Kis- és középvállalkozások támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 86. számában (2005. június 1.)
Tematikus összeállításunkban a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) által a kis- és középvállalkozások részére működtetett pályázati rendszert mutatjuk be úgy, hogy a pályázati lehetőségek mellett a támogatásokhoz kapcsolódó lebonyolítási és döntéshozatali háttér is megismerhető legyen. Az itt vázolt lehetőségek között olyan konstrukciók is szerepelnek, melyeket a GKM csak a közeljövőben tervez meghirdetni. E pályázatok esetében a végleges feltételek eltérhetnek az itt szereplő tervezettől. A részletes pályázati feltételek és a teljes dokumentáció a GKM honlapján, a www.gkm.hu címen elérhető.

Hazánk uniós csatlakozásával a kis- és középvállalkozások számára új támogatási lehetőségek nyíltak meg. A korábbi hazai pályázati rendszert kiegészítik az unió Strukturális Alapjainak forrásai is, így bővítve az elérhető konstrukciók körét.

Ha egy vállalkozásnak olyan fejlesztési elképzelései vannak, melyek illeszkednek a kormányzati fejlesztéspolitikai célokhoz, lehetősége nyílik a támogatások elnyerésére. Tekintettel arra, hogy a pályázatokon általában 35-50 százalékos mértékű vissza nem térítendő támogatáshoz lehet jutni, ezért a projekt költségeinek és kockázatának ilyen jelentős mértékű csökkentésével komoly versenyelőnyhöz juthat a sikeresen pályázó vállalkozás.

A kis- és középvállalkozások fejlesztését segítő pályázati konstrukciók

Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai háttere fejlesztésének támogatása

A támogatás célja

A pályázat célja a fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak, illetve versenyképességének javítása, technológiai, infrastrukturális korszerűsítése, innovatív képességük növelése.

A támogatás forrása

A támogatásra 2005-ben rendelkezésre álló forrás 6,8 milliárd forint. Ez az összeg várhatóan 700-750 darab pályázat támogatását teszi lehetővé.

Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 35 százaléka, amely minimum 1 millió forint, de maximum 25 millió forint lehet. Ezen belül az ingatlanépítés, -bővítés költségeire nyújtott támogatás nem haladhatja meg sem a 15 millió forintot, sem az építési költségek 35 százalékát. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25 százalékát kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott (beleértve a támogatott hitelkonstrukciókat is) támogatás nem számítható be.

Támogatható fejlesztések

A pályázat keretében a technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruházások támogathatók. Elszámolható költségek között az alábbiak szerepelnek:

– műszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy

– termeléshez/kereskedelemhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó ingatlan építése, bővítése (150 m2 alatti kereskedelmi helyiségek esetén fejlesztés és korszerűsítés is) és/vagy

– gyártási licenc, know-how vásárlása.

Támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális javak beszerzéséhez, vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartó beruházás nem finanszírozható.

Támogatásban nem részesíthető beruházások

Nem igényelhető támogatás:

– mezőgazdasági fejlesztéshez,

– ingatlankorszerűsítéshez, -felújításhoz (kivéve a 150 m2 alatti kereskedelmi helyiségek),

– kis értékű (50 ezer forint értékhatár alatti) tárgyi eszköz beszerzéséhez,

– informatikai fejlesztésekhez,

– gépjármű beszerzéséhez,

– irodabútor/berendezés vásárlásához,

– kereskedelmi szálláshely fejlesztéséhez és a hozzá kapcsolódó gép, berendezés, felszerelés beszerzéséhez,

– irodaépítés költségeihez,

– fodrászat, szépségápolás (TEÁOR: 93.02), fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR: 93.04), máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás (TEÁOR: 93.05) fejlesztéséhez,

– saját előállítású gépekhez, vagy saját kivitelezésű építéshez.

A pályázat benyújtásának feltételei

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházásra nem lehet igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – pályázó által igazolható – postai feladásának dátuma számít. A beruházást legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia.

A beszerezni kívánt gépeknek, berendezéseknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. A gépeknek, berendezéseknek CE jelöléssel és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

Gép, berendezés beszerzése esetén támogatás kizárólag új gép, vagy olyan használt gép vásárlásához vehető igénybe, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt gép 3 évnél nem idősebb. Használt gép, berendezés beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell a gép, berendezés eredetéről, valamint arról a tényről, hogy a gép, berendezés beszerzéséhez nem vett igénybe a projektet megelőzően hazai vagy európai uniós támogatást. A használt gép, berendezés ára nem haladhatja meg annak piaci értékét, valamint egy hasonló új gép, berendezés áránál alacsonyabbnak kell lennie.

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. Amennyiben a támogatandó projekt franchise-hálózathoz kapcsolódik, csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha a franchise-rendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozás. A pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthető franchise-rendszergazdának.

Gépbeszerzés feltételei

A gépbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a vállalkozás zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja a gépet beszerezni, a beruházás megvalósítását két éven belül, a pályázó vállalkozás tulajdonjogszerzésével be kell fejezni. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő öszszeg tőkerésze után igényelhető.

Az elbírálás szempontjai

A pályázat a GKM által működött kis- és középvállalkozói konstrukciók közül a legnagyobb népszerűségnek örvend. Így, bár erre a célra áll rendelkezésre a legnagyobb forrás, a beérkezett pályázatok forrásigénye várhatóan többszörösen meghaladja majd a pénzügyi keretet. A pályázóknak ezért jelentős versenyre kell számítaniuk, hiszen a támogatónak lehetősége van arra, hogy vállalkozásfejlesztési forrásokat csak a kiemelkedően jó projektek számára biztosítsa. Érdemes ezért csak olyan pályázatot benyújtani, ahol az elbírálási szempontok közül a legtöbb esetben magas pontszámra számíthat a vállalkozás.

A beérkezett pályázatokat az alábbi szempontok szerint bírálják el:

– kapcsolódás a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritásának céljaihoz,

– költségvetés realitása, takarékossága,

– a projektkoncepció kidolgozottsága,

– az üzleti terv realitása,

– a vállalkozás működésének időtartama,

– a pályázó gazdálkodása,

– munkahelyteremtés,

– új termék/szolgáltatás bevezetése,

– új technológia alkalmazása,

– környezeti fenntarthatóság,

– esélyegyenlőség érvényesülése,

– iparjogvédelmi oltalom alatt álló termék/eljárás bevezetése,

– projekt ipari park területén történő megvalósítása.

Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsmentrendszerek és -technikák támogatása

A támogatás célja

A pályázat célja az Európai Unió szabványainak való megfelelés érdekében a minőségtudatos vállalatirányítás megvalósítása, minőségi menedzsment kialakítása, a minőségi és környezetközpontú szemlélet erősítése, valamint a vállalkozások versenyképességének javítása. Ennek érdekében a pályázat támogatja a minőség- és környezetirányítási, a HACCP, az autóipari beszállítói követelménynek megfelelő, a NATO beszállítói követelménynek megfelelő irányítási rendszerek, az információvédelmi irányítási rendszerek, illetve az élelmiszer-biztonsági rendszerszabványok bevezetését és tanúsíttatását.

A támogatás forrása

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke 2005-ben 2,3 milliárd forint. Ez az összeg várhatóan 1700-1800 darab pályázat támogatását teszi lehetővé.

Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 50 százaléka, illetve a vállalkozás létszámától, valamint a bevezetésre kerülő rendszerektől függően a következő:

1-9 főlegfeljebb 800 ezer forint,

10-49 főlegfeljebb 1000 ezer forint,

50-99 főlegfeljebb 1200 ezer forint,

100-249 főlegfeljebb 1400 ezer forint.

A fenti támogatási összegek integrált irányítási rendszerek (pl.: ISO 9001:2000 és ISO 14001:1996, vagy ISO 9001 és AQAP 2110 stb. együttes, egyidejű bevezetése) kialakítása esetén 100 százalékkal növelhetők. Amennyiben nem új rendszer bevezetésére, hanem már meglévő, működő irányítási rendszerek megújítására kérik, a vállalkozás létszámától függően, a fenti támogatási összegek 50 százaléka nyerhető el. A HACCP-rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás esetén az elnyerhető támogatás, a vállalkozás létszámától függetlenül, max. 800 ezer forint.

Támogatható célok

A pályázat keretében a minőségbiztosítási, környezet-, egyéb irányítási rendszerek bevezettetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódó tevékenységek, valamint a HACCP-rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás költségei támogathatók. Az elszámolható költségek között az alábbiak szerepelnek:

– ISO 9001 minőségirányítási rendszer;

– ISO 14001 környezetirányítási rendszer;

– ISO/TS 16949; QS 9000; VDA6 autóipari beszállítói követelménynek megfelelő minőségirányítási rendszer;

– AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelménynek megfelelő minőségirányítási rendszer;

– ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó minőségirányítási rendszer;

– BS 7799-2/ISO 17799 információvédelmi irányítási rendszer;

– élelmiszer-biztonsági rendszerszabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000),

– EMAS környezetirányítási rendszer bevezetése tanúsíttatásának költségei;

– ISO/IEC 17025 szerinti rendszerek akkreditálásnak költségei;

– HACCP-rendszer bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás költsége.

A támogatás odaítélésének feltételei

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – pályázó által igazolható – postai feladásának dátuma számít. A projektet legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia.

Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. Ugyanazon típusú irányítási rendszer bevezetésének és tanúsíttatásának támogatására háromévente egy pályázat nyújtható be. A pályázó vállalja, hogy a támogatott irányítási rendszert a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított 2 éven belül bevezeti és tanúsíttatja, és további legalább 3 évig működteti.

Támogatásban nem részesíthető pályázatok

Nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági, illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az importáruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében.

Az elbírálás szempontjai

A GKM célja a pályázat meghirdetésével az, hogy a hazai vállalkozói kultúra fejlesztésével minél szélesebb körben alkalmazzanak a magyar kis- és középvállalkozások minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszereket. Ilyen céllal a GKM már évek óta biztosít pályázati támogatásokat, ezért egy jól kiszámítható, viszonylag egyszerű támogatási lehetőségről van szó, melyet könnyen igénybe lehet venni.

A beérkezett pályázatokat az alábbi szempontok szerint bírálják el:

– kapcsolódás a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritásának céljaihoz,

– költségvetés realitása, takarékossága,

– a projektkoncepció kidolgozottsága,

– a projektvégrehajtás ütemezésének realitása,

– a vállalkozás működésének időtartama,

– a pályázó gazdálkodása,

– környezetvédelmi fenntarthatóság,

– esélyegyenlőség érvényesülése.

Kis- és középvállalkozások részére emelt szintű, szakmaspecifikus tanácsadás igénybevételének támogatása

A támogatás célja

A pályázat célja a vállalkozások sikeres működéséhez és a továbblépéshez szükséges üzleti tanácsadói szolgáltatások igénybevételének elterjesztése, ezáltal a mikro-, kis- és középvállalkozások hatékonyságának növelése, túlélési, illetve növekedési esélyeinek javítása.

A támogatás forrása

A támogatásra 2005-ben 1,7 milliárd forint áll rendelkezésre, amely akár 1600-1700 darab pályázat támogatását is lehetővé teszi.

Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás a tanácsadás elszámolható összköltségének legfeljebb 50 százaléka, illetve a vállalkozás létszámától függően a következő:

– 0-4 főlegfeljebb 400 ezer forint,

– 5-9 főlegfeljebb 800 ezer forint,

– 10-49 főlegfeljebb 1200 ezer forint,

– 50-249 fő legfeljebb 2000 ezer forint.

Támogatható tevékenység

A pályázat keretében kizárólag a tanácsadói díjak költségei támogathatók. A támogatást az alábbi területekhez kapcsolódóan lehet igénybe venni:

– a vállalkozások fejlődése érdekében belföldi, valamint külföldi (EU-s) pénzügyi forráslehetőségek, támogatási konstrukciók feltérképezése, gyűjtése, feldolgozása és terjesztése a kkv-k felé (forráskombináció-tervezés a finanszírozáshoz),

– az uniós csatlakozás gazdasági vonatkozásai, európai vállalkozásfejlesztési lehetőségek, EU-s követelményekre való felkészítés,

– cég- és részstratégiák alkotása, fejlesztési és üzleti tervek készítése,

– piac és versenyhelyzet elemzése (bel- és külföldi célpiacokon),

– menedzsment, marketing-tanácsadás,

– termékfejlesztési tanácsadás,

– stratégiai vállalkozásvezetési és marketingkoncepció kidolgozása,

– tervezési, vezetési és ellenőrzési eszköztár kidolgozása és megvalósítása,

– piackutatás (bel- és külföldi célpiacokon),

– bel- és külföldi értékesítési csatornák kiépítésével kapcsolatos értékesítési, marketing- és üzletfejlesztési tanácsadás,

– üzleti auditok elvégzése,

– üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése,

– TQM bevezetése,

– e-kereskedelem fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás,

– vállalaton belüli minőségtudatos szemléletre, minőségfejlesztésre irányuló tanácsadás,

– vállalkozás humánerő-fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.

