Gazdasági eseménynaptár

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 66. számában (2003. október 1.)
A Gazdasági Eseménynaptárral egy-három hónapos előrejelzéssel segítjük olvasóink tájékozódását mindabban, ami a gazdasághoz kapcsolódó fontos vagy jelzésértékű hazai esemény. Áttekintést kívánunk nyújtani, amivel a részletek felé mindenki gyorsan megtalálja az utat. ACÉGVEZETÉS Gazdasági Eseménynaptárának lapzártája mindig a tárgyhavi számot megelőző hónap 15-én van. A naptár közleményeit szelekció után díjmentesen tesszük közzé, az adatszolgáltatóknak díjazást nem fizettünk, ellenszolgáltatást nem kaptunk. Kérjük, tiszteljen meg telefonhívásával, jelezze munkatársunknak azokat a gazdasági eseményeket, amelyekről Ön úgy véli, hogy számot tarthatnak a cégvezetők érdeklődésére. Információgyűjtés: CÉGVEZETÉS, Baksa Ágnes, 202-2199/181

Kiállítások, vásárok

BUDATRANSPACK21. Nemzetközi Anyagmozgatási és Csomagolási Szakkiállítás

szeptember 30.-október 3.

Budapesti Vásárközpont

A BUDATRANSPACK Nemzetközi Anyagmozgatási és Csomagolási Szakkiállítás már 1970 óta biztosít lehetőséget a szakma képviselőinek a bemutatkozásra, új üzleti kapcsolatok kialakítására, a meglévők ápolására. A legfejlettebb technikai újdonságokat felvonultató kiállítók nagy hangsúlyt fektetnek a külsőségekre is. Az impozáns és elegáns standok méltó környezetet teremtenek a kereslet és kínálat találkozásának, vagyis az üzletkötésnek.

Tematika: Csomagolás: csomagolóanyagok, csomagolóeszközök, csomagolási segédanyagok, csomagológépek és -berendezések, csomagolási rendszerek, kész csomagolások, veszélyes áruk csomagolása, mérőeszközök és -berendezések. Anyagmozgatás: anyagmozgató eszközök, anyagmozgató gépek és berendezések (kézi működtetésű, folyamatos működésű, szakaszos működésű), anyagmozgatási rendszerek. Raktározás: raktári eszközök, raktári gépek és berendezések, raktározási rendszerek. Informatika: információs rendszerek, adatkommunikáció, vonalkódtechnika. Recycling (újrahasznosítási) berendezések. Szállítás, szállítmányozás. Logisztikai szolgáltatások. Szakkiadók. Az elmúlt alkalommal 187 kiállító 5801 m2-en mutatta be kínálatát 31 718 látogatónak.

Helydíjak: 19 000 Ft/m2+áfától

Hungexpo Rt., Davidovics Iván 263-6082

Printexpo

szeptember 30.-október 3.

11. Nemzetközi Nyomdaipari Szakkiállítás

Budapesti Vásárközpont

A szakmabelieknek fontos a rendezvényen való megjelenés, hiszen a kiállítás egyfajta hídfőállás a magyar piac megszerzéséhez és megtartásához. A Printexpo egyre inkább a régió, a környező országok nyomdászainak számon tartott találkozási helye. Az impozáns standok méltó környezetet teremtenek a kereslet és kínálat találkozásának, vagyis az üzletkötésnek.

Tematika: 1. Nyomdai tevékenység: teljes körű nyomdai tevékenység (nyomtatás, digitális nyomtatás, sokszorosítás, kötészet, továbbfeldolgozás, egyéb nyomdai tevékenység). 2. Tervezés, nyomdai előkészítés: tervezés, computer design, kiadói és nyomdai szoftverek, integrált kép- és szövegfeldolgozás, nyomóforma-készítés. 3. Nyomdaipari gépek, berendezések: formakészítő berendezések, digitális nyomógépek, ofszetnyomó gépek, Flexo nyomógépek, speciális nyomógépek, kötészeti és továbbfeldolgozó gépek, egyéb nyomdaipari és kiegészítő gépek. 4. Nyomdai alap- és segédanyagok: papírok, nyomdafestékek, segédanyagok, egyéb anyagok. 5. Kapcsolódó tevékenységek. 6. Kiadói tevékenység: kapcsolódó szolgáltatások, kiegészítő, védő- és ellenőrző berendezések, irodaszerek, nyomtatványok, egyéb. Az elmúlt alkalommal 138 kiállító 4704 m2-en mutatta be kínálatát 31 718 látogatónak.

