2004-re vonatkozó statisztikai határidők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 82. számában (2005. február 1.)

Éves statisztikaadási határidők

Február 5.

Az igazságügyi szakértők tevékenysége

1292/00

Érintettek: igazságügyi szakértők

Az érintetteknek február 5-éig jelentést kell készíteniük az Igazságügyi Minisztérium számára

Február 12.

A növényvédő szerek értékesítése és készlete cikkenként, mennyiségben és értékben

1271/03

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő február 12-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Február 14.

A természetes vizekben történő halfogás

1250/02

Érintettek: halászati vízterületek halászatra jogosultjai

Az érintetteknek február 14-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Február 14.

A felvásárolt mezőgazdasági termékek minőségi megoszlása

1281/03

Érintettek: a húsfeldolgozás, a tejfeldolgozás, a malomipari termék, keményítő gyártása, a takarmánygyártás és a cukorgyártás szakágazatba sorolt, 49 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek február 14-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Február 20.

Adatszolgáltatás a vállalkozás munkavédelmi, illetve munkabaleseti helyzetéről bányakapitánysági területi illetékeség szerint

2034/04

Érintettek: a bányahatóság felügyelete alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozások, (jogi) személyek

Az érintetteknek február 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára.

Február 20.

Adatszolgáltatás az ásványvagyon-gazdálkodást jellemző fontosabb adatokról, bányakapitánysági területi illetékesség szerint

2035/04

Érintettek: a bányahatóság felügyelete alá tartozó tevékenységet folytató vállalkozások, (jogi) személyek

Az érintetteknek február 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára.

Február 21.

Talajjavítás és anyagfelhasználás, hatóanyag-tartalom

1252/04

Érintettek: földterülettel rendelkező gazdasági szervezetek és a kijelölt egyéni gazdaságok

Az érintetteknek február 21-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Február 25.

Jelentés a köztisztasági tevékenységről

1061/04

Érintettek: a köztisztasági tevékenységet végző vállalkozások

Az érintetteknek február 25-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Február 25.

Jelentés a településtisztasági tevékenységről

1723/00

Érintettek: a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások

Az érintetteknek február 25-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Február 28.

Éves termékstatisztikai jelentés

1039/04

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő február 28-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Február 28.

Adatszolgáltatás a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységekről a 272/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet előírása szerint

1336/03

Érintettek: a 272/2001. (XII.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében megnevezett anyagokkal engedély-, illetve bejelentésköteles tevékenységet végzők

Az érintetteknek február 28-áig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára.

Február 28.

Áruforgalmi mérleg

1099/02

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek február 28-áig az áruforgalmi mérleg adatait el kell juttatniuk a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. február 1.) vegye figyelembe!