Támogatható tanácsadók

A támogatás olyan üzleti tanácsadói szolgáltatásokhoz igényelhető, amely szolgáltatásokat a következő feltételeknek megfelelő belföldi székhelyű tanácsadók nyújtják:

– a tanácsadó gazdasági társaságként (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat), közhasznú társaságként, szövetkezetként, egyéni vállalkozóként vagy nonprofit szervezetként (alapítványok, kamarák, civil szervezetek, érdekképviseletek, szövetségek, egyesületek stb.) működik, illetve

– a tanácsadó legalább két éve működik, és az üzleti tanácsadásból származó árbevétele meghaladja az éves árbevétel 10 százalékát, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik, és a mikro- vagy kisvállalkozások széles köre számára képes magas színvonalú üzleti tanácsadói szolgáltatást nyújtani.

Összeférhetetlenség

Amennyiben a pályázó valamely nonprofit szervezettől veszi igénybe a tanácsadást, nyilatkoznia kell, hogy nem áll semmiféle tagsági viszonyban az adott szervezettel vagy annak tulajdonosával.

Nem támogatható célok

A tanácsadási tevékenység támogatása nem terjedhet ki:

– a vállalkozás alaptevékenységéhez tartozó tanácsadásra,

– pályázatfigyelési tevékenységre,

– adótanácsadásra,

– könyvelésre,

– alkalmazottak képzésére, oktatására.

A pályázat elbírásának szempontjai

A pályázattal a GKM célja a hazai vállalkozói kultúra fejlesztése úgy, hogy olyan üzleti (menedzsment) tanácsadói szolgáltatások igénybevételére ösztönözze a magyar kis- és középvállalkozásokat, amely szolgáltatásokkal a fejlettebb gazdaságokban működő konkurenseik, illetve a nagyvállalatok már jelentős számban élnek versenyképességük javítása érdekében. Tekintettel az uniós forrásokra, várhatóan valamennyi megfelelő pályázat támogatására lehetőség lesz az idén.

A beérkezett pályázatokat az alábbi szempontok szerint bírálják el:

– kapcsolódás a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritásának céljaihoz,

– a költségvetés realitása, takarékossága,

– projektkoncepció kidolgozottsága,

– a tanácsadó értékelése,

– a vállalkozás működésének időtartama,

– a pályázó gazdálkodása,

– környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülése,

– esélyegyenlőség érvényesülése.

A projektet legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a tanácsadási szolgáltatásnak a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia.

Kis- és középvállalkozások közötti együttműködés szervezésének támogatása

A támogatás célja

A pályázat célja a területileg koncentrált, ágazatilag vagy szakmailag szerveződött vállalati együttműködések kialakításának, szervezésének, illetve az együttműködő vállalkozások által megvalósítandó projektek kidolgozásának, nyomon követésének ösztönzése a kis- és középvállalkozások közötti összefogásban rejlő előnyök kihasználása érdekében.

A támogatás forrása

A támogatásra rendelkezésre álló forrás 900 millió forint, a támogatott pályázatok várható száma 300-320 darab.

A támogatás alanyai

A támogatásért pályázhatnak a magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő

– alapítványok,

– közalapítványok,

– közhasznú társaságok,

– egyesületek, vállalkozói érdek-képviseleti szervezetek, szövetségek, illetve

– az olyan gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat), szövetkezetek, egyéni vállalkozók, amelyek kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 50 százaléka lehet, illetve alapítványok, közalapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek, vállalkozói érdek-képviseleti szervezetek, szövetségek esetében a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 80 százaléka.

Támogatás hálózat kialakítására

A hálózat kialakítására, szervezésére, mentoringtevékenységre maximum 4 millió forint nyerhető el, a hálózatban részt vevő vállalkozások számától függően:

– 3-5 tag esetén 2 millió forint,

– 6 vagy több tag esetén 4 millió forint.

Együttműködő vállalkozások támogatása

Az együttműködő mikro-, kis- és középvállalkozások által megvalósítandó projekt kidolgozására, nyomon követésére maximum 1 millió forint nyerhető el, a beruházás nagyságától függően:

– 40-60 millió forint közötti értékű beruházás esetén 500 ezer forint,

– legalább 60 millió forint értékű beruházás esetén 1 millió forint.

A pályázat keretében a tanácsadói díjak, az utazási költségek, valamint a projekt kapcsán felmerült anyag jellegű ráfordítások és személyi jellegű ráfordítások támogathatók.

Pályázati célok

A vállalkozások közötti együttműködés az alábbi célokat kell, hogy szolgálja:

– a vállalkozások által külön előállított termékeknél magasabb feldolgozottsági szintű termék előállítása, vagy a külön nyújtott szolgáltatásoknál komplexebb, magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása, és/vagy

– a vállalkozások piacon való megjelenésének, arculatának, kínálatának összehangolása vagy közös fellépése, és/vagy

– a kapacitások megosztása, a méretgazdaságosságból eredő előnyök kihasználása, vagy nagy volumenű megrendelések együttes teljesítése.

A hálózat keretében a tagok az alábbi tevékenységek közül legalább kettőt együttműködve kell, hogy végezzenek:

– beszerzés,

– közös termelési vagy szolgáltatási tevékenység,

– értékesítés,

– közös arculat kialakítása,

– logisztika,

– termelési tevékenység irányítása, szolgáltatásnyújtás szervezése,

– nyilvántartás és adminisztráció.

A hálózatnak legalább három mikro-, kis- vagy középvállalkozói taggal kell rendelkeznie. A hálózati tagoknak írásbeli megállapodással kell rendelkezniük a vállalkozások közötti együttműködésre és a támogatandó projekt megvalósítására és közös üzemeltetésére vonatkozóan. Hálózat tagjaiként csak olyan vállalkozások vehetők figyelembe, amelyek egymástól független tulajdonosi körrel rendelkeznek, a partner és kapcsolódó vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek. Nem támogatható az olyan együttműködések kialakítására vagy fejlesztésére irányuló projekt, amelyben a vállalkozások kizárólag egyszerű vevő-szállító vagy bérbevevő-bérbeadó viszonyban állnak, vagy a vállalkozások termékeinek vagy szolgáltatásainak nincs közös vevői célcsoportja.