Helydíjak: 19 000 Ft/m2+áfától

Hungexpo Rt., Davidovics Iván 263-6082

Ökotech

szeptember 30.-október 3.

Nemzetközi Környezetvédelmi és Kommunális Szakkiállítás

Budapesti Vásárközpont

Az Ökotech Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legjelentősebb rendezvénye, a szakma találkozóhelye, mely átfogó nemzetközi kínálatot nyújt, s a kiállítóknak több mint egyharmada a határon túlról érkezik.

Tematika: 1. Hulladékgazdálkodás: hulladékok gyűjtése, szállítása, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelési technológiák és eszközök, mérési eljárások és eszközök, ártalmatlanítási eszközök, veszélyes hulladékok kezelése, hasznosítása, hulladékhasznosítás/újrahasznosítás és kereskedelem, újrafeldolgozás, recycling. 2. Vízgazdálkodás: vízbeszerzés berendezései, vízellátás-csatornázás hálózati elemei, a víztisztítás technológiai berendezései, vízminőség-védelmi eszközök, a vízmintavétel és analitika eszközei, vízkárelhárítás berendezései, eszközei, ipari vízkezelés berendezései, szennyvíztisztítási eljárások, technológiai berendezések, szennyvíz és iszap(salak) kezelése, hasznosítása, csapadékvíz-elvezetés és -hasznosítás, élővizek fenntartása, vízkészletek monitoringja, csatornatisztítás, csatornavizsgálat. 3. Levegőtisztaság-védelem: levegőtisztaság-védelmi mérőeszközök, levegőszennyeződés-mérési eszközök és eljárások, tisztítóberendezések, közlekedési levegőszennyezés csökkentésének eszközei. 4. Talajvédelem: talajfeltárási technikák, kárfelmérési technikák, mentési technikák, eszközök, mérőberendezések. 5. Zaj- és rezgésvédelem: zaj és rezgés elleni védelem mérőeszközei, ipari és települési zajcsökkentő eszközök, berendezések, rezgéscsökkentő berendezések. 6. Megújuló energiák: hulladék mint energiaforrás, környezetkímélő energiaforrások, napenergia-hasznosítás, eljárások, eszközök, szélenergia, biomassza, biotechnológia, vízi energia, geotermikus energia, környezetbarát közlekedés, szállítás. 7. Települések tisztán tartása: eljárások, szolgáltatások. 8. Települések zöldterületi rendszereinek kialakítása és védelme. 9. Településfejlesztés, településüzemeltetés. 10. Kegyeleti szolgáltatások. 11. Közlekedés: fejlesztés (út, járda, kerékpárút), üzemeltetés, fenntartás, tömegközlekedés, gyalogos közlekedés, kerékpáros közlekedés. 12. Táj- és természetvédelem. 13. Környezetvédelmi vizsgálat, tervezés, minősítés: automatikus folyamat-ellenőrző rendszerek, alkalmazott szoftverek, környezetbarát termékek. 14. Környezetikár-elhárítás. 15. Környezetirányítási rendszerek. 16. Környezetvédelmi szakértők és tanácsadók: környezetvédelmi technológia transzfer, környezetvédelmi finanszírozási rendszerek, környezetvédelmi stratégia. 17. Környezetvédelmi gazdasági és jogi szabályozók, jogharmonizáció és szabványok. 18. A környezetvédelem és az európai uniós csatlakozás. 19. Társadalom és környezettudatosság: kiadványok, szakfolyóiratok, tájékoztatás, társadalmi érdekvédelmi szervezetek, környezeti nevelés. 20. Szövetségek, szervezetek, információszolgáltatók. 21. ...és minden egyéb, ami a környezetvédelemmel kapcsolatos. Az elmúlt évben 230 kiállító 3444 m2-en mutatta be kínálatát 8884 látogatónak. A kiállításhoz szakmai konferenciák kapcsolódnak.

Helydíjak: 17 700 Ft/m2+áfától

Hungexpo Rt., Tóth Judit 263-6093

Promotion

szeptember 30.-október 3.

Nemzetközi Marketingkommunikációs Szakkiállítás

Budapesti Vásárközpont

2003-ban ismét megnyitja kapuit Magyarország legnagyobb és legelismertebb marketingkommunikációs fóruma, a Promotion kiállítás, amely az elmúlt évek során a szakma rangos eseményévé vált, s kiállítók százai tekintik marketingtevékenységük meghatározó elemének.

