Támogatott hitelek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 64. számában (2003. augusztus 1.)
A kis- és középvállalkozások finanszírozásához számos forrás nem az állami büdzséből és a kereskedelmi bankoktól ered, hanem európai uniós pénzalapokból vagy külföldi kormányoktól. A lehetőségek között megtalálhatók a vissza nem térítendő támogatások és a kedvezményes hitelfajták egyaránt.

Költségvetésen kívüli források

Magyarországon két alapítvány, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kínál kedvezményes kamatozású hitelt a kis- és középvállalkozásoknak. A budapesti vállalkozók megerősödésének felgyorsítása érdekében a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 2003. április végén egy új csomagot hozott létre, Budapest Kisvállalkozói Hitel néven. A korábbiaknál korszerűbb konstrukció pénzügyi forrásait a PHARE, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara "adta össze", de hozzájárult a Polgári Takarékszövetkezet is. A program működését a Hitelgarancia Rt. készfizető kezesség vállalásával támogatja.

Korlátozott felhasználás

A Budapest Kisvállalkozói Hitel Program keretében azon vállalkozások fejlesztési elképzelései finanszírozhatók, amelyeknek az előző évi nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint, vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 500 millió forint, és összes foglalkoztatottaik létszáma 50 főnél kevesebb. A hitel gépek, berendezések és egyéb állóeszközök, valamint forgóeszköz vásárlására használható fel. Nem fizethetők azonban belőle a bérek, a bérleti díjak, az energiaköltségek, valamint az áfa sem.

A konstrukcióban nyújtható hitel felső határa 15 millió forint, amely a BVK által odaítélt kedvezményes fejlesztési, és ezt kiegészítve a Polgári Takarékszövetkezet által nyújtott pénzpiaci hitelből áll. A forrásarány a két finanszírozó között 6:9, ami az ügyfelek szemszögéből nézve alapvetően a kamatalakulásra van hatással.

A hitel maximális futamideje 5 év, a törlesztés megkezdéséig a maximális türelmi idő 6 hónap. A kamatot a Polgári Takarékszövetkezet által nyújtott hitelrész piaci, illetve a más forrásból nyújtott összeg mindenkori jegybanki alapkamathoz rögzített (jelenleg 9,5 százalék) hiteldíjának "összerázásával" számítják, s ezt mérsékelheti a kamattámogatás.

Kamattámogatással vagy anélkül

A Budapest Kisvállalkozói Hitelhez vissza nem térítendő kamattámogatás kapcsolódhat. A támogatás iránti kérelmet a hitelkérelemmel együtt kell benyújtani, és a döntések is egyszerre születnek. A hitelbizottság – ha a kamattámogatást kizárják bizonyos tények – dönthet úgy is, hogy a hitel piaci kamatozással folyósítható. Ebben az esetben a vállalkozásnak a teljes kamatot meg kell fizetnie, az egyéb folyósítási feltételek azonban változatlanok.

A hitelhez a vállalkozásnak a tervezett fejlesztés nettó összköltség minimum 25 százalékának megfelelő saját forrással kell rendelkeznie, s a hitelösszeg másfélszeresének megfelelő fedezetet (pl. tehermentes ingatlant) kell felmutatnia.

A Polgári Takarékszövetkezet által nyújtott hitelrész 80 százaléka után a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességet vállal. A kezességvállalás díját a vállalkozás fizeti, ennek mértéke: ha a hitel éven belüli lejáratú, akkor 0,5 százalék, e fölötti futamidőknél 1,2 százalék a garantált összegre vetítve. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatai között fellelhető olyan is, amelyik a kezességvállalási díjhoz 50 százalékos támogatást kínál.

A konstrukcióval kapcsolatban információt és tanácsot a BVK központi irodájában adnak, és a hitelkérelmeket is itt fogadják be.