A leendő hálózat tagja nem lehet szervezőként ezen pályázat kedvezményezettje. A hálózat szervezője a kiírás keretében egy évben maximum három pályázatot nyújthat be. A projektet legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő két hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia. A hálózat szervezőjének a hálózat kialakítása után annak működését minimum két évig figyelemmel kell kísérni, és folyamatosan tanácsokkal kell segítenie az együttműködésben részt vevőket.

A közös beruházás szervező általi elkészítéséhez csak akkor igényelhető támogatás, ha a teljes fejlesztés nettó összköltsége eléri a 40 millió forintot. A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – pályázó által igazolható – postai feladásának dátuma számít.

A pályázatot benyújtó szervező

A pályázattal a GKM a vállalkozások közötti együttműködések elősegítése érdekében a független tulajdonosi körrel rendelkező kis- és középvállalkozások által alkotott hálózatok megszervezését támogatja. A pályázatot ebben az esetben nem az együttműködésben részt vevő vállalkozások, hanem a szervező nyújthatja be.

Hálózatszervezők feladatai

A szervező feladatai azonban nem érnek véget a hálózat megszervezésével, illetve a közös fejlesztési projekt megvalósításával, a szervezőnek kell "mentorként" tanácsokkal segíteni az együttműködés fennmaradását, illetve a beruházás közös üzemeltetését. Amennyiben az együttműködés nem marad fenn a megfelelő módon, a tanácsadónak a támogatás visszafizetésével is számolnia kell.

A pályázat elbírálásának szempontjai

A beérkezett pályázatokat az alábbi szempontok szerint bírálják el:

– kapcsolódás a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritásának céljaihoz,

– költségvetés realitása, takarékossága,

– a projektkoncepció kidolgozottsága,

– a projektvégrehajtás ütemezésének realitása,

– az együttműködés mértéke,

– az együttműködés kiterjedése új tevékenységi területre,

– a résztvevők számának növekedése,

– a szervező hálózatszervezésben szerzett tapasztalata,

– a pályázó szervezet szakmai felkészültsége,

– környezeti fenntarthatóság érvényesülése,

– esélyegyenlőség érvényesülése.

Együttműködő vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása

Ezt a támogatást még nem írták ki. AGazdasági és Közlekedési Minisztérium 2004-ben már működtetett ilyen pályázatot, illetve idén is tervezi a meghirdetését. A pályázati konstrukció megjelenése a közeljövőben várható, azonban a meghirdetett pályázati feltételek eltérhetnek azt itt szereplő tervezettől.

A pályázat célja

A pályázat célja a kis- és középvállalkozások közötti olyan együttműködések (pl.: franchise, kisvállalkozói társaságok, beszerzési társaságok) ösztönzése, elősegítése, amelyek meghatározott termékek előállítási (szolgáltatások nyújtása), beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezőbbé tételére irányulnak.

A pályázat forrása

A támogatásra 2005-ben legfeljebb 5,846 milliárd forint áll rendelkezésre, így a támogatott pályázatok várható száma 90-100 darab lesz.

Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 50 százaléka lehet, de maximum:

– 3-5 hálózati tag esetén hálózatonként 40 millió forint, ezen belül az ingatlanépítés, -bővítés, -fejlesztés költségeire nyújtott támogatás nem haladhatja meg sem a 25 millió forintot, sem az építési, bővítési, fejlesztési költségek 50 százalékát,

– 6 vagy annál több hálózati tag esetén hálózatonként 60 millió forint, ezen belül az ingatlanépítés, -bővítés, -fejlesztés költségeire nyújtott támogatás nem haladhatja meg sem a 35 millió forintot, sem az építési, bővítési, fejlesztési költségek 50 százalékát.

Támogatás közös arculat kialakítására

A fenti támogatási összegből legfeljebb 5-5 millió forint támogatás igényelhető az együttműködő vállalkozások közös arculatának (logó, marketing) kidolgozására, megjelenítésére, illetve az informatikai fejlesztésre, amely nem haladhatja meg a közös arculatra, illetve az informatikai fejlesztésre vonatkozó költségek 50 százalékát.

A pályázó saját forrása

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25 százalékát kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. A projektben részt vevő hálózati tagok a saját forrást együttesen is igazolhatják.

Támogatási célok

A pályázat keretében az együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, fejlesztése támogatható. A támogatást kizárólag az alábbi területekhez kapcsolódóan lehet igénybe venni:

– műszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy

– termeléshez/kereskedelemhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó ingatlan építése, bővítése, fejlesztése és/vagy

– gyártási licenc, know-how vásárlása és/vagy

– közös arculat (logó, marketing) kidolgozása és megjelenítése és/vagy

– informatikai fejlesztés.

Pályázati feltételek

Támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, immateriális javak beszerzéséhez, vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartó beruházás nem finanszírozható. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.

A beszerezni kívánt gépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelvek, illetve az azokkal harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. A gépeknek, berendezéseknek CE jelöléssel és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

Nem támogatott célok

Nem adható támogatás

– mezőgazdasági fejlesztéshez,

– ingatlanfelújításhoz,

– kis értékű (50 ezer forint értékhatár alatti) tárgyi eszköz beszerzéséhez,

– gépjármű beszerzéséhez,

– irodabútor/berendezés vásárlásához,

– kereskedelmi szálláshely fejlesztéséhez és a hozzá kapcsolódó gép, berendezés, felszerelés beszerzéséhez,

– irodaépítés költségeihez,

– fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 93.02), fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 93.04), máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás (TEÁOR 93.05) fejlesztéséhez,

– saját előállítású gépekhez, vagy saját kivitelezésű építéshez,

– használt gép vásárlására.

Informatikai fejlesztésre 5 millió forint

Amennyiben a pályázat informatikai fejlesztést is tartalmaz, erre a célra maximum 5 millió forint támogatás adható. Kizárólag hardverfejlesztésre nem nyerhető támogatás, informatikai fejlesztés esetén a projektnek az együttműködést elősegítő szoftvert és a betanítás esetleges költségeit is tartalmaznia kell.