Tematika: 1. MÉDIA: tv, rádió, multimédia, internet, sajtó, műanyag kártya, közterületi és zártterületi reklámeszközök, reklámtárgy, reklámajándék. 2. KIÁLLÍTÁS, RENDEZVÉNY: kiállítási installáció, berendezés, kiállítástervezés, látvány-, show-technika, világítástechnika, kiállításkivitelezés, kiállításszervezés, rendezvényszervezés, növény dekoráció. 3. KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS: média-, vélemény- és piackutatók, DM-ügynökségek, telemarketing, Below the line ügynökségek, PR-ügynökségek, médiamonitoring, médiaügynökségek, médiaképviseletek, webmarketing, interaktív, on-line, off-line, teletexszolgáltatás, szakmai szövetségek, egyesületek, kamarák, szakmai könyvkiadók, lapkiadók, szakmai oktatási intézmények, továbbképzési központok. 4. KREATÍV SZOLGÁLTATÁS: fotóstúdiók, képügynökségek, iparművészeti stúdiók, grafikai stúdiók, kreatív ügynökségek, modellügynökség, filmgyártók, videostúdiók, kiadó, kiadványszerkesztés. 5. ELADÁSHELYI REKLÁM – POS/POP: kirakatrendezés, dekoráció, display, üzleti berendezések, padlógrafika, üzleti portál, reklámcsomagolás, bevásárlókocsi-reklám, mozgó elárusítóhelyek. Az elmúlt alkalommal 163 kiállító 3092 m2-en mutatta be kínálatát 31 718 látogatónak.

Helydíjak: 15 000 Ft/m2+áfától

Hungexpo Rt., Tihanyi Klára 263-6113

Hungaromed

szeptember 30-október 3.

4. Nemzetközi Orvostechnikai, Egészségügyi Szakkiállítás és Konferencia

Budapesti Vásárközpont

A Hungaromed Nemzetközi Orvostechnikai, Egészségügyi Szakkiállítás és Konferencia, amely Magyarországon az ágazat egyetlen teljes körű, átfogó fóruma, 2003-ban negyedik alkalommal kerül megrendezésre. A kiállítást minden évben a szakmai szervezetek irányításával páratlanul gazdag és színvonalas szakmai programsorozat kíséri. Tavaly összesen 5 konferenciának adott otthont a Hungaromed, amelyen 719 szakember vett részt. Ebben az évben a kísérőesemények sora a hagyomány és újdonságok jegyében tovább bővül, komplex eseményt kínálva a kiállítás által érintett szakterületeknek.

Tematika: 1. ORVOSTECHNIKA ÉS EGÉSZSÉGÜGY: orvosi kézieszközök, diagnosztikai eszközök, készülékek, terápiás eszközök, készülékek, egyéb orvostechnikai eszközök, kórháztechnika, labortechnika, egyszer használatos termékek, gyógyászati segédeszközök, fogászat, fogtechnika, szájsebészet, implantátumok, egészségügyi textíliák, egészségügyi bútorok, berendezések, rehabilitáció, informatika, szolgáltatások, egyéb. 2. GYÓGYSZERIPAR, -KERESKEDELEM, GYÓGYSZERÉSZET: gyógyszerek, gyógyszertári berendezések, eszközök, gyógyszertári információs rendszerek, gyógyszerészi szakirodalom, egyéb. 3. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD: testkultúra, bio-, dietetikus és gyógyhatású élelmiszerek, egészségmegőrzés. 4. GYÓGYNÖVÉNYEK, GYÓGYHATÁSÚ KÉSZÍTMÉNYEK. Az elmúlt alkalommal 74 kiállító 3092 m2-en mutatta be kínálatát 8884 látogatónak.

Helydíjak: 14 800 Ft/m2+áfától

Hungexpo Rt., Tóth Judit 263-6093

Szoftver és hardver a vezetés szolgálatában

október 8-9.

Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem aulája

A kiállítás célja, hogy a látogatók személyesen találkozzanak a legkorszerűbb számítástechnikai rendszerek, az informatikával támogatott tudásmenedzsment legújabb és leghatékonyabb eredményeivel. A szakkiállításon programbemutatókat tartanak, ahol a látogatók működés közben megtekinthetik a vállalatok számára fejlesztett információtechnológiai megoldások szinte teljes hazai kínálatát.