A "BUDAPEST" Kisvállalkozói Hitel kondíciói

 

Fejlesztési forrás

Polgári Takarékszövetkezet által nyújtott hitelrész

Tőkeösszeg 15 millió Ft

Maximum 6 millió Ft

Maximum 9 millió Ft

Tőkeösszeg 1,5 millió Ft

600 ezer Ft

900 ezer Ft

Maximális futamidő

60 hó

60 hó

A futamidőből türelmi idő

max. 6 hó

max. 6 hó

Kamat mértéke

Fix, a szerződéskötéskori jegybanki alapkamat

13% fix

Egyéb költség

Nincs

Első évben 1,5%, ezt követően évi 1%

Számlanyitási díj

Nincs

Részjegyvásárlással kiváltható

Hitelbírálati díj

Nincs

Hirdetmény szerint

Törlesztés ütemezése

Havonta

Kamatfizetés

Havonta

esedékessége

hónap utolsó napja

Hitelcél

Beruházás, fejlesztés

Beruházás, fejlesztés, forgóeszköz a vállalkozó kérelme szerint

Kizáró tényezők

A hitel nem fordítható megkezdett beruházás finanszírozására, továbbá közvetlen export előfinanszírozására, valamint szállítmányozó cégek külföldi szállítmányozási tevékenységéhez

Döntési szint

BVK Hitel Bizottsága, a Polgári Takarékszövetkezet vétójoga és a GKM egyetértési joga mellett

Szerződéskötés

BVK-nál

Hitelmegállapodás

Közjegyzői okirat

Folyósítás, számla ellenében

BVK-nál leadott számlák alapján

Hitelgaranciadíj-támogatás

A folyósítás előtt esedékes megfizetendő díj az egyszeri kezességvállalási díj 50%-a

Kamattámogatás

Megfizetett kamatok után havonta, mértéke a szerződéskötéskori jegybanki alapkamat 40%-a

Nagyra nőtt mikrohitel

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál (MVA) jelenleg az úgynevezett mikrohitelt kimondottan kis- és középvállalkozásoknak kínálják. Azok a vállalkozások igényelhetik, amelyek nem foglalkoztatnak kilencnél több embert, és éves nettó bevételük nem haladja meg a 200 millió forintot. A mikrohitel beruházásra és forgóeszköz-finanszírozásra egyaránt igénybe vehető. Ez utóbbi esetben akár bérek, bérleti díjak, fix költségek is fizethetők belőle.

A hitel összege nem haladhatja meg a 24 ezer eurót (körülbelül 6 millió forintot). A kölcsön futamideje hat hónaptól öt évig terjedhet, a türelmi idő legfeljebb fél év lehet. Feltétel, hogy a hitelfelvevő legalább a hitelösszeg húsz százalékával mint saját erővel rendelkezzen.

A hitel kamata a jegybanki alapkamattal egyenlő, jelenleg 9,5 százalék, és az induláskori mérték érvényes marad a teljes futamidő alatt. Ez meggondolásra késztetheti a vállalkozókat, hiszen az elmúlt hónapok monetáris intézkedései nyomán rövid időn belül többször is változott a jegybanki alapkamat.

A mikrohitelt biztosítékok, leginkább ingatlanra bejegyzett jelzálog ellenében folyósítják, s a fedezet értékének legalább a hitelösszeg 100 százalékát el kell érnie.

Ugyanaz a vállalkozás legfeljebb háromszor kaphat mikrohitelt, bizonyos feltételekkel. Az MVA-nál megtudtuk, hogy mintegy 12 milliárd forintjuk van, amit a törlesztések után folyamatosan újból kihelyeznek. Az igényeket kénytelenek sorba állítani, mert legalább kétszer akkora összegre pályáznak, mint amennyi rendelkezésre áll. A helyi vállalkozói központokban, illetve Budapesten a Mikrohitel Irodában leadott kérelmekre a bírálóbizottság havonta általában 400 millió forint hitelt hagy jóvá.