A beruházás kötelező megvalósítása

A beruházást legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia. A gépbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a vállalkozás zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja a gépet beszerezni, a beruházás megvalósítását két éven belül, a pályázó vállalkozás tulajdonjogszerzésével be kell fejezni. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető.

A vállalkozások együttműködésének célja

A vállalkozások közötti együttműködés az alábbi célokat kell, hogy szolgálja:

– a vállalkozások által külön előállított termékeknél magasabb feldolgozottsági szintű termék előállítása, vagy a külön nyújtott szolgáltatásoknál komplexebb, magasabb színvonalú szolgáltatás nyújtása és/vagy

– a vállalkozások piacon való megjelenésének, arculatának, kínálatának összehangolása vagy közös fellépése és/vagy

– a kapacitások megosztása, a méretgazdaságosságból eredő előnyök kihasználása vagy nagy volumenű megrendelések együttes teljesítése.

Nem támogatható az olyan együttműködések kialakítása vagy fejlesztése, amelyben a vállalkozások kizárólag egyszerű vevő-szállító vagy bérbevevő-bérbeadó viszonyban állnak, vagy a vállalkozások termékeinek vagy szolgáltatásainak nincs közös vevői célcsoportja.

A hálózat minimális taglétszáma

A hálózatnak legalább három mikro-, kis- vagy középvállalkozói taggal kell rendelkeznie. A hálózati tagok számítása során egy vállalkozásként veszik figyelembe a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. §-ában meghatározott kapcsolódó vállalkozásokat és partnervállalkozásokat. A hálózati tagok által a projekt közös megvalósítására és működtetésére létrehozott projektcéget a hálózati tagok számának meghatározása során nem veszik figyelembe. A hálózati tagok együttműködhetnek más vállalkozásokkal vagy egyéb szervezetekkel is, azonban a támogatandó projekt megvalósítói, működtetői és haszonélvezői kizárólag a benyújtott pályázatban szereplő mikro-, kis- és középvállalkozói hálózat tagjai lehetnek.

A hálózati tagok együttműködése

A hálózati tagoknak írásbeli megállapodással kell rendelkezniük a vállalkozások közötti együttműködésre és a támogatandó projekt megvalósítására és közös üzemeltetésére vonatkozóan. A hálózat keretében a tagok az alábbi tevékenységek közül legalább kettőt együttműködve kell, hogy végezzenek:

– beszerzés,

– közös termelési vagy szolgáltatási tevékenység,

– értékesítés,

– közös arculat kialakítása,

– logisztika,

-termelési tevékenység irányítása, szolgáltatásnyújtás szervezése,

– nyilvántartás és adminisztráció.

A támogatandó bővülő hálózat

A támogatandó projekt irányulhat arra, hogy egy meglévő vállalkozói hálózat új hálózati egységekkel bővüljön ki. Ebben az esetben a támogatást kizárólag olyan vállalkozások üzlethelyiségeinek és telephelyeinek a hálózati együttműködéshez szükséges fejlesztéseire lehet igényelni, amelyek korábban nem voltak tagjai a hálózatnak, és a hálózat régi tagjaival nincsenek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. §-ában meghatározott kapcsolódó vállalkozási vagy partnervállalkozási viszonyban. Ebben az esetben a hálózati tagok számítása során kizárólag az új hálózati egységeket működtető új hálózati tagokat kell figyelembe venni.

Franchise-hálózat támogatása

Amennyiben a támogatandó projekt franchise-hálózathoz kapcsolódik, csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha a franchise-rendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozás. A pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthető franchise-rendszergazdának.

A pályázat benyújtása, közös megvalósítás

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – a pályázó által igazolható – postai feladásának dátuma számít. A projekt közös megvalósítására és üzemeltetésére a hálózati tagok közös gazdasági társaságot vagy szövetkezetet (projektcég) hozhatnak létre. Az ilyen projektcég tulajdonosai kizárólag a hálózat tagjai lehetnek.

A pályázati feltételek teljesítése

A pályázatot a hálózat valamely tagja vagy a közös projektcég nyújthatja be. A pályázattal kapcsolatos koordináció a pályázatot benyújtó vállalkozás feladata. A pályázathoz kapcsolódó alábbi feladatokat a pályázatot benyújtó vállalkozás koordinálása mellett a hálózat tagjai, illetve a projektcég együttesen is teljesíthetik:

– saját forrás igazolása,

– a pályázathoz kapcsolódó biztosítékok nyújtása,

– a beszerzések teljesítése, a projekt megvalósítása,

– a hálózati tagok bankszámlájának megadása a támogatások fogadására,

– a pályázathoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítése (működtetési kötelezettség, munkahelyteremtés stb.).

A pályázat elnyerésével együtt járó feladatok

A támogatásból megvalósított beruházást kizárólag a pályázatban bemutatott, a hálózati tagok által közösen végzett tevékenységek folytatására lehet használni. A megvalósított beruházást a hálózati tagoknak közösen kell üzemeltetniük, és együttesen kell részesülniük a fejlesztés hasznából. A hálózatnak minimum 5 évig legalább a pályázatban bemutatott színvonalon kell fennmaradnia a támogatás utolsó részletének folyósítását követően. A projekt működtetése során a hálózatban részt vevő vállalkozások és az együttműködési területek száma nem csökkenhet a pályázatban megadotthoz képest. A pályázónak és a hálózati tagoknak vállalniuk kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelőkapacitásokat, szolgáltatásokat az üzembe helyezéstől legalább 5 évig folyamatosan fenntartják és működtetik.

Pályázati ösztönző

A támogatás meghirdetésével a GKM célja az egymástól független kis- és középvállalkozások közötti együttműködések ösztönzése. Ennek megfelelően csak olyan projektek nyerhetnek el támogatást, melyekben a vállalkozások között érdemi együttműködés jön létre a fejlesztés megvalósítását követően. Ezért a támogatandó projekt valamennyi részt vevő vállalkozásnak látható előnyöket kell, hogy eredményezzen. Fontos szempont továbbá, hogy a projekt az egymást független tulajdonosi körrel rendelkező vállalkozások együttműködését kell hogy szolgálja, ezért pl.: egy vállalkozás saját tulajdonú bolthálózatának fejlesztése nem támogatható.

A pályázat a kizárólag kis- és középvállalkozások számára meghirdetett konstrukciók közül a legnagyobb öszszegű támogatás elnyerését teszi lehetővé. Tekintettel azonban a vállalkozásfejlesztési cél viszonylag komplex jellegére, a rendelkezésre álló keretek várhatóan elegendő forrást biztosítanak valamennyi szakmailag megfelelő projekt számára.