Tematika: komplex vállalatirányítási rendszerek, vezetői információs rendszerek, ügyviteli programok, üzleti döntéseket támogató rendszerek, irodai alkalmazások, e-business, szoftvertámogatás, beszállítás, hálózati megoldások, rendszer- és adatbiztonság, tanácsadás, konzultáció, adatátvitel, kommunikáció, beléptető, ellenőrző, biztonsági rendszerek, hardvertámogatás, beszállítás.

A látogatók részére a belépés díjtalan!

TRAINEX Pénzügyi, Vállalkozásfejlesztési és Oktatási Kft. 320-4198

GLOBAL

október 9-12.

Szombathely, Haladás VSE

Fogyasztási Cikkek Vására

A hagyományos nagy látogatottságú őszi vásár megújult formában. Kiemelt témakörök: irodabútor, irodatechnika, számítógépek, szórakoztatóelektronika, távközlés, vendéglátó-ipari gépek, berendezések, személygépkocsik, élelmiszeripar, textil és ruházat, sport, hobbi, szabadidő, idegenforgalom. Előző évi kiállítók száma: 167. Előző évi látogatói létszám: 26 000. Kísérőrendezvények: gazdag szórakoztató programok, sztárvendégek, fitneszbemutatók, gyermekműsorok.

Szombathelyi Vásárcentrum Kft., Pinkóczy Melinda 94/522-631

Automobil 2003 – Budapesti Autószalon

október 15-19.

Budapesti Vásárközpont

16. Nemzetközi Járműipari Szakkiállítás

Október közepén az egész ország Közép-Európa egyik legrangosabb eseményére figyel, ahol az autóipar nemzetközi trendjei, az autózás újdonságai kerülnek rivaldafénybe. A Budapesti Autószalon az egyetlen átfogó szakmai fórum, ahol szinte valamennyi gépjárműimportőr, forgalmazó és gyártó jelen van. Az OICA (Nemzetközi Autógyártók Szövetsége) nemzetközi elismerését elnyert szakkiállításon a hazai autóipari-kereskedelmi ágazat szinte teljeskörűen képviselteti magát. Az egyre erősödő piaci versenyben kiállításunk hozzásegíti a részt vevő cégeket a potenciális vevőkör közvetlen eléréséhez és személyes informálásához, megkönnyítve a vásárlói döntés meghozatalát. A Budapesti Autószalonon öt nap alatt közel 150 000 látogató érdeklődésének középpontjába kerülhet. A rendezvény magas szakmai színvonala a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének támogatásával biztosított.

Tematika: Személygépkocsik, haszongépjárművek, különleges járművek, utánfutók, kétkerekűek. Alkatrészek: belső motoralkatrészek, futóművek és részei, fékberendezések és részei, gyújtásalkatrészek, keréktárcsák, kipufogók, tengelykapcsolók és részei. Gumiabroncsok, egyéb gumiipari termékek. Olajipari termékek. Gépjárműjavítás, szerviztechnika. Szerszámok, felszerelések. Gépjármű-elektronika. Garázsipar, raktározás. Autóápolás, fényezés. Munka- és autósruházat. Klímaberendezések. Tuning/Design. Autó-HiFi, autóriasztók. Biztosítás, lízing. Mobil telefonok. Szakkiadványok. Üzemanyagtöltő állomás. Szakmai szervezetek. Szolgáltatások, egyéb. Az elmúlt alkalommal 299 kiállító 37 886 m2-en mutatta be kínálatát 143 535 látogatónak.

Helydíjak: fedett terület: 20 900 Ft/m2+áfa, szabad terület: 9700 Ft/m2-áfa

HUNGEXPO Rt., Kele András 263-6884

Zalaegerszegi Őszi Vásár 2003.
AGRO-MIX Élelmiszer-ipari és Mezőgazdasági Szakkiállítás

október 23-26.

Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok

A Zalaegerszegi Őszi Vásár általános jellegű vásár. A kiállítás keretein belül sor kerül az AGRO-MIX Élelmiszer-ipari és Mezőgazdasági Szakkiállításra. E rendezvény jelentős eseménye a régiónak. A szakkiállításon nagy figyelmet fordítunk az élelmiszeripar és a mezőgazdaság bemutatására. A régió szakembereinek közreműködésével fórumokra, szimpóziumokra, szakmai előadásokra kerül sor. A sokszínű program mellett a közönség szórakozását szolgálja pl. a borkóstoltatás és vásárlás, borminősítés hobbitermelők részére.

Zalaegerszegi Vásár Kft., Hajdú Andrea 92/510-205

SECURITY & SAFETY 2003

október 28-31.