Bankok mint közvetítők

Az alapítványokon kívül a kereskedelmi bankok is nyújtanak nem állami forrásból támogatott hitelt vagy kimondottan vissza nem térítendő támogatást. Az egyik ilyen lehetőség, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) forrásait közvetíthetik a pénzintézetek kedvezményes hitelként. Ez esetben az EBRD helyi irodája és – felkérésére – a kereskedelmi bankok közösen dolgozzák ki a kedvezményes hitelek konstrukcióit. A bankok csak disztribúciós feladatot látnak el.

Az uniós forrásból táplálkozó SAPARD-program vissza nem térítendő támogatást nyújt. A kérelmezők közvetlenül a SAPARD budapesti irodájához fordulhatnak. A kereskedelmi bankok üzleti alapon nyújtott hitellel előfinanszírozzák az adott beruházást, amelyre a SAPARD-programból támogatás kérhető. Amikor a beruházás eljutott egy előre meghatározott fázisba, a vállalkozások megkaphatják a támogatást, és visszafizethetik a hitelt.

A kereskedelmi bankokra jellemző, hogy a kis- és középvállalkozások hitelfajtáinál túlnyomórészt egyedileg határozzák meg mind a kamatot, mind a hitel költségeit. Indokuk, hogy ez a vállalkozási kör nagyon különböző feltételek között működik, tehát nem lehet az ügyletek kockázatait egységesen megítélni. A kamatok meghatározásánál a pénzintézetek sokszor használnak úgynevezett kamatcentrumokat, amelyek vagy a jegybanki alapkamat, vagy a BUBOR (bankközi kereskedelemben használt kamatok), illetve a bank saját, úgynevezett prime rate-jét (a bank első osztályú adósai számára megállapított hitelkamatát) veszi figyelembe.

A Budapest Bank számos, nem állami forrású támogatást és kedvezményes hitelt közvetít a vállalkozóknak. Például a SAPARD-programot, amely a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén tevékenykedőket támogatja az európai uniós csatlakozásra való felkészülésben.

Uniós források

A bank ezenkívül EBRD- és PHARE-forrásból egyedülálló hitelkonstrukciót kínál azon vállalatok számára, amelyek piaci pozícióik megerősítéséhez az EU-ban is megkövetelt környezetvédelmi beruházást szándékoznak megvalósítani.

A Budapest Bank úgynevezett START-hitelt is nyújt azoknak a kis- és középvállalkozásoknak, vállalatoknak, amelyek 1991 májusa után indultak, és gépeket, berendezéseket, ingatlant vagy készleteket kívánnak beszerezni.

Emellett a bank tervei között szerepel, hogy foglalkozik egyéb EU-ból származó támogatások közvetítésével, lebonyolításával is. Például a PHARE-programból finanszírozható a közigazgatási intézményrendszer átalakítása, az energiaszektor, a közlekedés, a környezetvédelem fejlesztése, illetve a gazdasági és szociális kohézió erősítése. Az ISPA-programból nyújtana támogatást a csatlakozásra váró országok felkészítéséhez a Kohéziós Alap támogatásának fogadására, amely a közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra területén az integrációt hátráltató konkrét problémákat oldaná meg. A kutatás-fejlesztés finanszírozására az EU-6 Keretprogram szolgál.

A CIB Közép-európai Nemzetközi Bank tavaly óta folyósítja az EIB (Európai Beruházási Bank) forrásaiból származó CIB-EIB Global hitelt.

Ezt a kölcsönt olyan kis- és középvállalatok vehetik igénybe, amelyek maximum 500 főt foglalkoztatnak, és tárgyi eszközük nettó értéke nem haladja meg a 75 millió eurót. A hitel környezetvédelmi, infrastrukturális (ez a kettő prioritást élvez), energiatakarékossági, ipari, szolgáltató és idegenforgalmi projektekre nyújtható. A minimális hitelösszeg 20 ezer, a maximális 12,5 millió euró. Az EIB-forrás nem haladhatja meg a projekt bekerülési értékének 50 százalékát, amihez a CIB Banktól további 20 százalékig kiegészítő hitel igényelhető. A kölcsön futamideje minimum 4 év, maximum 12 év, a türelmi idő legfeljebb 3 év, báziskamata BUBOR, EURIBOR vagy CIB prime rate lehet. A kamatmarzs, illetve a hitel kondíciói, költségei számos tényezőtől függnek, amelyeket a CIB Bank minden hiteligénylőnek egyedileg határoz meg.

