Vállalkozás-fejlesztési pályázatok

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. november 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 67. számában (2003. november 1.)
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) négy új gazdaságfejlesztési pályázatot írt ki szeptemberben, a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program korábban meghirdetett pályázatainak határidejét pedig meghosszabbította november közepéig. Ez utóbbiak közül kettőre az eddiginél kedvezőbb feltételekkel jelentkezhetnek az érdeklődők. Mivel a pályázatok pénzügyi keretei "átjárhatók", így a különböző célokra rendelkezésre álló források – igény szerint – átcsoportosíthatók.

Igény szerint átcsoportosíthatók a pénzügyi források

A gazdasági tárca a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében két új pályázatot hirdetett meg abból a célból, hogy elősegítse a mikro-, kis- és középvállalkozások belföldi árufuvarozó járműveinek cseréjét, valamint a kiskereskedelmi és szolgáltató üzlethelyiségek korszerűsítését és bővítését. A korábban közzétett, a feldolgozóiparban működő mikro- és kisvállalkozások modernizációját és technológiafejlesztését szolgáló beruházások támogatására kiírt (SZVP-2003-1), továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közötti hálózatépítést támogató (SZVP-2003-6) pályázat feltételeit az igénylők számára kedvezően módosította a tárca. A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program valamennyi pályázatának beadási határideje – a korábbi szeptember 30-ai időpontról – november 15-ére tolódott, és a két új pályázatra is ezen időpontig jelentkezhetnek az érintettek.

A belföldi közúti fuvarozásban "utazó" mikro-, kis- és középvállalkozások támogatását szolgáló (SZVP-2003-10) új pályázatra azok a gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek jelentkezhetnek, amelyek éves nettó árbevétele legfeljebb 4 milliárd, illetve mérlegfőösszege 2,7 milliárd forint, alkalmazottaik száma nem éri el a 250 főt, és a cégben az állam vagy az önkormányzat nem rendelkezik 25 százaléknál nagyobb tulajdoni részesedéssel.

Támogatott fuvarosok

A támogatás a hazai műszaki előírásoknak megfelelő új vagy 3 évesnél nem idősebb, 3,5 tonnánál nagyobb megengedett maximális tömegű tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató, valamint azok pótkocsijainak, félpótkocsijainak beszerzésére fordítható. (Pótkocsi csak teherautóval együtt vásárolható támogatással.) Valamennyi beszerzendő jármű helyett végleg ki kell vonni a forgalomból egy-egy sárga rendszámú, hasonló kategóriás gépjárművet, amely legfeljebb az EURO-1. környezetvédelmi kategóriába tartozhat. A támogatással beszerzett járműveket 2004. április 30-áig forgalomba kell helyezni, és legalább 5 évig az eredeti cél szerint kell üzemeltetni. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás a beszerzési összköltség visszaigényelhető áfa nélküli értékének legfeljebb 25 százaléka, járművenként maximálisan 3 millió, pályázónként összesen 15 millió forint lehet.

Ha a pályázó székhelye a hét kiemelten támogatott megye (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun vagy Somogy) valamelyikében található, és a fejlesztés ott, helyben valósul meg, akkor a támogatás maximális mértéke 30 százalék, járművenként 3,6 millió, összesen pedig 18 millió forint. A saját forrás minimális mértéke 25 százalék.

A GKM célja, hogy legalább 400 vállalkozás cseréljen le körülbelül 700 elavult járművet, ami összesen mintegy 7 milliárd forintos beruházással valósítható meg. A pályázati támogatás keretösszege 2 milliárd forint.

Üzletek korszerűsítése

A kiskereskedelmi és szolgáltató üzlethelyiségek korszerűsítésének, bővítésének támogatását célzó (SZVP-2003-11) pályázatra azok a vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek az előző pályázatban megjelölt kategóriába tartoznak, tevékenységi körük pedig a bolti kiskereskedelem, a mosás, tisztítás, a fodrászat, a szépségápolás, illetve a fényképészet. (A támogatás csak a pályázat benyújtása előtt legalább egy éve az igénylő tulajdonában lévő üzlethelyiség fejlesztéséhez, építéséhez-bővítéséhez nyújtható.)