Budapest Sportaréna

Nemzetközi Biztonságtechnikai, Vagyonvédelmi, Bank- és Adatbiztonsági Kiállítás

A szakma legnagyobb hazai fóruma, mely igen jelentős közép-kelet-európai regionális hatással is bír. Az immáron 14. alkalommal megnyíló szakkiállítás sikerét előrevetíti a 2002. évi kiállítás minden várakozást felülmúló sikere. A kiállítás nemcsak a cégek bemutatkozására teremt lehetőséget, hanem konkrét üzletkötésekkel közvetlenül járul hozzá üzleti forgalmuk jelentős növeléséhez. A kiállítás szakmai jellegét kísérőrendezvények, referencia-előadások erősítik. Kiállítási csoportok, témakörök: civil biztonság. Környezetbiztonság. Nemzetbiztonság, nemzetvédelem, polgári védelem, nemzetközi biztonság, terrorizmus elleni küzdelem, kábítószer-, ember-, -fegyvercsempészés elleni küzdelem. Közlekedésbiztonság, szállításvédelem (szárazföldi, légi, vízi), utasbiztonság a személygépkocsikban. Élőerős szolgáltatások, személyi védelem, önvédelem, őrzés, biztosításvédelem, lőfegyverek, lőfegyvernek nem minősülő fegyverek, objektumvédelem, komplex biztonságtechnikai rendszerek, mechanikus és elektronikus biztonságtechnika, ellenőrző és őrző berendezések, kültéri védelmi rendszerek, lakossági távfelügyeleti és védelmi kisrendszerek, a biztonság új dimenziója: biometrikus és egyéb személyazonosító rendszerek. Bankbiztonság, banktechnika, bankjegyforgalom, pénzcsomagoló fóliák, biztonsági műanyag tasakok, zacskók, hitelkártya, méret- és hamisítvány-ellenőrzés, trezorok, széfszekrények, széftermek, CCTV-ATM rendszerek, banki alkalmazások (integrált informatikai rendszerek, bankkártyás rendszerek és eszközök), alapszoftverek, banki hardverek, banki tájékoztatóeszközök, speciális banki eszközök, betörés, rablás és lopás elleni berendezések, biztonsági üvegek, ajtók, zárak, pénz- és értékszállítás, páncélautók, pénzszállító autók gyártása, használata. Tűzvédelem, tűzmegelőzés, tűzoltás, pirotechnikai eszközök, tűzérzéklők és tűzjelző rendszerek, tűzoltó-berendezések, hő- és füstelvezetők, tűzgátló nyílászárók, tűzvédő burkolatok. Hegyi és légi mentés. Távközlés, telekommunikáció, telefonos riasztórendszerek, számítástechnika, irodatechnika, informatika. Adósminősítés, cégminősítés, adatvédelem, adatbiztonság, internetbiztonság. Biztosítás. Élelmiszer-, étkezési biztonság. Az elmúlt évben 18 országból közel 300 cég képviseletében több mint 130 kiállító mutatta be termékeit, szolgáltatásait majd 14 000 látogatónak.

Részvételi díjak: 22 200 Ft/m2+áfától

ELITEXPO Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft. 318-3710

PRO-FILASEC

október 28-31.

Budapest Sportaréna

1. Nemzetközi Tűz- és Munkabiztonsági Kiállítás

A hazai tűzvédelem, tűzbiztonság, munkavédelem helyzetét, a korszerű termékek, technológiák és szolgáltatások elterjedését az elmúlt évek változásai olyan módon alakították át és segítették, hogy az ágazat cégei számára sikeres jelent és reménykeltő jövőt teremtett. Ma már beigazolódottnak mondható az igény az ágazat koncentrált piaci, ismétlődő bemutatására. A kiállítás célja egy olyan önálló rendezvény megvalósítása, amelynek elsődleges célja a teljes magyar és külföldi tűz- és munkabiztonsági szakterület átfogó bemutatása. Ennek a nagyon sokoldalú szakmának egy jól áttekinthető, szakmai és szervezési szempontból minden igényt kielégítő, magas színvonalú bemutatkozási lehetőséget kívánnak biztosítani. Kiállítási csoportok, témakörök: aktív/passzív tűzvédelem, tűzmegelőzés, tűzoltás, pirotechnikai eszközök, beépített automatikus tűzjelző rendszerek, központok, tűzoltó berendezések, tűzoltó készülékek, nyomótömlők, oltóporok, tűzoltó gépjárművek, gázveszélyjelzők, füstjelző berendezések, hő- és füstelvezetők, égéskésleltetés, lángmentesítés, tűzgátló nyílászárók, tűzvédő burkolatok, tűzbiztos széfek, utánvilágító rendszerek, mérőműszerek és készülékek, menekülési, kiürítésiútvonal-tervek, tervezés, tanácsadás, szakoktatás, vizsgáztatás, tűzvédelmi kiadványok, nyomtatványok, egyéni védőfelszerelés, hő- és lángálló ruhák, munkavédelem, baleset-elhárítás, védőeszközök, munkaruházat, arc- és szemvédő eszközök, védő lábbelik.