Beruházási hitel

Az Erste Bank Hungary vissza nem térítendő támogatásokat közvetít, aktív szerepet tölt be a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatásban részesített hitelek, valamint a PHARE-, a SAPARD- és az ISPA-források folyósításában.

Február utolsó napjaiban egy új, a kkv-k számára kidolgozott termékkel jelent meg a piacon az Erste Bank, ez az ötéves futamidejű UNIÓ Beruházási Hitel.

Az Európai Unió támogatását élvező finanszírozási rendszerben az Erste Bank partnere a KfW Bank húszmillió eurós refinanszírozási hitellel. Ennek révén két év türelmi idővel vehetik igénybe a vállalkozók az uniós támogatást. Azzal, hogy a konstrukció kondícióiban már az uniós pénzek is megjelennek, a hazai vállalkozói hitelpiacon elérhető legjobb kondícióknál egy-másfél százalékkal nyújthat kedvezőbbet a bank. Az euróban is felvehető legmagasabb összeg 60 millió forint.

Az UNIÓ hitel kamatát a 6 havi BUBOR-hoz (bankközi kamat) kötötték. A kamatkondíciók igencsak szóródnak, részben azért, mert a bankközi piac hektikusan mozog, másrészt az Erste Bank minden ügyletet – a kamatlábat és a hitellel járó költségeket is – egyedi ügyfélminősítés alapján áraz be.

A HVB az Európai Beruházási Bankkal kötött refinanszírozási keretszerződés alapján kedvezményes kamatozású beruházási hiteleket nyújt kis- és középvállalkozásoknak HVB EU Expressz Hitel néven. A hitel fejlesztési célokat szolgál, a kis- és középvállalkozások uniós felkészülését kívánja segíteni.

A Budapest Bank által nyújtott, nem állami forrásból származó támogatások és hitelek

 

SAPARD

EBRD-PHARE Környezetvédelmi hitel

START

LIFE

EU-6 Keretprogram

ISPA

Finanszírozási forma

Támogatás/Hitel

Hitel

Hitel

Támogatás

Támogatás

Támogatás

Saját forrás

25%

Min. 10%

30%

Futamidő

Max. 2 év építés esetén, minden egyéb max. 1 év

5-7 év

10 év

1,5-3 év

3-5 év

3-5 év

Türelmi idő

0,5-1 év

Kamat

Ügyféltől függő

EBRD-forrás: 6 havi LIBOR+ 0,7% PHARE-forrás: -

Jegybanki alapkamat 75%+ max. 2%

Min.-max. hitel összeg

Max. 250 millió Ft

Max. 400 millió Ft

Max. 250 ezer DM-nek megfelelő forintösszeg

1-2 millió euró

Min. 10 millió euró

Min. 5 millió euró

Megkezdett beruházások folytatása

A kölcsönt olyan kis- és középvállalkozások igényelhetik, amelyek legalább 2 éve végzik tevékenységüket, és nettó árbevételük az utolsó lezárt üzleti évben meghaladta az 50 millió forintot. A hitel felhasználható az ipar, az élelmiszeripar, a szolgáltatószektor (beleértve a kis- és nagykereskedelmet), a szállodaipar, a turizmus beruházásaira, valamint infrastrukturális fejlesztésekre, különösen az energiaszektor, a környezetvédelem, az egészségügy és az oktatás területén. A HVB EU Expressz Hitellel – amely már megkezdett beruházáshoz is igényelhető – a beruházás költségének maximum 75 százaléka fedezhető.