A tender révén ingatlanépítéshez, új vagy 3 évesnél nem idősebb használt gépek, berendezések beszerzéséhez, a HACCP minőségbiztosítási rendszer bevezetéséhez, illetve a termelésben, a szolgáltatásban alapvető változást eredményező tevékenységhez (például ésszerűsítés, korszerűsítés) igényelhető a vissza nem térítendő támogatás. Ennek maximális mértéke a fejlesztés áfa nélküli összértékének 50 százaléka, legfeljebb 10 millió forint.

Ha a pályázó székhelye a hét kiemelten támogatott megye valamelyikében található, akkor a támogatás maximális mértéke 50 százalék, illetve 12,5 millió forint. A saját forrás minimális mértéke 25 százalék. A pályázat keretösszege egymilliárd forint. A kiíró célja, hogy legalább 120 vállalkozás mintegy 2 milliárd forint beruházást valósítson meg.

Hálózati együttműködés

A feldolgozóiparban működő mikro- és kisvállalkozások modernizációját és technológiafejlesztését segítő beruházások támogatására szolgáló (SZVP-2003-1) pályázat esetében a kedvezményre jogosultak köre bővült, és immár – az élelmiszeriparon kívül – a feldolgozóipar egészére, továbbá az építőiparra, a kereskedelemre és a szolgáltatások egyes területeire is kiterjed. További fontos változás, hogy a mikro- és kisvállalkozásokon kívül a középvállalkozások is igényelhetnek forrást, így a létszámhatár 250 főre, az árbevétel és a mérlegfőösszeg felső határa pedig 4 milliárd, illetve 2,7 milliárd forintra emelkedik.

A mikro-, kis- és középvállalkozások közötti hálózatépítést támogató (SZVP-2003-06) pályázat változásának lényege, hogy a tagok minimális száma a korábbi ötről háromra csökken, az elnyerhető támogatás mértéke ugyanakkor az elismert költségek 40 százalékáról 50 százalékára növekszik. Az elnyerhető támogatás összege az eddigi 8-12 millió forintos maximummal szemben a programban részt vevő 3-5 tag esetén legfeljebb 10 millió, 6-10 tag esetén 16 millió forint, 11 résztvevő felett pedig 22 millió forint lett. A kiíró célja az, hogy a hálózatban részt vevők például közös marketingprogramot indítsanak, vagy valamilyen informatikai segítséget vegyenek igénybe együtt.

Az elszámolható költségek között e két pályázat esetén elfogadják a pályázatírás költségét is, amit a kiíró egységesen 100 ezer forintban határozott meg. Szintén e két módosított pályázatra vonatkozik, hogy az eddig kötelező mellékletként előírt bizonyos dokumentumokat a jelentkező nyilatkozattal helyettesítheti, miáltal a pályázat elkészítésének, illetve elbírálásának ideje lerövidül. A dokumentumokat – amelyek beszerzése nehézkes, időigényes lenne – elegendő a támogatási szerződés megkötésének időpontjára beszerezni, utólag pedig ellenőrizhetik azokat.

Az SZVP-2003-06-os pályázat útmutatóját a tárca kibővítette, elmagyarázva, hogy mi minden tartozik a hálózat fogalma alá, és milyen típusú, jellegű hálózatok kiépítéséhez, fejlesztéséhez igényelhetnek támogatást a részvevők – ugyanis e kategóriában szerény volt az érdeklődés.

Változatlan kondíciók

A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program további hét pályázata a korábbi feltételekkel fogadja a jelentkezőket a november 15-ei – meghosszabbított – beadási határidőig. A lehetőségeket korábban részletesen bemutattuk (Cégvezetés 2003/1., 4. szám), most csak felsorolásszerűen említjük azokat.