Részvételi díjak: 22 200 Ft/m2+áfától

ELITEXPO Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft. 318-3710

ANTIKATASZTRÓFA

október 28-31.

Budapest Sportaréna

2. Nemzetközi katasztrófavédelmi kiállítás és konferencia

Katasztrófamegelőzési, -elhárítási és helyreállítási technológiák, berendezések, felszerelések, tevékenységek.

Az elmúlt években Európa közép- és keleti részének számos területét, települését sújtották természeti és környezeti katasztrófák, különösen az árvizek voltak gyakoriak, ipari szennyezések okoztak katasztrófahelyzeteket. Bebizonyosodott, hogy a katasztrófavédelem közös ügyünk, melynek során a cégeknek, a települések önkormányzatainak, az állami szolgálatoknak, a lakosság civil szervezeteinek együtt kell működniük a megelőzés és a hatékony védekezés érdekében. Az ANTIKATASZTRÓFA 2003 célja, hogy a katasztrófavédelmi, helyreállítási feladatok ellátásához segítséget nyújtson a legkorszerűbb gépek, berendezések, felszerelések felvonultatásával. KIEMELT KIÁLLÍTÁSI TÉMACSOPORTOK: Árvízvédelem. Bányabiztonság, ipari szennyezés megelőzése. Biztonságtechnika. Biztosítás, katasztrófavédelem finanszírozása. Életmentés, elsősegély. Ember- és állatellátás (szállás, étkezés stb.), higiénia. Alkalmi konyhatechnológia és eldobható edényzet. Energiaellátás, energiabázisok és -szolgáltatók védelme. Mobil elektromos áramfejlesztők, akkumulátortöltők, világítóeszközök, fényforrások. Épület-helyreállítás, -felújítás. Építőipari gépek, földgépek, állványok. Földmunka, gátépítés, csatornaépítés. Ideiglenes és állandó útépítés, mobil híd és közlekedési felületek. Információs és monitortechnológia. Ipari, közlekedési katasztrófa elhárítása. Ivóvízbázis, ivóvízellátás védelme. Katasztrófavédelem szervezetei. Környezet- és tájrehabilitáció. Speciális szállító járművek és rakodógépek. Szállítás, logisztika, biztonságitartalék-gazdálkodás. Személyi védőeszközök és anyagok, egyéni védőfelszerelések, védőruhák. Szennyvíz- és hulladék, veszélyes anyag szállítása, elhelyezése, megsemmisítése. Tájékoztatási, kommunikációs technológia, térhangosítás eszközei, felszerelései. Társadalmi kommunikáció, hírközlés. Terrortámadás elhárítása. Tűz- és robbanásvédelem. Tűzoltás, tűzjelző és oltórendszerek. Mérőműszerek, mintavevő, tesztelőeszközök, vegyi felderítő eszközök. Kisegítő felszerelések. Egyéb termékcsoportok.

Részvételi díjak: 22 200 Ft/m2+áfától

ELITEXPO Kereskedelmi és Idegenforgalmi Kft. 318-3710

Business Travel Show

november 5-6.

Budapest Kongresszusi Központ

Céges, szervezeti és üzleti utazások kiállítása és találkozója

Idén ősszel először lesz Magyarországon olyan rendezvény, ahol a vállalati (corporate) megrendelők a turisztikai ipar szolgáltatóinak teljes körével találkozhatnak. A hazai helyszín- és programgazdák, szállodák, kastély- és wellness-hotelek, légitársaságok, ki- és beutaztatók átfogó képet adnak mindazon lehetőségekről, melyek a céges utazások, testületi ülések, tréningek stb. szempontjából érdekesek és újszerűek. Mindez egy helyen, egy időben összpontosítva megtekinthető! A belépés ingyenes. A látogatókat a helyszínen vendégül látják, és naponta többször értékes ajándékokat sorsolnak ki.

Turizmus Kft. 476 0370

C + D

november 5-7.