A pályázat elbírálásának szempontjai

A beérkezett pályázatokat az alábbi szempontok szerint bírálják el:

– kapcsolódás a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Kis- és középvállalkozások fejlesztése prioritásának céljaihoz,

– a projekt költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra,

– a projektkoncepció kidolgozottsága,

– a fejlesztésből részesülő hálózati egységek aránya, az összes hálózati egységhez képest,

– a hálózat működése,

– az együttműködés mértéke,

– a hálózatban részt vevő vállalkozások száma,

– a hálózatban részt vevő hálózati egységek száma,

– munkahelyteremtés,

– környezeti fenntarthatóság,

– esélyegyenlőség érvényesülése,

– iparjogvédelmi oltalom alatt álló termék/eljárás bevezetése,

– a projekt ipari park területén történő megvalósítása.

A hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatása

A támogatás célja

A pályázat célja a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatása, különös tekintettel gépek, berendezések és haszongépjárművek beszerzése, a már működő vállalkozások tekintetében.

A pályázattal a GKM célja a roma vállalkozók, illetve a romákat foglalkoztató vállalkozások munkahelyteremtő fejlesztéseinek ösztönzése a romák társadalmi-gazdasági integrációja érdekében. A pályázat az európai uniós társfinanszírozással működtetett beruházásokat segítő pályázatokhoz képest egyszerűbb adminisztrációt és rugalmasabb feltételeket tartalmaz, azonban az elnyerhető támogatások összege is alacsonyabb.

A támogatás forrása

A támogatásra rendelkezésre álló forrás 200 millió forint, a nyertes pályázatok várható száma 70-80 darab.

Az elnyerhető támogatás mértéke

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás a projekt elszámolható költségének 65 százaléka, de maximum 3 millió forint. A pályázat keretében a technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruházások támogathatók.

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek között az alábbiak szerepelnek:

– műszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy

– ingatlan építése, bővítése, fejlesztése és/vagy

– haszongépjárművek vásárlása és/vagy

– informatikai fejlesztés és/vagy

– irodabútor/berendezés vásárlása.

A haszongépjárművet kizárólag a pályázó saját vállalkozási tevékenységének kiszolgálása céljából történő munkaerő, eszköz, alapanyag, készáru szállítására, valamint taxis személyszállításra lehet hasznosítani. Más cégek részére történő bérfuvarozási tevékenység (TEÁOR 60.2) fejlesztése nem támogatható, a taxis személyszállítás (TEÁOR 60.22) kivételével.

A támogatás feltételei

A pályázónak rendelkeznie kell a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat és/vagy más országos, a roma közösség érdekképviseletét ellátó társadalmi szervezet ajánlásával.

A támogatásban részesített fejlesztés a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja. Támogatás csak új telephely létesítéséhez vagy meglévő telephely bővítéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez, vagy a termékben, a szolgáltatásban vagy a termelési, szolgáltatási folyamatban alapvető változást hozó tevékenység megkezdéséhez (ésszerűsítés, diverzifikálás vagy korszerűsítés útján) nyújtható, így szinten tartó beruházás nem finanszírozható.

Gépbeszerzés esetén támogatás kizárólag új gép, vagy olyan használt gép vásárlásához vehető igénybe, amely esetén a pályázó igazolni tudja, hogy a használt gép 6 évnél nem idősebb. Haszongépjármű beszerzése esetén a beszerezni kívánt gépjármű 4 évesnél nem lehet idősebb. Használt gép beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell a gép eredetéről, valamint arról a tényről, hogy a gép a projektet megelőzően nem került beszerzésre hazai vagy európai uniós támogatás igénybevételével. A használt gép ára nem haladhatja meg a piaci értékét, valamint egy hasonló új gép áránál alacsonyabbnak kell lennie. A használt gépnek a működéshez szükséges műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak.

A támogatott fejlesztés kizárólag olyan ingatlanon valósítható meg, ahol biztosítható a rendeletben előírt (a projekt befejezésétől számított legalább 5 évig tartó) fenntartási, működtetési idő. Az ingatlannak per- és igénymentesnek kell lennie, illetve bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás legalább fenti ideig való üzemeltetési lehetőségét.

A beruházást legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 2 hónapon belül meg kell kezdeni, és a fejlesztésnek a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia. A pályázónak a támogatott beruházással létrehozott termelőkapacitásokat, szolgáltatásokat a támogatási szerződésben rögzített üzembe helyezési (befejezési) időponttól számítva legalább 5 évig folyamatosan fenn kell tartania, és működtetnie kell.

Nem támogatható célok

Nem adható fejlesztési támogatás mezőgazdasági fejlesztéshez és saját előállítású gépekhez, vagy saját kivitelezésű építéshez.

A pályázat elbírálásának szempontjai

A pályázati anyag beérkezését követően a lebonyolítást végző közreműködő szervezet megvizsgálja, hogy a pályázat megfelel-e a benyújtás, a jogosultság és a teljesség formai megfelelőség feltételeinek. A pályázatok elbírálása a pályázati követelményeknek való megfelelés alapján történik. Ha a pályázat minden feltételnek megfelel, akkor támogatásban részesülhet. A pályázatok elbírálása a befogadás sorrendjében történik.

A háziorvosi működtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítő kamattámogatás

Ezt a felhívást a gazdasági tárca még nem írta ki. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2004-ben már működtetett ilyen pályázatot, illetve idén is tervezi a meghirdetését. A pályázati konstrukció megjelenése a közeljövőben várható, azonban a meghirdetett pályázati feltételek eltérhetnek azt itt szereplő tervezettől.

A pályázat célja

A pályázat célja az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésének támogatásával az egészségügyi reform és a humánszolgáltatást végző kisvállalkozások fejlődésének előmozdítása. A 2005. évi rendelkezésre álló forrás 20 millió forint. A támogatott pályázatok várható száma 15-20 darab.

A pályázók lehetséges köre

Pályázhatnak a magyarországi

– háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi (a továbbiakban háziorvosi) tevékenységet folytató, ÁNTSZ-engedéllyel rendelkező magánszemélyek (magyar állampolgárságú természetes személyek),

– valamint azon gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közös vállalat), szövetkezetek és egyéni vállalkozók, amelyek kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.