A kis- és középvállalkozások korszerű vállalatirányítási rendszereinek kialakítását támogató (SZVP-2003-2) pályázatra a szektor azon tagjainak jelentkezését várják, amely cégek komplex tevékenységet folytatnak, illetve olyan dinamikusan fejlődnek, hogy nagyvállalattá válhatnak. A mikro- és kisvállalkozások piaci versenyképességét javító üzleti tanácsadói szolgáltatások támogatására szolgáló (SZVP-2003-3) pályázat célja a tanácsadói szolgáltatások felhasználásának bővítése a kisebb vállalkozások körében.

Az európai uniós követelményeknek való megfelelés szakmaspecifikus oktatással, információs eszközök készítésével, terjesztésével történő támogatására kiírt (SZVP-2003-4) pályázat feladata a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, illetve a vállalkozói kultúra fejlesztése.

A mikro-, kis- és középvállalkozások beszállítói tevékenységét javító támogatás (SZVP-2003-5) olyan színvonalú kapacitások létrehozását kívánja elősegíteni, amelyek lehetővé teszik, hogy a honi vállalkozások bekapcsolódjanak a beszállítói hálózatba, és képesek legyenek megfelelni az ezzel járó követelményeknek.

A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program pályázatai keretében augusztus 31-ig odaítélt támogatás

SZVP-2003-1

85 nyertes

497,2 millió forint

SZVP-2003-2

123 nyertes

511,9 millió forint

SZVP-2003-3

98 nyertes

19,5 millió forint

SZVP-2003-4

40 nyertes

222,9 millió forint

SZVP-2003-5

35 nyertes

245,2 millió forint

SZVP-2003-6

6 nyertes

14,9 millió forint

SZVP-2003-7

875 nyertes

448,2 millió forint

SZVP-2003-8

102 nyertes

27,9 millió forint

SZVP-2003-9

20 nyertes

53,6 millió forint

Minőségi menedzsment

A mikro-, kis- és középvállalkozások minőségbiztosítási rendszereinek bevezetését és tanúsíttatását segítő (SZVP-2003-7) pályázat arra hivatott, hogy hozzájáruljon a minőségi menedzsment kialakításához, a minőségi szemlélet erősítéséhez, a versenyképesség javításához, a beszállítói kapcsolatok bővítéséhez, illetve a nemzetközi szabványok kielégítéséhez.

A mikro- és kisvállalkozások interneten való megjelenésének támogatására meghirdetett (SZVP-2003-8) pályázat feladata az informatikai kultúra fejlesztése, valamint távlatilag az e-kereskedelem fellendülésének előmozdítása.

A fejlesztéseket szolgáló (SZVP-2003-9) kamattámogatási pályázat a fejlődésre képes, innovatív gazdálkodók piaci pozícióit, versenyképességét hivatott javítani. Ezenkívül az önálló háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi tevékenység feltételeinek megteremtését célozza, a humánszolgáltatást végző kisvállalkozások fejlődése érdekében.

A GKM szeptember közepén három új idegenforgalmi pályázatot is meghirdetett október 31-ei beadási határidővel. Ezek révén összesen 920 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak az ágazat vállalkozásai, intézményei. A HACCP rendszer bevezetéséhez kapcsolódó eszközbeszerzést és a vendéglátóhelyek felújítását, korszerűsítését támogató (SZTP-2003-TU-8) pályázat célja, hogy a konyhai ételkészítés az Európai Unió által meghatározott követelmények szerint történjék. Az új támogatás az ehhez szükséges eszközök beszerzését segíti elő, 600 millió forintos keretösszeggel. A pénzt belföldi székhelyű jogi személyek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók igényelhetik, ám a kereskedelmi szálláshelyeken működő vendéglátóhelyek nem tartoznak a támogatotti körbe. A pályázat révén maximálisan 5 millió forint vissza nem térítendő forrás nyerhető el, ami a beruházás áfa nélküli összköltségének legfeljebb 30 százaléka lehet. A saját forrás elvárt mértéke: a fejlesztés teljes költségének legalább 25 százaléka. A támogatott pályázatok várható száma 120-150.