Budapesti Vásárközpont

Közép-európai Védelmi Felszerelés és Repülési Szakkiállítás

A Magyar Honvédség átalakítási folyamata – a létszámcsökkentést követően – további stratégiai felülvizsgálatot igényel: pontosítani szükséges a létrehozásra kerülő képességalapú haderővel szemben támasztott követelményeket, és ennek megfelelően ütemesen megvalósítani a szükséges fejlesztéseket. A fentieknek megfelelően a következő évek legfontosabb technikai fejlesztései az alábbi területeken valósulnak meg: az új gépjárműtender eredményének kihirdetése és a honvédség valós létszámával összhangban lévő beszerzések beindítása, vegyvédelmi eszközök és radiológiai-biológiai felszerelések beszerzése, a meglévő repülési technika felújítása és korszerűsítése, repülőterek korszerűsítése, a radar- és rádiótechnikai beszerzések megkezdése. A fejlesztések és beszerzések során fontos szempont, hogy a magyar cégek – közvetlen beszállítások vagy ellentételező szállítások útján – ezek részesei lehessenek. Tematika: 1. fegyverzettechnikai eszközök; 2. páncélos- és gépjármű-technikai eszközök; 3. katonai elektronikai és híradás-technikai eszközök; 4. repülőtechnikai eszközök; 5. mérőeszközök; 6. abv-védelmi technikai eszközök; 7. műszaki technikai eszközök; 8. áruk, szolgáltatások, logisztikai rendszerek; 9. biztonságtechnikai berendezések; 10. kiképzéstechnikai eszközök; 11. egyéb.

Helydíjak: fedett terület: 36 000 Ft/m2+áfa, szabad terület 17 000 Ft/m2+áfa

HUNGEXPO Rt., Szebeni Márton 263-6537

Nemzetközi Bútorvilág

november 5-9.

Budapesti Vásárközpont

A tizenkettedik Bútorvilág kiállítás kerül megrendezésre ebben az évben a Magyar Bútor- és Faipari Szövetség gesztorálásával. Ezzel teljes az első tucat. A megszerzett tapasztalatok, a nemzetközi trendek sarkallták a szervezőket arra, hogy ezt a rangos közép-európai rendezvényt a piaci kihívásoknak megfelelve hirdessék meg. 2003: fókuszban a világítástechnika és a konyha. 2004: fókuszban az iroda- és szállodaberendezés. Ez a tematika reményeink szerint segítséget ad mind a nagy-, közép- és kisvállalkozások számára, hogy ki-ki a saját stratégiáját követve tudja szervezni piaci megmérettetését. Tovább segítjük a magyar formatervezők munkáját a Mai Magyar Bútortárnak helyt adva a Design Fórumban, mely idén az európai trendeket közvetítve jegyzi helyünket Európában, a világban. A Kézművesség – Művészi Kezek program teret ad a hagyományosan kézműves asztalos szobrászatnak.

Egyéni vállalkozók, művészek mutatják be itt termékeiket. Mindez nem lenne teljes az INTERWOOD belsőépítészeti, bútoralapanyag-kiállítás bemutatói nélkül, ahol az anyagok felhasználásának széles skáláját vonultatják fel. Az alapanyagok sokfélesége, a félkész termékek mind-mind a minőségi végterméket garantálják. A WOODMA faipari gép- és szerszámkiállítás résztvevői mindezek technológiai hátterét adják. Így válik teljes egésszé a szakma világa a nemzetközi piac világában. Legyen részese ennek, várja a Bútorvilág: 18 000 nettó m2, cca. 350 kiállító, 50 000 látogató!

Helydíjak: 16 500 Ft/m2+áfától

KG HomeArt Kereskedelmi, Szervezési és Képviseleti Kft. 201-8519, 201-8490

Konferenciák

Végelszámolások 2003-ban (Az eredményes és szabályos végelszámolás végrehajtása)

október 13.

Thermal Hotel Helia, Budapest

Témakörök: A végelszámolás speciális szabályai, a nyitómérleg tartalma. Végelszámolás a társaság döntése és a cégbíróság megszűntnek nyilvánítása alapján. Cégeljárási tudnivalók. Közzétételi kötelezettségek, levonási jog, bevallási kötelezettség. Az áfa-visszaigénylés szabályai. Beszámolókészítéssel kapcsolatos követelmények. Egyszerűsített végelszámolás. A számviteli politika módosítása. Jogutód nélküli megszűnés. A vállalkozási tevékenység továbbfolytatásakor jelentkező számviteli feladatok. Előadók: Bánki Mária tanácselnök, Fővárosi Ítélőtábla, Borzáné Botka Erika osztályvezető, PM, Sike Olga főosztályvezető-helyettes, APEH.

