2004-re vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 75. számában (2004. július 1.)
Július 6.

Negyedéves statisztikaadási határidők

Július 8.

A bemutatott filmek adatai 1457/04

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig adatot kell szolgáltatniuk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma számára.

Július 12.

Jelentés az üres álláshelyek számáról 2009/04

Érintettek: a négy főnél többet foglalkoztató vállalkozások, költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek, a kijelölt nonprofit intézmények Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Július 15.

Jelentés az időszaki sajtókiadásról 1652/00

Érintettek: időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig kell jelentésüket elküldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Július 15.

Jelentés a kábítószerek és/vagy pszichotróp alapanyagok és készítmények exportjáról és importjáról 1912/01

Érintettek: valamennyi kábítószerek és/vagy pszichotróp export-, importjoggal rendelkező gazdálkodó szervezet Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium számára.

Július 15.

Önálló bírósági végrehajtó tevékenysége 1730/04

Érintettek: önálló bírósági végrehajtó Az érintetteknek havi bontásban negyedévenként, a tárgyidőszakot követő hó 15-éig tevékenységükről adatot kell szolgáltatniuk a Belügyminisztérium számára.

Július 18.

Árumérleg 1240/03

Érintettek: az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba sorolt, 9 főnél többet foglalkoztató vállalkozások Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 18-áig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Július 20.

A postai tevékenység és a hírlapterjesztés teljesítményei 1193/04

Érintettek: postai, hírlapterjesztési és hírlap-nagykereskedési tevékenységet végző gazdasági szervezetek Az érintett gazdasági szervezeteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig adatot kell szolgáltatniuk a Központi Statisztikai Hivatalba.

Július 20.

Veszélyes áruk szállítása 1963/03

Érintettek: a 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet alapján érintett, veszélyesáru-szállítási biztonsági tanácsadó(k) alkalmazására kötelezett gazdasági szervezetek Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kell jelentést küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Július 20.

Energiahordozók értékesítési mérlege 1323/00

Érintettek: mindazok a vállalkozások, amelyek energiahordozók (ásványi energiahordozók, brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek, tűzifa, kőolaj- és gázfeldolgozási vegyi termékek, megújuló energiaforrások, valamint villamos energia) előállításával, illetve forgalmazásával (belföldi értékesítés, behozatal, kivitel) foglalkoznak Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 20-áig kell értékesítési mérlegüket a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba megküldeni.

Július 22.

A mezőgazdasági gépek forgalma 1270/04

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 22-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Július 22.

Műtrágyaforgalom 1282/03

Érintettek: műtrágyát gyártó és elsődleges forgalmazást végző vállalkozások Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 22-éig kell jelentést küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Július 30.

Az internetszolgáltatások forgalmi adatai 1760/04

Érintettek: az internetszolgáltatók Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 30-áig kell forgalmi adataikat elküldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Július 31.

Rezidensek külföldi közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciók 1809/00

Érintettek: külföldön tőkét befektető vállalkozások Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó végéig adatot kell szolgáltatniuk a Magyar Nemzeti Bank számára.

Július 31.

Külföldiek közvetlen tőkebefektetéseit érintő tranzakciók 1807/00

Érintettek: külföldi tőkével működő vállalkozások Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó végéig tranzakcióikról jelentést kell készíteniük a Magyar Nemzeti Bank számára.

Havi statisztikaadási határidők

Július 3.

Jelentés a közvetlenül szabályozott termékekről 1729/04

Érintettek: az élelmiszer, ital gyártása ágazatba sorolt kijelölt vállalkozások, a mezőgazdaságitermék- nagykereskedelem alágazatba soroltak, továbbá a kijelölt egyéb vállalkozások Az érintetteknek a tárgyhót követő 3-áig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Július 5.

A vágóhidak élőállat-vágása 1280/03

Érintettek: a vágási engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 5-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről 1036/04

Érintettek: a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió, turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülőház, kemping) rendelkező, továbbá munkásszállást, oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi szálláshelyként üzemeltető gazdasági szervezet Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 6-áig jelentést kell küldeniük a kereskedelmi szálláshelyekről a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Július 7.

Befektetési alapok mérlege 1745/04

Érintettek: a befektetésialap-kezelők Az érintetteknek a tárgyhót követő 5. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Július 8.

A forgalmazott filmek és nyilvános videovetítések eredménygyűjtője 1456/00

Érintettek: film- és videokiadó, -forgalmazó gazdasági szervezetek Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő 8. napig jelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Július 10.

Havi termékstatisztikai jelentés 1751/04

Érintettek: az iparba (C, D, E) sorolt vállalkozások, valamint a megfigyelésbe bevont nem ipari szervezetek Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 10-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Július 10.

Havi jelentés a gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek fekvőbeteg-gyógyintézeti gyógyszertár számára történő eladásairól 1913/01

Érintettek: valamennyi gyógyszergyártó Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Július 10.

