolgáltatást nyújtó cégeket foglal magában.

A fejvadász

A fejvadászok cégek megbízásából dolgoznak. Az adott területen már sikereket elért, tapasztalt szakembereket keresik meg, akiktől megpróbálják kipuhatolni, mennyi pénzért, esetleg milyen kihívásnak számító új feladatért lehetne kimozdítani székükből.

Fejvadász csak felsővezetőket keres, csábítással, széles körű kapcsolatrendszerrel, magas fokú garanciákkal. A cégektől kapja honoráriumát, általában titokban tevékenykedik. A fejvadászok adatbázisa zártkörű.

A klasszikus fejvadász cégek a felsővezető szakemberek felkutatásával foglalkoznak (executive search), direkt megkeresés útján. Ennél a keresésnél nem jelenik meg újsághirdetés a keresett pozícióra, hanem a megbízott tanácsadó a háttérből végigkutatja a lehetőségeket a munkaerőpiacon, és így próbálja személyesen megkeresni és "elcsábítani" a legmegfelelőbb jelölteket, akik jellemzően nem gondolkodnak váltáson. Számukra – a megbízó cég – magasabb pozíciót, érdekesebb munkakört, nagyobb felelősséget és természetesen jobb fizetést, juttatásokat ígér.

A tanácsadó piackutatót munkájában segíti a research (kutató)-részleg, amely azonosítja a keresett pozícióra szóba jöhető személyek körét.

A szürke eminenciás

Izgalmas, érdekes, ámde háttérbe húzódó feladat a fejvadászé. Munkáját szigorú diszkréció övezi, szinte egyáltalán nem hirdeti az általa nyújtott szolgáltatást. Eredményességét a visszatérő ügyfelek jelentik, akik egy-egy korábbi, jól sikerült együttműködést koronáznak meg azzal, hogy rendszeres vevői lesznek az ilyesfajta szolgáltatásra. A jó nevű fejvadász cégek büszkék ügyfélkörükre, ennek ellenére – éppen a diszkréció miatt – nem beszélhetnek konkrétumokról. Jelentős részben ugyanis olyan, szakmájukban sikeres embereket keresnek meg, akik jól érzik magukat munkahelyükön, akiket kiváló munkájuk miatt elismernek, megbecsülnek adott munkakörükben. Botrány lenne, ha kiderülne, hogy őket valamely fejvadász megkeresett egy kedvező lehetőséggel. Ezért a tanácsadók háttérben maradó, szürke eminenciásként dolgoznak, munkájuk fontos része a diszkréció.

Hogyan dolgozik egy fejvadász cég?

A megbízást az a vállalat adja, aki a munkatársat alkalmazni szeretné, vagyis ez esetben az új munkatárs keresését nem közvetlenül a megbízó vállalat végzi, hanem professzionális külső tanácsadót, fejvadász céget bíz meg a feladattal.

A megbízó cég felvázolja, hogy milyen pozícióra milyen típusú munkatársat keres, a fejvadász pedig készít egy összefoglalót, amely tartalmazza a megbízó cég bemutatását, szervezeti felépítését, a feladatkör részletes ismertetését, a felelősséget, az elvárásokat, az ideális életkort, az elvárt végzettséget, nyelvtudást és egyéb feltételeket, valamint a javadalmazás lehetőségét.

Amennyiben egy céghez első számú vezetőt keres a fejvadász, akkor többnyire egy kisebb cég első vagy második vonalbeli vezetőit veszik górcső alá. A fejvadász cégek saját adatbázisukból, valamint direkt kereséssel állítják fel azt a listát, amelyet aztán különféle feltételek, szempontok alapján megszűrnek.

A fennmaradók azok közül kerülnek ki, akik megfelelnek a megbízó elvárásainak és váltani is akarnak. Velük személyesen elbeszélgetnek a fejvadász cégnél, adott esetben különböző pszichológiai teszteket alkalmaznak, referenciákat szereznek be róluk.

Amennyiben az elbeszélgetés alapján is megfelel a pályázó, az önéletrajzát továbbküldik a megbízónak, ahol a vezető eldönti, hogy kivel és mikor szeretne találkozni. A vállalatnál való találkozások után dönt a cég a számára legjobb jelölt kiválasztásáról. Bizonyos esetekben többkörös az interjú. Az egész keresés során a tanácsadó cég folyamatosan tartja mindkét féllel a kapcsolatot, tanácsaival segít. A fennmaradt pályázókat a tanácsadó értesíti a nemleges válaszról.

Érinthetetlenségi garancia "no touch"

A magára valamit is adó fejvadász attól a cégtől nem csábít el embert, akinek korábban dolgozott. Az a cég tabu, érinthetetlen. Ez a biztosíték időnként megnehezíti a munkát.

A fejvadász jussa

A fejvadász fizetsége nem publikus adat. Egyik fél sem szívesen árulja el, mennyiért kutatta fel egy-egy cég vezető munkatársát, de a megbízó sem enged bepillantást pénzügyeibe. Annyit azonban lehet tudni, nem kis összegre szerződnek a vállalkozások a fejvadász cégekkel. Lukács Zsolt, a Telkes Tanácsadó Rt. egyik tulajdonosa szerint egy bizonyos szint fölött nem kérdés, hogy mennyi a fejvadász tiszteletdíja. Ezek nem óriási összegek - állítja. A fejvadászat nemzetközi íratlan szabályai szerint a tiszteletdíj a jelölt éves alapjövedelmének 30 százaléka, ma Magyarországon ez az összeg nem tartható.