Ellátás: Svédasztalos meleg ebéd, kávé, frissítők (a részvételi díj tartalmazza)

Részvételi díj: 29 500 Ft + áfa/fő, klubtagoknak (5000 Ft/fő kedvezménnyel) 24 500 Ft + áfa/fő

Cégvezetők Klubja, Baranyó Csaba 202-2199/183

VEKOR Korróziós Konferencia

október 14-16.

Balatonfüred, UNI Hotel

A konferencia célja: A korszerű, hatékony korrózióvédelmi ismeretek elterjesztése. Lehetőség biztosítása a tapasztalatcserére és az új termékek széles körű megismertetésére. Tervezett témák: 1. Újdonságok a korrózióvédelemben (korrózióvédelmi eljárások, mérési módszerek). 2. Hidak korróziója és korrózióvédelme (acélszerkezet, betonvas korróziója, védelme). 3. Korrózió és korrózióvédelem az erőművekben (füstgáz, tápvíz, kazánvíz, gőz okozta korrózió, szerkezeti anyagok kiválasztása). Kiállítási lehetőség.

VEKOR Kft. 88/428-514

HISEC 2003

október 28-29.

Budapest Sportaréna

Nemzeti adatvédelmi és adatbiztonsági konferencia

Biztonság az informatikában és a távközlésben

A legfontosabb adatvédelmi célkitűzéseket, a személyes adataink, üzleti titkaink, magántitkaink védelmét úgy tudjuk érvényre juttatni, ha képesek vagyunk alkalmazkodni és felkészülni az újabb kihívásokra. A kérdés egyik aktualitását az adja, hogy jó tíz évvel az adatvédelmi törvény és nyolc évvel az adatvédelmi biztos intézményének megszületése után a műszaki értelmiség egy része még mindig nem kellően tájékozott ezen a téren. A NATO-hoz és az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk során hazánkkal szemben már olyan védelmi és biztonsági követelmények jelentek meg, amelyek elodázhatatlanná teszik a biztonságtervezés, -ellenőrzés és -tanúsítás intézményrendszerének nemzetközi elvárásokhoz illeszkedő honi kiépítését. Ez nemcsak a jogi, hanem a műszaki területekre is igaz. A konferencia célkitűzése, hogy bemutassa azokat a legfontosabb eredményeket, feladatokat, műszaki és technikai megoldásokat a hazai adatvédelem és adatbiztonság területén, amelyeket elvégeztünk, illetve megvalósítottunk, amelyeken jelenleg munkálkodunk, végül, amelyek még előttünk állnak. Témakörök: Adatvédelem. EU-jogharmonizáció az adatvédelemben. Európai egyezmény a számítógépes bűnözésről, rendelkezései a hazai jogban. Változások a személyes adatok, az üzleti titkok, az állami és szolgálati titkok védelme körét érintő jogszabályokban. Bírósági joggyakorlat, alkotmánybírósági határozatok értékelése. Digitális aláírás szabályozása. Biztonság-ellenőrző és -tanúsító intézményrendszer, adatvédelmi auditálás. Hazai ajánlások, etikai kódexek. PET-technológiák. NATO- és EU-elvárások és ajánlások, Common Criteria. Adatbiztonság: Informatika-kommunikáció konvergenciakihívásai. Védekezési módok az internetes-számítógépes bűnözés, digitális terrorizmus ellen. Kockázatkezelés, üzletmenet-folytonosság, adatbiztosítás-tervező rendszerek. Biztonságauditálás, hiteles archiválás. Intelligens kártyák biztonsági elemei, megoldási formái. Adatbázisrendszerek, nyilvántartó és feldolgozó rendszerek biztonságos tervezése. Digitális hitelesítés eszközei, rendszermegoldásai, felhasználási területei. Személyes adatok biztonságos kezelése szolgáltatói, vállalati és intézményi rendszerekben. Rosszindulatú programok elleni védelem.

Részvételi díj: 44 000 Ft + áfa. A díj magában foglalja a konferencia programján való részvétel lehetőségét, az előadások anyagát, a szünetekben kávét, üdítőt és mindkét nap ebédet.

Conference Tours Kft., Kugler Anita 302-5516

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. október 1.) vegye figyelembe!