Kikötői áru- és hajóforgalom 1857/03

Érintettek: kikötőt üzemeltető gazdasági társaságok és hajórakodást végző hajózási engedélyesek Az érintetteknek a tárgyhót követő 10-éig adatot kell szolgáltatniuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium számára.

Július 11.

Egészségbiztosítási statisztikai jelentés 1514/04

Érintettek: társadalombiztosítási kifizetőhelyek, VTI Ellenőrzési Osztály területileg illetékes csoportja Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 11-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Július 12.

Baromfikeltetés 1791/02

Érintettek: baromfikeltető állomások Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalba.

Július 12.

Jelentés a felvásárlásról 1097/04

Érintettek: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 12-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Július 12.

Külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők fizetésimérlegadat-szolgáltatása 1644/04

Érintettek: a külföldön számlát tartók, illetve külföldi követelést tartozással összevezetők Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó 8. munkanapjáig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankba.

Július 14.

Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékenységről 1766/02

Érintettek: a pénzfeldolgozási engedéllyel rendelkező szervezetek Az érintetteknek a tárgyhót követő 10. munkanapig jelentést kell küldeniük a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Július 15.

Családtámogatási statisztikai jelentés 1915/04

Érintettek: családtámogatási kifizetőhellyel rendelkező munkáltatók, illetve a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai, családtámogatási irodái Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Pénzügyminisztériumba.

Július 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása 1869/03

Érintettek: tejtermeléssel és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Július 15.

Tej- és tejtermékek termelése és felhasználása az egyéni gazdaságokban 1870/03

Érintettek: a 20 db és annál több tej- és/vagy kettős hasznú tehenet tartó, valamennyi gazdasági szervezet Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Július 22.

A termelőeszközök áruforgalmi jelentése 1269/03

Érintettek: mezőgazdasági termelőeszköz-kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 22-éig jelentést kell küldeniük a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

Július 25.

Jelentés a repülőterek forgalmáról 1966/03

Érintettek: repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 25-éig jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Július 30.

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak társadalombiztosítási támogatásának elszámolásáról 1503/03

Érintettek: önkormányzatok, magánszemélyek, betéti társaságok által működtetett közforgalmú gyógyszertárak, valamint kórházi zárt forgalmú gyógyszertárak

Az érintetteknek a tárgyhót követő hó 30-áig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Eseményhez kötődő adatszolgáltatások

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről 1032/04

Érintettek: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és közhasznú társaságok Az érintetteknek az alakulást követő 15 napon belül az alakuló gazdasági szervezetről jelenteniük kell az alapinformációkat a Központi Statisztikai Hivatal számára.

Sztrájkstatisztikai jelentés 1119/00

Érintettek: az eseményben érintett gazdasági szervezetek Az érintetteknek az eseményt követő 3 héten belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalhoz.

Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához 1710/00

Érintettek: cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozói igazolványhoz nem kötött tevékenységet végzők Az érintetteknek a névjegyzékről az eseményt követő 15 napon belül jelentést kell küldeniük a Központi Statisztikai Hivatalnak.

Adatlap a felnőttképzésről 1665/03

Érintettek: felnőttképzést folytató intézmények Az érintetteknek a vizsgát (képzés befejezését) követő 10 napon belül adatlapot kell kiállítaniuk és elküldeniük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumba.

Műsorjelentés 1455/00

Érintettek: működési engedéllyel rendelkező film- és videovetítőt üzemeltető gazdasági szervezetek Az érintetteknek az eseményt követő napon műsorjelentést kell küldeniük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumába.

Jelentés a 100 ezer forint értékhatár feletti tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományának változásáról 1498/00

Érintettek: önkormányzati, valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egészségügyi intézmények, az orvos-, illetve egészségtudományi karral rendelkező egyetemek, a MÁV, BM, HM, IM egészségügyi intézményei, továbbá az egyházi, alapítványi és magán-egészségszolgáltatók Az érintetteknek a gépek és műszerek állományának változásáról a változást követő hó 15-éig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Jelentés az egészségügyi szakképzés keretében végzettekről 1510/00

Érintettek: egészségügyi szakképzést folytató intézmények (a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-a alapján) Az érintetteknek a szakmai vizsga befejezését követő 10. napig jelentést kell küldeniük az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumba.

Egyéb statisztikaadási határidők

Július 30.

Hitelintézetnek nem minősülő szervezetek által kibocsátott, kizárólag a kibocsátó saját hálózatában használható kártyák forgalma 1697/01

Érintettek: a kereskedők, szolgáltatók Az érintetteknek a tárgyidőszakot követő hó utolsó munkanapjáig jelentést kell írniuk a Magyar Nemzeti Bank számára.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. július 1.) vegye figyelembe!