2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 83. számában (2005. március 1.)

Éves statisztikaadási határidő

Március 1.

Jelentés a települések gázellátásáról 1059/00

Érintettek: a gáztermelő és szolgáltató, valamint a lakossági gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot kezelő vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 1.

A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai 1376/04

Érintettek: víz- és csatorna közműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Március 1.

Jelentés a közüzemi vízközműellátó hálózatok eszközeiről 2036/04

Érintettek: víz- és csatornaközműveket üzemeltető állami, önkormányzati és társasági tulajdonban lévő gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára

Március 1.

Energiamérleg 1321/00

Érintettek: a C, D, E, F gazdasági ágakba, az 501, 51 szakágazat, illetve ágazatba sorolt vállalkozások, amelyek éves átlagos állományi létszáma a 49 főt meghaladja, valamint létszámától függetlenül DI és DJ (energiaintenzív) ágazatok, valamint mindazok, amelyek az alapenergia-hordozókat termelő, tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergia-termeléssel, továbbá távhőtermeléssel, illetve szolgáltatással fő-, másodlagos vagy kisegítő tevékenységként foglalkoznak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Március 1.

Energiafelhasználási beszámoló 1335/02

Érintettek: a 1321 nyilvántartási számú, energiamérleget nem készítő A, B, G, H, I, J, K, L, M, N, O ágakba sorolt gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Március 1.

Jelentés az internetszolgáltatásokról 1789/04

Érintettek: az internetszolgáltatók

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 1-jéig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 10.

A postai és futárpostai tevékenység berendezései és szolgáltatásai 1192/04

Érintettek: postai, futárpostai, hírlap-nagykereskedelmi tevékenységet végző gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 10-éig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 10.

Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról 1670/04

Érintettek: az L nemzetgazdasági ágba tartozó szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 14.

A hegy-, domb- és síkvidéki vízrendezés műszaki-gazdasági adatai 1374/04

Érintettek: víztársulatok, vízügyi igazgatóságok, belvízi szivattyútelepet és szállítható szivattyút üzemeltetők

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 14-éig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára.

Március 15.

Jelentés a sportlétesítményekről 1530/04

Érintettek: a sportlétesítményt üzemeltető (használó) állami önkormányzati szervek, a sportszervezetek, a sportszövetségek, -köztestületek, -alapítványok, gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, egyéb szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 15-éig jelentést kell küldeniük az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak.

Március 16.

Jelentés a vállalkozások K+F adatairól 1074/04

Érintettek: kutatási, fejlesztési tevékenységet is végző vállalkozások (a kitöltési útmutatóban részletezett leírás alapján)

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 16-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 17.

A farostlemez- és faforgácslemez-termelés alapanyag-felhasználása termékenként 1265/00

Érintettek: a falemezgyártás szakágazatba sorolt vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 17-éig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 18.

Főbb agrotechnikai adatok 1925/04

Érintettek: mezőgazdasági földterületet használó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek tárgyévet követő március 18-áig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 20.

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása 1019/04

Érintettek: települési önkormányzatok, valamenynyi egészségügyi intézmény, illetve vállalkozás (állami, önkormányzati, MÁV, egyházi, alapítványi, magán, nonprofit stb. szervezetek)

Az érintetteknek tárgyévet követő március 20-áig kimutatást kell készíteniük a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 20.

Vadgazdálkodási jelentés 1261/00

Érintettek: vadgazdálkodási tevékenységet folytató vadászatra jogosultak

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Március 24.

Jelentés a települések ivóvízellátásáról, szennyvízelvezetéséről és szennyvíztisztításáról 1062/03

Érintettek: a lakosság részére vízellátást vagy szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

Az érintetteknek tárgyévet követő március 24-ig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 31.

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés 1023/00

Érintettek: az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások, valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

Az érintetteknek tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Március 31.

Jelentés az információs és kommunikációs technológiák állományáról és felhasználásáról 1840/04

Érintettek: valamennyi, 49 főnél többet foglalkoztató gazdasági szervezet

Az érintetteknek tárgyévet követő március 31-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 31.

Jelentés a távhőtermelők és távhőszolgáltatók adatairól 1324/00

Érintettek: a hőenergia előállításával, értékesítésével és felhasználásával foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell küldeniük a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba.

Március 31.

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről 1965/04

Érintettek: korábban nonprofit szálláshelynek nevezett, üdültetési céllal működő szálláshelyek

Az érintetteknek tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 31.

Jelentés az utazásszervezői tevékenységről 1035/04

Érintettek: utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek tárgyévet követő március 31-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Március 31.

A nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók főbb adatai 2016/04

Érintettek: valamennyi, nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezet (vállalkozás, egyéni vállalkozás, egyházi, alapítvány, közalapítványi, illetve közhasznú szervezet és külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet)

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Március 31.

Az infrastruktúra fejlesztése, működtetési költségei 1858/03

Érintettek: vasúti, közúti, vízi, légi közlekedési pályákat, utakat üzemeltető, kezelő gazdasági társaságok, költségvetési szervek, közhasznú társaságok, rendészeti szervek

Az érintettek a tárgyévet követő március 31-éig adatot szolgáltatnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára.

Március 31.

A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelőkutak üzemi figyelési tevékenysége 1375/04

Érintettek: a víztermelés, -kezelés, -elosztás ágazatba sorolt, valamint a szennyvízelvezetési, -kezelési tevékenységet végző közüzemeket üzemeltető vállalkozások, illetve azok a vízbázisok, ahol az átlagos víztermelés mennyisége 500 köbméter/nap vagy annál nagyobb

Az érintetteknek a tárgyévet követő március 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. március 1.) vegye figyelembe!