Falusi turizmus

A Nemzeti Területfejlesztési Hivatallal közösen írta ki a GKM a falusi turizmus támogatására szolgáló (SZTP-2033-TU-27) pályázatot. Ennek hármas célja van: a minőségi falusi szálláshelyek bővítése és komfortfokozatának emelése, a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások – például népi mesterségek – fejlesztése, valamint a tematikus utak – bor- vagy fazekasút – megszervezése és lebonyolítása. A pályázatra elsősorban mikro- és kisvállalkozások, egyéni vállalkozók, önkormányzatok, illetve szakmai, társadalmi szervezetek jelentkezhetnek. A nyertesek – a beruházás földrajzi helyétől függően – maximálisan 5 millió forintot, a fejlesztés áfa nélküli összegének 40-50 százalékát kaphatják támogatásként. (A 163/2001. IX. 14. számú kormányrendelet szerint a kedvezményezett vállalkozások az említett arányszámoknál 15 százalékponttal nagyobb támogatást kaphatnak.) A saját források minimális mértéke 25 százalék. A támogatási keret 300 millió forint, a nyertes pályázatok várható száma 60-70.

A turizmusban és a kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek európai uniós felkészülését segítő (SZTP-2003-TU-28) pályázatra az államilag elismert, akkreditált idegenforgalmi képzést adó felső- és közoktatási intézmények jelentkezhetnek. A támogatás az oktatási program 90 százaléka, hallgatónként legfeljebb 80 ezer forint lehet. A 20 millió forintos támogatási keret várhatóan 2-3 pályázó intézmény támogatását teszi lehetővé.

Infrastrukturális háttér

A GKM turisztikai fejlesztési főosztályának tájékoztatása szerint az idegenforgalmi terület pályázatainak határidejét – amelyek nagy része augusztus végével lezárult – nem hosszabbítják meg, és az év hátralevő részében újabb pályázatok megjelentetését nem tervezik. (Az idegenforgalom fejlesztését szolgáló pályázatok korábban a Miniszterelnöki Hivatal hatáskörébe tartoztak.) A szakterület néhány pályázatára azonban október 31-éig még jelentkezhetnek az érintettek.

Ezek közé tartozik a Tourinform- irodák és turisztikai mikrovállalkozások technikai színvonalának fejlesztését segítő (SZTP-2003-BPK-1.) pályázat. Ennek révén a budapesti, illetve a közép-Duna-vidéki turisztikai régióban székhellyel rendelkező Tourinform-szervezetek és idegenforgalmi tevékenységet folytató mikrovállalkozások kaphatnak legfeljebb egymillió forint vissza nem térítendő támogatást különféle gépek, berendezések, licencek, know-how-k megvásárlásához, infrastrukturális fejlesztésekhez, személyi jellegű ráfordítások finanszírozásához, költségeik 50 százalékáig, mely mérték nonprofit szervezetek esetében a 70 százalékot is elérheti.

A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program céljaira elkülönített 8 milliárd forintból 6,8 milliárd forint fogyott el a költségekkel együtt, a turisztikai célelőirányzat 9,05 milliárd forintos keretéből pedig 7,07 milliárd forintos támogatást ítéltek oda 176 nyertes pályázónak augusztus végéig.

Segítség a pályázóknak

Apatini Kornélné, a tárca helyettes államtitkára lapunk kérdésére válaszolva rámutatott: a költségvetési törvény lehetővé teszi, hogy szükség esetén – a 2004. évi büdzsé terhére – éven túli kötelezettségeket vállaljon a tárca az idei keretek 40 százalékának erejéig. Emiatt viszonylag nagy biztonsággal feltételezhető, a pénzügyi keretek az év hátralevő részében nem akadályozzák majd, hogy a jó pályázatokat benyújtó vállalkozások támogatáshoz jussanak.

