ÍTÉLŐTÁBLÁK

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 63. számában (2003. július 1.)
Július 1-jétől megkezdik működésüket az ítélőtáblák. Cikkünkben áttekintjük, hogy mindez hogyan változtatja meg a peres eljárások jogorvoslati rendszerét.

Budapesten Fővárosi Ítélőtábla, Szegeden Szegedi Ítélőtábla, Pécsett Pécsi Ítélőtábla elnevezéssel ítélőtáblák létesültek 2003. január 1-jén, ám tényleges működésüket 2003. július 1-jétől kezdik meg. A teljesség kedvéért említjük meg, hogy a fentiekben meghatározott ítélőtáblákon kívül Debrecenben Debreceni Ítélőtábla, Győrött Győri Ítélőtábla elnevezéssel 2004. július 1-jétől további ítélőtáblák létesülnek, amelyek tényleges működésüket 2005. január 1-jén kezdik meg.

Illetékességi terület

Az ítélőtáblák illetékességi területe működésük megkezdése időpontjától a következő:

- Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megye;

- Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye;

- Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy, Tolna, Vas és Zala megye.

Illetékesség 2005-től

Az ítélőtáblák illetékességi területe 2005. január 1-jétől a következő:

- Fővárosi Ítélőtábla: Budapest, Fejér, Heves, Nógrád és Pest megye;

- Szegedi Ítélőtábla: Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megye;

- Pécsi Ítélőtábla: Baranya, Somogy és Tolna megye;

- Debreceni Ítélőtábla: Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagy-kun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;

- Győri Ítélőtábla: Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye.

Kizárólagosság

A megyei bíróságok által első fokon elbírált közigazgatási perekben - ha törvény a fellebbezést megengedi - a fellebbezés elbírálására a Fővárosi Ítélőtábla rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Hatáskör

Az ítélőtábla - amelyet az elnök vezet - elbírálja - törvényben meghatározott ügyekben - a helyi vagy a megyei bíróság határozata ellen előterjesztett jogorvoslatot, illetve eljár a hatáskörébe utalt egyéb ügyekben, azaz az ítélőtábla - a 2003. július 1-jén hatályba lépő módosított rendelkezés értelmében - másodfokon jár el, és elbírálja

- a megyei bírósághoz (Fővárosi Bírósághoz) tartozó ügyekben hozott határozatok ellen, valamint

- az említett bíróságok másodfokú eljárásában hozott olyan végzések elleni fellebbezéseket, amelyek ellen az első fokú eljárásban meghozataluk esetén fellebbezésnek van helye (a 2003. július 1-jétől hatályos Pp. 233/A §-a).

Változások a Legfelsőbb Bíróság hatáskörében

2003. július 1-jétől - az Országos Ítélőtábla működésének megkezdésétől - a Legfelsőbb Bíróság

- elbírálja a felülvizsgálati kérelmet és

- jogegységi határozatokat hoz, továbbá

mint másodfokú bíróság bírálja el

- a Pp. 233/A §-ában meghatározott - a fentiekben ismertetett - esetekben az ítélőtábla által hozott végzések elleni fellebbezéseket, és

- a törvényben meghatározott együttes feltételek megléte esetén elbírálja a megyei (fővárosi) bíróság első fokon hozott határozata ellen előterjesztett fellebbezést [Pp. 235. §-ának (3) bekezdése].

A Legfelsőbb Bíróság eljárásának indítványozása

Abban az esetben, ha a polgári eljárásban a határozatot első fokon a megyei bíróság hozta, a jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.

Vagyonjogi perek

Vagyonjogi ügyben a felek akkor indítványozhatják a Legfelsőbb Bíróság eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték (illetve annak a Pp. 24. §-a alapján megállapított értéke) az ötszázezer forintot meghaladja.

Ilyenkor a fellebbezésben új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A fellebbezést a Legfelsőbb Bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, mégpedig a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával, így a fellebbezés elbírálása során a Legfelsőbb Bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A határozat ellen nincs helye felülvizsgálatnak.

Az ítélőtábla belső szervezete

Az ítélőtáblán tanácsok, valamint büntető és polgári kollégiumok működnek. A Fővárosi Ítélőtáblán közigazgatási kollégium is működik, amely a polgári kollégiummal összevontan is működhet.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. július 1.) vegye figyelembe!