A minimális hitelösszeg 20 ezer euró, illetve ennek megfelelő kb. 5 millió forint vagy egyéb deviza, a maximális 250 ezer euró, illetve az ennek megfelelő kb. 62,5 millió forint vagy egyéb deviza. A finanszírozható projekt összköltsége legalább 40 ezer euró (mintegy 10 millió forint) kell legyen. A futamidő minimum 4, de maximum 12 év lehet. A kamatláb 1 vagy 3 havi BUBOR/LIBOR/ EURIBOR + évi 0,5-5,0 százalék között mozog, a hitelvizsgálat eredményétől és a hitelfelvevő bonitásától függően. E költségeket növeli az egyszeri 1 százalékos folyósítási jutalék, valamint a le nem hívott hitelösszeg után havi részletekben fizetendő évi 0,5 százalékos rendelkezésre tartási jutalék.

Energiamegtakarítás

A Kereskedelmi és Hitelbanknál (K&H) számos olyan hitelkonstrukció hozzáférhető, amely az Európai Unió vagy külföldi kormányok forrásaiból táplálkozik.

E kedvezményes hitelek kamatainak centruma valamelyik referenciakamat (MNB alapkamat, BUBOR, LIBOR, EURIBOR, K&H alapkamat), amely a kockázati kamatfelárral kiegészülve mutatja a valós díjat. A K&H által a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek költségei is hasonlóak. A hitelbírálati díj általában az összeg 1 százaléka, minimum 10 ezer forint. A rendelkezésre tartási jutalék évi 1,0 százalék (amit a bank az igénybe nem vett összeg után számít fel). A folyósítási jutalék egyszeri 0,5 százalék, minimum 10 ezer forint. A K&H-nál hozzáférhető az Európai Beruházási Bankkal és a PHARE-programmal közösen finanszírozott Energia Hatékonysági Hitel. Ezzel olyan beruházások finanszírozhatók, amelyeknél a megtérülés, illetve a beruházás által elért gazdasági előnyök (nyereség) legalább fele az energiamegtakarításból származik. A hitel forintban és devizában is igényelhető. A konstrukció kamatmentes PHARE-hitelhányadot is tartalmaz, amely a teljes beruházási költség legfeljebb 25 százaléka, 20 ezer és 400 ezer euró közötti összeg lehet. Az igénylőnek elég a teljes beruházási költség 10 százalékával rendelkeznie, készpénzben. A futamidő 8 év, a türelmi idő 3 év.

Szintén energiafelhasználást csökkentő, környezetvédelmet szolgáló, illetve energiaimport-függőséget mérséklő fejlesztések finanszírozására nyújtja a K&H a német szénsegélyprogramhoz kapcsolódó hitelt. Olyan belföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és egyéb szervezetek vehetik igénybe, amelyek legalább 100 GJ/év/millió forint energiamegtakarítást eredményező beruházást terveznek. Feltételként elég a teljes beruházási költség 20 százalékát felmutatni. A felső határ 80 millió forint.

Egészségpénztári forrás

Az OTP Bank nem állami támogatásból, de külső forrásból több hitelt is nyújt kis- és középvállalkozóknak. Ilyen például az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) támogatásának az előfinanszírozására nyújtott hitel, a kisvállalkozói gyors- és jelzáloghitelek, valamint a lombardkölcsön.

A gyógyszerár-támogatás elszámolásának változásából eredő likviditási problémák megoldására ajánlja az OTP Bank a speciális folyószámlahitelt, az úgynevezett OEP támogatás-előfinanszírozási hitelt.

A keretet az előző évi tényadatok alapján – a szezonalitást figyelembe véve – a legnagyobb forgalmú időszak finanszírozási igényéhez igazodva állapítják meg. Ennél magasabb összeget is meghatározhat a bank, ha az ügyfél forgalmi tervet nyújt be.