A kamattámogatás mértéke

Az elnyerhető kamattámogatás mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat százalékában kifejezve:

– az 1. évben 70 százalék,

– a 2. évben 60 százalék,

– a 3. évben 50 százalék,

– a 4. évben 40 százalék,

– az 5. évben 40 százalék.

A támogatható hitel maximális összege:

– működtetési jog vásárlása esetén a kamattámogatás legfeljebb 5 millió forint hitel kamataihoz nyújtható,

– az alapellátás (háziorvosi) területén gép, műszer, egyéb berendezés, távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép és a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak vásárlása esetén a kamattámogatás legfeljebb összesen 50 millió forint hitel kamataihoz nyújtható,

– az alapellátás (háziorvosi) területén rendelő vagy rendelő céljára történő ingatlan vásárlása, felújítása, átalakítása, bővítése, illetve új rendelő építése esetén a kamattámogatás legfeljebb 50 millió forint hitel kamataihoz nyújtható.

Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

– háziorvosi működtetési jog vásárlása és/vagy

– az alapellátási (háziorvosi) tevékenységhez szükséges gép, műszer, egyéb berendezés beszerzése és/ vagy

– az alapellátási (háziorvosi) működéshez szükséges, önkormányzati tulajdonú, vagy egyéb tulajdonú ingatlan vásárlása, építése (beleértve felújítást, átalakítást, illetve bővítést is) rendelő kialakítása céljából.

A támogatás feltételei

A támogatásban részesített fejlesztés kizárólag orvosi, gazdasági tevékenységet szolgálhat. Alvállalkozóként működő egészségügyi szolgáltatónak nyújtott kamattámogatás esetében a szerződéskötés feltétele a megkötött alvállalkozói szerződés bemutatása.

A háziorvosi működési jog vásárlásához igénybe vehető támogatásra a háziorvosok csak magánszemélyként jogosultak, mivel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint a működtetési jog személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, a megvásárlásának költségei nem szerepeltethetők a vállalkozás költségei között.

Az alapellátási (háziorvosi) működéshez szükséges gépek, műszerek, egyéb berendezések beszerzésének, valamint ingatlan vásárlása és építése esetében pályázhatnak:

– a háziorvosok mint ÁNTSZ-engedéllyel rendelkező magánszemélyek, valamint

– a háziorvosok belföldi székhelyű egészségügyi vállalkozásai (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és közhasznú társaságok), továbbá

– a közhasznú társasággá alakult egészségügyi szolgáltató, illetve

– az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény 9. §-a szerinti alvállalkozók is.

Az alapellátási (háziorvosi) tevékenység körében a gépek, műszerek, eszközök vásárlásához igénybe vehető kamattámogatás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben felsorolt gépeken, műszereken, egyéb berendezéseken túl a praxis gyakorlásához szakmailag szükséges gépek, műszerek, egyéb berendezések, valamint a szakmai működéshez szükséges távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép és a kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak után vehető igénybe. A támogatás járműbeszerzésre nem fordítható.

Támogatás önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlásához

Az alapellátási (háziorvosi) működéshez szükséges önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlásához, valamint rendelő építéséhez akkor nyújtható támogatás, ha

– az önkormányzat írásban hozzájárul a vásárláshoz, építéshez, az új rendelő kialakításához,

– az önkormányzat írásban nyilatkozik arról, hogy a működtetési joggal rendelkezőt területi alapellátási kötelezettséggel háziorvosként kívánja foglalkoztatni a megvásárolt vagy megépített orvosi rendelőben,

– a pályázó írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant legalább 15 évig a támogatás céljának megfelelően, háziorvosi rendelő céljára hasznosítja.

Támogatás nem önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlásához

Az alapellátási (háziorvosi) működéshez szükséges nem önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlásához, valamint rendelő építéséhez akkor nyújtható támogatás, ha

– az önkormányzat írásban igazolja, hogy tulajdonában levő ingatlant vásárlás céljára nem tud felajánlani,

– az önkormányzat írásban hozzájárul a vásárláshoz, építéshez, az új rendelő kialakításához,

– az önkormányzat írásban nyilatkozik arról, hogy a működtetési joggal rendelkezőt területi alapellátási kötelezettséggel háziorvosként kívánja foglalkoztatni a megvásárolt vagy megépített orvosi rendelőben,

– a pályázó írásbeli kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant legalább 15 évig a támogatás céljának megfelelően, háziorvosi rendelő céljára hasznosítja.

Támogatás forinthitelhez

A támogatás csak forinthitelhez nyújtható az alábbi feltételekkel: a hiteltörlesztés türelmi ideje legfeljebb 2 év, a bruttó kamat a támogatás időszakában nem haladhatja meg

– BUBOR alapú, változó kamatozás esetén a háromhavi BUBOR + 4 százalékpontos mértéket,

– jegybanki alapkamathoz kötött, változó kamatozás esetén a mindenkori jegybanki alapkamat + 4 százalékpontos mértéket,

– fix kamatozás esetén a pályázat benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat + 4 százalékpontos mértéket.

A beszerezni kívánt gépek meg kell hogy feleljenek a vonatkozó európai irányelvek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. A projektnek a megkezdéstől számított két éven belül meg kell valósulnia. A pályázó vállalja, hogy a létrehozott projektet 5 évig az eredeti célkitűzéseknek megfelelően működteti, rendelő céljára történt ingatlan vásárlása, építése esetén 15 évig.

Az elbírálás szempontjai

A pályázatot a háziorvosi privatizációhoz kapcsolódóan évek óta működteti a GKM annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson a praxisjog megvásárlására és az eszközök korszerűsítésére. Tekintettel a viszonylag szűk célcsoportra és a támogatás alacsony összegére, a pályázati feltételek és az elbírálás folyamata rendkívül leegyszerűsített, ezért – a formai feltételek teljesítése esetén – könnyen elnyerhető pályázatról van szó.

A pályázatok elbírálása a pályázati követelményeknek való megfelelés alapján történik. Ha a pályázat minden feltételnek megfelel, akkor támogatásban részesülhet. A pályázatok elbírálása a befogadás sorrendjében történik.