Tény, a fejvadászat nem olcsó szolgáltatás. Egy kvalifikált közép- vagy felsővezető megkeresésének, kiválasztásának díja 1,5-2 millió forint körül van, de minden egyes megrendelés ára egyedi döntéstől függ. A Telkesnél a sikeres megoldás érdekében a jelölt jövőbeli jövedelmétől független fix árban szerződnek. Az árat ez esetben a feladat nehézsége, különlegessége, a ráfordítandó idő, energia mennyisége határozza meg. Kalkulálnak egy átlagárral közép-, illetve felsővezető-keresésre, de az egyedi összeget mindig az aktuális feladatra szabják, így történhet meg például, hogy két felsővezető-kiválasztás akár millió forintos eltérést is mutathat.

A fejvadászat egy olyan, magas hozzáadott értékkel bíró szolgáltatás, amelyért a tanácsadó garanciát vállal. Elfogadott módszer, hogy a vezetőt kereső cég csak akkor fizet a fejvadásznak a szolgáltatásért, ha a kiválasztott jelölt beválik új munkahelyén.

Aki igénybe veszi fejvadász közreműködését, tudnia kell, mit kaphat, mit várhat el a pénzéért. Az elégedett ügyfelek és kiválasztott munkatársak bizonyítják, a tiszteletdíj megéri az árát. A legtöbb esetben ugyanis a megrendelő tapasztalt, nyelvtudással, végzettséggel és egyéb emberi kvalitásokkal felruházott új munkatársat kap, aki jelentős mértékben járul hozzá a cég további sikeréhez. Behozva ezzel persze kiválasztásának költségeit is.

Interim menedzser

A menedzserkölcsönzés a fejlettebb országokban a tanácsadói piac legdinamikusabban bővülő ága. * Az interim menedzser olyan profi cégvezető, akit néhány hónapra, pontosan körülhatárolt célra és feladatra alkalmaznak. Előre meghatározott fix díjért dolgozik, nem kell számára olyan kedvezményeket nyújtani, mint a cég más dolgozójának. Az elvégzett munka, illetve a szerződésben megállapított idő után – felmondási idő, végkielégítés nélkül – elmegy. * Interim menedzser jól alkalmazható válságmenedzselésre, új üzletág irányítására, de megfelelő megoldás lehet arra az átmeneti időszaknak a kiváltására is, amíg egy cégnél nem találják meg a megfelelő állandó vezetőt.

Az internetes állásközvetítés és a fejvadászok

Az utóbbi években a számítógépek és az internet jelentős segítséget nyújtanak a vállalatok, a humánerőforrás-szakemberek számára. Megjelentek az internetes állásportálok, az önéletrajzi adatbázisok, a számítógép-, illetve internet alapú személyiségtesztek, a kompetencia alapú kiválasztást segítő tesztrendszerek, a komplex toborzásmenedzsment-rendszerek, szoftverek. Az új technológiák megjelenése alapjában változtatta meg a fejvadászok, személyzeti tanácsadók és a vállalati HR-esek munkáját.

Az önéletrajzi adatbázisokból másodpercek alatt le lehet válogatni a megadott szempontoknak megfelelő jelölteket. A HR-adminisztrációs szoftver jelentősen megkönnyíti a beérkező pályázatok kezelését, kommunikál a jelöltekkel. A fejvadászok pontos képet kaphatnak az adatbankba jelentkezők végzettségéről, nyelvtudásáról, lakhelyéről, vagy például iparáganként csoportosíthatják őket.

Felsővezetők kiválasztása - továbbra is hagyományos módszerrel

Az alsó- és középszintű állások közvetítése terén átrendezték a piacot az on-line szolgáltatások, melynek eredményeképpen csökkent a nyomtatott sajtóban megjelenő álláshirdetések aránya. A fejvadászszakmára azonban nem gyakorolt számottevő hatást az internetes állásközvetítő portálok megjelenése, hiszen a vezetők direkt megkeresése csakis személyes kontaktus útján és a diszréció szabályait maximálisan figyelembe véve történhet, erre pedig az internet és az e-mail nem igazán alkalmas csatorna. A fejvadász cégek számára az internet a gyors és hatékony információszerzésen túl a név, az ismertség növelésének eszköze lehet, ennek jele, hogyha on-line szolgáltatással nem is, de bemutatkozó weboldalakkal a legtöbb fejvadász cég már megjelent az interneten.

Fejvadászat – fejlődőben

A nemzetközi felmérések szerint világszerte növekedett a fejvadászoknak adott megbízások száma a kulcspozíciót betöltő vezetők kiválasztásával kapcsolatosan. * Magyarországon a fejvadászat mint üzletág mindössze 16 éves múltra tekint vissza. Látványos fejlődés tapasztalható a fejvadász-tanácsadó cégek elmúlt öt éve alatt, az általuk kínált szolgáltatásra pedig az elkövetkező években egyre nagyobb lesz a kereslet. Fontos feladatot kapnak majd, amikor a ma még kis-, illetve középvállalkozásoknál létre kell hozni a HR-szervezeteket. Amikor meg kell találni ezekhez a cégekhez az első személyzeti menedzsert vagy a humánpolitikai igazgatót. Idővel a prosperáló középvállalkozásoknál is elengedhetetlenek lesznek azok a HR-rendszerek, amelyek a nagyvállalatoknál már régen rendelkezésre állnak. Előbb-utóbb felismerik a kis- és közepes vállalkozást vezető cégvezetők, hogy kinőtték a kezdeti struktúrát, mindent már nem tarthatnak egy kézben. Náluk is szükség lesz megfelelő, a vállalkozást előbbre vivő képzési rendszerre, jövedelempolitikára, motiváció- és karriermenedzsment-rendszerre, mindazokra az eszközökre, amelyek nélkül egy cég már nem működhet. * Ennek a felismerésnek a birtokában fordulnak majd egyre többen a fejvadász által nyújtott szolgáltatásokhoz

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2006. április 1.) vegye figyelembe!