KÖZÜZEMI SZERZŐDÉSek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 63. számában (2003. július 1.)
Tematikus összeállításunkban az alapvető közszolgáltatásokra (villamos áram, gáz, fűtés, víz, csatorna) vonatkozó közüzemi szerződések alapján ismertetjük a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a fogyasztó és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

A közüzemi szerződésekre vonatkozó alapvető szabályokat a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) tartalmazza. E szerint közüzemi szerződés alapján a szolgáltató köteles meghatározott időponttól a fogyasztó számára folyamatosan és biztonságosan a fogyasztó igénye szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást – így különösen gázt, villamos energiát és vizet – nyújtani, a fogyasztó pedig köteles időszakonként díjat fizetni. Jogszabály kimondhatja, hogy a szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre.

A közüzemi szerződés sajátossága a szolgáltatót terhelő szerződéskötési kötelezettség. A szolgáltató a szerződés megkötését ugyanis csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg, illetőleg a szerződés tartalmát csak jogszabályban meghatározott feltételektől teheti függővé. A szolgáltató a fogyasztóval szemben a teljesítést csak jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A szolgáltató a szerződést csak a jogszabályban meghatározott feltételek esetén mondhatja fel.

Mint látjuk, a Ptk. a felek közötti viszony részletes szabályozását más jogszabályokra bízza. A következőkben ezeket vesszük sorra.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. július 1.) vegye figyelembe!