2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 81. számában (2005. január 1.)
Január 25.

Éves statisztikaadási határidő

Január 15.

Film export-import

1461/00

Érintettek: film export-importtal foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 15-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 15.

Beszámolójelentés a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkájáról

1485/03

Érintettek: foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző orvosok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Január 20.

Mezőgazdasági vízszolgáltatás

1373/04

Érintettek: vízügyi igazgatóságok, regionális vízművek, vízitársulatok, egyéb üzemeltetők

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára.

Január 20.

Lehalászás

1249/03

Érintettek: halastavat vagy intenzív halgazdaságot üzemeltető egyéni gazdaságok vagy jogi személyek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 20-ig adatot kell szolgáltatniuk a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára.

Január 25.

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

1060/02

Érintettek: a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvíz-szolgáltatást végző egyéb vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-ig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Jelentés a mozik adatairól és a forgalmazás eredményéről

1454/04

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film-és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 25.

Jelentés a megjelentetett videoműsorokról

1460/04

Érintettek: videokiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 30.

Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységéről

1021/04

Érintettek: háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet végzők

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 30-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 31.

Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele

1095/02

Érintettek: állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Január 31.

Tej- és tejtermékek termelése, felhasználása és nettó árbevétele

1926/03

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Január 31.

Jelentés a gyógyszertárakról

1578/04

Érintettek: közforgalmú és intézeti gyógyszertárak

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 25-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Január 31.

Jelentés az elvégzett öntözésfejlesztési beruházások, önálló öntözőgép-vásárlások és a meliorációs beruházások teljesítményértékéről

1236/04

Érintettek: földterülettel rendelkező gazdasági szervezetek és a kijelölt egyéni gazdaságok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 31.

Jelentés a közvetítői tevékenységről

2031/04

Érintettek: a közvetítők, a közvetítőket foglalkoztató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell küldeniük az Igazságügyi Minisztériumba.

Január 31.

A felszíni vízkivételek, valamint a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai

1694/04

Érintetek: az 500 köbméter/év feletti vízhasználatra vízjogi engedéllyel rendelkező engedélyesek, vízszolgáltató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig adatot kell szolgáltatniuk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium számára.

Január 31.

Jelentés az év folyamán befejezett filmekről és videoművekről

1464/04

Érintettek: film- és videogyártó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyévet követő január 31-éig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

2004-re vonatkozó féléves statisztikai határidő

Január 31.

Hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kártyák forgalma

1697/01

Érintettek: a kereskedők, szolgáltatók

Az érintetteknek január 31-ig adatot kell szolgáltatniuk a Magyar Nemzeti Bank számára.

Negyedéves statisztikaadási határidők

Január 8.

"A" veszélyeshulladék-átvételi bejelentőlap

1772/00

Érintettek: a veszélyes hulladékot kezelésre átvevő szervezetek, a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet előírásai szerint

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 8-áig jelentést kell küldeniük a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumba.

Január 15.

Jelentés az időszakisajtó-kiadásról

1652/00

Érintettek: időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig kell jelentésüket elküldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 18.

Árumérleg

1240/03

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 20.

Veszélyes áruk szállítása

1963/03

Érintettek: a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet alapján érintett, veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó(k) alkalmazására kötelezett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kell jelentést küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 20.

Energiahordozók értékesítési mérlege

1323/00

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén- és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell értékesítési mérlegüket a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba megküldeni.

Január 20.

Jelentés az utazásszervezői tevékenységről

1034/03

Érintettek: utazásszervezői tevékenységi bejegyzéssel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek tevékenységükről a tárgynegyedévet követő hó 20-áig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 22.

A mezőgazdasági gépek forgalma

1270/03

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 22-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 22.

Műtrágyaforgalom

1282/03

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 22-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 30.

Az internetszolgáltatások forgalmi adatai

1760/03

Érintettek: az internetszolgáltatók

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig kell forgalmi adataikat elküldeni a Központi Statisztikai Hivatalba.

Január 31.

Rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciók

1809/00

Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó végéig adatot kell szolgáltatniuk a Magyar Nemzeti Bank számára.

Január 31.

Külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciók

1807/00

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó végéig tranzakcióikról jelentést kell készíteniük a Magyar Nemzeti Bank számára.

Havi statisztikaadási határidők

Január 5.

A vágóhidak élőállat-vágása

1280/03

Érintettek: a vágási engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Január 6.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

1036/03

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 7.

Befektetési alapok mérlege

1745/03

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintetteknek a tárgyhót követő 5. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Január 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője

1456/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Január 10.

Havi termékstatisztikai jelentés

1751/03

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 11.

Családtámogatási statisztikai jelentés

1915/03

Érintettek: családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Január 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

1514/03

Érintettek: társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező gazdasági szervezetek, VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi Minisztériumba.

Január 12.

Jelentés a felvásárlásról

1097/03

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 12.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása

1644/03

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők

Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankba.

Január 14.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről

1766/02

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek

Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Január 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása

1869/03

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Január 22.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése

1269/03

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 22-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

1032/03

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok

Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül az alakuló gazdasági szervezetről jelenteniük kell az alapinformációkat a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Sztrájkstatisztikai jelentés

1190/00

Érintettek: az eseményben érintett gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő 15 napon belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához

1710/00

Érintettek: cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők

Az érintetteknek a névjegyzékről az eseményt követő 15 napon belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Adatlap a gazdálkodó szervezetnél (munkáltatónál) kötött kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez

1406/03

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek 2003. évben kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a kollektív szerződés megkötéséről és módosításáról a megállapodást követő 30 napon belül jelentést kell küldeniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba.

Adatlap a több gazdálkodó szervezetre (munkáltatóra) kiterjedő hatályú kollektív szerződés nyilvántartásba vételéhez

1407/03

Érintettek: azok a munkáltatói, érdek-képviseleti, illetve gazdálkodó szervezetek, amelyek a 2003. évben több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződést (beleértve annak módosítását is) kötöttek

Az érintetteknek a megállapodást követő 30 napon belül jelentést kell küldeniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba.

Adatlap a felnőttképzésről

1665/03

Érintettek: felnőttképzést folytató intézmények

Az érintetteknek a vizsgát (képzés befejezését) követő 10 napon belül adatlapot kell kiállítaniuk és elküldeniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba.

Üzemi termésbecslés

1247/03

Érintettek: a földterülettel rendelkező valamennyi nagy-, valamint kijelölt közepes és kisméretű gazdaság

Az érintetteknek a becslést követő napon jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Tájékoztató jelentések

1253/03

Érintettek: mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő napon jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Műsorjelentés

1455/00

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek

Az érintetteknek az eseményt követő napon műsorjelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!