A mikro- és kisvállalkozások interneten való megjelenésének támogatása

Ezt a felhívást még nem írta ki a szaktárca. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2004-ben már működtetett ilyen pályázatot, illetve idén is tervezi a meghirdetését. A pályázati konstrukció megjelenése a közeljövőben várható, azonban a meghirdetett pályázati feltételek eltérhetnek azt itt szereplő tervezettől.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy olyan vállalkozásokat ösztönözzön az interneten való megjelenésre, melyek eddig nem rendelkeztek saját honlappal. Az interneten saját honlappal való megjelenéssel a vállalkozások széles körben megismertethetik potenciális partnereikkel tevékenységüket, termékeiket, szolgáltatásaikat. A honlap megjelentetése nem eredményezi ugyan az elektronikus kereskedelem bevezetését, de előfeltétele annak, és megteremti a továbblépés lehetőségét ezen az úton.

A GKM alapvető célja a pályázat működtetésével, hogy arra ösztönözze a hazai mikro- és kisvállalkozásokat, hogy hozzanak létre és működtessenek saját honlapot az interneten való megjelenés marketingeszközként való felhasználására. Tekintettel a támogatás alacsony összegére, a pályázati feltételek és az elbírálás folyamata rendkívül leegyszerűsített, ezért a pályázóknak viszonylag könnyű dolguk van a többi konstrukcióhoz képest.

A pályázat forrása

A rendelkezésre álló forrás 250 millió forint, amely várhatóan 900-1000 darab pályázat támogatását teszi lehetővé.

A támogatás mértéke

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás a projekt támogatható összköltségének legfeljebb 40 százaléka, de maximum 300 ezer forint. Támogatásban kizárólag a mikro- és kisvállalkozások saját honlapja kialakításának költsége részesíthető.

A támogatás feltételei

A támogatásért kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, melyek a pályázat benyújtását megelőzően nem rendelkeztek regisztrált domainnévvel vagy saját honlappal. A támogatás kizárólag új honlap kialakítására vehető igénybe.

A honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

– a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,

– aktuális árjegyzék,

– terméklista, szolgáltatások jegyzéke,

– a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,

– a bejelentkezőlapon olvasható legyen, hogy "A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.",

– termék, szolgáltatás forgalmazása esetén azok leírása (akár link formájában is).

A honlap kialakítását legkésőbb a támogatási szerződés megkötését követő 3 hónapon belül meg kell kezdeni, és a honlapnak a fejlesztés megkezdésétől számított 9 hónapon belül el kell készülnie. A honlapnak minimum 2 évig legalább a pályázatban bemutatott színvonalon kell fennmaradnia a támogatás utolsó részletének folyósítását követően. A honlap frissítését tartalmi változás esetén 2 héten belül el kell végezni.

Az elbírálás szempontjai

A pályázatok elbírálása a pályázati követelményeknek való megfelelés alapján történik. Ha a pályázat minden feltételnek megfelel, akkor támogatásban részesülhet. A pályázatok elbírálása a befogadás sorrendjében történik.

Pályázati útmutató

A pályázat összeállítása

A sikeres pályázat alapvető feltétele a jó projektötlet. Ahhoz azonban, hogy a jó projektünk megvalósítására támogatást tudjunk elnyerni, szükség van arra, hogy a pályázati konstrukciók tartalmi és formai követelményeinek maradéktalanul megfeleljen a pályázatunk.

A pályázattal szemben támasztott követelmények sokrétűek. Tartalmaznak előírásokat a pályázó személyére, a támogatásban részesíthető projektre, az elnyerhető támogatás mértékére, és magára a benyújtott pályázatra is. A továbbiakban csoportosított formában foglaljuk össze a kis- és középvállalkozói pályázatok esetében leggyakrabban alkalmazott feltételeket.

A pályázók körére vonatkozó feltételek

A pályázónak általában magyarországi székhelyű, belföldinek minősülő, már bejegyzett, működő vállalkozásnak kell lennie. A kis- és középvállalkozói pályázatok esetében természetes követelmény, hogy a pályázóknak meg kell felelniük a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó előírásoknak. Az állami támogatásokra alkalmazott, 2005. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint kis- és középvállalkozásnak minősülnek. A kis- és középvállalkozások részletes fogalmát a pályázati kiírások tartalmazzák, illetve a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényből is megismerhető. A pályázatokon – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és szövetkezetek nyerhetnek el támogatást.

Támogatásban nem részesíthető személyek, szervezetek

Jogszabályok alapján általában nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,

– aki vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll,

– aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette,

– akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

– amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával, vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett,

– akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor,

– aki vagy amely az adott pályázati felhívás keretében az adott évben már részesült támogatásban (A kapcsolódó vállalkozások vagy egy természetes személy, illetve közösen fellépő természetes személyek tulajdonában lévő vállalkozások gyakran egy vállalkozásnak minősülnek a pályázati felhívás szempontjából. Amennyiben a pályázat elutasításra vagy visszavonásra került, általában lehetséges a projekt támogatására módosított, átdolgozott pályázat benyújtása.),

– aki vagy amely nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel.

A projekttel kapcsolatos támogatói elvárások

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amely a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. A beszerezni kívánt gépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelvek, illetve az azokkal harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. A gépeknek CE jelöléssel és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

Nem támogatható ingatlan- és üzletrészvásárlások

Általában ingatlan- és üzletrészvásárlás nem támogatható. A támogatott fejlesztés gyakran kizárólag olyan ingatlanon valósítható meg, ahol biztosítható a pályázati felhívásban előírt (általában a projekt befejezésétől számított legalább 5 évig tartó) fenntartási, működtetési idő. Az ingatlannak per- és igénymentesnek kell lennie, illetve bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződésnek kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás legalább a kötelező működtetési ideig való üzemeltetési lehetőségét.

Megvalósítás csak a támogatás elnyerése után

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. A pályázat benyújtásának a pályázat – a pályázó által igazolható – postai feladásának dátuma számít, de a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatási rendszerén kívül léteznek olyan pályázati konstrukciók is, melyek esetében csak a közreműködő szervezet által megküldött befogadó nyilatkozat kézhezvételét követően lehet megkezdeni a megvalósítást.

A projekt megkezdésének a legtöbb esetben az alábbiak minősülnek:

– ingatlanfejlesztésre irányuló projekt esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (amennyiben a projekt esetében nem előírás az építési napló vezetése, a kivitelező nyilatkozata igazolja a munkálatok megkezdésének időpontját),

– gépbeszerzést tartalmazó pályázat esetén az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap,

– egyéb esetekben (amennyiben nem i

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. június 1.) vegye figyelembe!