A kamat a mindenkori OTP prime rate-je + 1,0 százalék. A rendelkezésre tartási jutalék a hitel összegének 0,5 százaléka évente. Kezelési költséget és hitelbírálati díjat nem kell fizetni.

Új hitelkonstrukció négy lépcsőben

Medgyessy Péter miniszterelnök bejelentését a kis- és középvállalkozások hitelfelvételének kiszélesítéséről, az úgynevezett négylépcsős rendszer bevezetéséről meglehetősen gyorsan követte a gazdasági tárca konkrét programjának ismertetése. Ebben lényegében egységbe öntötte, megerősítette a korábban már alkalmazott hitelformákat, illetve új elemekkel egészítette ki azokat. Csillag István miniszter hangsúlyozta: az volt a cél, hogy új pénzpiaci forrásokkal bővüljenek a vállalkozások számára elérhető hitellehetőségek. Bejelentése szerint jelenleg összesen mintegy 500 milliárd forint kedvezményes forrás áll a kis- és középvállalkozások rendelkezésére. Ebből 80-85 milliárd forint a kis- és középvállalati körben érvényesíthető adókedvezmény, 400 milliárd forint pedig támogatott hitel- és tőkejuttatás, valamint pályázati támogatás. A keretből a tervek szerint az idén 100-120 milliárd forint használható fel. * A konkrétumokat illetően: a finanszírozás első lépcsőjét a már ismert mikrohitelprogram jelenti; ennek keretében azok a vállalkozások juthatnak az eddigi ötmillió helyett maximum 3 millió forint fejlesztési forráshoz, amelyek előéletük vagy a fejlesztés mérete miatt egyelőre nem bankképesek. A második lépcsőt a tavaly szeptemberben bevezetett Széchenyi-hitelkártya képezi, amely forgóeszközhitel felvételét teszi lehetővé. A kártyához 1 millió forint hitelkeretig 5 százalékpont, a július 1-jén 5 millió forintra megemelt felső határig pedig 3,5 százalékpontos kamattámogatás is jár. A harmadik lépcsőnek tekintett új konstrukció, a midihitel a már banki múlttal rendelkező kis és középcégeknek kínál 3-10 millió forintos, 3-5 éves lejáratú fejlesztési hitelt, amelynek forrását a bankok, illetve a szövetkezeti hitelintézetek nyújtják. A jelentősebb fejlesztésekhez az Európa-hitelprogram – ez a negyedik lépcső – nyújt 10 millió forinttól akár 500 millióig terjedő kölcsönt, 4-15 éves futamidőre. A kormány a kkv-knak nyújtott Európa-hitelekhez, ha a Magyar Fejlesztési Bank az erre szolgáló forrást dollárban vagy euróban vette fel, árfolyamgaranciát nyújt, így a kamat maximum 6,5 százalék. * A Magyar Fejlesztési Bank mindezek mellett július 15-ével beindította fejlesztésitőke-programját, amelynek keretében 40 milliárd forintot helyez ki fejlesztési tőke formájában a kis- és középvállalkozói szférába. A tőkebefektetés – a vállalkozásnak megfelelően – 50 és 500 millió forint közötti lehet, s ezzel az MFB tulajdonrészt szerez az érintett cégben. A befektetés mértéke azonban nem haladhatja meg a jegyzett tőke 49 százalékát. Időtartama maximum öt év, az elvárt hozam pedig a hivatalosan közzétett infláció plusz 2-6 százalék. Czirják Sándor, az MFB vezérigazgatója hangsúlyozta: fejlesztési, és nem kockázatitőke-programról van szó, tehát a pénzintézet számára fontos a tőke reálértékének megtérülése, a hozamra azonban csak az értékesítés után tart igényt. Az MFB előre rögzített időpontban kiszáll a társaságból, de vállalja, oly módon értékesíti tulajdonrészét, hogy az ne veszélyeztesse a társaság további működését. A tulajdonostársnak egyébként is elővásárlási joga van a hitelintézet papírjaira

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. augusztus 1.) vegye figyelembe!