A pénzügyi keretek elegendőek ahhoz, hogy a pályázatokat a meghosszabbított határidőkig befogadják. A programok mindegyikére lehet jelentkezni, a szükséges források rendelkezésre állnak, s a tárca várja a jelentkezők igényeit – tájékoztatta lapunkat Magyarné Szabó Krisztina, a GKM kis- és középvállalkozások stratégiai és pályázati főosztályának vezetője. Hozzátette: a híresztelésekkel ellentétben a keretek egy pillanatra sem merültek ki. Az egyes pályázati alapok "átjárhatók", így ha valamelyik támogatási formára a vártnál több kérelem érkezik, akkor más – teljesen ki nem használt – pályázati keretekből átcsoportosítható a pénz. Ugyanakkor a főosztályvezető felhívta a figyelmet annak eshetőségére, hogy az igénylőknek az év végi időszakban már nem lesz lehetőségük újraírni és benyújtani az esetleg visszaadott pályázatokat, ezért az eddigieknél is fontosabb az űrlapok pontos kitöltése. Ebben számos szervezet, sőt a GKM szakemberei is segítenek.

(A vállalkozásfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban a 06-40-630-530-as kékszámon kérhető felvilágosítás, a pályázati formanyomtatványok pedig a minisztérium www.gkm.hu internetes honlapjáról is letölthetők, illetve a gazdasági érdek-képviseleti szövetségeknél beszerezhetők.)

Vállalkozásfejlesztés uniós részvétellel

A kis- és középvállalkozások fejlesztését szolgáló pályázatok jelentős részét jövőre már uniós társfinanszírozás keretében hirdetik meg, ezért a részletes feltételekről csak a 2004-es költségvetés ismeretében, illetve az Európai Unió Bizottságával folytatott tárgyalások lezárását követően lehet dönteni. A gazdasági tárca január 1-jével szeretné meghirdetni az új pályázatokat. Az uniós forrásokat figyelembe véve 2004-ben az ideinél nagyobb mértékű támogatásra számíthatnak a honi vállalkozások. * Leskó Tamás, a szakminisztérium osztályvezetője lapunknak elmondta: a költségvetési törvénynek decemberben kell elkészülnie, az EU Bizottsággal folytatott tárgyalások viszont – remények szerint – már novemberben befejeződnek. Bár hazánk csak májustól válik az EU tagjává – és a társfinanszírozás is akkortól esedékes –, mivel azonban a tényleges pénzfolyósításra amúgy sem kerülne sor május előtt, így a programok a csatlakozás előtt is meghirdethetők. * Szinte bizonyos, hogy 2004-ben is folytatódik a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program (SZVP), a kis- és középvállalkozásokat közvetetten érintő SMART beruházásösztönzési, a nemzeti energiatakarékossági, továbbá a Széchenyi turizmusfejlesztési program. Az SZVP négy fő támogatási célja – tervek szerint – változatlanul a gépbeszerzés és a minőségbiztosítás támogatása, valamint a tanácsadás, illetve a hálózatfejlesztés ösztönzése lesz. Tapasztalatok szerint a legtöbb pályázat a gépbeszerzést, illetve a termelés korszerűsítését célozza. A minőségbiztosítási rendszerek bevezetését immár egy évtizede ösztönzi a tárca, a külső üzleti tanácsadók igénybevételének támogatása azonban újabb törekvés. A hálózatépítés segítése pedig a legújabb prioritások közé tartozik. Ha néhány, eddig sikeres pályázat folytatásához nem járulna hozzá az EU, akkor azokat hazai költségvetési források terhére hirdetheti meg a minisztérium. * Kis- és középvállalkozás-fejlesztési célokra az idén mintegy 11,7 milliárd forintot fordít a GKM, az EU költségvetéséből pedig előre láthatóan 7,8 milliárd forint jut vállalkozásfejlesztésre. Mivel utóbbi összeget a magyar állam nagyságrendileg hasonló saját résszel egészíti ki, ezért 2004-ben az ideinél nagyobb mértékű támogatásra számíthatnak a honi kis- és középvállalkozások – mondta Leskó Tamás. * A pályázati rendszerben az idei esztendő az uniós társfinanszírozási mechanizmus megismerésének és átvételének az éve, a GKM tehát már az idén olyan programokat igyekezett elindítani, amelyek jövőre, az uniós célkitűzések figyelembevételével is folytathatók

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. november 1.) vegye figyelembe!